Kalkulatory Utworzone Przez Prashant Singh

KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
www.linkedin.com/in/prashant-singh-346097130
676
Formuły Utworzony
544
Formuły Zweryfikowano
87
We wszystkich kategoriach

Lista kalkulatorów według Prashant Singh

Poniżej znajduje się połączona lista wszystkich kalkulatorów, które zostały utworzone i zweryfikowane przez Prashant Singh. Prashant Singh utworzył 676 i zweryfikował 544 kalkulatory w 87 różnych kategoriach do daty.
Utworzony Aktywność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Utworzony Aktywność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem
Utworzony Aktywność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem w zakresie wartościowości
Utworzony Aktywność elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Utworzony Aktywność elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem
Utworzony Aktywność elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem w zakresie wartościowości
Utworzony Aktywność elektrolitu przy danym stężeniu i lotności
Utworzony Współczynnik aktywności elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Utworzony Współczynnik aktywności elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem
Utworzony Współczynnik aktywności elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Utworzony Współczynnik aktywności elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem
Utworzony Współczynnik aktywności ze względu na aktywność jonową
Zweryfikowano Ciśnienie gazu rzeczywistego na podstawie równania Berthelota
Zweryfikowano Ciśnienie gazu rzeczywistego na podstawie równania Berthelota z uwzględnieniem parametrów krytycznych i zredukowanych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne z wykorzystaniem zmodyfikowanego równania Berthelota w zakresie parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Ciśnienie według zmodyfikowanego równania Berthelota w zakresie parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa z wykorzystaniem zmodyfikowanego równania Berthelota pod względem parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Objętość molowa gazu rzeczywistego na podstawie równania Berthelota
Zweryfikowano Objętość molowa gazu rzeczywistego z wykorzystaniem równania Berthelota z uwzględnieniem parametrów krytycznych i zredukowanych
Zweryfikowano Objętość molowa przy użyciu zmodyfikowanego równania Berthelota pod względem parametrów krytycznych i rzeczywistych
Zweryfikowano Objętość molowa przy użyciu zmodyfikowanego równania Berthelota pod względem parametrów krytycznych i zredukowanych
Zweryfikowano Objętość molowa przy użyciu zmodyfikowanego równania Berthelota pod względem parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Parametr a Berthelota Real Gas
Zweryfikowano Parametr a Berthelota Real Gas pod względem parametrów krytycznych i zredukowanych
Zweryfikowano Parametr b Berthelota Real Gas pod względem parametrów krytycznych i zredukowanych
Zweryfikowano Parametr Berthelota b Real Gas
Zweryfikowano Temperatura gazu rzeczywistego na podstawie równania Berthelota
Zweryfikowano Temperatura gazu rzeczywistego na podstawie równania Berthelota z uwzględnieniem parametrów krytycznych i zredukowanych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna z wykorzystaniem zmodyfikowanego równania Berthelota w zakresie parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Temperatura obniżona przy użyciu zmodyfikowanego równania Berthelota pod względem parametrów rzeczywistych
Zweryfikowano Temperatura według zmodyfikowanego równania Berthelota w zakresie parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Zmniejszona objętość molowa za pomocą zmodyfikowanego równania Berthelota pod względem parametrów krytycznych i rzeczywistych
Zweryfikowano Zredukowane ciśnienie za pomocą zmodyfikowanego równania Berthelota pod względem parametrów rzeczywistych
Utworzony Biodostępność biorąc pod uwagę czystość leku
Utworzony Biodostępność leku
Utworzony Biodostępność przy danej szybkości podawania i odstępach między dawkami
Utworzony Biodostępność przy skutecznej i administracyjnej dawce
Zweryfikowano Energia na wakat
Zweryfikowano Frakcja wakatów w sieci
Zweryfikowano Liczba wolnej kraty
Zweryfikowano Ułamek wakatów w sieci pod względem energii
26 Więcej kalkulatorów Chemia ciała stałego
Utworzony Czystość leku biorąc pod uwagę szybkość podawania i odstęp między dawkami
Utworzony Czystość leku podana dawka administracyjna i dawka skuteczna
Utworzony Frakcja leku niezwiązanego w osoczu przy danej objętości osocza
Utworzony Frakcja leku niezwiązanego w tkance przy pozornej objętości tkanki
Utworzony Najniższe stężenie w osoczu podane szczytowo w wyniku fluktuacji
Utworzony Objętość osocza leku przy podanej objętości pozornej
Utworzony Okres półtrwania w fazie eliminacji leku
Utworzony Okres półtrwania w fazie eliminacji przy podanej objętości osocza oczyszczonego
Utworzony Okres półtrwania wchłaniania leku
Utworzony Pozorna objętość tkanki przy danej objętości osocza i objętości pozornej
Utworzony Pozorna wielkość dystrybucji leku
Utworzony Średnie stężenie w osoczu na danym obszarze pod krzywą
Utworzony Średnie stężenie w osoczu podane szczytowo przez fluktuacje
Utworzony Stała szybkości eliminacji leku
Utworzony Stała szybkości eliminacji podanej powierzchni pod krzywą
Utworzony Stała szybkości eliminacji przy danej objętości usuniętego osocza
Utworzony Stężenie leku podana szybkość wlewu leku
Utworzony Szczyt przez fluktuację
Utworzony Szczytowe stężenie w osoczu podane szczytowo wskutek fluktuacji
Utworzony Szybkość podawania leku podane odstępy między dawkami
Utworzony Szybkość wlewu leku
Utworzony Szybkość, z jaką lek wchodzi do organizmu
Utworzony Względna biodostępność leku
Utworzony Czas retencji podany skorygowany czas retencji
Utworzony Czas retencji przy danej liczbie półek teoretycznych i odchyleniu standardowym
Utworzony Czas retencji przy danej objętości retencji
Utworzony Czas retencji przy danym współczynniku pojemności
Utworzony Czas retencji przy podanej liczbie półek teoretycznych i szerokości piku
Utworzony Czas retencji przy podanym numerze półki teoretycznej i połowie szerokości piku
Utworzony Liczba półek teoretycznych przy danym czasie retencji i odchyleniu standardowym
Utworzony Liczba półek teoretycznych przy podanym czasie retencji i połowie szerokości piku
Utworzony Liczba półek teoretycznych przy podanym czasie retencji i szerokości piku
Utworzony Połowa szerokości piku przy podanej liczbie półek teoretycznych i czasie retencji
Utworzony Rozdzielczość dwóch pików przy zmianie czasu retencji
Utworzony Skorygowany czas retencji ze względu na czas retencji
Utworzony Średnia szerokość piku przy danej rozdzielczości i zmianie czasu retencji
Utworzony Szerokość piku podana liczba półek teoretycznych i czas retencji
Utworzony Współczynnik pojemności przy danym czasie retencji i czasie przemieszczania się fazy ruchomej
Utworzony Zmiana czasu retencji dla połowy średniej szerokości pików
Utworzony Zmiana czasu retencji przy danej rozdzielczości i średniej szerokości piku
Dawka (15)
Utworzony Dawka administracyjna podana dawka skuteczna i biodostępność
Utworzony Dawka administracyjna przy podanej szybkości podawania i odstępach między dawkami
Utworzony Dawka administracyjna ze względu na czystość leku
Utworzony Dawka leku podawana doustnie
Utworzony Dawka leku podawana dożylnie
Utworzony Dawka leku typu A.
Utworzony Dawka leku typu B.
Utworzony Dawka podana objętość dystrybucji i pole pod krzywą
Utworzony Ilość leku w danej objętości osocza
Utworzony Ilość podanego leku podana pod krzywą
Utworzony Ilość podanego leku przy pozornej objętości
Utworzony Przedział dawkowania przy podanej szybkości podawania
Utworzony Przedział dawkowania przy średnim stężeniu w osoczu
Utworzony Skuteczna dawka biorąc pod uwagę czystość leku
Utworzony Skuteczna dawka przy biodostępności i dawce administracyjnej
Utworzony Długość kolumny podana liczba półek teoretycznych
Utworzony Długość kolumny podana liczba półek teoretycznych i odchylenie standardowe
Utworzony Długość kolumny podana liczba półek teoretycznych i szerokość piku
Utworzony Długość kolumny z uwzględnieniem odchylenia standardowego i wysokości płyty
Utworzony Liczba półek teoretycznych podana długość i wysokość kolumny
Utworzony Liczba półek teoretycznych podana długość kolumny i szerokość piku
Utworzony Liczba półek teoretycznych przy danej długości kolumny i odchyleniu standardowym
Utworzony Odchylenie standardowe przy danej długości kolumny i liczbie półek teoretycznych
Utworzony Odchylenie standardowe przy danej wysokości płyty i długości kolumny
Utworzony Szerokość piku podana liczba półek teoretycznych i długość kolumny
Utworzony Wysokość płyty przy uwzględnieniu odchylenia standardowego i długości kolumny
Utworzony Aktywność jonowa przy założeniu molowości roztworu
Utworzony Całkowita liczba jonów komórki koncentracji z przeniesieniem pod względem wartościowości
Utworzony Czas potrzebny do przepłynięcia ładunku przy danej masie i czasie
Utworzony Idealne ciśnienie przy współczynniku osmotycznym
Utworzony Ilość ładunków przy danej masie substancji
Utworzony Liczba jonów dodatnich i ujemnych komórki koncentracji z przeniesieniem
Utworzony Masa rzeczywista przy danej wydajności prądowej
Utworzony Nadciśnienie ze względu na współczynnik osmotyczny
Utworzony Niestabilność elektrolitów podanych czynności
Utworzony Niestabilność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Utworzony Niestabilność elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Utworzony Potencjał ogniwa przy pracy elektrochemicznej
Utworzony Wartości jonów dodatnich i ujemnych komórki koncentracji z przeniesieniem
Utworzony Współczynnik osmotyczny przy idealnym i nadciśnieniu
9 Więcej kalkulatorów Elektrochemia
Utworzony EMF komórki koncentracji bez przenoszenia danych czynności
Utworzony EMF komórki koncentracji z przeniesieniem danych czynności
Utworzony EMF komórki koncentracji z przeniesieniem w kategoriach wartościowości
Utworzony SEM komórki koncentracji bez przeniesienia przy podanych molowościach i współczynniku aktywności
Utworzony SEM komórki koncentracji z przeniesieniem danej liczby transportowej anionu
Utworzony SEM komórki koncentracyjnej bez przeniesienia przy danym stężeniu i lotności
Utworzony SEM komórki stężenia bez przeniesienia dla rozcieńczonego roztworu przy danym stężeniu
1 Więcej kalkulatorów EMF komórki koncentracji
Zweryfikowano Energia kratowa z równania Kapustinskiego
Zweryfikowano Energia sieci za pomocą równania Borna-Landego za pomocą przybliżenia Kapustinskiego
Zweryfikowano Energia sieci za pomocą równania Borna-Mayera
Zweryfikowano Liczba jonów w przybliżeniu Kapustińskiego
Zweryfikowano Stała Madelunga za pomocą przybliżenia Kapustinskiego
34 Więcej kalkulatorów Energia kratowa
Utworzony Energia swobodna Gibbsa przy swobodnej entropii Gibbsa
Utworzony Mole elektronu przeniesione przy danej zmianie standardowej w energii swobodnej Gibbsa
Utworzony Mole elektronu przeniesione przy zmianie energii swobodnej Gibbsa
Utworzony Potencjał komórki przy zmianie energii swobodnej Gibbsa
Utworzony Potencjał komórki standardowej przy zmianie standardowej zmiany energii swobodnej Gibbsa
Utworzony Standardowa zmiana energii swobodnej Gibbsa przy standardowym potencjale komórki
Utworzony Zmiana energii swobodnej Gibbsa przy danym potencjale komórki
Utworzony Zmiana energii swobodnej Gibbsa przy pracy elektrochemicznej
1 Więcej kalkulatorów Energia swobodna Gibbsa
Utworzony Energia swobodna Helmholtza podana entropia swobodna Helmholtza i temperatura
Utworzony Objętość przy swobodnej entropii Gibbsa i Helmholtza
Utworzony Maksymalna szybkość w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Utworzony Początkowe stężenie enzymu w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Utworzony Pozorna maksymalna szybkość w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Utworzony Pozorna stała Michaelisa Mentena przy stałej dysocjacji inhibitora
Utworzony Pozorne początkowe stężenie enzymu w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Utworzony Stała dysocjacji przy danym stężeniu kompleksu substratu enzymatycznego
Utworzony Stała dysocjacji przy pozornym początkowym stężeniu enzymu
Utworzony Stała dysocjacji w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Utworzony Stężenie inhibitora w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Zweryfikowano Stężenie reagenta w reakcji zerowego rzędu
11 Więcej kalkulatorów Inżynieria reakcji chemicznych
Utworzony Całkowita objętość gazu zaadsorbowanego w stanie równowagi według równania BET
Utworzony Objętość gazu jednowarstwowego według równania BET
Utworzony Ciśnienie gazu, jeśli n jest równe 1
Utworzony Masa adsorbentu z wykorzystaniem izotermy adsorpcji Freundlicha
Utworzony Masa adsorbentu, jeśli n jest równe 1
Utworzony Masa zaadsorbowanego gazu
Utworzony Masa zaadsorbowanego gazu, jeśli n jest równe 1
