Totale druk van vochtige lucht gegeven dampdichtheid Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Totale druk van vochtige lucht = (287*Dampdichtheid*Droge boltemperatuur)/Specifieke luchtvochtigheid+Druk van waterdamp
pt = (287*ρv*td)/ω+pv
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Totale druk van vochtige lucht - (Gemeten in Pascal) - De totale druk van vochtige lucht is de druk die wordt uitgeoefend door het mengsel van lucht en waterdamp die gelijk is aan de som van de gerespecteerde drukken. Het wordt ook wel luchtdruk genoemd.
Dampdichtheid - (Gemeten in Kilogram per kubieke meter) - Dampdichtheid wordt gedefinieerd als de massa waterdamp aanwezig in 1 m
Droge boltemperatuur - (Gemeten in Kelvin) - Droge boltemperatuur is de temperatuur van lucht gemeten door een thermometer die vrij aan de lucht is blootgesteld maar afgeschermd van straling en vocht.
Specifieke luchtvochtigheid - Specifieke vochtigheid is de verhouding van de massa waterdamp tot de totale massa van het luchtdeeltje.
Druk van waterdamp - (Gemeten in Pascal) - Waterdampdruk is de druk die wordt uitgeoefend door de waterdamp in de vochtige lucht of het mengsel van droge lucht en waterdamp.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Dampdichtheid: 32 Kilogram per kubieke meter --> 32 Kilogram per kubieke meter Geen conversie vereist
Droge boltemperatuur: 350 Kelvin --> 350 Kelvin Geen conversie vereist
Specifieke luchtvochtigheid: 0.25 --> Geen conversie vereist
Druk van waterdamp: 60 Bar --> 6000000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
pt = (287*ρv*td)/ω+pv --> (287*32*350)/0.25+6000000
Evalueren ... ...
pt = 18857600
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
18857600 Pascal -->188.576 Bar (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
188.576 Bar <-- Totale druk van vochtige lucht
(Berekening voltooid in 00.008 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Ravi Khiyani
Shri Govindram Seksaria Instituut voor Technologie en Wetenschap (SGSITS), Indore
Ravi Khiyani heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2500+ rekenmachines!

6 Dampdichtheid Rekenmachines

Droge boltemperatuur gegeven dampdichtheid
​ Gaan Droge boltemperatuur = (Specifieke luchtvochtigheid*(Totale druk van vochtige lucht-Druk van waterdamp))/(287*Dampdichtheid)
Dampdichtheid
​ Gaan Dampdichtheid = (Specifieke luchtvochtigheid*(Totale druk van vochtige lucht-Druk van waterdamp))/(287*Droge boltemperatuur)
Specifieke luchtvochtigheid gegeven dampdichtheid
​ Gaan Specifieke luchtvochtigheid = (Dampdichtheid*Droge boltemperatuur*287)/(Totale druk van vochtige lucht-Druk van waterdamp)
Gedeeltelijke dampdruk gegeven dampdichtheid
​ Gaan Druk van waterdamp = Totale druk van vochtige lucht-((Dampdichtheid*287*Droge boltemperatuur)/Specifieke luchtvochtigheid)
Totale druk van vochtige lucht gegeven dampdichtheid
​ Gaan Totale druk van vochtige lucht = (287*Dampdichtheid*Droge boltemperatuur)/Specifieke luchtvochtigheid+Druk van waterdamp
Gedeeltelijke druk van droge lucht gegeven dampdichtheid
​ Gaan Gedeeltelijke druk van droge lucht = (Dampdichtheid*287*Droge boltemperatuur)/Specifieke luchtvochtigheid

Totale druk van vochtige lucht gegeven dampdichtheid Formule

Totale druk van vochtige lucht = (287*Dampdichtheid*Droge boltemperatuur)/Specifieke luchtvochtigheid+Druk van waterdamp
pt = (287*ρv*td)/ω+pv
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!