Zakrzywiona powierzchnia stożka ściętego przy danej objętości Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Zakrzywiona powierzchnia stożka ściętego = pi*(Promień podstawy stożka ściętego+Górny promień stożka ściętego)*sqrt((Promień podstawy stożka ściętego-Górny promień stożka ściętego)^2+((3*Objętość ściętego stożka)/(pi*(Promień podstawy stożka ściętego^2+(Promień podstawy stożka ściętego*Górny promień stożka ściętego)+Górny promień stożka ściętego^2)))^2)
CSA = pi*(rBase+rTop)*sqrt((rBase-rTop)^2+((3*V)/(pi*(rBase^2+(rBase*rTop)+rTop^2)))^2)
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 4 Zmienne
Używane stałe
pi - Archimedes' constant Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane funkcje
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Zakrzywiona powierzchnia stożka ściętego - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Pole powierzchni zakrzywionej stożka ściętego to wielkość płaszczyzny zamkniętej na zakrzywionych powierzchniach (to znaczy górna i dolna powierzchnia są wykluczone) stożka ściętego.
Promień podstawy stożka ściętego - (Mierzone w Metr) - Promień podstawy stożka ściętego to odległość między środkiem a dowolnym punktem na obwodzie okrągłej powierzchni podstawy stożka ściętego.
Górny promień stożka ściętego - (Mierzone w Metr) - Górny promień stożka ściętego to odległość między środkiem a dowolnym punktem na obwodzie górnej okrągłej powierzchni stożka ściętego.
Objętość ściętego stożka - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość stożka ściętego to całkowita ilość przestrzeni trójwymiarowej zamkniętej przez całą powierzchnię stożka ściętego.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Promień podstawy stożka ściętego: 5 Metr --> 5 Metr Nie jest wymagana konwersja
Górny promień stożka ściętego: 2 Metr --> 2 Metr Nie jest wymagana konwersja
Objętość ściętego stożka: 290 Sześcienny Metr --> 290 Sześcienny Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
CSA = pi*(rBase+rTop)*sqrt((rBase-rTop)^2+((3*V)/(pi*(rBase^2+(rBase*rTop)+rTop^2)))^2) --> pi*(5+2)*sqrt((5-2)^2+((3*290)/(pi*(5^2+(5*2)+2^2)))^2)
Ocenianie ... ...
CSA = 169.518492234681
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
169.518492234681 Metr Kwadratowy --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
169.518492234681 169.5185 Metr Kwadratowy <-- Zakrzywiona powierzchnia stożka ściętego
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Nikhil
Uniwersytet w Bombaju (DJSCE), Bombaj
Nikhil utworzył ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia zweryfikował ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!

4 Zakrzywiona powierzchnia stożka ściętego Kalkulatory

Zakrzywiona powierzchnia stożka ściętego przy danej objętości
Iść Zakrzywiona powierzchnia stożka ściętego = pi*(Promień podstawy stożka ściętego+Górny promień stożka ściętego)*sqrt((Promień podstawy stożka ściętego-Górny promień stożka ściętego)^2+((3*Objętość ściętego stożka)/(pi*(Promień podstawy stożka ściętego^2+(Promień podstawy stożka ściętego*Górny promień stożka ściętego)+Górny promień stożka ściętego^2)))^2)
Zakrzywiona powierzchnia stożka ściętego
Iść Zakrzywiona powierzchnia stożka ściętego = pi*(Promień podstawy stożka ściętego+Górny promień stożka ściętego)*sqrt((Promień podstawy stożka ściętego-Górny promień stożka ściętego)^2+Wysokość ściętego stożka^2)
Pole powierzchni zakrzywionej stożka ściętego przy danym polu powierzchni całkowitej
Iść Zakrzywiona powierzchnia stożka ściętego = Całkowita powierzchnia stożka ściętego-pi*(Promień podstawy stożka ściętego^2+Górny promień stożka ściętego^2)
Pole powierzchni zakrzywionej stożka ściętego przy danej wysokości skośnej
Iść Zakrzywiona powierzchnia stożka ściętego = pi*(Promień podstawy stożka ściętego+Górny promień stożka ściętego)*Wysokość nachylenia stożka ściętego

Zakrzywiona powierzchnia stożka ściętego przy danej objętości Formułę

Zakrzywiona powierzchnia stożka ściętego = pi*(Promień podstawy stożka ściętego+Górny promień stożka ściętego)*sqrt((Promień podstawy stożka ściętego-Górny promień stożka ściętego)^2+((3*Objętość ściętego stożka)/(pi*(Promień podstawy stożka ściętego^2+(Promień podstawy stożka ściętego*Górny promień stożka ściętego)+Górny promień stożka ściętego^2)))^2)
CSA = pi*(rBase+rTop)*sqrt((rBase-rTop)^2+((3*V)/(pi*(rBase^2+(rBase*rTop)+rTop^2)))^2)
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!