Utworzony Stała adsorpcji k przy użyciu stałej adsorpcji Freundlicha
Utworzony Stała adsorpcji, jeśli n jest równe 1
2 Więcej kalkulatorów Izoterma adsorpcji Freundlicha
Utworzony Masa adsorbentu do adsorpcji Langmuira
Utworzony Masa zaadsorbowanego gazu w gramach na potrzeby adsorpcji Langmuira
Utworzony Powierzchnia adsorbentu pokryta przy niskim ciśnieniu
Utworzony Powierzchnia pokrytego adsorbentu
1 Więcej kalkulatorów Izoterma adsorpcji Langmuira
Zweryfikowano Ciśnienie cząsteczek gazu w pudełku 1D
Zweryfikowano Ciśnienie cząsteczek gazu w pudełku 2D
Utworzony Ciśnienie cząsteczek gazu w pudełku 3D
Utworzony Ciśnienie gazu pod względem współczynnika ściśliwości
Utworzony Ciśnienie gazu przy danej energii kinetycznej
Utworzony Ciśnienie gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i gęstości
Zweryfikowano Ciśnienie gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i gęstości w 1D
Zweryfikowano Ciśnienie gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i gęstości w 2D
Utworzony Ciśnienie gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i objętości
Utworzony Ciśnienie gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości i gęstości
Zweryfikowano Ciśnienie gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości i gęstości w 2D
Utworzony Ciśnienie gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości i objętości
Utworzony Ciśnienie gazu przy średniej prędkości i gęstości
Zweryfikowano Ciśnienie gazu przy średniej prędkości i gęstości w 2D
Utworzony Ciśnienie gazu przy średniej prędkości i objętości
Utworzony Ciśnienie krytyczne ze względu na stałe Vandera Waala
Utworzony Ciśnienie wywierane przez pojedynczą cząsteczkę gazu w 1D
Utworzony Czas między zderzeniami cząstek ze ścianami
Zweryfikowano Czynnik acentryczny
Utworzony Długość prostokątnego pudełka w czasie kolizji
Utworzony Długość pudełka przy danej sile
Utworzony Energia kinetyczna gazu 1, jeśli obecna jest mieszanina gazów
Utworzony Energia kinetyczna gazu 2, jeśli występuje mieszanina dwóch gazów
Utworzony Energia kinetyczna jednej cząsteczki gazu w ujęciu stałej Boltzmanna
Utworzony Energia kinetyczna pod względem ciśnienia i objętości gazu
Utworzony Energia kinetyczna podana n mol gazu
Utworzony Gęstość gazu przy danej pierwiastkowej średniej kwadratowej prędkości i ciśnieniu
Zweryfikowano Gęstość gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i ciśnieniu w 1D
Utworzony Gęstość gazu przy najbardziej prawdopodobnym ciśnieniu prędkości
Utworzony Gęstość gazu przy średniej prędkości i ciśnieniu
Zweryfikowano Gęstość gazu przy średniej prędkości i ciśnieniu w 2D
Utworzony Głośność krytyczna bez użycia stałej Van der Waalsa
Utworzony Krytyczne ciśnienie bez użycia stałej Van der Waalsa
Zweryfikowano Liczba cząsteczek gazu w pudełku 2D przy danym ciśnieniu
Utworzony Liczba cząsteczek gazu w pudełku 3D przy danym ciśnieniu
Utworzony Liczba moli gazu 1 przy danej energii kinetycznej obu gazów
Utworzony Liczba moli gazu 2 przy danej energii kinetycznej obu gazów
Utworzony Liczba moli przy danej energii kinetycznej
Utworzony Masa cząsteczki gazu przy danej sile
Utworzony Masa cząsteczki gazu w 1D przy danym ciśnieniu
Utworzony Masa cząsteczkowa gazu przy danej temperaturze i średniej prędkości
Utworzony Masa cząsteczkowa gazu przy danych pierwiastkowej średniej kwadratowej prędkości i ciśnieniu
Utworzony Masa cząsteczkowa gazu przy danych pierwiastkowej średniej prędkości kwadratowej i temperaturze
Zweryfikowano Masa cząsteczkowa gazu przy średniej prędkości, ciśnieniu i objętości w 2D
Zweryfikowano Masa każdej cząsteczki gazu w pudełku 2D, jeśli podane jest ciśnienie
Utworzony Masa każdej cząsteczki gazu w pudełku 3D pod danym ciśnieniem
Zweryfikowano Masa molowa gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i ciśnieniu w 1D
Zweryfikowano Masa molowa gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i ciśnieniu w 2D
Utworzony Masa molowa gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości, ciśnieniu i objętości
Zweryfikowano Masa molowa gazu przy najbardziej prawdopodobnych prędkościach, ciśnieniu i objętości w 2D
Utworzony Masa molowa gazu przy średniej prędkości, ciśnieniu i objętości
Utworzony Masa molowa przy najbardziej prawdopodobnej prędkości i temperaturze
Utworzony Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu przy danej prędkości RMS
Zweryfikowano Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu przy danej prędkości RMS w 2D
Utworzony Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu przy danej temperaturze
Utworzony Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu przy danym ciśnieniu i gęstości
Utworzony Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu przy danym ciśnieniu i objętości
Zweryfikowano Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu przy danym ciśnieniu i objętości w 2D
Utworzony Objętość cząsteczek gazu w pudełku 3D przy danym ciśnieniu
Utworzony Objętość gazu przy danej energii kinetycznej
Utworzony Objętość gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i ciśnieniu
Zweryfikowano Objętość gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i ciśnieniu w 1D
Utworzony Objętość gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości i ciśnieniu
Utworzony Objętość gazu przy średniej prędkości i ciśnieniu
Utworzony Objętość krytyczna przy danej stałej Vandera Waala b
Utworzony Objętość molowa gazu doskonałego pod względem współczynnika ściśliwości
Utworzony Objętość molowa gazu rzeczywistego pod względem współczynnika ściśliwości
Utworzony Objętość pudła z cząsteczką gazu pod wpływem ciśnienia
Utworzony Pierwiastkowa średnia kwadratowa prędkość przy średniej prędkości
Zweryfikowano Pierwiastkowa średnia kwadratowa prędkość przy średniej prędkości w 2D
Utworzony Prędkość cząsteczki gazu przy danej sile
Utworzony Prędkość cząsteczki gazu w 1D przy danym ciśnieniu
Utworzony Prędkość cząstki w pudełku 3D
Utworzony Prędkość RMS pod względem ciśnienia i gęstości
Zweryfikowano Prędkość RMS pod względem ciśnienia i gęstości w 2D
Utworzony Prędkość RMS pod względem temperatury i masy molowej
Zweryfikowano Prędkość RMS pod względem temperatury i masy molowej w 1D
Utworzony Prędkość RMS przy najbardziej prawdopodobnej prędkości
Utworzony Prędkość RMS wyrażona w ciśnieniu i objętości gazu
Utworzony Siła przez cząsteczkę gazu na ścianie pudełka
Utworzony Średnia kwadratowa prędkość cząsteczki gazu przy danym ciśnieniu i objętości gazu
Zweryfikowano Średnia kwadratowa prędkość cząsteczki gazu przy danym ciśnieniu i objętości gazu w 1D
Zweryfikowano Średnia kwadratowa prędkość cząsteczki gazu przy danym ciśnieniu i objętości gazu w 2D
Utworzony Średnia prędkość gazu przy danej pierwiastkowej średniej prędkości kwadratowej
Zweryfikowano Średnia prędkość gazu przy danej pierwiastkowej średniej prędkości kwadratowej w 2D
Utworzony Średnia prędkość gazu przy danym ciśnieniu i gęstości
Zweryfikowano Średnia prędkość gazu przy danym ciśnieniu i gęstości w 2D
Utworzony Średnia prędkość gazu przy danym ciśnieniu i objętości
Utworzony Średnia prędkość gazu w danej temperaturze
Utworzony Stała Vandera Waala b przy danej temperaturze inwersji i stałej Boltzmanna
Utworzony Stała Vandera Waala przy danej temperaturze Boyle'a
Utworzony Stała Vandera Waala przy danej temperaturze inwersji
Utworzony Stała Vandera Waala przy krytycznym ciśnieniu
Utworzony Stała Vandera Waala przy temperaturze krytycznej
Utworzony Stała Vandera Waalsa przy danej temperaturze inwersji i stałej Boltzmanna
Utworzony Temperatura Boyle podana Temperatura inwersji
Utworzony Temperatura Boyle'a ze stałymi Vandera Waala
Utworzony Temperatura gazu 1 przy danej energii kinetycznej obu gazów
Utworzony Temperatura gazu 2 przy danej energii kinetycznej obu gazów
Utworzony Temperatura gazu pod względem współczynnika ściśliwości
Utworzony Temperatura gazu przy danej energii kinetycznej
Utworzony Temperatura gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i masie molowej
Zweryfikowano Temperatura gazu przy danych pierwiastkowej średniej prędkości kwadratowej i masie molowej w 1D
Zweryfikowano Temperatura gazu przy danych pierwiastkowej średniej prędkości kwadratowej i masie molowej w 2D
Utworzony Temperatura gazu przy średniej prędkości
Utworzony Temperatura inwersji podana temperatura Boyle'a
Utworzony Temperatura inwersji przy danych stałych Vandera Waala
Utworzony Temperatura inwersji przy danych stałych Vandera Waalsa i stałej Boltzmanna
Utworzony Temperatura inwersji przy temperaturze krytycznej
Utworzony Temperatura jednej cząsteczki gazu w przeliczeniu na stałą Boltzmanna
Utworzony Temperatura krytyczna bez użycia stałej Van der Waalsa
Utworzony Temperatura krytyczna przy danej temperaturze inwersji
Utworzony Temperatura krytyczna przy danych stałych ściennych Vandera
Utworzony Temperatura przy najbardziej prawdopodobnej prędkości i masie molowej
Utworzony Vander Waal stała b przy danej objętości krytycznej
Utworzony Vander Waal stała b przy danej temperaturze Boyle'a
Utworzony Vander Waal stała b przy danej temperaturze inwersji
Utworzony Vander Waal stała b przy danej temperaturze krytycznej
Utworzony Vander Waal stała b przy krytycznym ciśnieniu
Zweryfikowano Współczynnik acentryczny wykorzystujący rzeczywistą i krytyczną prężność pary nasyconej
Utworzony Współczynnik ściśliwości przy danej objętości molowej gazów
24 Więcej kalkulatorów Kinetyczna teoria gazów
Utworzony Całkowita zmiana stężenia reakcji
Utworzony Całkowity czas potrzebny na reakcję
Utworzony Ogólny porządek reakcji dwucząsteczkowej
Utworzony Rząd reakcji dwucząsteczkowej względem reagenta A
Utworzony Rząd reakcji dwucząsteczkowej względem reagenta B
Utworzony Stała szybkości reakcji pierwszego rzędu z równania Arrheniusa
Utworzony Stała szybkości reakcji zerowego rzędu z równania Arrheniusa
Utworzony Szybkość reakcji chemicznej
Utworzony Czynnik modyfikujący kompleksu substratu enzymatycznego
Utworzony Maksymalna szybkość przy danej stałej szybkości dysocjacji
Utworzony Maksymalna szybkość przy danej stałej szybkości i początkowej koncentracji enzymu
Utworzony Maksymalna szybkość systemu przy niskim stężeniu substratu
Utworzony Początkowa szybkość reakcji przy danej katalitycznej stałej szybkości i początkowej koncentracji enzymu
Utworzony Początkowa szybkość reakcji przy danej stałej szybkości dysocjacji
Utworzony Początkowa szybkość reakcji przy danych katalitycznej stałej szybkości i stałych szybkości dysocjacji
Utworzony Początkowa szybkość reakcji przy niskim stężeniu substratu
Utworzony Początkowa szybkość reakcji przy niskim stężeniu substratu pod względem szybkości maksymalnej
Utworzony Początkowa szybkość reakcji w równaniu kinetyki Michaelisa Mentena
Utworzony Szybkość początkowa układu przy danej stałej szybkości i stężeniu kompleksu substratu enzymu
Utworzony Kompleks substratów enzymatycznych Stężenie w chwilowej równowadze chemicznej
Utworzony Początkowe stężenie enzymu przy danej katalitycznej stałej szybkości i stałych szybkości dysocjacji
Utworzony Początkowe stężenie enzymu przy danej stałej szybkości i maksymalnej szybkości
Utworzony Początkowe stężenie enzymu przy niskim stężeniu substratu
Utworzony Początkowe stężenie enzymu przy stałej szybkości dysocjacji
Utworzony Początkowe stężenie enzymu w mechanizmie reakcji enzymatycznej
Utworzony Podane stężenie inhibitora Czynnik modyfikujący substrat enzymu
Utworzony Stężenie inhibitora przy podanym czynniku modyfikującym enzym
Utworzony Stężenie inhibitora przy podanym czynniku modyfikującym kompleks substratu enzymatycznego
Utworzony Stężenie inhibitora przy pozornym początkowym stężeniu enzymu
Utworzony Stężenie katalizatora enzymatycznego podane w przód, w tył i katalityczne stałe szybkości
Utworzony Stężenie kompleksu substratu enzymatycznego przy danej stałej szybkości i szybkości początkowej
Utworzony Stężenie kompleksu substratu enzymu przy stałej szybkości dysocjacji
Utworzony Stężenie substratu podane przy stałych szybkościach postępujących, wstecznych i katalitycznych
Utworzony Stężenie substratu przy danej katalitycznej stałej szybkości i początkowej koncentracji enzymu
Utworzony Stężenie substratu przy danej stałej szybkości dysocjacji
Utworzony Stężenie substratu przy danych katalitycznej stałej szybkości i stałych szybkości dysocjacji
Utworzony Stężenie substratu przy maksymalnej szybkości i stałej szybkości dysocjacji
Utworzony Stężenie substratu przy maksymalnej szybkości przy niskim stężeniu
Utworzony Stężenie substratu przy stałej Michaelisa jest bardzo duże niż stężenie substratu
Utworzony Stężenie substratu w mechanizmie reakcji enzymatycznej
Utworzony Czynnik modyfikujący enzym
Utworzony Końcowa stała szybkości dla konkurencyjnego hamowania katalizy enzymatycznej
Utworzony Michael jest stałą dla konkurencyjnego hamowania katalizy enzymatycznej
Utworzony Początkowa szybkość systemu konkurencyjnego hamowania katalizy enzymatycznej
Utworzony Początkowe stężenie enzymów konkurencyjnego hamowania katalizy enzymatycznej
