Aantal reticulocyten Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Aantal reticulocyten = reticulocyten*(Hematocriet (patiënt)/Hematocriet (normaal))
Rect = %R*(HctP/HctN)
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Aantal reticulocyten - Reticulocytentelling is een onderdeel van het volledige bloedbeeld en de meting is afhankelijk van de hoeveelheid en grootte van de rode bloedcellen.
reticulocyten - Reticulocyten bepalen het percentage reticulocyten in RBC (rode bloedcellen).
Hematocriet (patiënt) - Hematocriet (patiënt) test die het percentage RBC's in het bloed meet.
Hematocriet (normaal) - Hematocriet (normaal) waarde varieert tussen 37-52% deel van het bloed.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
reticulocyten: 1.5 --> Geen conversie vereist
Hematocriet (patiënt): 40 --> Geen conversie vereist
Hematocriet (normaal): 45 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Rect = %R*(HctP/HctN) --> 1.5*(40/45)
Evalueren ... ...
Rect = 1.33333333333333
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1.33333333333333 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
1.33333333333333 <-- Aantal reticulocyten
(Berekening voltooid in 00.000 seconden)

Credits

Gemaakt door Sakshi Priya
Indian Institute of Technology (IIT), Roorkee
Sakshi Priya heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 25+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), India
Team Softusvista heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1000+ rekenmachines!

3 Aantal reticulocyten Rekenmachines

Aantal reticulocyten
Gaan Aantal reticulocyten = reticulocyten*(Hematocriet (patiënt)/Hematocriet (normaal))
Absoluut aantal reticulocyten
Gaan Absoluut aantal reticulocyten = (reticulocyten*hematocriet)/Normaal hematocriet
reticulocyt
Gaan reticulocyten = (Absoluut aantal reticulocyten*100)/RBC-telling

Aantal reticulocyten Formule

Aantal reticulocyten = reticulocyten*(Hematocriet (patiënt)/Hematocriet (normaal))
Rect = %R*(HctP/HctN)

Wat is de klinische betekenis van het aantal reticulocyten?

Deze test wordt gedaan om te controleren of de anemie wordt veroorzaakt door ernstig verlies van rode bloedcellen of minder productie van rode bloedcellen.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!