Volume van lege capillaire poriën Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Volume lege capillaire poriën = (Volume van capillaire poriën-Volume van met water gevulde capillaire poriën)
Vec = (Vcp-Vwcp)
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Volume lege capillaire poriën - (Gemeten in Kubieke meter) - Het volume lege capillaire poriën is het volume van de capillaire poriën dat niet door vlokken wordt ingenomen.
Volume van capillaire poriën - (Gemeten in Kubieke meter) - Volume van capillaire poriën is de afname van het aanvankelijke volume van het mengsel van cement en water na hydratatie.
Volume van met water gevulde capillaire poriën - (Gemeten in Kubieke meter) - Volume van met water gevulde capillaire poriën is het totale volume van capillair water dat in poriën is gevuld.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Volume van capillaire poriën: 8 milliliter --> 8E-06 Kubieke meter (Bekijk de conversie hier)
Volume van met water gevulde capillaire poriën: 4.5 milliliter --> 4.5E-06 Kubieke meter (Bekijk de conversie hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Vec = (Vcp-Vwcp) --> (8E-06-4.5E-06)
Evalueren ... ...
Vec = 3.5E-06
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
3.5E-06 Kubieke meter -->3.5 milliliter (Bekijk de conversie hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
3.5 milliliter <-- Volume lege capillaire poriën
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 2000+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Swarnima Singh
NIT Jaipur (mnitj), jaipur
Swarnima Singh heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 10 rekenmachines!

10+ Jobmix betonvolume Rekenmachines

Volume van hydratatieproducten per eenheid droog cement
Gaan Volume vaste hydratatieproducten = (Volume gehydrateerd cement/Absoluut volume droog cement dat daadwerkelijk is gehydrateerd)
Gel-ruimteverhouding voor volledige hydratatie
Gaan Gelruimteverhouding = (0.657*Massa van cement)/((0.319*Massa van cement)+Volume aanmaakwater)
Specifieke zwaartekracht van materiaal gezien het absolute volume
Gaan Soortelijk gewicht van materiaal = Gewicht van materiaal/(Absoluut volume*Waterdichtheid)
Absoluut volume van component
Gaan Absoluut volume = Gewicht van materiaal/(Soortelijk gewicht van materiaal*Waterdichtheid)
Gewicht van het materiaal gezien het absolute volume
Gaan Gewicht van materiaal = Absoluut volume*Soortelijk gewicht van materiaal*Waterdichtheid
Volume van lege capillaire poriën
Gaan Volume lege capillaire poriën = (Volume van capillaire poriën-Volume van met water gevulde capillaire poriën)
Doelgemiddelde sterkte voor mixontwerp
Gaan Doel gemiddelde druksterkte = Karakteristieke druksterkte+(1.65*Standaardafwijking van distributie)
Gewicht van cementgebonden materialen in betonbatch
Gaan Gewicht van cementgebonden materialen = Gewicht van het mengwater/Watercementverhouding
Gewicht aanmaakwater in batch
Gaan Gewicht van het mengwater = Watercementverhouding*Gewicht van cementgebonden materialen
Watercementverhouding
Gaan Watercementverhouding = Gewicht van het mengwater/Gewicht van cementgebonden materialen

Volume van lege capillaire poriën Formule

Volume lege capillaire poriën = (Volume van capillaire poriën-Volume van met water gevulde capillaire poriën)
Vec = (Vcp-Vwcp)

Wat is hydratatie in beton?

Het water veroorzaakt de verharding van beton door een proces dat hydratatie wordt genoemd. Hydratatie is een chemische reactie waarbij de belangrijkste verbindingen in cement chemische bindingen vormen met watermoleculen en hydraten of hydratatieproducten worden.

Waarom is hydratatie van cement belangrijk?

De snelheid van warmteontwikkeling tijdens cementhydratatie neemt toe met de temperatuur en bij lage temperatuur kan de hydratatiereactie extreem traag worden. En daarom is de temperatuur in de annulus een van de belangrijkste factoren die de ontwikkeling van de cementdruksterkte beïnvloeden.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!