Utworzony Początkowy enzym w hamowaniu kompetycyjnym przy danym stężeniu kompleksu substratu enzymatycznego
Utworzony Pozorna wartość stałej Michaelisa Mentena w obecności hamowania konkurencyjnego
Utworzony Stała dysocjacji dla konkurencyjnego hamowania katalizy enzymatycznej
Utworzony Stała dysocjacji enzymu podanego czynnika modyfikującego enzym
Utworzony Stała dysocjacji kompleksu substratu enzymu przy danym czynniku modyfikującym substratu enzymu
Utworzony Stała dysocjacji w hamowaniu kompetycyjnym przy maksymalnej szybkości systemu
Utworzony Stała Michaelisa w hamowaniu kompetycyjnym przy danym stężeniu kompleksu substratu enzymatycznego
Utworzony Stała Michaelisa w hamowaniu kompetycyjnym przy maksymalnej szybkości systemu
Utworzony Stężenie inhibitora do konkurencyjnego hamowania katalizy enzymatycznej
Utworzony Stężenie inhibitora w hamowaniu kompetycyjnym przy danym stężeniu kompleksu substratu enzymatycznego
Utworzony Stężenie inhibitora w hamowaniu kompetycyjnym przy maksymalnej szybkości systemu
Utworzony Stężenie kompleksu substratów enzymatycznych w celu konkurencyjnego hamowania katalizy enzymatycznej
Utworzony Stężenie substratu konkurencyjnego hamowania katalizy enzymatycznej
Utworzony Stężenie substratu przy danym współczynniku modyfikującym w równaniu Michaelisa Mentena
Utworzony Stężenie substratu przy wartości pozornej stałej Michaelisa Mentena
Utworzony Stężenie substratu w hamowaniu kompetycyjnym przy danym stężeniu kompleksu substratu enzymatycznego
Utworzony Stężenie substratu w hamowaniu kompetycyjnym przy maksymalnej szybkości systemu
Utworzony Szybkość początkowa w hamowaniu kompetycyjnym przy maksymalnej szybkości systemu
Utworzony Całkowite stężenie substancji rozpuszczonej w fazie organicznej
Utworzony Całkowite stężenie substancji rozpuszczonej w fazie wodnej
Utworzony Czas dyfuzji przy danym odchyleniu standardowym
Utworzony Czas podróży fazy ruchomej przy danym współczynniku pojemności
Utworzony Czas przejścia fazy ruchomej przez kolumnę
Utworzony Liczba półek teoretycznych przy danej rozdzielczości i współczynniku separacji
Utworzony Masa drugiego analitu zgodnie z równaniem skalującym
Utworzony Masa pierwszego analitu zgodnie z równaniem skalującym
Utworzony Objętość retencji przy danym natężeniu przepływu
Utworzony Odchylenie standardowe przy danym czasie retencji i liczbie półek teoretycznych
Utworzony Odchylenie standardowe rozpraszania pasmowego
Utworzony Promień drugiej kolumny zgodnie z równaniem skalującym
Utworzony Promień pierwszej kolumny zgodnie z równaniem skalującym
Utworzony Rozdzielczość dwóch pików dla połowy średniej szerokości pików
Utworzony Rozdzielczość przy podanej liczbie półek teoretycznych i współczynniku separacji
Utworzony Stężenie molowe trzeciego składnika w drugiej fazie
Utworzony Stężenie molowe trzeciego składnika w pierwszej fazie
Utworzony Współczynnik dyfuzji przy danym odchyleniu standardowym
Utworzony Współczynnik dystrybucji
Utworzony Współczynnik dystrybucji substancji rozpuszczonej A dany współczynnik separacji
Utworzony Współczynnik dystrybucji substancji rozpuszczonej B przy danym współczynniku separacji
Utworzony Współczynnik prawa rozdziału Nernsta
Utworzony Współczynnik separacji dwóch substancji rozpuszczonych A i B
Utworzony Współczynnik separacji przy danej rozdzielczości i liczbie półek teoretycznych
Utworzony Wysokość kolumny podana liczba półek teoretycznych
Zweryfikowano Ciśnienie gazu rzeczywistego na podstawie równania Clausiusa
Zweryfikowano Ciśnienie gazu rzeczywistego według równania Clausiusa w zakresie parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa b
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa c
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego z wykorzystaniem parametru Clausiusa a
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego z wykorzystaniem równania Clausiusa w zakresie parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego z wykorzystaniem równania Clausiusa w zakresie parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego z wykorzystaniem równania Clausiusa z uwzględnieniem parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne przy użyciu parametru Clausiusa b w zakresie parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne przy użyciu parametru Clausiusa c w zakresie parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne z wykorzystaniem parametru Clausiusa a w zakresie parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Ciśnienie rzeczywiste gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa a, parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa gazu rzeczywistego z wykorzystaniem równania Clausiusa w zakresie parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa przy użyciu równania Clausiusa pod względem parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa przy użyciu równania Clausiusa pod względem parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Objętość krytyczna gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa b
Zweryfikowano Objętość krytyczna gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa c
Zweryfikowano Objętość krytyczna przy użyciu parametru Clausiusa b pod względem parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Objętość krytyczna przy użyciu parametru Clausiusa c w zakresie parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Objętość molowa gazu rzeczywistego na podstawie równania Clausiusa
Zweryfikowano Objętość molowa gazu rzeczywistego za pomocą równania Clausiusa w zakresie parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa a, parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa b i parametrów rzeczywistych
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa b, parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa c i parametrów rzeczywistych
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa c, parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa i parametrów rzeczywistych
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa a, zredukowanych i rzeczywistych parametrów
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa b, parametry zredukowane i rzeczywiste
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa c, zredukowanych i rzeczywistych parametrów
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa i parametrów rzeczywistych
Zweryfikowano Parametr Clausiusa a w zakresie ciśnienia, temperatury i objętości molowej gazu rzeczywistego
Zweryfikowano Parametr Clausiusa a w zakresie parametrów krytycznych
Zweryfikowano Parametr Clausiusa a w zakresie parametrów zredukowanych i krytycznych z wykorzystaniem równania Clausiusa
Zweryfikowano Parametr Clausiusa a w zakresie parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Parametr Clausiusa b w zakresie ciśnienia, temperatury i objętości molowej gazu rzeczywistego
Zweryfikowano Parametr Clausiusa b w zakresie parametrów krytycznych
Zweryfikowano Parametr Clausiusa b w zakresie parametrów zredukowanych i krytycznych z wykorzystaniem równania Clausiusa
Zweryfikowano Parametr Clausiusa b w zakresie parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Parametr Clausiusa c w zakresie ciśnienia, temperatury i objętości molowej gazu rzeczywistego
Zweryfikowano Parametr Clausiusa c w zakresie parametrów krytycznych
Zweryfikowano Parametr Clausiusa c w zakresie parametrów zredukowanych i krytycznych z wykorzystaniem równania Clausiusa
Zweryfikowano Parametr Clausiusa c w zakresie parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Rzeczywista objętość gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa b, parametrów krytycznych i rzeczywistych
Zweryfikowano Rzeczywista objętość gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa b, parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywista objętość gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa b, parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Rzeczywista objętość gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa c, parametrów krytycznych i rzeczywistych
Zweryfikowano Rzeczywista objętość gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa c, parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywista objętość gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa c, parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa b, parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa b, parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa c, parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa c, parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa c, parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa a, parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa a, parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa b, parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa b, parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa b, parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa c, parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa c, parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa c, parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Temperatura gazu rzeczywistego na podstawie równania Clausiusa
Zweryfikowano Temperatura gazu rzeczywistego na podstawie równania Clausiusa w zakresie parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego na podstawie równania Clausiusa z uwzględnieniem parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego na podstawie równania Clausiusa z uwzględnieniem parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa a
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa b
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa c
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego z wykorzystaniem równania Clausiusa w zakresie parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna przy użyciu parametru Clausiusa c w zakresie parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna z wykorzystaniem parametru Clausiusa a w zakresie parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna z wykorzystaniem parametru Clausiusa b w zakresie parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Temperatura rzeczywista gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa a, parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Temperatura rzeczywista gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa a, parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Temperatura rzeczywista gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa a, parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Temperatura rzeczywista gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa b, parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Zmniejszona objętość gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa b i parametrów rzeczywistych
Zweryfikowano Zmniejszona objętość gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa b, zredukowanych i rzeczywistych parametrów
Zweryfikowano Zmniejszona objętość gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa c i parametrów rzeczywistych
Zweryfikowano Zmniejszona objętość gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa c, zredukowanych i rzeczywistych parametrów
Zweryfikowano Zmniejszone ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa b i parametrów rzeczywistych
Zweryfikowano Zmniejszone ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa c i parametrów rzeczywistych
Zweryfikowano Zredukowana objętość molowa gazu rzeczywistego przy użyciu równania Clausiusa pod względem parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Zredukowana objętość molowa gazu rzeczywistego za pomocą równania Clausiusa pod względem parametrów krytycznych i rzeczywistych
Zweryfikowano Zredukowana objętość molowa gazu rzeczywistego za pomocą równania Clausiusa pod względem parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Zredukowana temperatura gazu rzeczywistego za pomocą równania Clausiusa w zakresie parametrów krytycznych i rzeczywistych
Zweryfikowano Zredukowana temperatura gazu rzeczywistego za pomocą równania Clausiusa w zakresie parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Zredukowana temperatura gazu rzeczywistego za pomocą równania Clausiusa w zakresie parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Zredukowane ciśnienie gazu rzeczywistego za pomocą równania Clausiusa w zakresie parametrów krytycznych i rzeczywistych
Zweryfikowano Zredukowane ciśnienie gazu rzeczywistego za pomocą równania Clausiusa w zakresie parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Zredukowane ciśnienie gazu rzeczywistego za pomocą równania Clausiusa w zakresie parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Ciśnienie gazu rzeczywistego za pomocą równania Redlicha Kwong
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwonga w zakresie tylko a
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwonga w zakresie tylko b
