Snelheid van progressieve golf met behulp van frequentie Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Snelheid = Golflengte van een golf*Frequentie
v = F*f
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Snelheid - (Gemeten in Meter per seconde) - Snelheid is een vectorgrootheid (het heeft zowel grootte als richting) en is de snelheid waarmee de positie van een object verandert in de tijd.
Golflengte van een golf - (Gemeten in Meter) - Golflengte van een golf is de afstand die de golf in één oscillatie aflegt.
Frequentie - (Gemeten in Hertz) - Frequentie verwijst naar het aantal keren dat een periodieke gebeurtenis per keer voorkomt en wordt gemeten in cycli/seconde.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Golflengte van een golf: 0.4 Meter --> 0.4 Meter Geen conversie vereist
Frequentie: 90 Hertz --> 90 Hertz Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
v = F*f --> 0.4*90
Evalueren ... ...
v = 36
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
36 Meter per seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
36 Meter per seconde <-- Snelheid
(Berekening voltooid in 00.000 seconden)

Credits

Gemaakt door Anirudh Singh
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Jamshedpur
Anirudh Singh heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 300+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), India
Team Softusvista heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1000+ rekenmachines!

5 Snelheid van de golf Rekenmachines

Snelheid van golf in string
Gaan Snelheid = sqrt(Spanning van string/Massa per lengte-eenheid)
Snelheid van progressieve golf gegeven hoekfrequentie
Gaan Snelheid = (Golflengte*Hoekfrequentie)/(4*pi)
Snelheid van progressieve golf
Gaan Snelheid = Golflengte van een golf/Tijdsperiode van progressieve golf
Snelheid van progressieve golf met behulp van frequentie
Gaan Snelheid = Golflengte van een golf*Frequentie
Golfsnelheid gegeven golfnummer
Gaan Snelheid = Hoekfrequentie/Golfnummer

Snelheid van progressieve golf met behulp van frequentie Formule

Snelheid = Golflengte van een golf*Frequentie
v = F*f

Wat is de snelheid van een progressieve golf?

Golfsnelheid in algemeen gebruik verwijst naar snelheid, hoewel snelheid correct zowel snelheid als richting impliceert. De snelheid van een golf is gelijk aan het product van zijn golflengte en frequentie (aantal trillingen per seconde) en is onafhankelijk van zijn intensiteit.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!