Dunne-film constructieve interferentie in doorgelaten licht Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Constructieve interferentie = Nummer n*Golflengte
Ic = n*λ
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Constructieve interferentie - Constructieve interferentie treedt op wanneer de maxima van twee golven bij elkaar opgeteld worden (de twee golven zijn in fase), zodat de amplitude van de resulterende golf gelijk is aan de som van de individuele amplituden.
Nummer n - Getal n bevat de numerieke waarde voor A.
Golflengte - (Gemeten in Meter) - Golflengte kan worden gedefinieerd als de afstand tussen twee opeenvolgende toppen of dalen van een golf.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Nummer n: 5 --> Geen conversie vereist
Golflengte: 26.8 Centimeter --> 0.268 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Ic = n*λ --> 5*0.268
Evalueren ... ...
Ic = 1.34
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1.34 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
1.34 <-- Constructieve interferentie
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BEETJE), Sindri
Payal Priya heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 600+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), India
Team Softusvista heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1100+ rekenmachines!

7 Dunnefilminterferentie en verschil in optisch pad Rekenmachines

Optisch pad verschil
​ Gaan Verschil optisch pad = (Brekingsindex-1)*Afstand tussen sleuven en scherm/Afstand tussen twee coherente bronnen
Optisch padverschil gegeven franjebreedte
​ Gaan Verschil optisch pad = (Brekingsindex-1)*Dikte*Breedte franje/Golflengte
Optische activiteit
​ Gaan Optische activiteit = Hoek van spleetcentrum naar lichtbron/(Lengte*Concentratie op x Afstand)
Dunne-film constructieve interferentie in gereflecteerd licht
​ Gaan Constructieve interferentie = (Nummer n+1/2)*Golflengte
Dunne-film destructieve interferentie in doorgelaten licht
​ Gaan Destructieve interferentie = (Nummer n+1/2)*Golflengte
Dunne-film constructieve interferentie in doorgelaten licht
​ Gaan Constructieve interferentie = Nummer n*Golflengte
Dunne-film destructieve interferentie in gereflecteerd licht
​ Gaan Destructieve interferentie = Nummer n*Golflengte

Dunne-film constructieve interferentie in doorgelaten licht Formule

Constructieve interferentie = Nummer n*Golflengte
Ic = n*λ

Wat is interferentie met dunne film?

Dunnefilminterferentie is het fenomeen dat wordt veroorzaakt doordat lichtgolven worden gereflecteerd door twee oppervlakken die zich op een afstand bevinden die vergelijkbaar is met de golflengte. Wanneer lichtgolven die weerkaatsen op de boven- en onderkant elkaar interfereren, zien we patronen met verschillende kleuren. Gedurende deze tijd bereikt het licht de grens tussen twee media en wordt een deel ervan gereflecteerd en een deel wordt doorgelaten. Wanneer het tweede medium een dunne film is, treden er twee reflecties dicht bij elkaar op aan de boven- en ondergrensoppervlakken van de dunne film. Er komen dus twee golven uit een dunne film: de ene golf wordt weerkaatst door het bovenoppervlak van de film en de andere weerkaatst door het onderoppervlak.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!