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy użyciu zredukowanego równania Redlicha Kwong
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego z wykorzystaniem równania Redlicha Kwonga w kategoriach a i b
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwonga w kategoriach a i b
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa gazu rzeczywistego przy użyciu zredukowanego równania Redlicha Kwonga
Zweryfikowano Objętość molowa gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwong
Zweryfikowano Parametr Redlich Kwong a w punkcie krytycznym
Zweryfikowano Parametr Redlich Kwong b w punkcie krytycznym
Zweryfikowano Parametr Redlicha Kwong b pod względem ciśnienia, temperatury i objętości molowej gazu rzeczywistego
Zweryfikowano Parametr Redlicha Kwonga w zakresie ciśnienia, temperatury i objętości molowej gazu rzeczywistego
Zweryfikowano Redlich Kwong parametr a pod względem obniżonego i rzeczywistego ciśnienia
Zweryfikowano Redlich Kwong parametr b pod względem ciśnienia zredukowanego i rzeczywistego
Zweryfikowano Rzeczywista objętość molowa gazu rzeczywistego przy użyciu zredukowanego równania Redlicha Kwong
Zweryfikowano Rzeczywista objętość molowa przy użyciu równania Redlicha Kwonga w kategoriach a i b
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwonga w kategoriach tylko a
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwonga w zakresie tylko b
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu zredukowanego równania Redlicha Kwong
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura przy użyciu równania Redlicha Kwonga w kategoriach a i b
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwonga w kategoriach tylko a
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwonga w kategoriach tylko b
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu zredukowanego równania Redlicha Kwong
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie przy użyciu równania Redlicha Kwonga w kategoriach a i b
Zweryfikowano Temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwong
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwonga w kategoriach a i b
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwonga w zakresie tylko a
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwonga w zakresie tylko b
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy użyciu zredukowanego równania Redlicha Kwong
Zweryfikowano Zmniejszona objętość molowa gazu rzeczywistego przy użyciu zredukowanego równania Redlicha Kwong
Zweryfikowano Zmniejszona objętość molowa za pomocą równania Redlicha Kwonga w kategoriach a i b
Zweryfikowano Zmniejszona temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwong w zakresie tylko b
Zweryfikowano Zmniejszona temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwonga w zakresie tylko a
Zweryfikowano Zmniejszone ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwonga w zakresie tylko a
Zweryfikowano Zmniejszone ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwonga w zakresie tylko b
Zweryfikowano Zmniejszone ciśnienie za pomocą równania Redlicha Kwonga w kategoriach a i b
Zweryfikowano Zredukowana temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu zredukowanego równania Redlicha Kwong
Zweryfikowano Zredukowana temperatura przy użyciu równania Redlicha Kwonga w kategoriach a i b
Zweryfikowano Zredukowane ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu zredukowanego równania Redlicha Kwong
Utworzony Czynnik modyfikujący substrat enzymatyczny w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Utworzony Czynnik modyfikujący substrat enzymu przy danej stałej dysocjacji substratu enzymu
Utworzony Maksymalna szybkość reakcji w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Utworzony Michael jest stały w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Utworzony Początkowa szybkość reakcji w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Utworzony Stała dysocjacji substratu enzymu przy podanym czynniku modyfikującym substrat enzymu
Utworzony Stała dysocjacji substratu enzymu w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Utworzony Stężenie inhibitora substratu enzymu w obecności inhibitora niekompetycyjnego
Utworzony Stężenie inhibitora w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Utworzony Stężenie kompleksu podstanu enzymu podane w przód, w tył i katalityczne stałe szybkości
Utworzony Stężenie kompleksu substratów enzymatycznych w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Utworzony Stężenie substratu w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Utworzony Liczba transportowa kationu dla komórki koncentracyjnej z przeniesieniem
Utworzony Numer transportowy anionu dla komórki koncentracji z przeniesieniem
2 Więcej kalkulatorów Numer transportowy
Utworzony Objętość fazy ruchomej przy danym współczynniku pojemności i współczynniku podziału
Utworzony Objętość fazy ruchomej przy danym współczynniku przepustowości
Utworzony Objętość fazy stacjonarnej przy danym współczynniku pojemności i współczynniku podziału
Utworzony Objętość fazy stacjonarnej przy danym współczynniku wydajności
Utworzony Współczynnik pojemności przy danym współczynniku podziału oraz objętości fazy ruchomej i stacjonarnej
Utworzony Współczynnik wydajności w odniesieniu do fazy stacjonarnej i ruchomej
Utworzony Objętość osocza oczyszczona z danego obszaru pod krzywą
Utworzony Objętość osocza oczyszczona z podanego leku w tempie, z jakim lek jest usuwany
Utworzony Objętość osocza usunięta przy danej szybkości infuzji
Utworzony Objętość usuniętego osocza po okresie półtrwania w fazie eliminacji
Zweryfikowano Objętość komórki jednoskośnej
Zweryfikowano Objętość komórki romboedrycznej
Zweryfikowano Objętość komórki rombowej
Zweryfikowano Objętość komórki sześciennej
Zweryfikowano Objętość komórki tetragonalnej
Zweryfikowano Objętość komórki trójskośnej
Zweryfikowano Objętość sześciokątnej komórki
4 Więcej kalkulatorów Objętość różnych komórek sześciennych
Utworzony Obszar pod krzywą przy danej objętości osocza oczyszczonej
Utworzony Pole pod krzywą dla danej dawki i objętości dystrybucji
Utworzony Pole pod krzywą dla leku podanego dożylnie
Utworzony Pole pod krzywą dla leku podawanego doustnie
Utworzony Pole pod krzywą leku dla typu dawkowania A
Utworzony Pole pod krzywą leku dla typu dawkowania B
Utworzony Pole pod krzywą przy średnim stężeniu w osoczu
Zweryfikowano Kąt międzypłaszczyznowy dla prostego systemu sześciennego
Zweryfikowano Kąt międzypłaszczyznowy dla systemu romboedrycznego
Zweryfikowano Kąt międzypłaszczyznowy dla systemu Triclinic
Zweryfikowano Kąt międzypłaszczyznowy dla układu rombowego
Zweryfikowano Odległość międzypłaszczyznowa w ortorombowej kracie kryształowej
Zweryfikowano Odległość międzypłaszczyznowa w romboedrycznej kracie kryształowej
Zweryfikowano Odległość międzypłaszczyznowa w tetragonalnej kracie kryształowej
5 Więcej kalkulatorów Odległość między płaszczyznami i kąt między płaszczyznami
Utworzony Odległość między elektrodą podaną rezystancją a rezystywnością
Utworzony Opór podana stała komórki
Utworzony Powierzchnia przekroju podana Rezystancja i Rezystywność
Utworzony Rezystancja podana odległość między elektrodą a polem przekroju elektrody
Utworzony Rezystancja podana przewodność
Utworzony Rezystywność podana stała komórki
Utworzony Rezystywność przy określonej przewodności
Utworzony Stała ogniwa przy danej rezystancji i oporności
1 Więcej kalkulatorów Odporność i rezystywność
Utworzony Bieżący przepływ danej masy i masy równoważnej substancji
Utworzony Czas potrzebny na przepływ prądu o danej masie i równoważniku
Utworzony Ilość ładunków przy danej masie równoważnej i masie substancji
Utworzony Masa substancji poddawanej elektrolizie pod wpływem ładunku
Utworzony Masa substancji poddawanej elektrolizie przy danym prądzie i masie równoważnej
Utworzony Masa substancji poddawanej elektrolizie przy podanych ładunkach i masie równoważnej
Utworzony Masa substancji poddawanej elektrolizie przy podanym prądzie i czasie
Utworzony Masa teoretyczna przy danej wydajności prądowej i rzeczywistej masie
Utworzony Mole elektronu przeniesione przy danej pracy elektrochemicznej
Utworzony Równoważnik elektrochemiczny przy danej masie równoważnej
Utworzony Waga drugiego jonu według drugiej zasady elektrolizy Faradaya
Utworzony Waga pierwszego jonu według drugiej zasady elektrolizy Faradaya
Utworzony Waga równoważna drugiego pierwiastka według drugiej zasady elektrolizy Faradaya
Utworzony Waga równoważna pierwszego pierwiastka według drugiej zasady elektrolizy Faradaya
Utworzony Waga równoważna podana ekwiwalentowi elektrochemicznemu
Utworzony Waga równoważna podana masa i ładunek
Utworzony Waga równoważna przy danej masie i przepływającym prądzie
1 Więcej kalkulatorów Odpowiadająca waga
Utworzony Energia wewnętrzna części elektrycznej podana część klasyczna
Utworzony Energia wewnętrzna podana w części klasycznej i elektrycznej
Utworzony Klasyczna energia wewnętrzna podana elektryczna energia wewnętrzna
Utworzony Praca wykonana przez ogniwo elektrochemiczne przy danym potencjale ogniwa
Utworzony Prąd płynący przy danej masie substancji
Utworzony Równoważnik elektrochemiczny przy danym ładunku i masie substancji
Utworzony Równoważnik elektrochemiczny przy danym prądzie i masie substancji
1 Więcej kalkulatorów Ogniwo elektrochemiczne
Zweryfikowano Względna zmienność
1 Więcej kalkulatorów Operacje transferu masowego
Zweryfikowano Ciśnienie gazu rzeczywistego z wykorzystaniem równania Peng Robinsona w aspekcie parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Ciśnienie gazu rzeczywistego za pomocą równania Peng Robinsona
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego z wykorzystaniem równania Peng Robinsona w ujęciu parametru Peng Robinsona a
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego z wykorzystaniem równania Peng Robinsona w ujęciu parametru Peng Robinsona b
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego z wykorzystaniem równania Peng Robinsona w zakresie parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne przy użyciu równania Peng Robinsona w zakresie parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne w zakresie parametru Peng Robinsona a oraz innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne w zakresie parametru Peng Robinsona b oraz innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Ciśnienie rzeczywiste pod względem parametru Peng Robinsona a oraz innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Ciśnienie rzeczywiste pod względem parametru Peng Robinsona b oraz innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Czysty współczynnik składowej dla równania stanu Peng Robinsona przy użyciu obniżonej temperatury
Zweryfikowano Czysty współczynnik składowej dla równania stanu Peng Robinsona z wykorzystaniem temperatury krytycznej i rzeczywistej
Zweryfikowano Czysty współczynnik składowy dla równania stanu Peng Robinsona z wykorzystaniem współczynnika acentrycznego
Zweryfikowano Funkcja alfa dla równania stanu Peng Robinsona przy użyciu obniżonej temperatury
Zweryfikowano Funkcja alfa dla równania stanu Peng Robinsona z wykorzystaniem temperatury krytycznej i rzeczywistej
Zweryfikowano Funkcja alfa Peng Robinsona przy użyciu równania Peng Robinsona
Zweryfikowano Funkcja alfa Peng Robinsona przy użyciu równania Peng Robinsona dla parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Obniżona temperatura pod względem parametru Peng Robinson a i innych rzeczywistych i zredukowanych parametrów
Zweryfikowano Obniżona temperatura pod względem parametru Peng Robinson a oraz innych parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Obniżona temperatura przy użyciu równania Peng Robinsona pod względem parametrów krytycznych i rzeczywistych
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie pod względem parametru b Peng Robinsona oraz innych parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie pod względem parametru Peng Robinson a oraz innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie pod względem parametru Peng Robinsona a oraz innych parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie pod względem parametru Peng Robinsona b oraz innych rzeczywistych i zredukowanych parametrów
Zweryfikowano Parametr Peng Robinsona a gazu rzeczywistego w aspekcie parametrów krytycznych
Zweryfikowano Parametr Peng Robinsona a gazu rzeczywistego w aspekcie parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Parametr Peng Robinsona a przy użyciu równania Peng Robinsona
Zweryfikowano Parametr Peng Robinsona a przy użyciu równania Peng Robinsona w aspekcie parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Peng Robinson parametr b gazu rzeczywistego w aspekcie zredukowanych i rzeczywistych parametrów
Zweryfikowano Peng Robinson parametr b gazu rzeczywistego w zakresie parametrów krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura dla równania Peng Robinsona przy użyciu funkcji alfa i parametru czystego składnika
