Titratie van natriumcarbonaat met natriumbicarbonaat na het eerste eindpunt voor methyloranje Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Volume zoutzuur = Volume van natriumcarbonaat+Volume van natriumbicarbonaat
Vd = Vb+Vc
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Volume zoutzuur - (Gemeten in Kubieke meter) - Volume van zoutzuur is het volume van een verzadigde oplossing van HCL die bij titratie wordt gebruikt.
Volume van natriumcarbonaat - (Gemeten in Kubieke meter) - Het volume natriumcarbonaat is het volume van een verzadigde oplossing van natriumcarbonaat dat bij titratie wordt gebruikt.
Volume van natriumbicarbonaat - (Gemeten in Kubieke meter) - Het volume natriumbicarbonaat is het volume van een verzadigde oplossing van natriumbicarbonaat dat bij de titratie wordt gebruikt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Volume van natriumcarbonaat: 10 Liter --> 0.01 Kubieke meter (Bekijk de conversie hier)
Volume van natriumbicarbonaat: 20 Liter --> 0.02 Kubieke meter (Bekijk de conversie hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Vd = Vb+Vc --> 0.01+0.02
Evalueren ... ...
Vd = 0.03
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.03 Kubieke meter -->30 Liter (Bekijk de conversie hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
30 Liter <-- Volume zoutzuur
(Berekening voltooid in 00.000 seconden)

Credits

Gemaakt door Anirudh Singh
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Jamshedpur
Anirudh Singh heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 300+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2100+ rekenmachines!

9 Titratie Rekenmachines

Titratie van natriumcarbonaat met natriumbicarbonaat na tweede eindpunt voor methyloranje
Gaan Volume zoutzuur = Volume van natriumcarbonaat/2+Volume van natriumbicarbonaat
Titratie van natriumcarbonaat met natriumbicarbonaat na het eerste eindpunt voor methyloranje
Gaan Volume zoutzuur = Volume van natriumcarbonaat+Volume van natriumbicarbonaat
Titratie van natriumcarbonaat met natriumbicarbonaat na tweede eindpunt fenolftaleïne
Gaan Volume zoutzuur = Volume van natriumcarbonaat+Volume van natriumbicarbonaat
Titratie van natriumhydroxide en natriumcarbonaat fenolftaleïne
Gaan Volume zoutzuur = Volume natriumhydroxide+(Volume van natriumcarbonaat/2)
Titratie van natriumhydroxide met natriumcarbonaat na tweede eindpunt met behulp van fenolftaleïne
Gaan Volume zoutzuur = Volume natriumhydroxide+Volume van natriumcarbonaat/2
Titratie van natriumhydroxide met natriumbicarbonaat na eerste eindpunt methyloranje
Gaan Volume zoutzuur = Volume natriumhydroxide+Volume van natriumbicarbonaat
Titratie van natriumhydroxide en natriumcarbonaat methyloranje
Gaan Volume zoutzuur = Volume van natriumcarbonaat+Volume natriumhydroxide
Titratie van natriumcarbonaat met natriumbicarbonaat na eerste eindpunt fenolftaleïne
Gaan Volume zoutzuur = Volume van natriumcarbonaat/2
Titratie van natriumhydroxide met natriumcarbonaat na tweede eindpunt methyloranje
Gaan Volume zoutzuur = Volume van natriumcarbonaat/2

Titratie van natriumcarbonaat met natriumbicarbonaat na het eerste eindpunt voor methyloranje Formule

Volume zoutzuur = Volume van natriumcarbonaat+Volume van natriumbicarbonaat
Vd = Vb+Vc

Wat is de gelijkwaardigheidswet?

Volgens de equivalentiewet is het aantal gramequivalenten van elke reactant en product in een reactie gelijk. De wet van gelijkwaardigheid geeft ons de molaire verhouding van reactanten en producten zonder de volledig uitgebalanceerde reactie te kennen, wat net zo goed is als een uitgebalanceerde chemische reactie. De molverhouding van reactanten en producten kan bekend worden door de n-factor van relevante soorten te kennen.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!