Golfsnelheid gegeven golfnummer Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Snelheid = Hoekfrequentie/Golfnummer
v = ω/k
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Snelheid - (Gemeten in Meter per seconde) - Snelheid is een vectorgrootheid (deze heeft zowel grootte als richting) en is de snelheid waarmee de positie van een object ten opzichte van de tijd verandert.
Hoekfrequentie - (Gemeten in Hertz) - Hoekfrequentie van een gestaag terugkerend fenomeen, uitgedrukt in radialen per seconde.
Golfnummer - Golfgetal is de ruimtelijke frequentie van een golf, gemeten in cycli per afstandseenheid of radialen per afstandseenheid.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Hoekfrequentie: 10.28 Revolutie per seconde --> 10.28 Hertz (Bekijk de conversie hier)
Golfnummer: 0.2 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
v = ω/k --> 10.28/0.2
Evalueren ... ...
v = 51.4
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
51.4 Meter per seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
51.4 Meter per seconde <-- Snelheid
(Berekening voltooid in 00.000 seconden)

Credits

Gemaakt door Anirudh Singh
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Jamshedpur
Anirudh Singh heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 300+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), India
Team Softusvista heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1000+ rekenmachines!

5 Snelheid van de golf Rekenmachines

Snelheid van golf in string
Snelheid = sqrt(Spanning van string/Massa per lengte-eenheid) Gaan
Snelheid van progressieve golf gegeven hoekfrequentie
Snelheid = (Golflengte*Hoekfrequentie)/(4*pi) Gaan
Snelheid van progressieve golf
Snelheid = Golflengte van een golf/Tijdsperiode van progressieve golf Gaan
Snelheid van progressieve golf met behulp van frequentie
Snelheid = Golflengte van een golf*Frequentie Gaan
Golfsnelheid gegeven golfnummer
Snelheid = Hoekfrequentie/Golfnummer Gaan

Golfsnelheid gegeven golfnummer Formule

Snelheid = Hoekfrequentie/Golfnummer
v = ω/k

Wat is Wave-nummer?

is de ruimtelijke frequentie van een golf, gemeten in cycli per afstandseenheid of radialen per afstandseenheid. Terwijl de temporele frequentie kan worden gezien als het aantal golven per tijdseenheid, is golfgetal het aantal golven per afstandseenheid.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!