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie pod względem parametru Peng Robinsona a oraz innych zredukowanych i krytycznych parametrów
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie w zakresie parametru Peng Robinsona b oraz innych zredukowanych i krytycznych parametrów
Zweryfikowano Temperatura gazu rzeczywistego z wykorzystaniem równania Penga Robinsona w aspekcie parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Temperatura gazu rzeczywistego za pomocą równania Peng Robinsona
Zweryfikowano Temperatura krytyczna dla równania Peng Robinsona przy użyciu funkcji alfa i parametru czystego składnika
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego z wykorzystaniem równania Peng Robinsona w ujęciu parametru Peng Robinsona a
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego z wykorzystaniem równania Peng Robinsona w ujęciu parametru Peng Robinsona b
Zweryfikowano Temperatura krytyczna pod względem parametru Peng Robinsona a oraz innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna pod względem parametru Peng Robinsona b oraz innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna przy użyciu równania Peng Robinsona w zakresie parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna z wykorzystaniem równania Peng Robinsona w zakresie parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Temperatura obniżona pod względem parametru b Peng Robinsona oraz innych parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Temperatura obniżona pod względem parametru Peng Robinsona b oraz innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Temperatura obniżona przy użyciu równania Peng Robinsona w zakresie parametrów obniżonych i krytycznych
Zweryfikowano Temperatura rzeczywista pod względem parametru Peng Robinson a oraz innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Temperatura rzeczywista pod względem parametru Peng Robinsona a oraz innych obniżonych i krytycznych parametrów
Zweryfikowano Temperatura rzeczywista pod względem parametru Peng Robinsona b oraz innych obniżonych i krytycznych parametrów
Zweryfikowano Temperatura rzeczywista pod względem parametru Peng Robinsona b oraz innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Zmniejszone ciśnienie za pomocą równania Peng Robinsona w zakresie parametrów krytycznych i rzeczywistych
Zweryfikowano Zmniejszone ciśnienie za pomocą równania Peng Robinsona w zakresie zmniejszonych i krytycznych parametrów
Zweryfikowano Zredukowana temperatura dla równania Peng Robinsona przy użyciu funkcji alfa i parametru czystego składnika
Zweryfikowano Ciepło z wykorzystaniem pierwszej zasady termodynamiki
Zweryfikowano Energia wewnętrzna z wykorzystaniem I zasady termodynamiki
Zweryfikowano Praca z wykorzystaniem pierwszej zasady termodynamiki
13 Więcej kalkulatorów Prawa termodynamiki, ich zastosowania i inne podstawowe pojęcia
Zweryfikowano Ciśnienie pary nasyconej przy użyciu zredukowanej i krytycznej prężności pary nasyconej
Zweryfikowano Ciśnienie pary nasyconej z wykorzystaniem współczynnika Acentric
Zweryfikowano Krytyczna molowa objętość gazu rzeczywistego przy wykorzystaniu objętości rzeczywistej i zredukowanej
Zweryfikowano Krytyczna objętość gazu rzeczywistego przy użyciu objętości rzeczywistej i zredukowanej
Zweryfikowano Krytyczna prężność pary nasyconej z wykorzystaniem współczynnika Acentric
Zweryfikowano Krytyczne ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu ciśnienia rzeczywistego i zredukowanego
Zweryfikowano Krytyczne ciśnienie pary nasyconej z wykorzystaniem rzeczywistej i zredukowanej prężności pary nasyconej
Zweryfikowano Rzeczywista objętość gazu rzeczywistego przy użyciu objętości krytycznej i zredukowanej
Zweryfikowano Rzeczywista objętość molowa gazu rzeczywistego przy użyciu objętości krytycznej i zredukowanej
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu temperatury krytycznej i obniżonej
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu ciśnienia krytycznego i obniżonego
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego z wykorzystaniem temperatury rzeczywistej i obniżonej
Zweryfikowano Zmniejszona objętość gazu rzeczywistego przy wykorzystaniu objętości rzeczywistej i krytycznej
Zweryfikowano Zmniejszona prężność pary nasyconej przy użyciu rzeczywistej i krytycznej prężności pary nasyconej
Zweryfikowano Zmniejszona prężność pary nasyconej za pomocą współczynnika Acentric
Zweryfikowano Zredukowana objętość molowa gazu rzeczywistego przy wykorzystaniu objętości rzeczywistej i krytycznej
Zweryfikowano Zredukowana temperatura gazu rzeczywistego z wykorzystaniem temperatury rzeczywistej i krytycznej
Zweryfikowano Zredukowane ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu ciśnienia rzeczywistego i krytycznego
Utworzony Ostateczna liczba moli gazu według prawa Avogadro
Utworzony Ostateczna objętość gazu według prawa Avogadro
Utworzony Początkowa liczba moli gazu według prawa Avogadro
Utworzony Początkowa objętość gazu według prawa Avogadro
Zweryfikowano Grubość komórki
Zweryfikowano Grubość komórki przy danej intensywności promieniowania
Zweryfikowano Grubość komórki przy danym nachyleniu
Zweryfikowano Intensywność padającego promieniowania przy danym stężeniu roztworu
Zweryfikowano Intensywność przepuszczanego promieniowania przy danym stężeniu roztworu
Zweryfikowano Molowy współczynnik ekstynkcji przy danym nachyleniu działki
Zweryfikowano Prawo Beera-Lamberta
Zweryfikowano Stężenie roztworu
Zweryfikowano Stężenie roztworu przy podanych natężeniach promieniowania
Zweryfikowano Współczynnik ekstynkcji trzonowej
Zweryfikowano Wykres nachylenia absorbancji w funkcji stężenia
4 Więcej kalkulatorów Prawo Beer-Lambert
Utworzony Końcowe ciśnienie gazu według prawa Boyle'a
Utworzony Ostateczna objętość gazu z prawa Boyle'a
Utworzony Początkowa objętość gazu według prawa Boyle'a
Utworzony Początkowe ciśnienie gazu według prawa Boylesa
Utworzony Całkowite ciśnienie gazu do określenia stężenia objętościowego według prawa Daltona
Utworzony Całkowite ciśnienie gazu według prawa Daltona
Utworzony Ciśnienie cząstkowe gazu według prawa Daltona
Utworzony Ciśnienie parcjalne gazu do określenia stężenia objętościowego według prawa Daltona
Utworzony Stężenie gazu w celu określenia stężenia objętościowego według prawa Daltona
Utworzony Ułamek molowy gazu według prawa Daltona
Utworzony Ciśnienie gazu przy danej gęstości według prawa gazu doskonałego
Utworzony Ciśnienie gazu przy danej masie cząsteczkowej gazu według prawa gazu doskonałego
Utworzony Ciśnienie końcowe gazu przy danej gęstości
Utworzony Ciśnienie końcowe gazu według prawa gazu doskonałego
Utworzony Ciśnienie początkowe gazu według prawa gazu doskonałego
Utworzony Ciśnienie według prawa gazu doskonałego
Utworzony Gęstość gazu według prawa gazu doskonałego
Utworzony Gęstość początkowa gazu według prawa gazu doskonałego
Utworzony Ilość gazu pobranego zgodnie z prawem gazu doskonałego
Utworzony Końcowa objętość gazu według równania gazu doskonałego
Utworzony Liczba moli gazu według prawa gazu doskonałego
Utworzony Masa cząsteczkowa gazu o określonej gęstości przez równanie gazu doskonałego
Utworzony Masa cząsteczkowa gazu według prawa gazu doskonałego
Utworzony Objętość gazu przy danej masie cząsteczkowej gazu według prawa gazu doskonałego
Utworzony Objętość gazu z równania gazu doskonałego
Utworzony Ostateczna gęstość gazu według prawa gazu doskonałego
Utworzony Początkowa objętość gazu według równania stanu gazu doskonałego
Utworzony Początkowe ciśnienie gazu przy danej gęstości
Utworzony Temperatura gazu przy danej gęstości według równania gazu doskonałego
Utworzony Temperatura gazu przy danej masie cząsteczkowej gazu według prawa gazu doskonałego
Utworzony Temperatura gazu według prawa gazu doskonałego
Utworzony Temperatura końcowa gazu przy danej gęstości
Utworzony Temperatura końcowa gazu według równania gazu doskonałego
Utworzony Temperatura początkowa gazu przy danej gęstości
Utworzony Temperatura początkowa gazu według prawa gazu doskonałego
Utworzony Ostateczna presja według prawa Gaya Lussaca
Utworzony Presja wstępna według prawa Gay Lussaca
Utworzony Temperatura końcowa według prawa Gay Lussaca
Utworzony Temperatura początkowa według prawa Gaya Lussaca
Utworzony Gęstość drugiego gazu według prawa Grahama
Utworzony Gęstość pierwszego gazu według prawa Grahama
Utworzony Masa molowa drugiego gazu według prawa Grahama
Utworzony Masa molowa pierwszego gazu według prawa Grahama
Utworzony Szybkość efuzji dla drugiego gazu przy danych gęstościach zgodnie z prawem Grahama
Utworzony Szybkość efuzji dla drugiego gazu według prawa Grahama
Utworzony Szybkość efuzji dla pierwszego gazu przy danych gęstościach zgodnie z prawem Grahama
Utworzony Szybkość efuzji dla pierwszego gazu według prawa Grahama
Utworzony Objętość w temperaturze 0 stopni Celsjusza z prawa Charlesa
Utworzony Objętość w temperaturze t stopień Celsjusza według prawa Charlesa
Utworzony Ostateczna objętość gazu według prawa Charlesa
Utworzony Początkowa objętość według prawa Karola
Utworzony Temperatura końcowa według prawa Charlesa
Utworzony Temperatura początkowa według prawa Charlesa
Utworzony Temperatura w stopniach Celsjusza według prawa Karola
Utworzony Początkowe stężenie enzymu w obecności inhibitora zgodnie z prawem zachowania enzymu
Utworzony Początkowe stężenie enzymu z prawa zachowania enzymów
Utworzony Stężenie katalizatora enzymatycznego w obecności inhibitora zgodnie z prawem zachowania enzymu
Utworzony Stężenie katalizatora enzymatycznego według prawa zachowania enzymu
Utworzony Stężenie kompleksu inhibitorów enzymów według prawa zachowania enzymów
Utworzony Stężenie kompleksu substratów enzymatycznych z prawa zachowania enzymów
Utworzony Stężenie kompleksu substratu enzymatycznego w obecności inhibitora zgodnie z prawem zachowania enzymu
Utworzony Naładuj liczbę jonów zgodnie z prawem ograniczającym Debey-Huckela
Utworzony Ograniczająca stała prawa Debeya-Huckela
Zweryfikowano Częstotliwość substancji przy danej energii reakcji
Zweryfikowano Długość fali substancji przy danej energii reakcji
Zweryfikowano Energia na ilość pochłoniętego promieniowania
Zweryfikowano Energia na kwant promieniowania pod względem długości fali substancji
Zweryfikowano Energia na kwant przy danej intensywności
Zweryfikowano Energia reakcji fotochemicznej
Zweryfikowano Energia reakcji fotochemicznej pod względem długości fali substancji
Zweryfikowano Intensywność wyrażona liczbą fotonów zaabsorbowanych w ciągu 1 sekundy
Zweryfikowano Natężenie w J na sekundę przy danej intensywności w postaci fotonów
9 Więcej kalkulatorów Prawo Starka-Einsteina
Utworzony Konduktancja podana stała komórki
Utworzony Konduktancja równoważna przy normalności
Utworzony Konduktancja właściwa przy danej molarności
Utworzony Normalność przy przewodnictwie równoważnym
Utworzony Objętość molowa roztworu przy danej przewodności molowej
Utworzony Odległość między elektrodą przy danej przewodności i przewodności
Utworzony Ograniczenie przewodnictwa molowego przy danym stopniu dysocjacji
Utworzony Pole przekroju elektrody przy danej przewodności i przewodności
Utworzony Przewodnictwo przy danej objętości molowej roztworu
Utworzony Przewodność molowa przy danej przewodności i objętości
Utworzony Przewodność podana przewodność
Utworzony Przewodność podana przewodność
Utworzony Przewodność podana stała ogniwa
Utworzony Przewodność właściwa przy przewodności równoważnej i normalności roztworu
Utworzony Stała komórki przy danej przewodności i przewodności
7 Więcej kalkulatorów Przewodność i przewodność
Utworzony Czas realizacji dla różnych produktów dla reakcji drugiego rzędu
Utworzony Czas zakończenia dla tego samego produktu dla reakcji drugiego rzędu
Utworzony Czas zakończenia dla tego samego produktu metodą miareczkowania dla reakcji drugiego rzędu
Utworzony Energia aktywacji dla reakcji drugiego rzędu
Utworzony Stała Arrheniusa dla reakcji drugiego rzędu
Utworzony Stała szybkości dla różnych produktów reakcji drugiego rzędu
Utworzony Stała szybkości dla tego samego produktu dla reakcji drugiego rzędu
Utworzony Stała szybkości dla tego samego produktu metodą miareczkowania dla reakcji drugiego rzędu
Utworzony Stała szybkości reakcji drugiego rzędu z równania Arrheniusa
Utworzony Temperatura w równaniu Arrheniusa dla reakcji drugiego rzędu
Utworzony Czas na zakończenie metodą miareczkowania dla reakcji pierwszego rzędu
Utworzony Czas na zakończenie reakcji pierwszego rzędu
Utworzony Czas realizacji pierwszego rzędu przy danej stałej szybkości i stężeniu początkowym
Utworzony Energia aktywacji dla reakcji pierwszego rzędu
Utworzony Graficzne przedstawienie czasu do zakończenia
Utworzony Połowa czasu na ukończenie biorąc pod uwagę średni czas
Utworzony Reakcja pierwszego rzędu w połowie czasu
Utworzony Średni czas realizacji reakcji pierwszego rzędu
Utworzony Średni czas ukończenia podany w połowie czasu
Utworzony Stała Arrheniusa dla reakcji pierwszego rzędu
