Współczynnik aktywności elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Współczynnik aktywności katodowej = (exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))*((Molalność elektrolitu anodowego*Współczynnik aktywności anodowej)/Molalność elektrolitu katodowego)
γ2 = (exp((Ecell*[Faraday])/(2*[R]*T)))*((m1*γ1)/M2)
Ta formuła używa 2 Stałe, 1 Funkcje, 6 Zmienne
Używane stałe
[Faraday] - Stała Faradaya Wartość przyjęta jako 96485.33212
[R] - Uniwersalna stała gazowa Wartość przyjęta jako 8.31446261815324
Używane funkcje
exp - w przypadku funkcji wykładniczej wartość funkcji zmienia się o stały współczynnik przy każdej zmianie jednostki zmiennej niezależnej., exp(Number)
Używane zmienne
Współczynnik aktywności katodowej - Współczynnik aktywności katodowej jest czynnikiem stosowanym w termodynamice w celu uwzględnienia odchyleń od idealnego zachowania mieszaniny substancji chemicznych w półogniwie katodowym.
EMF komórki - (Mierzone w Wolt) - EMF ogniwa lub siła elektromotoryczna ogniwa to maksymalna różnica potencjałów między dwiema elektrodami ogniwa.
Temperatura - (Mierzone w kelwin) - Temperatura to stopień lub intensywność ciepła obecnego w substancji lub przedmiocie.
Molalność elektrolitu anodowego - (Mierzone w Kret / kilogram) - Molalność elektrolitu anodowego definiuje się jako całkowitą liczbę moli substancji rozpuszczonej na kilogram rozpuszczalnika obecnego w roztworze ogniwa anodowego.
Współczynnik aktywności anodowej - Współczynnik aktywności anodowej jest czynnikiem stosowanym w termodynamice w celu uwzględnienia odchyleń od idealnego zachowania mieszaniny substancji chemicznych w półogniwie anodowym.
Molalność elektrolitu katodowego - (Mierzone w Kret / kilogram) - Molalność elektrolitu katodowego definiuje się jako całkowitą liczbę moli substancji rozpuszczonej na kilogram rozpuszczalnika obecnego w roztworze ogniwa katodowego.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
EMF komórki: 0.51 Wolt --> 0.51 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Temperatura: 298 kelwin --> 298 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Molalność elektrolitu anodowego: 0.4 Kret / kilogram --> 0.4 Kret / kilogram Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik aktywności anodowej: 0.005 --> Nie jest wymagana konwersja
Molalność elektrolitu katodowego: 10.3 Kret / kilogram --> 10.3 Kret / kilogram Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
γ2 = (exp((Ecell*[Faraday])/(2*[R]*T)))*((m11)/M2) --> (exp((0.51*[Faraday])/(2*[R]*298)))*((0.4*0.005)/10.3)
Ocenianie ... ...
γ2 = 3.98799532759312
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
3.98799532759312 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
3.98799532759312 3.987995 <-- Współczynnik aktywności katodowej
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

11 Aktywność elektrolitów Kalkulatory

Aktywność elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem przy danych wartościowości
​ Iść Aktywność katodowo-jonowa = (exp((EMF komórki*Liczba jonów dodatnich i ujemnych*Wartościowości jonów dodatnich i ujemnych*[Faraday])/(Numer transportowy anionów*Całkowita liczba jonów*[R]*Temperatura)))*Anodowa aktywność jonowa
Aktywność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem przy danych wartościowości
​ Iść Anodowa aktywność jonowa = Aktywność katodowo-jonowa/(exp((EMF komórki*Liczba jonów dodatnich i ujemnych*Wartościowości jonów dodatnich i ujemnych*[Faraday])/(Numer transportowy anionów*Całkowita liczba jonów*[R]*Temperatura)))
Współczynnik aktywności elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
​ Iść Współczynnik aktywności katodowej = (exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))*((Molalność elektrolitu anodowego*Współczynnik aktywności anodowej)/Molalność elektrolitu katodowego)
Współczynnik aktywności elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
​ Iść Współczynnik aktywności anodowej = ((Molalność elektrolitu katodowego*Współczynnik aktywności katodowej)/Molalność elektrolitu anodowego)/(exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))
Aktywność elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem
​ Iść Aktywność katodowo-jonowa = (exp((EMF komórki*[Faraday])/(Numer transportowy anionów*[R]*Temperatura)))*Anodowa aktywność jonowa
Aktywność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem
​ Iść Anodowa aktywność jonowa = Aktywność katodowo-jonowa/(exp((EMF komórki*[Faraday])/(Numer transportowy anionów*[R]*Temperatura)))
Aktywność elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
​ Iść Aktywność katodowo-jonowa = Anodowa aktywność jonowa*(exp((EMF komórki*[Faraday])/([R]*Temperatura)))
Aktywność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
​ Iść Anodowa aktywność jonowa = Aktywność katodowo-jonowa/(exp((EMF komórki*[Faraday])/([R]*Temperatura)))
Aktywność słabo rozpuszczalnych soli
​ Iść Działanie soli = Koncentracja soli*Współczynnik aktywności soli
Aktywność elektrolitu przy danym stężeniu i niestabilności
​ Iść Aktywność jonowa = (Rzeczywista koncentracja^2)*(Fugacity^2)
Współczynnik aktywności przy danej aktywności jonowej
​ Iść Współczynnik aktywności = (Aktywność jonowa/Molalność)

