Aktywność elektrolitu przy danym stężeniu i niestabilności Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Aktywność jonowa = (Rzeczywista koncentracja^2)*(Fugacity^2)
a = (c^2)*(f^2)
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Aktywność jonowa - (Mierzone w Kret / kilogram) - Aktywność jonowa jest miarą efektywnego stężenia cząsteczki lub formy jonowej.
Rzeczywista koncentracja - (Mierzone w Mol na metr sześcienny) - Stężenie rzeczywiste to stężenie molowe substancji rozpuszczonej, która jest dodawana do rozpuszczalnika.
Fugacity - (Mierzone w Pascal) - Fugacyjność jest właściwością termodynamiczną gazu rzeczywistego, która po zastąpieniu ciśnienia lub ciśnienia cząstkowego w równaniach gazu doskonałego daje równania mające zastosowanie do gazu rzeczywistego.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Rzeczywista koncentracja: 5.1 mole/litr --> 5100 Mol na metr sześcienny (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Fugacity: 15 Pascal --> 15 Pascal Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
a = (c^2)*(f^2) --> (5100^2)*(15^2)
Ocenianie ... ...
a = 5852250000
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
5852250000 Kret / kilogram --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
5852250000 5.9E+9 Kret / kilogram <-- Aktywność jonowa
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

11 Aktywność elektrolitów Kalkulatory

Aktywność elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem przy danych wartościowości
​ Iść Aktywność katodowo-jonowa = (exp((EMF komórki*Liczba jonów dodatnich i ujemnych*Wartościowości jonów dodatnich i ujemnych*[Faraday])/(Numer transportowy anionów*Całkowita liczba jonów*[R]*Temperatura)))*Anodowa aktywność jonowa
Aktywność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem przy danych wartościowości
​ Iść Anodowa aktywność jonowa = Aktywność katodowo-jonowa/(exp((EMF komórki*Liczba jonów dodatnich i ujemnych*Wartościowości jonów dodatnich i ujemnych*[Faraday])/(Numer transportowy anionów*Całkowita liczba jonów*[R]*Temperatura)))
Współczynnik aktywności elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
​ Iść Współczynnik aktywności katodowej = (exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))*((Molalność elektrolitu anodowego*Współczynnik aktywności anodowej)/Molalność elektrolitu katodowego)
Współczynnik aktywności elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
​ Iść Współczynnik aktywności anodowej = ((Molalność elektrolitu katodowego*Współczynnik aktywności katodowej)/Molalność elektrolitu anodowego)/(exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))
Aktywność elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem
​ Iść Aktywność katodowo-jonowa = (exp((EMF komórki*[Faraday])/(Numer transportowy anionów*[R]*Temperatura)))*Anodowa aktywność jonowa
Aktywność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem
​ Iść Anodowa aktywność jonowa = Aktywność katodowo-jonowa/(exp((EMF komórki*[Faraday])/(Numer transportowy anionów*[R]*Temperatura)))
Aktywność elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
​ Iść Aktywność katodowo-jonowa = Anodowa aktywność jonowa*(exp((EMF komórki*[Faraday])/([R]*Temperatura)))
Aktywność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
​ Iść Anodowa aktywność jonowa = Aktywność katodowo-jonowa/(exp((EMF komórki*[Faraday])/([R]*Temperatura)))
Aktywność słabo rozpuszczalnych soli
​ Iść Działanie soli = Koncentracja soli*Współczynnik aktywności soli
Aktywność elektrolitu przy danym stężeniu i niestabilności
​ Iść Aktywność jonowa = (Rzeczywista koncentracja^2)*(Fugacity^2)
Współczynnik aktywności przy danej aktywności jonowej
​ Iść Współczynnik aktywności = (Aktywność jonowa/Molalność)

Aktywność elektrolitu przy danym stężeniu i niestabilności Formułę

Aktywność jonowa = (Rzeczywista koncentracja^2)*(Fugacity^2)
a = (c^2)*(f^2)

Czym jest komórka koncentracyjna bez przeniesienia?

Komórka, w której przejście substancji z układu o wysokim stężeniu do układu o niskim stężeniu powoduje produkcję energii elektrycznej, nazywana jest komórką koncentracyjną. Składa się z dwóch półogniw z dwiema identycznymi elektrodami i identycznymi elektrolitami, ale o różnych stężeniach. EMF tej komórki zależy od różnicy stężeń. Komora koncentracyjna bez przeniesienia nie jest bezpośrednim przenoszeniem elektrolitu, ale zachodzi w wyniku reakcji chemicznej. Każda elektroda jest odwracalna względem jednego z jonów elektrolitu.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!