Utworzony Stała szybkości metodą miareczkowania dla reakcji pierwszego rzędu
Utworzony Stała szybkości przy średnim czasie
Utworzony Stała szybkości reakcji pierwszego rzędu przy zastosowaniu logarytmu do podstawy 10
Utworzony Szybkość stała w połowie czasu dla reakcji pierwszego rzędu
Utworzony Temperatura w równaniu Arrheniusa dla reakcji pierwszego rzędu
Utworzony Czas na zakończenie metodą miareczkowania dla reakcji zerowego rzędu
Utworzony Czas zakończenia reakcji zerowego rzędu
Utworzony Czas zakończenia reakcji zerowego rzędu w połowie czasu
Utworzony Energia aktywacji dla reakcji zerowego rzędu
Utworzony Koncentracja czasu reakcji zerowego rzędu
Utworzony Koncentracja czasu w połowie czasu dla reakcji zerowego rzędu
Utworzony Początkowe stężenie reakcji zerowego rzędu
Utworzony Początkowe stężenie reakcji zerowego rzędu w połowie czasu
Utworzony Stała Arrheniusa dla reakcji zerowego rzędu
Utworzony Stała szybkości metodą miareczkowania dla reakcji zerowego rzędu
Utworzony Stała szybkości reakcji rzędu zerowego
Utworzony Stężenie początkowe podane czas do zakończenia w połowie czasu
Utworzony Szybkość stała pod stałym ciśnieniem i temperaturą dla reakcji zerowego rzędu
Utworzony Szybkość stała w połowie czasu reakcji zerowego rzędu
Utworzony Temperatura w równaniu Arrheniusa dla reakcji zerowego rzędu
Utworzony Retencja względna przy danym współczynniku podziału dwóch składników
Utworzony Retencja względna przy danym współczynniku pojemności dwóch składników
Utworzony Retencja względna przy skorygowanych czasach retencji
Utworzony Skorygowana retencja drugiego składnika przy retencji względnej
Utworzony Skorygowana retencja pierwszego składnika przy retencji względnej
Utworzony Współczynnik podziału substancji rozpuszczonej 1 przy względnej retencji
Utworzony Współczynnik podziału substancji rozpuszczonej 2 przy względnej retencji
Utworzony Współczynnik pojemności substancji rozpuszczonej 1 przy danej względnej retencji
Utworzony Współczynnik pojemności substancji rozpuszczonej 2 przy względnej retencji
Utworzony Czynnik modyfikujący kompleksu substratu enzymatycznego w równaniu Michaelisa Mentena
Utworzony Katalityczna stała szybkości przy danej stałej Michaelisa
Utworzony Katalityczna stała szybkości z równania kinetyki Michaelisa Mentena
Utworzony Maksymalna prędkość układu z równania kinetyki Michaelisa Mentena
Utworzony Maksymalna szybkość przy danym współczynniku modyfikującym w równaniu Michaelisa Mentena
Utworzony Maksymalna szybkość przy pozornej wartości stałej Michaelisa Mentena
Utworzony Maksymalna szybkość, jeśli stężenie substratu jest wyższe niż stała Michaelisa
Utworzony Michaelis stała przy niskim stężeniu substratu
Utworzony Początkowa szybkość reakcji enzymu z podanym czynnikiem modyfikującym w równaniu Michaelisa Mentena
Utworzony Początkowe stężenie enzymu, jeśli stężenie substratu jest wyższe niż stała Michaelisa
Utworzony Stała dysocjacji inhibitora podana stała Michaelisa Mentena
Utworzony Stała Michaelisa Mentena przy pozornej stałej Michaelisa Mentena
Utworzony Stała Michaelisa podana do przodu, do tyłu i katalityczne stałe szybkości
Utworzony Stała Michaelisa przy danej katalitycznej stałej szybkości i początkowej koncentracji enzymu
Utworzony Stała Michaelisa przy danym współczynniku modyfikującym w równaniu Michaelisa Mentena
Utworzony Stała Michaelisa przy maksymalnej szybkości przy niskim stężeniu substratu
Utworzony Stała Michaelisa z równania kinetyki Michaelisa Mentena
Utworzony Stała szybkości do przodu przy danej stałej Michaelisa
Utworzony Stała szybkości dysocjacji z równania kinetyki Michaelisa Mentena
Utworzony Stała szybkości katalitycznej, jeśli stężenie substratu jest wyższe niż stała Michaelisa
Utworzony Stężenie enzymu z równania kinetyki Michaelisa Mentena
Utworzony Stężenie inhibitora przy pozornej stałej Michaelisa Mentena
Utworzony Stężenie substratu z równania kinetyki Michaelisa Mentena
Utworzony Szybkość początkowa przy wartości pozornej stałej Michaelisa Mentena
Utworzony Współczynnik modyfikujący enzymu w równaniu Michaelisa Mentena
Utworzony Dyfuzja podłużna według równania Van Deemtera
Utworzony Dyfuzja wirów w ujęciu równania Van Deemtera
Utworzony Odporność na przenoszenie masy w ujęciu równania Van Deemtera
Utworzony Teoretyczna wysokość płytki w kategoriach równania Van Deemtera
Zweryfikowano Ciśnienie atmosferyczne wody w temperaturze wrzenia na podstawie równania Antoine'a
Zweryfikowano Temperatura wrzenia wody dla ciśnienia atmosferycznego na podstawie równania Antoine'a
14 Więcej kalkulatorów Równowaga pary i cieczy
Zweryfikowano Ciepło molowe przy stałej objętości pod względem ściśliwości
Zweryfikowano Gęstość materiału z zastosowaniem ściśliwości izentropowej
Zweryfikowano Gęstość przy podanym współczynniku rozszerzalności cieplnej, współczynnikach ściśliwości i Cp
Zweryfikowano Gęstość przy podanym współczynniku rozszerzalności cieplnej, współczynnikach ściśliwości i Cv
Zweryfikowano Izentropowa ściśliwość przy danej molowej pojemności cieplnej przy stałym ciśnieniu i objętości
Zweryfikowano Izentropowa ściśliwość przy danym molowym współczynniku pojemności cieplnej
Zweryfikowano Izentropowa ściśliwość przy wolumetrycznym współczynniku rozszerzalności cieplnej i Cp
Zweryfikowano Izotermiczna ściśliwość przy danej molowej pojemności cieplnej przy stałym ciśnieniu i objętości
Zweryfikowano Molarna pojemność cieplna przy stałym ciśnieniu pod względem ściśliwości
Zweryfikowano Molowa pojemność cieplna przy stałej objętości przy podanym wolumetrycznym współczynniku rozszerzalności cieplnej
Zweryfikowano Molowa pojemność cieplna przy stałym ciśnieniu przy podanym wolumetrycznym współczynniku rozszerzalności cieplnej
Zweryfikowano Objętościowy współczynnik rozszerzalności cieplnej z wykorzystaniem współczynników ściśliwości i Cp
Zweryfikowano Objętościowy współczynnik rozszerzalności cieplnej z wykorzystaniem współczynników ściśliwości i Cv
Zweryfikowano Ściśliwość izentropowa
Zweryfikowano Ściśliwość izentropowa przy wolumetrycznym współczynniku rozszerzalności cieplnej i Cv
Zweryfikowano Ściśliwość izotermiczna przy podanym współczynniku rozszerzalności cieplnej i Cp
Zweryfikowano Ściśliwość izotermiczna przy podanym współczynniku rozszerzalności cieplnej i Cv
Zweryfikowano Ściśliwość izotermiczna z uwzględnieniem molowego współczynnika pojemności cieplnej
Zweryfikowano Ściśliwość izotermiczna z wykorzystaniem względnej wielkości fluktuacji gęstości cząstek
Zweryfikowano Stosunek pojemności cieplnej molowej pod względem ściśliwości
Zweryfikowano Szybkość dźwięku z wykorzystaniem ściśliwości izentropowej
Zweryfikowano Temperatura podana współczynnik rozszerzalności cieplnej, współczynniki ściśliwości i Cp
Zweryfikowano Temperatura podana współczynnik rozszerzalności cieplnej, współczynniki ściśliwości i Cv
Zweryfikowano Temperatura przy zastosowaniu względnej wielkości fluktuacji gęstości cząstek
15 Więcej kalkulatorów Ściśliwość
Utworzony Siła jonowa dla elektrolitu dwuwartościowego
Utworzony Siła jonowa dla elektrolitu dwuwartościowego, jeśli molowość kationu i anionu jest taka sama
Utworzony Siła jonowa dla elektrolitu jednowartościowego, jeśli molowość kationu i anionu jest taka sama
Utworzony Siła jonowa dla jednowartościowego elektrolitu
Utworzony Siła jonowa elektrolitu dwuwartościowego
Utworzony Siła jonowa elektrolitu dwuwartościowego, jeśli molowość kationu i anionu jest taka sama
Utworzony Siła jonowa elektrolitu jedno- dwuwartościowego, jeśli molowość kationu i anionu jest taka sama
Utworzony Siła jonowa elektrolitu jedno-dwuwartościowego
Utworzony Siła jonowa na podstawie prawa granicznego Debey-Huckela
Zweryfikowano Energia interakcji Van der Waalsa między 2 ciałami sferycznymi
Zweryfikowano Energia potencjalna na granicy zbliżenia
Zweryfikowano Gęstość liczbowa cząstki 1 na podstawie współczynnika Hamakera
Zweryfikowano Gęstość liczbowa cząstki 2 na podstawie współczynnika Hamakera
Zweryfikowano Gęstość liczbowa pod względem gęstości masy
Zweryfikowano Gęstość liczbowa pod względem koncentracji
Zweryfikowano Gęstość masy pod względem gęstości liczbowej
Zweryfikowano Masa cząsteczkowa pod względem liczby i gęstości masy
Zweryfikowano Masa pojedynczego atomu
Zweryfikowano Odległość między powierzchniami wykorzystująca energię potencjalną na granicy zbliżenia
Zweryfikowano Odległość między powierzchniami z wykorzystaniem potencjału pary Van der Waalsa
Zweryfikowano Odległość między powierzchniami za pomocą odległości od środka do środka
Zweryfikowano Odległość między powierzchniami za pomocą siły Van der Waalsa między dwiema kulami
Zweryfikowano Odległość od środka do środka
Zweryfikowano Potencjał pary Van der Waalsa
Zweryfikowano Promień bryły kulistej 1 na podstawie odległości od środka do środka
Zweryfikowano Promień bryły kulistej 1 przy użyciu energii potencjalnej na granicy zbliżenia bliskiego
Zweryfikowano Promień bryły kulistej 2 przy użyciu energii potencjalnej na granicy zbliżenia bliskiego
Zweryfikowano Promień korpusu kulistego 2 przy użyciu odległości od środka do środka
Zweryfikowano Promień kulistego ciała 1 przy użyciu siły Van der Waalsa między dwiema sferami
Zweryfikowano Promień kulistego korpusu 2 przy użyciu siły Van der Waalsa między dwiema sferami
Zweryfikowano Stężenie za pomocą gęstości liczbowej
Zweryfikowano Van der Waals forsuje dwie sfery
Zweryfikowano Współczynnik Hamakera
Zweryfikowano Współczynnik Hamakera wykorzystujący energię interakcji Van der Waalsa
Zweryfikowano Współczynnik Hamakera wykorzystujący energię potencjalną w granicy bliskiego podejścia
Zweryfikowano Współczynnik Hamakera wykorzystujący siły Van der Waalsa między obiektami
Zweryfikowano Współczynnik interakcji między cząstkami a parą cząstek
Zweryfikowano Współczynnik oddziaływania pary cząstka-cząstka z wykorzystaniem potencjału pary Van der Waalsa
Zweryfikowano Indeks adiabatyczny gazu rzeczywistego
Zweryfikowano Indeks adiabatyczny gazu rzeczywistego w zakresie pojemności cieplnej przy stałej objętości
Zweryfikowano Indeks adiabatyczny gazu rzeczywistego w zakresie pojemności cieplnej przy stałym ciśnieniu
Zweryfikowano Izotermiczna ściśliwość gazu rzeczywistego przy różnicy między Cp i Cv
Zweryfikowano Objętość właściwa gazu rzeczywistego przy różnicy między Cp i Cv
Zweryfikowano Specyficzna objętość gazu rzeczywistego pod względem pojemności cieplnych
Zweryfikowano Temperatura gazu rzeczywistego pod względem pojemności cieplnych
Zweryfikowano Temperatura gazu rzeczywistego przy różnicy między Cp i Cv
Zweryfikowano Współczynnik rozszerzalności cieplnej gazu rzeczywistego przy różnicy między Cp i Cv
5 Więcej kalkulatorów Specyficzna pojemność cieplna
Utworzony Częstotliwość drgań podana częstotliwość Stokesa
Utworzony Częstotliwość incydentów podana częstotliwość Anti udary
Utworzony Częstotliwość incydentów podana częstotliwość Stokesa
Utworzony Częstotliwość rozpraszania Anti Stokes
Utworzony Częstotliwość rozpraszania Stokesa
Utworzony Częstotliwość wibracji przy podanej częstotliwości Anti Stokes
Utworzony Częstotliwość związana z przejściem
Utworzony Energia 1 poziomu wibracyjnego
Utworzony Energia 2 poziomu wibracyjnego
Utworzony Molekularny moment dipolowy
Utworzony Polaryzowalność
Utworzony Pole elektryczne ze względu na polaryzowalność
Zweryfikowano Całkowity stopień swobody dla cząsteczek liniowych
Zweryfikowano Całkowity stopień swobody dla nieliniowych cząsteczek
Zweryfikowano Częstotliwość drgań przy podanej częstotliwości podstawowej
Zweryfikowano Podstawowa częstotliwość przejść wibracyjnych
Zweryfikowano Stała anharmoniczności przy danej częstotliwości podstawowej
16 Więcej kalkulatorów Spektroskopia wibracyjna
Utworzony Średni współczynnik aktywności dla elektrolitu dwuwartościowego
Utworzony Średni współczynnik aktywności dla jednorodnego elektrolitu
Utworzony Średni współczynnik aktywności elektrolitu jednorodnego biwalentnego
Utworzony Średni współczynnik aktywności elektrolitu jednorodnego trójwartościowego
Utworzony Średni współczynnik aktywności z wykorzystaniem prawa granicznego Debeya-Huckela
Utworzony Średnia aktywność jonowa dla elektrolitu biwalentnego jednorodnego
Utworzony Średnia aktywność jonowa dla elektrolitu dwuwartościowego
Utworzony Średnia aktywność jonowa dla elektrolitu trójwartościowego jednorodnego
Utworzony Średnia aktywność jonowa dla jednorodnego elektrolitu
Utworzony Stała dysocjacji kwasu 1 przy danym stopniu dysocjacji obu kwasów
Utworzony Stała dysocjacji kwasu 2 przy danym stopniu dysocjacji obu kwasów
Utworzony Stała dysocjacji podstawy 1 przy danym stopniu dysocjacji obu zasad
Utworzony Stała dysocjacji podstawy 2 przy danym stopniu dysocjacji obu zasad
Utworzony Stała dysocjacji przy danym stopniu dysocjacji słabego elektrolitu
Utworzony Katalityczna stała szybkości przy danej stałej szybkości do tyłu i do przodu
Utworzony Katalityczna stała szybkości przy danej stałej szybkości dysocjacji