12 Ważne wzory aktywności i stężenia elektrolitów Kalkulatory

Aktywność elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem przy danych wartościowości
​ Iść Aktywność katodowo-jonowa = (exp((EMF komórki*Liczba jonów dodatnich i ujemnych*Wartościowości jonów dodatnich i ujemnych*[Faraday])/(Numer transportowy anionów*Całkowita liczba jonów*[R]*Temperatura)))*Anodowa aktywność jonowa
Aktywność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem przy danych wartościowości
​ Iść Anodowa aktywność jonowa = Aktywność katodowo-jonowa/(exp((EMF komórki*Liczba jonów dodatnich i ujemnych*Wartościowości jonów dodatnich i ujemnych*[Faraday])/(Numer transportowy anionów*Całkowita liczba jonów*[R]*Temperatura)))
Współczynnik aktywności elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
​ Iść Współczynnik aktywności katodowej = (exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))*((Molalność elektrolitu anodowego*Współczynnik aktywności anodowej)/Molalność elektrolitu katodowego)
Współczynnik aktywności elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
​ Iść Współczynnik aktywności anodowej = ((Molalność elektrolitu katodowego*Współczynnik aktywności katodowej)/Molalność elektrolitu anodowego)/(exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))
Molalność elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
​ Iść Molalność elektrolitu katodowego = (exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))*((Molalność elektrolitu anodowego*Współczynnik aktywności anodowej)/Współczynnik aktywności katodowej)
Molalność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
​ Iść Molalność elektrolitu anodowego = ((Molalność elektrolitu katodowego*Współczynnik aktywności katodowej)/Współczynnik aktywności anodowej)/(exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))
Stężenie elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
​ Iść Stężenie katodowe = (exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))*((Stężenie anodowe*Niestabilność anodowa)/(Fugacyjność katodowa))
Stężenie elektrolitu anodowego ogniwa do koncentracji bez przeniesienia
​ Iść Stężenie anodowe = ((Stężenie katodowe*Fugacyjność katodowa)/Niestabilność anodowa)/(exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))
Stężenie elektrolitu podanego fugacity
​ Iść Rzeczywiste stężenie = (sqrt(Aktywność jonowa)/((Fugacyjność)^2))
Stężenie molowe przy danej stałej dysocjacji słabego elektrolitu
​ Iść Stężenie jonowe = Stała dysocjacji słabego kwasu/((Stopień dysocjacji)^2)
Molarność roztworu przy danej przewodności molowej
​ Iść Molarność = (Specyficzna przewodność*1000)/(Przewodność molowa roztworu)
Współczynnik aktywności przy danej aktywności jonowej
​ Iść Współczynnik aktywności = (Aktywność jonowa/Molalność)

Współczynnik aktywności elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia Formułę

Współczynnik aktywności katodowej = (exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))*((Molalność elektrolitu anodowego*Współczynnik aktywności anodowej)/Molalność elektrolitu katodowego)
γ2 = (exp((Ecell*[Faraday])/(2*[R]*T)))*((m1*γ1)/M2)

Czym jest komórka koncentracyjna bez przeniesienia?

Komórka, w której przejście substancji z układu o wysokim stężeniu do układu o niskim stężeniu powoduje produkcję energii elektrycznej, nazywana jest komórką koncentracyjną. Składa się z dwóch półogniw z dwiema identycznymi elektrodami i identycznymi elektrolitami, ale o różnych stężeniach. EMF tej komórki zależy od różnicy stężeń. Komora koncentracyjna bez przeniesienia nie jest bezpośrednim przenoszeniem elektrolitu, ale zachodzi w wyniku reakcji chemicznej. Każda elektroda jest odwracalna względem jednego z jonów elektrolitu.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!