Stężenie podanego leku Szybkość wlewu leku Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stężenie leku = Szybkość infuzji/Objętość oczyszczonej plazmy
Css = kin/CL
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Stężenie leku - (Mierzone w Mol na metr sześcienny) - Stężenie leku to ilość leku w danej objętości osocza.
Szybkość infuzji - (Mierzone w Kret na sekundę) - Szybkość wlewu jest definiowana jako szybkość wymagana do zrównoważenia eliminacji.
Objętość oczyszczonej plazmy - (Mierzone w Metr sześcienny na sekundę) - Objętość usuniętego osocza jest definiowana jako ilość usuniętego osocza z leku w jednostce czasu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Szybkość infuzji: 55 Kret na sekundę --> 55 Kret na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Objętość oczyszczonej plazmy: 0.48 Litr/Sekunda --> 0.00048 Metr sześcienny na sekundę (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Css = kin/CL --> 55/0.00048
Ocenianie ... ...
Css = 114583.333333333
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
114583.333333333 Mol na metr sześcienny -->114.583333333333 mole/litr (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
114.583333333333 mole/litr <-- Stężenie leku
(Obliczenie zakończone za 00.000 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Narodowy Instytut Technologiczny (GNIDA), Meghalaja
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1300+ więcej kalkulatorów!

14 Zawartość leku Kalkulatory

Frakcja leku niezwiązanego w tkance przy pozornej objętości tkanki
Iść Frakcja niezwiązana w tkance = (Frakcja niezwiązana w plazmie*Pozorna objętość tkanki)/(Wielkość dystrybucji-Objętość plazmy)
Względna biodostępność leku
Iść Względna biodostępność = (Powierzchnia pod krzywą Dawka A/Powierzchnia pod krzywą Dawka B)*(Typ dawki B/Typ dawki A)
Szybkość wydzielania leku
Iść Szybkość wydzielania leku = (klirens nerkowy*Stężenie w osoczu)-(Szybkość filtracji)+(Wskaźnik reabsorpcji leku)
Wskaźnik reabsorpcji leku
Iść Wskaźnik reabsorpcji leku = ((-klirens nerkowy*Stężenie w osoczu)+Szybkość filtracji+Szybkość wydzielania leku)
Szybkość filtracji leku
Iść Szybkość filtracji = ((klirens nerkowy*Stężenie w osoczu)+Wskaźnik reabsorpcji leku-Szybkość wydzielania leku)
Czystość leku podana Szybkość podawania i odstęp między dawkowaniem
Iść Czystość leku = (Szybkość podawania leków*Interwał dozowania)/(Podana dawka*Biodostępność)
Częstość podawania leku Podany odstęp między dawkami
Iść Szybkość podawania leków = (Podana dawka*Biodostępność*Czystość leku)/Interwał dozowania
Czystość leku podana dawka administracyjna i dawka skuteczna
Iść Czystość leku = Skuteczna dawka/(Podana dawka*Biodostępność)
Eliminacja nerkowa leku
Iść klirens nerkowy = Ilość leku wydalana w niezmienionej postaci z moczem/Obszar pod krzywą
Stężenie podanego leku Szybkość wlewu leku
Iść Stężenie leku = Szybkość infuzji/Objętość oczyszczonej plazmy
Szybkość wlewu leku
Iść Szybkość infuzji = Objętość oczyszczonej plazmy*Stężenie leku
Szybkość podawania leku do organizmu
Iść Stała szybkości absorpcji = ln(2)/Okres półtrwania absorpcji
Okres półtrwania wchłaniania leku
Iść Okres półtrwania absorpcji = ln(2)/Stała szybkości absorpcji
Pozorna objętość dystrybucji leków
Iść Wielkość dystrybucji = Dawka/Stężenie leku

Stężenie podanego leku Szybkość wlewu leku Formułę

Stężenie leku = Szybkość infuzji/Objętość oczyszczonej plazmy
Css = kin/CL

Co to jest farmakokinetyka?

Farmakokinetyka to dział farmakologii zajmujący się określaniem losów substancji podawanych organizmowi żywemu. Interesujące są wszelkie chemiczne ksenobiotyki, takie jak: leki farmaceutyczne, pestycydy, dodatki do żywności, kosmetyki itp. Próbuje analizować metabolizm chemiczny i odkrywać losy substancji chemicznej od momentu jej podania do momentu, w którym jest całkowicie usuwany z organizmu. Farmakokinetyka to badanie wpływu leku na organizm, podczas gdy farmakodynamika (PD) to badanie wpływu leku na organizm. Oba razem wpływają na dawkowanie, korzyści i działania niepożądane, co widać w modelach PK / PD.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!