Utworzony Odwrotna stała szybkości w mechanizmie reakcji enzymatycznej
Utworzony Stała odwrotnej szybkości przy danej stałej Michaelisa
Utworzony Stała szybkości do przodu przy danych stałych szybkości odwrotnej i katalitycznej
Utworzony Stała szybkości do przodu w mechanizmie reakcji enzymatycznej
Utworzony Stała szybkości dysocjacji przy danej katalitycznej stałej szybkości
Utworzony Stała szybkości dysocjacji przy danym stężeniu enzymu i substratu
Utworzony Stała szybkości dysocjacji w mechanizmie reakcji enzymatycznej
Utworzony Stała szybkości katalitycznej przy niskim stężeniu substratu
Utworzony Stała szybkości odwrotnej podana do przodu i katalityczne stałe szybkości
Utworzony Stała szybkości odwrotnej przy danej stałej szybkości dysocjacji
Utworzony Stała szybkości przy danej szybkości maksymalnej i początkowego stężenia enzymu
Utworzony Stała szybkości przy danej szybkości początkowej i stężeniu kompleksu substratu enzymatycznego
Utworzony Stała szybkości w przód przy danej stałej szybkości dysocjacji
Utworzony Molalność dwutrójwartościowego elektrolitu przy średniej aktywności jonowej
Utworzony Molalność dwuwartościowego elektrolitu przy danej sile jonowej
Utworzony Molalność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Utworzony Molalność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem
Utworzony Molalność elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Utworzony Molalność elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem
Utworzony Molalność elektrolitu trójwartościowego przy średniej aktywności jonowej
Utworzony Molalność jedno-biwalentnego elektrolitu przy średniej aktywności jonowej
Utworzony Molalność jednowartościowego elektrolitu przy średniej aktywności jonowej
Utworzony Molalność przy danej aktywności jonowej i współczynniku aktywności
Utworzony Molarność dwuwartościowego elektrolitu przy danej sile jonowej
Utworzony Molarność jednowartościowego elektrolitu przy danej sile jonowej
Utworzony Molarność roztworu przy danej przewodności molowej
Utworzony Stężenie elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Utworzony Stężenie elektrolitu anodowego w komorze do rozcieńczania bez przenoszenia
Utworzony Stężenie elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Utworzony Stężenie elektrolitu katodowego w kuwecie do rozcieńczania bez przenoszenia
Utworzony Stężenie elektrolitu przy danej niestabilności
Utworzony Stężenie molowe przy stałej dysocjacji słabego elektrolitu
Utworzony Elektryczny ładunek elementarny przy danym napięciu termicznym
Utworzony Elektryczny ładunek elementarny przy nachyleniu Tafel
Utworzony Gęstość prądu dla reakcji anodowej z równania Tafela
Utworzony Gęstość prądu dla reakcji katodowej z równania Tafela
Utworzony Nachylenie Tafela dla reakcji anodowej z równania Tafela
Utworzony Nachylenie Tafela dla reakcji katodowej z równania Tafela
Utworzony Nachylenie Tafela przy danej temperaturze i współczynniku przenoszenia ładunku
Utworzony Nachylenie Tafela przy danym napięciu termicznym
Utworzony Nadpotencjał reakcji anodowej z równania Tafela
Utworzony Nadpotencjał reakcji katodowej z równania Tafela
Utworzony Napięcie cieplne przy danej temperaturze i elektrycznym ładunku elementarnym
Utworzony Napięcie termiczne podane nachylenie Tafel
Utworzony Współczynnik przenoszenia ładunku przy danym nachyleniu Tafel
Utworzony Współczynnik przenoszenia ładunku przy danym napięciu termicznym
Utworzony Zamień gęstość prądu na reakcję anodową z równania Tafela
Utworzony Zamień gęstość prądu na reakcję katodową z równania Tafela
Utworzony Stopień dysocjacji kwasu 1 przy podanej stałej dysocjacji obu kwasów
Utworzony Stopień dysocjacji kwasu 2 przy podanej stałej dysocjacji obu kwasów
Utworzony Stopień dysocjacji podstawy 1 przy danej stałej dysocjacji obu zasad
Utworzony Stopień dysocjacji podstawy 2 przy danej stałej dysocjacji obu zasad
Utworzony Stopień dysocjacji przy danym stężeniu i stałej dysocjacji słabego elektrolitu
1 Więcej kalkulatorów Stopień dysocjacji
Utworzony Temperatura celi koncentracyjnej bez przenoszenia przy danym stężeniu i lotności
Utworzony Temperatura celi stężeniowej bez przeniesienia dla rozcieńczonego roztworu o danym stężeniu
Utworzony Temperatura komórki koncentracji bez przenoszenia danych czynności
Utworzony Temperatura komórki koncentracji z przeniesieniem danych czynności
Utworzony Temperatura komórki koncentracji z przeniesieniem pod względem wartościowości
Utworzony Temperatura kuwety zagęszczającej bez przenoszenia podanych molowości
Utworzony Temperatura kuwety zagęszczającej z przeniesieniem przy danej liczbie transportowej anionu
Utworzony Temperatura podana energia swobodna Gibbsa i entropia swobodna Gibbsa
Utworzony Temperatura podana energia swobodna Helmholtza i entropia swobodna Helmholtza
Utworzony Temperatura podana entropia swobodna Gibbsa
Utworzony Temperatura podana nachylenie Tafel
Utworzony Temperatura przy danej energii wewnętrznej i swobodnej entropii Helmholtza
Utworzony Temperatura przy podanym napięciu termicznym i elektrycznym ładunku elementarnym
Utworzony Temperatura przy swobodnej entropii Gibbsa i Helmholtza
Zweryfikowano Energia swobodna Gibbsa przy danej stałej równowagi
Zweryfikowano Energia swobodna Gibbsa przy entalpii standardowej
Zweryfikowano Stała równowagi przy swobodnej energii Gibbsa
Zweryfikowano Standardowa entalpia reakcji przy swobodnej energii Gibbsa
Zweryfikowano Standardowa zmiana entropii przy swobodnej energii Gibbsa
Zweryfikowano Temperatura reakcji przy danej stałej równowagi i energii Gibbsa
Zweryfikowano Temperatura reakcji przy danej standardowej entalpii i zmianie entropii
18 Więcej kalkulatorów Termodynamika w równowadze chemicznej
Zweryfikowano Krytyczny promień izolacji walca
Zweryfikowano Przenikanie ciepła przez ścianę lub powierzchnię płaszczyzny
19 Więcej kalkulatorów Transfer ciepła
Zweryfikowano Elektroujemność
Zweryfikowano Elektroujemność Paulinga biorąc pod uwagę elektroujemność Mullikena
Zweryfikowano Elektroujemność pod względem energii w molach Kj
Zweryfikowano Energia jonizacji przy elektroujemności
Zweryfikowano Energia jonizacji w molach KJ
Zweryfikowano Objętość atomowa
Zweryfikowano Odległość między dwoma atomami różnych cząsteczek
Zweryfikowano Odległość między dwoma kowalencyjnie związanymi atomami
Zweryfikowano Powinowactwo elektronów przy danej elektroujemności
Zweryfikowano Powinowactwo elektronowe w molach KJ
Zweryfikowano Promień atomowy przy danej objętości atomowej
Zweryfikowano Promień kowalencyjny
Zweryfikowano Promień Vandera Waala
Zweryfikowano Zależność między elektroujemnością Mullikena i Paulinga
12 Więcej kalkulatorów Układ okresowy i okresowość
Zweryfikowano Ładunek jonów przy użyciu potencjału jonowego
Zweryfikowano Promień jonu przy użyciu potencjału jonowego
1 Więcej kalkulatorów Wiązanie jonowe
Utworzony Objętość dystrybucji leku przemieszczanego do tkanki ciała w stosunku do krwi
Utworzony Objętość dystrybucji przy danej objętości usuniętego osocza
Utworzony Objętość dystrybucji przy okresie półtrwania w fazie eliminacji
Utworzony Objętość rozkładu podanego obszaru pod krzywą
Utworzony Połowa średniej szerokości pików przy danej rozdzielczości i zmianie objętości retencji
Utworzony Rozdzielczość dwóch pików ze względu na zmianę objętości retencji
Utworzony Średnia szerokość piku przy danej rozdzielczości i zmianie objętości retencji
Utworzony Szybkość przepływu przy danej objętości i czasie retencji
Utworzony Współczynnik pojemności przy danej objętości retencji i objętości niezatrzymanej
Utworzony Zmiana objętości retencji przy danej rozdzielczości i średniej szerokości piku
Zweryfikowano Ciśnienie gazu rzeczywistego na podstawie równania Wohla
Zweryfikowano Ciśnienie gazu rzeczywistego na podstawie równania Wohla z uwzględnieniem parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla a oraz innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla b oraz innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy użyciu zredukowanego równania Wohla w zakresie parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego w odniesieniu do parametru Wohla c oraz innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego Wohla z wykorzystaniem innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego z równania Wohla z uwzględnieniem parametru Wohla a
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego z równania Wohla z uwzględnieniem parametru Wohla b
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego z równania Wohla z uwzględnieniem parametru Wohla c
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego z wykorzystaniem równania Wohla z uwzględnieniem parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego z wykorzystaniem równania Wohla z uwzględnieniem parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego z wykorzystaniem zredukowanego równania Wohla w zakresie parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Ciśnienie rzeczywiste gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla b oraz parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Ciśnienie rzeczywiste gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla c oraz parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa gazu rzeczywistego dla parametru Wohla a oraz innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa gazu rzeczywistego dla parametru Wohla b oraz innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa gazu rzeczywistego dla parametru Wohla c oraz innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa gazu rzeczywistego na podstawie równania Wohla z uwzględnieniem parametru Wohla a
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa gazu rzeczywistego na podstawie równania Wohla z uwzględnieniem parametru Wohla b
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa gazu rzeczywistego na podstawie równania Wohla z uwzględnieniem parametru Wohla c
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa gazu rzeczywistego Wohla przy wykorzystaniu innych rzeczywistych i zredukowanych parametrów
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa rzeczywistego gazu Wohla przy użyciu innych krytycznych parametrów
Zweryfikowano Krytyczne ciśnienie rzeczywistego gazu Wohla przy użyciu innych krytycznych parametrów
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla a oraz parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla b oraz parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla c oraz parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego Wohla przy użyciu innych rzeczywistych i zredukowanych parametrów
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego Wohla przy wykorzystaniu innych parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla b oraz parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla c oraz parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie gazu rzeczywistego w zakresie parametru Wohla a oraz parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie gazu rzeczywistego w zakresie parametru Wohla b oraz parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie gazu rzeczywistego w zakresie parametru Wohla c oraz parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie gazu rzeczywistego z wykorzystaniem parametru Wohla a oraz parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Parametr Wohla a gazu rzeczywistego na podstawie równania Wohla z uwzględnieniem parametrów krytycznych
Zweryfikowano Parametr Wohla a gazu rzeczywistego na podstawie równania Wohla z uwzględnieniem parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Parametr Wohla a gazu rzeczywistego na podstawie równania Wohla z uwzględnieniem parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Parametr Wohla a gazu rzeczywistego na podstawie równania Wohla z uwzględnieniem parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Parametr Wohla a gazu rzeczywistego z równania Wohla
Zweryfikowano Parametr Wohla b gazu rzeczywistego na podstawie równania Wohla z uwzględnieniem parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Parametr Wohla b gazu rzeczywistego na podstawie równania Wohla z uwzględnieniem parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Parametr Wohla b gazu rzeczywistego z równania Wohla w odniesieniu do krytycznej objętości molowej
Zweryfikowano Parametr Wohla b gazu rzeczywistego z równania Wohla w zakresie temperatury i ciśnienia krytycznego
Zweryfikowano Parametr Wohla b gazu rzeczywistego z równania Wohla z uwzględnieniem parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Parametr Wohla c gazu rzeczywistego na podstawie równania Wohla z uwzględnieniem parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Parametr Wohla c gazu rzeczywistego z równania Wohla z uwzględnieniem parametrów krytycznych
