Van der Waals Constant gegeven Boyle-temperatuur Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Van der Waals Constant a = (Boyle-temperatuur*[R]*Van der Waals Constant b)
a = (Tb*[R]*b)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 3 Variabelen
Gebruikte constanten
[R] - Universal gas constant Waarde genomen als 8.31446261815324 Joule / Kelvin * Mole
Variabelen gebruikt
Van der Waals Constant a - (Gemeten in Pascal Vierkante Kiloliter per Vierkante Mol) - De Van der Waals-constante hangt af van de intermoleculaire aantrekkingskracht binnen de gasmoleculen.
Boyle-temperatuur - (Gemeten in Kelvin) - De Boyle-temperatuur is de temperatuur waarbij echt gas voldoet aan de ideale gaswet.
Van der Waals Constant b - (Gemeten in Kubieke meter per mol) - De Van der Waals-constante b is samen met het aantal mol het volume van het gas dat onsamendrukbaar is.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Boyle-temperatuur: 200 Kelvin --> 200 Kelvin Geen conversie vereist
Van der Waals Constant b: 3 Liter per Mol --> 0.003 Kubieke meter per mol (Bekijk de conversie hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
a = (Tb*[R]*b) --> (200*[R]*0.003)
Evalueren ... ...
a = 4.98867757089194
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
4.98867757089194 Pascal Vierkante Kiloliter per Vierkante Mol --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
4.98867757089194 Pascal Vierkante Kiloliter per Vierkante Mol <-- Van der Waals Constant a
(Berekening voltooid in 00.000 seconden)

Credits

Gemaakt door Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 700+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Prerana Bakli
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Meghalaya
Prerana Bakli heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1300+ rekenmachines!

18 Van der Waals Constant Rekenmachines

Van der Waals Constante b gegeven Kritieke Temperatuur
Gaan Van der Waals Constant b = (8*Van der Waals Constant a)/(27*Kritische temperatuur*[R])
Kritieke temperatuur gegeven Van der Waals-constanten
Gaan Kritische temperatuur = (8*Van der Waals Constant a)/(27*Van der Waals Constant b*[R])
Van der Waals-constante b gegeven inversietemperatuur en Boltzmann-constante
Gaan Van der Waals Constant b = (2*Van der Waals Constant a)/(Inversietemperatuur*[BoltZ])
Van der Waals Constant gegeven inversietemperatuur en Boltzmann Constant
Gaan Van der Waals Constant a = ((Inversietemperatuur*Van der Waals Constant b*[BoltZ])/2)
Van der Waals Constant gegeven Kritieke Temperatuur
Gaan Van der Waals Constant a = (27*Van der Waals Constant b*[R]*Kritische temperatuur)/8
Van der Waals Constante b gegeven inversietemperatuur
Gaan Van der Waals Constant b = (2*Van der Waals Constant a)/(Inversietemperatuur*[R])
Van der Waals Constant gegeven inversietemperatuur
Gaan Van der Waals Constant a = ((Inversietemperatuur*[R]*Van der Waals Constant b)/2)
Van der Waals Constant b gegeven Boyle Temperature
Gaan Van der Waals Constant b = (Van der Waals Constant a/([R]*Boyle-temperatuur))
Boyle-temperatuur gegeven Vander Waal-constanten
Gaan Boyle-temperatuur = (Van der Waals Constant a/([R]*Van der Waals Constant b))
Van der Waals Constant gegeven Boyle-temperatuur
Gaan Van der Waals Constant a = (Boyle-temperatuur*[R]*Van der Waals Constant b)
Van der Waals Constante b gegeven Kritieke Druk
Gaan Van der Waals Constant b = sqrt(Van der Waals Constant a/(27*Kritieke druk))
Kritische temperatuur zonder gebruik van Van der Waals Constant
Gaan Kritische temperatuur = (8/3)*((Kritieke druk*Kritisch volume)/[R])
Kritische druk zonder gebruik van Van der Waals-constanten
Gaan Kritieke druk = (3/8)*(([R]*Kritische temperatuur)/Kritisch volume)
Kritisch volume zonder gebruik van Van der Waals Constant
Gaan Kritisch volume = (3/8)*(([R]*Kritische temperatuur)/Kritieke druk)
Kritische druk gegeven Van der Waals-constanten
Gaan Kritieke druk = (Van der Waals Constant a/(27*(Van der Waals Constant b)^2))
Van der Waals Constant gegeven Kritieke Druk
Gaan Van der Waals Constant a = (27*Kritieke druk*(Van der Waals Constant b)^2)
Kritisch volume gegeven Van der Waals Constant b
Gaan Kritisch volume = (3*Van der Waals Constant b)
Van der Waals Constant b gegeven Kritiek Volume
Gaan Van der Waals Constant b = (Kritisch volume/3)

Van der Waals Constant gegeven Boyle-temperatuur Formule

Van der Waals Constant a = (Boyle-temperatuur*[R]*Van der Waals Constant b)
a = (Tb*[R]*b)

Wat zijn de postulaten van de kinetische theorie van gassen?

1) Het werkelijke volume van gasmoleculen is verwaarloosbaar in vergelijking met het totale volume van het gas. 2) geen aantrekkingskracht tussen de gasmoleculen. 3) Gasdeeltjes zijn constant in willekeurige beweging. 4) Gasdeeltjes komen met elkaar en met de wanden van de container in botsing. 5) Botsingen zijn perfect elastisch. 6) Verschillende gasdeeltjes hebben verschillende snelheden. 7) De gemiddelde kinetische energie van het gasmolecuul is recht evenredig met de absolute temperatuur.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!