Variantie in steekproefverdeling Verdeling gegeven kansen op succes en mislukking Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Variantie van gegevens = (Kans op succes*Kans op falen in de binominale verdeling)/Steekproefgrootte
σ2 = (p*qBD)/n
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Variantie van gegevens - Variantie van gegevens is de verwachting van de kwadratische afwijking van de willekeurige variabele die bij de gegeven statistische gegevens hoort, ten opzichte van het populatiegemiddelde of steekproefgemiddelde.
Kans op succes - Kans op succes is de waarschijnlijkheid dat een bepaalde uitkomst zich voordoet in een enkele proef van een vast aantal onafhankelijke Bernoulli-proeven.
Kans op falen in de binominale verdeling - De waarschijnlijkheid van falen in de binominale verdeling is de waarschijnlijkheid dat een specifieke uitkomst niet optreedt in een enkele proef van een vast aantal onafhankelijke Bernoulli-proeven.
Steekproefgrootte - Steekproefgrootte is het totale aantal individuen dat aanwezig is in een bepaalde steekproef die is getrokken uit de gegeven populatie die wordt onderzocht.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Kans op succes: 0.6 --> Geen conversie vereist
Kans op falen in de binominale verdeling: 0.4 --> Geen conversie vereist
Steekproefgrootte: 65 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
σ2 = (p*qBD)/n --> (0.6*0.4)/65
Evalueren ... ...
σ2 = 0.00369230769230769
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.00369230769230769 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.00369230769230769 0.003692 <-- Variantie van gegevens
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Instituut voor Technologie en Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 500+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Shweta Patil
Walchand College of Engineering (WCE), Sangli
Shweta Patil heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1100+ rekenmachines!

5 Bemonsteringsdistributie Rekenmachines

Standaarddeviatie van populatie bij steekproefverdeling Proportie
​ Gaan Standaarddeviatie in normale verdeling = sqrt((Som van de kwadraten van individuele waarden/Bevolkingsgrootte)-((Som van individuele waarden/Bevolkingsgrootte)^2))
Standaarddeviatie bij bemonstering Verdeling van proportie gegeven kansen op succes en falen
​ Gaan Standaarddeviatie in normale verdeling = sqrt((Kans op succes*Kans op falen in de binominale verdeling)/Steekproefgrootte)
Standaarddeviatie in bemonsteringsverdeling van proportie
​ Gaan Standaarddeviatie in normale verdeling = sqrt((Kans op succes*(1-Kans op succes))/Steekproefgrootte)
Variantie in steekproefverdeling Verdeling gegeven kansen op succes en mislukking
​ Gaan Variantie van gegevens = (Kans op succes*Kans op falen in de binominale verdeling)/Steekproefgrootte
Variantie in bemonsteringsverdeling van proportie
​ Gaan Variantie van gegevens = (Kans op succes*(1-Kans op succes))/Steekproefgrootte

Variantie in steekproefverdeling Verdeling gegeven kansen op succes en mislukking Formule

Variantie van gegevens = (Kans op succes*Kans op falen in de binominale verdeling)/Steekproefgrootte
σ2 = (p*qBD)/n

Wat is steekproefverdeling?

De steekproefverdeling is de kansverdeling van een statistiek berekend op basis van een willekeurige steekproef getrokken uit een populatie. Het beschrijft hoe de waarde van de statistiek waarschijnlijk zal variëren tussen verschillende steekproeven van dezelfde grootte en vorm, getrokken uit dezelfde populatie. Het is een belangrijk concept in de statistiek omdat het ons in staat stelt conclusies te trekken over een populatie op basis van steekproefgegevens. Door bijvoorbeeld de steekproefverdeling van het gemiddelde te begrijpen, kunnen we het gemiddelde van een populatie schatten op basis van het gemiddelde van een steekproef, en de waarschijnlijkheid berekenen dat de schatting dicht bij het werkelijke populatiegemiddelde ligt.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!