Zweryfikowano Parametr Wohla c gazu rzeczywistego z równania Wohla z uwzględnieniem parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Parametr Wohla c gazu rzeczywistego z równania Wohla z uwzględnieniem parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywista objętość molowa gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla a oraz parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Rzeczywista objętość molowa gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla a oraz parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywista objętość molowa gazu rzeczywistego Wohla przy użyciu innych krytycznych i zredukowanych parametrów
Zweryfikowano Rzeczywista objętość molowa gazu rzeczywistego Wohla przy wykorzystaniu innych rzeczywistych i zredukowanych parametrów
Zweryfikowano Rzeczywista objętość molowa gazu rzeczywistego wyrażona parametrem Wohla b oraz parametrami rzeczywistymi i zredukowanymi
Zweryfikowano Rzeczywista objętość molowa gazu rzeczywistego wyrażona parametrem Wohla b oraz parametrami zredukowanymi i krytycznymi
Zweryfikowano Rzeczywista objętość molowa gazu rzeczywistego wyrażona parametrem Wohla c oraz parametrami rzeczywistymi i zredukowanymi
Zweryfikowano Rzeczywista objętość molowa gazu rzeczywistego wyrażona parametrem Wohla c oraz parametrami zredukowanymi i krytycznymi
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura rzeczywistego gazu Wohla przy użyciu innych krytycznych i zredukowanych parametrów
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura rzeczywistego gazu Wohla przy użyciu innych rzeczywistych i zredukowanych parametrów
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla a oraz zredukowanych i rzeczywistych parametrów
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla b oraz zredukowanych i rzeczywistych parametrów
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla c oraz zredukowanych i rzeczywistych parametrów
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu zredukowanego równania Wohla w zakresie parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego w zakresie parametru Wohla a oraz zredukowanych i krytycznych parametrów
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego Wohla przy użyciu innych krytycznych i zredukowanych parametrów
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego Wohla przy użyciu innych rzeczywistych i zredukowanych parametrów
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego z wykorzystaniem zredukowanego równania Wohla w zakresie parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Temperatura gazu rzeczywistego na podstawie równania Wohla
Zweryfikowano Temperatura gazu rzeczywistego na podstawie równania Wohla z uwzględnieniem parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego dla parametru Wohla a oraz innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego na podstawie równania Wohla z uwzględnieniem parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego na podstawie równania Wohla z uwzględnieniem parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego na podstawie równania Wohla z uwzględnieniem parametru Wohla a
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego na podstawie równania Wohla z uwzględnieniem parametru Wohla b
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego na podstawie równania Wohla z uwzględnieniem parametru Wohla c
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Wohla b oraz innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Wohla c oraz innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego Wohla przy wykorzystaniu innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna rzeczywistego gazu Wohla przy użyciu innych krytycznych parametrów
Zweryfikowano Temperatura obniżona gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla a oraz parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Temperatura obniżona gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla c oraz parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Temperatura rzeczywista gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla a oraz parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Temperatura rzeczywista gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla a oraz parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Temperatura rzeczywista gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla b oraz parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Temperatura rzeczywista gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla b oraz parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Temperatura rzeczywista gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla c oraz parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Temperatura rzeczywista gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla c oraz parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Temperatura zredukowana gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla b oraz parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Wohl parametr a gazu rzeczywistego pod względem parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Wohl parametr b gazu rzeczywistego na podstawie równania Wohla
Zweryfikowano Wohl parametr b gazu rzeczywistego pod względem rzeczywistej i zredukowanej objętości molowej
Zweryfikowano Wohl parametr b gazu rzeczywistego pod względem rzeczywistej i zredukowanej temperatury i ciśnienia
Zweryfikowano Wohl parametr c gazu rzeczywistego na podstawie równania Wohla
Zweryfikowano Wohl parametr c gazu rzeczywistego pod względem parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Zmniejszona objętość molowa gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla a oraz parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Zmniejszona objętość molowa gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla a oraz parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Zmniejszona objętość molowa gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla b oraz parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Zmniejszona objętość molowa gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla b oraz parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Zmniejszona objętość molowa gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla c oraz parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Zmniejszona objętość molowa gazu rzeczywistego pod względem parametru Wohla c oraz parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Zmniejszona objętość molowa gazu rzeczywistego Wohla przy użyciu innych rzeczywistych i krytycznych parametrów
Zweryfikowano Zmniejszona objętość molowa gazu rzeczywistego Wohla przy użyciu innych rzeczywistych i zredukowanych parametrów
Zweryfikowano Zmniejszone ciśnienie gazu rzeczywistego Wohla przy użyciu innych rzeczywistych i krytycznych parametrów
Zweryfikowano Zmniejszone ciśnienie gazu rzeczywistego Wohla przy użyciu innych rzeczywistych i zredukowanych parametrów
Zweryfikowano Zredukowana temperatura gazu rzeczywistego z wykorzystaniem równania Wohla z uwzględnieniem parametrów krytycznych i rzeczywistych
Zweryfikowano Zredukowana temperatura gazu rzeczywistego za pomocą równania Wohla w zakresie parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Zredukowane ciśnienie gazu rzeczywistego z wykorzystaniem równania Wohla z uwzględnieniem parametrów krytycznych i rzeczywistych
Zweryfikowano Zredukowane ciśnienie gazu rzeczywistego z wykorzystaniem równania Wohla z uwzględnieniem parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Zredukowane ciśnienie gazu rzeczywistego z wykorzystaniem zredukowanego równania Wohla w zakresie parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Zredukowane ciśnienie gazu rzeczywistego za pomocą równania zredukowanego Wohla pod względem parametrów zredukowanych
Utworzony Ciśnienie przy swobodnej entropii Gibbsa
Utworzony Elektryczna część swobodnej entropii Gibbsa ze względu na część klasyczną
Utworzony Energia wewnętrzna przy swobodnej entropii Gibbsa
Utworzony Entropia dana Gibbsowi wolna entropia
Utworzony Entropia swobodna Gibbsa przy swobodnej energii Gibbsa
Utworzony Entropia swobodna Gibbsa ze względu na część klasyczną i elektryczną
Utworzony Klasyczna część swobodnej entropii Gibbsa ze względu na część elektryczną
Utworzony Objętość przy swobodnej entropii Gibbsa
Utworzony Wolna entropia Gibbsa
Utworzony Wolna entropia Gibbsa przy wolnej entropii Helmholtza
Utworzony Wolna entropia Helmholtza, biorąc pod uwagę Gibbsa, swobodną entropię
Utworzony Ciśnienie przy swobodnej entropii Gibbsa i Helmholtza
Utworzony Elektryczna część swobodnej entropii Helmholtza ze względu na część klasyczną
Utworzony Energia wewnętrzna przy danej entropii swobodnej i entropii Helmholtza
Utworzony Entropia przy danej energii wewnętrznej i entropia swobodna Helmholtza
Utworzony Entropia swobodna Helmholtza przy swobodnej energii Helmholtza
Utworzony Klasyczna część swobodnej entropii Helmholtza ze względu na część elektryczną
Utworzony Wolna entropia Helmholtza
Utworzony Wolna entropia Helmholtza ze względu na część klasyczną i elektryczną
Zweryfikowano Atomic Packing Factor wyrażony w promieniu cząstek
Zweryfikowano Atomic Upakowanie w kategoriach objętości cząstki i komórki elementarnej
6 Więcej kalkulatorów Współczynnik pakowania atomowego
Utworzony Koncentracja fazy ruchomej przy danym współczynniku przepustowości
Utworzony Niezatrzymana objętość przy danym współczynniku wydajności
Utworzony Objętość retencji przy danym współczynniku pojemności
Utworzony Stężenie fazy stacjonarnej przy danym współczynniku wydajności
Zweryfikowano Całkowita liczba moli w stanie równowagi
Zweryfikowano Gęstość par w stanie równowagi
Zweryfikowano Gęstość par w stanie równowagi na podstawie początkowej gęstości pary i liczby moli
Zweryfikowano Gęstość par w stanie równowagi przy danym współczynniku Van't Hoffa
Zweryfikowano Początkowa całkowita liczba moli
Zweryfikowano Początkowa gęstość oparów
Zweryfikowano Początkowa gęstość pary na podstawie gęstości pary w stanie równowagi i liczby moli
Zweryfikowano Początkowa gęstość pary przy danym współczynniku Van't Hoffa
Zweryfikowano Współczynnik Van't Hoffa pod względem gęstości pary
32 Więcej kalkulatorów Zależność między gęstością pary a stopniem dysocjacji
Zweryfikowano Liczba moli zdysocjowanych przy danym stopniu dysocjacji
Zweryfikowano Początkowa liczba pobranych moli przy danym stopniu dysocjacji
Zweryfikowano Stopień dysocjacji reakcji
17 Więcej kalkulatorów Zależność między stałą równowagi a stopniem dysocjacji
Zweryfikowano Atomowość na podstawie molowej pojemności cieplnej przy stałym ciśnieniu i objętości nieliniowej cząsteczki
Zweryfikowano Atomowość przy danej molowej pojemności cieplnej przy stałej objętości cząsteczki liniowej
Zweryfikowano Atomowość przy danej molowej pojemności cieplnej przy stałej objętości cząsteczki nieliniowej
Zweryfikowano Atomowość przy użyciu liczby modów w cząsteczce liniowej
Zweryfikowano Atomowość przy użyciu liczby modów w cząsteczce nieliniowej
Zweryfikowano Atomowość przy użyciu wibracyjnego stopnia swobody w cząsteczce liniowej
Zweryfikowano Atomowość przy użyciu wibracyjnego stopnia swobody w cząsteczkach nieliniowych
Zweryfikowano Atomowość przy wykorzystaniu średniej energii cieplnej liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu
Zweryfikowano Atomowość przy wykorzystaniu średniej energii cieplnej nieliniowej wieloatomowej cząsteczki gazu
Zweryfikowano Atomowość przy wykorzystaniu wewnętrznej energii molowej nieliniowej cząsteczki
Zweryfikowano Atomowość z wykorzystaniem wewnętrznej energii molowej cząsteczki liniowej
Zweryfikowano Molowa pojemność cieplna przy stałym ciśnieniu cząsteczki liniowej
Zweryfikowano Molowa pojemność cieplna przy stałym ciśnieniu cząsteczki nieliniowej
Zweryfikowano Specyficzna pojemność cieplna podana pojemność cieplna
Zweryfikowano Stopień swobody pod względem pojemności cieplnej molowej przy stałej objętości i ciśnieniu
Zweryfikowano Stopień swobody w cząsteczce liniowej
Zweryfikowano Stopień swobody w cząsteczkach nieliniowych
Zweryfikowano Stosunek molowej pojemności cieplnej dla danego stopnia swobody
Zweryfikowano Stosunek molowej pojemności cieplnej do molowej pojemności cieplnej tylko przy stałym ciśnieniu
Zweryfikowano Stosunek pojemności cieplnej molowej
Zweryfikowano Stosunek pojemności cieplnej molowej cząsteczki liniowej
Zweryfikowano Stosunek pojemności cieplnej molowej cząsteczki nieliniowej
Zweryfikowano Stosunek pojemności cieplnej molowej w kategoriach pojemności cieplnej molowej tylko przy stałej objętości
Zweryfikowano Temperatura z wykorzystaniem wewnętrznej energii molowej cząsteczki liniowej
Zweryfikowano Temperatura z wykorzystaniem wewnętrznej energii molowej nieliniowej cząsteczki
Zweryfikowano Wewnętrzna energia molowa cząsteczki liniowej tylko pod względem atomowości
Zweryfikowano Wewnętrzna energia molowa nieliniowej cząsteczki tylko pod względem atomowości
Zweryfikowano Wydajność cieplna podana Specyficzna wydajność cieplna
45 Więcej kalkulatorów Zasada podziału i pojemność cieplna
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!