Referentie standtijd gegeven afstand verplaatst door gereedschapshoek Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Referentie levensduur gereedschap = Levensduur gereedschap/((Snijsnelheid*Bewerkingstijd/Constante voor het machinaal bewerken van voorwaarde:)^(1/Taylor's gereedschapslevensduur exponent))
Tref = T/((Vcutting*tm/K)^(1/n))
Deze formule gebruikt 6 Variabelen
Variabelen gebruikt
Referentie levensduur gereedschap - (Gemeten in Seconde) - Referentiegereedschapslevensduur is de gereedschapslevensduur van het gereedschap verkregen in de referentiebewerkingsconditie.
Levensduur gereedschap - (Gemeten in Seconde) - De standtijd is de tijdsperiode waarin de snijkant, beïnvloed door de snijprocedure, zijn snijcapaciteit behoudt tussen slijphandelingen.
Snijsnelheid - (Gemeten in Meter per seconde) - Snijsnelheid wordt gedefinieerd als de snelheid waarmee het werkstuk beweegt ten opzichte van het gereedschap (meestal gemeten in voet per minuut).
Bewerkingstijd - (Gemeten in Seconde) - Bewerkingstijd is de tijd dat een machine daadwerkelijk iets verwerkt. Over het algemeen is bewerkingstijd de term die wordt gebruikt wanneer er ongewenst materiaal wordt verwijderd.
Constante voor het machinaal bewerken van voorwaarde: - (Gemeten in Meter) - Constant For Machining Condition kan worden beschouwd als de afstand die wordt bewogen door de hoek van het gereedschap ten opzichte van het werkstuk tijdens een bepaalde bewerkingsconditie. Het wordt meestal gemeten in "meter".
Taylor's gereedschapslevensduur exponent - Taylor's Tool Life Exponent is een experimentele exponent die helpt bij het kwantificeren van de mate van gereedschapsslijtage.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Levensduur gereedschap: 52.08 Seconde --> 52.08 Seconde Geen conversie vereist
Snijsnelheid: 0.49 Meter per seconde --> 0.49 Meter per seconde Geen conversie vereist
Bewerkingstijd: 373 Seconde --> 373 Seconde Geen conversie vereist
Constante voor het machinaal bewerken van voorwaarde:: 186.0331 Meter --> 186.0331 Meter Geen conversie vereist
Taylor's gereedschapslevensduur exponent: 0.125 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Tref = T/((Vcutting*tm/K)^(1/n)) --> 52.08/((0.49*373/186.0331)^(1/0.125))
Evalueren ... ...
Tref = 60.0003060312161
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
60.0003060312161 Seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
60.0003060312161 60.00031 Seconde <-- Referentie levensduur gereedschap
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Gemaakt door Parul Keshav
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Srinagar
Parul Keshav heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 300+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Kumar Siddhant
Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing (IIITDM), Jabalpur
Kumar Siddhant heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 100+ rekenmachines!

10+ Levensduur gereedschap Rekenmachines

Tool temperatuur
Gaan Gereedschapstemperatuur = (Constante voor gereedschapstemperatuur*Specifieke snij-energie per eenheid Snijkracht*Snijsnelheid^0.44*Snijgebied^0.22)/(Warmtegeleiding^0.44*Specifieke warmtecapaciteit van werk^0.56)
Referentie standtijd gegeven afstand verplaatst door gereedschapshoek
Gaan Referentie levensduur gereedschap = Levensduur gereedschap/((Snijsnelheid*Bewerkingstijd/Constante voor het machinaal bewerken van voorwaarde:)^(1/Taylor's gereedschapslevensduur exponent))
Standtijd gegeven afstand verplaatst door gereedschapshoek
Gaan Levensduur gereedschap = Referentie levensduur gereedschap*(Snijsnelheid*Bewerkingstijd/Constante voor het machinaal bewerken van voorwaarde:)^(1/Taylor's gereedschapslevensduur exponent)
Referentie snijsnelheid gegeven standtijd en afstand verplaatst door gereedschapshoek
Gaan Snijsnelheid = ((Levensduur gereedschap/Referentie levensduur gereedschap)^Taylor's gereedschapslevensduur exponent)*Constante voor het machinaal bewerken van voorwaarde:/Bewerkingstijd
Bewerkingstijd gegeven standtijd en afstand verplaatst door gereedschapshoek
Gaan Bewerkingstijd = ((Levensduur gereedschap/Referentie levensduur gereedschap)^Taylor's gereedschapslevensduur exponent)*Constante voor het machinaal bewerken van voorwaarde:/Snijsnelheid
Afstand verplaatst door gereedschapshoek gegeven standtijd en bewerkingstijd
Gaan Constante voor het machinaal bewerken van voorwaarde: = ((Referentie levensduur gereedschap/Levensduur gereedschap)^Taylor's gereedschapslevensduur exponent)*Bewerkingstijd*Snijsnelheid
Standtijd gegeven snijsnelheid en standtijd voor referentiebewerkingsconditie
Gaan Levensduur gereedschap = Referentie gereedschapslevensduur*(Referentie snijsnelheid/Snijsnelheid)^(1/Taylor's standtijd-exponent)
Snijdiepte gegeven snijsnelheid, standtijd en volume verwijderd metaal
Gaan Diepte van de snede = Volume metaal verwijderd/(Levensduur gereedschap*Voedingssnelheid*Snijsnelheid)
Aanvoer gegeven Snijsnelheid, standtijd en volume verwijderd metaal
Gaan Voedingssnelheid = Volume metaal verwijderd/(Levensduur gereedschap*Snijsnelheid*Diepte van de snede)
Volume verwijderd metaal gegeven snijsnelheid en standtijd
Gaan Volume metaal verwijderd = Levensduur gereedschap*Snijsnelheid*Voedingssnelheid*Diepte van de snede

Referentie standtijd gegeven afstand verplaatst door gereedschapshoek Formule

Referentie levensduur gereedschap = Levensduur gereedschap/((Snijsnelheid*Bewerkingstijd/Constante voor het machinaal bewerken van voorwaarde:)^(1/Taylor's gereedschapslevensduur exponent))
Tref = T/((Vcutting*tm/K)^(1/n))

Roterende overdrachtsmachine

Een roterende overdrachtsmachine is een werktuigmachine, typisch voor metaalbewerking door machinale bewerking, bestaande uit een grote indexeertafel met bewerkingsstations rondom de tafel. Dergelijke roterende transfermachines worden gebruikt voor het produceren van een groot aantal onderdelen in vrij korte cyclustijden.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!