Variantie in steekproefverdeling Verdeling gegeven kansen op succes en mislukking Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Variantie van steekproefverdeling = (Kans op succes*Kans op mislukking)/Steekproefgrootte
V = (PS*PF)/n
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Variantie van steekproefverdeling - Variantie van steekproefverdeling is de verwachting van de gekwadrateerde afwijking van de willekeurige variabele die volgt op de steekproefverdeling, van het gemiddelde.
Kans op succes - Kans op succes is de waarschijnlijkheid dat een bepaalde uitkomst zich voordoet in een enkele proef van een vast aantal onafhankelijke Bernoulli-proeven.
Kans op mislukking - Kans op falen is de kans dat een bepaald resultaat niet optreedt in een enkele trial van een vast aantal onafhankelijke Bernoulli-trials.
Steekproefgrootte - Steekproefgrootte is het totale aantal individuen dat aanwezig is in een bepaalde steekproef die is getrokken uit de gegeven populatie die wordt onderzocht.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Kans op succes: 0.6 --> Geen conversie vereist
Kans op mislukking: 0.4 --> Geen conversie vereist
Steekproefgrootte: 10 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
V = (PS*PF)/n --> (0.6*0.4)/10
Evalueren ... ...
V = 0.024
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.024 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.024 <-- Variantie van steekproefverdeling
(Berekening voltooid in 00.001 seconden)

Credits

Gemaakt door Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Instituut voor Technologie en Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 500+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Shweta Patil
Walchand College of Engineering (WCE), Sangli
Shweta Patil heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1100+ rekenmachines!

5 Bemonsteringsdistributie Rekenmachines

Standaarddeviatie van populatie bij steekproefverdeling Proportie
Gaan Standaarddeviatie van steekproefverdeling = sqrt((Som van de kwadraten van individuele waarden/Bevolkingsgrootte)-((Som van individuele waarden/Bevolkingsgrootte)^2))
Standaarddeviatie bij bemonstering Verdeling van proportie gegeven kansen op succes en falen
Gaan Standaarddeviatie van steekproefverdeling = sqrt((Kans op succes*Kans op mislukking)/Steekproefgrootte)
Standaarddeviatie in bemonsteringsverdeling van proportie
Gaan Standaarddeviatie van steekproefverdeling = sqrt((Kans op succes*(1-Kans op succes))/Steekproefgrootte)
Variantie in steekproefverdeling Verdeling gegeven kansen op succes en mislukking
Gaan Variantie van steekproefverdeling = (Kans op succes*Kans op mislukking)/Steekproefgrootte
Variantie in bemonsteringsverdeling van proportie
Gaan Variantie van steekproefverdeling = (Kans op succes*(1-Kans op succes))/Steekproefgrootte

Variantie in steekproefverdeling Verdeling gegeven kansen op succes en mislukking Formule

Variantie van steekproefverdeling = (Kans op succes*Kans op mislukking)/Steekproefgrootte
V = (PS*PF)/n

Wat is steekproefverdeling?

De steekproefverdeling is de kansverdeling van een statistiek berekend op basis van een willekeurige steekproef getrokken uit een populatie. Het beschrijft hoe de waarde van de statistiek waarschijnlijk zal variëren tussen verschillende steekproeven van dezelfde grootte en vorm, getrokken uit dezelfde populatie. Het is een belangrijk concept in de statistiek omdat het ons in staat stelt conclusies te trekken over een populatie op basis van steekproefgegevens. Door bijvoorbeeld de steekproefverdeling van het gemiddelde te begrijpen, kunnen we het gemiddelde van een populatie schatten op basis van het gemiddelde van een steekproef, en de waarschijnlijkheid berekenen dat de schatting dicht bij het werkelijke populatiegemiddelde ligt.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!