Liczba retikulocytów Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Liczba retikulocytów = Retikulocyty*(Hematokryt (pacjent)/Hematokryt (normalny))
Rect = %R*(HctP/HctN)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Liczba retikulocytów - Liczba retikulocytów jest częścią pełnej morfologii krwi, a pomiar zależy od ilości i wielkości czerwonych krwinek.
Retikulocyty - Retikulocyty określają procent retikulocytów w krwinkach czerwonych (czerwonych krwinkach).
Hematokryt (pacjent) - Hematokryt (pacjent) test, który mierzy procent czerwonych krwinek we krwi.
Hematokryt (normalny) - Wartość hematokrytu (normalna) waha się między 37-52% części krwi.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Retikulocyty: 1.5 --> Nie jest wymagana konwersja
Hematokryt (pacjent): 40 --> Nie jest wymagana konwersja
Hematokryt (normalny): 45 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Rect = %R*(HctP/HctN) --> 1.5*(40/45)
Ocenianie ... ...
Rect = 1.33333333333333
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.33333333333333 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.33333333333333 <-- Liczba retikulocytów
(Obliczenie zakończone za 00.016 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Sakshi Priya
Indyjski Instytut Technologii (IIT), Roorkee
Sakshi Priya utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1000+ więcej kalkulatorów!

3 Liczba retikulocytów Kalkulatory

Bezwzględna liczba retikulocytów
Iść Bezwzględna liczba retikulocytów = (Retikulocyty*Hematokryt)/Normalny hematokryt
Liczba retikulocytów
Iść Liczba retikulocytów = Retikulocyty*(Hematokryt (pacjent)/Hematokryt (normalny))
Retikulocyty
Iść Retikulocyty = (Bezwzględna liczba retikulocytów*100)/Liczba RBC

Liczba retikulocytów Formułę

Liczba retikulocytów = Retikulocyty*(Hematokryt (pacjent)/Hematokryt (normalny))
Rect = %R*(HctP/HctN)

Jakie jest znaczenie kliniczne liczby retikulocytów?

Ten test jest wykonywany w celu sprawdzenia, czy niedokrwistość jest spowodowana znaczną utratą erytrocytów lub mniejszą produkcją erytrocytów.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!