Rozładowanie przez rurę przy utracie ciśnienia w przepływie turbulentnym Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Wypisać = Moc/(Gęstość płynu*[g]*Utrata głowy z powodu tarcia)
Q = P/(ρFluid*[g]*hf)
Ta formuła używa 1 Stałe, 4 Zmienne
Używane stałe
[g] - Gravitational acceleration on Earth Wartość przyjęta jako 9.80665 Meter/Second²
Używane zmienne
Wypisać - (Mierzone w Metr sześcienny na sekundę) - Wyładowanie to szybkość przepływu cieczy.
Moc - (Mierzone w Wat) - Moc to ilość energii uwalnianej w urządzeniu na sekundę.
Gęstość płynu - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość płynu jest definiowana jako masa płynu na jednostkę objętości tego płynu.
Utrata głowy z powodu tarcia - (Mierzone w Metr) - Utrata ciśnienia spowodowana tarciem występuje z powodu wpływu lepkości płynu w pobliżu powierzchni rury lub kanału.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Moc: 170 Wat --> 170 Wat Nie jest wymagana konwersja
Gęstość płynu: 1.225 Kilogram na metr sześcienny --> 1.225 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Utrata głowy z powodu tarcia: 14 Metr --> 14 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Q = P/(ρFluid*[g]*hf) --> 170/(1.225*[g]*14)
Ocenianie ... ...
Q = 1.01079741228133
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.01079741228133 Metr sześcienny na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.01079741228133 Metr sześcienny na sekundę <-- Wypisać
(Obliczenie zakończone za 00.016 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Vinay Mishra
Indyjski Instytut Inżynierii Lotniczej i Technologii Informacyjnych (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra zweryfikował ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!

18 Przepływ turbulentny Kalkulatory

Średnia wysokość nierówności dla przepływu turbulentnego w rurach
Iść Nieprawidłowości średniego wzrostu = (Chropowatość liczba Reynolda*Lepkość kinematyczna)/Prędkość ścinania
Chropowatość Liczba Reynolda dla przepływu turbulentnego w rurach
Iść Chropowatość liczba Reynolda = (Prędkość ścinania*Nieprawidłowości średniego wzrostu)/Lepkość kinematyczna
Utrata ciśnienia spowodowana tarciem przy danej mocy wymaganej w przepływie turbulentnym
Iść Utrata głowy z powodu tarcia = Moc/(Gęstość płynu*[g]*Wypisać)
Rozładowanie przez rurę przy utracie ciśnienia w przepływie turbulentnym
Iść Wypisać = Moc/(Gęstość płynu*[g]*Utrata głowy z powodu tarcia)
Moc wymagana do utrzymania przepływu turbulentnego
Iść Moc = Gęstość płynu*[g]*Wypisać*Utrata głowy z powodu tarcia
Średnia prędkość podana prędkość linii środkowej
Iść Średnia prędkość = Prędkość w linii środkowej/(1.43*sqrt(Stopień tarcia+1))
Prędkość w linii środkowej
Iść Prędkość w linii środkowej = (Średnia prędkość*1.43*sqrt(Stopień tarcia+1))
Naprężenie ścinające w przepływie turbulentnym
Iść Naprężenie ścinające = (Stopień tarcia*Gęstość płynu*Prędkość^2)/2
Prędkość ścinania podana Średnia prędkość
Iść Prędkość ścinania = Średnia prędkość*(sqrt(Stopień tarcia/8))
Prędkość ścinania dla przepływu turbulentnego w rurach
Iść Prędkość ścinania = sqrt(Naprężenie ścinające/Gęstość płynu)
Grubość warstwy przyściennej podwarstwy laminarnej
Iść Grubość warstwy granicznej = (11.6*Lepkość kinematyczna)/(Prędkość ścinania)
Prędkość w linii środkowej przy danym ścinaniu i średniej prędkości
Iść Prędkość w linii środkowej = (3.75*Prędkość ścinania)+Średnia prędkość
Prędkość ścinania przy danej prędkości linii środkowej
Iść Prędkość ścinania = (Prędkość w linii środkowej-Średnia prędkość)/3.75
Średnia prędkość podana prędkość ścinania
Iść Średnia prędkość = Prędkość w linii środkowej-(3.75*Prędkość ścinania)
Naprężenie ścinające spowodowane lepkością
Iść Naprężenie ścinające = (Lepkość dynamiczna*Zmiana prędkości)
Naprężenie ścinające powstałe dla przepływu turbulentnego w rurach
Iść Naprężenie ścinające = (Prędkość ścinania^2)*Gęstość płynu
Współczynnik tarcia dla liczby Reynoldsa
Iść Stopień tarcia = (0.0032+(0.221/(Liczba Reynoldsa^0.237)))
Równanie Blasiusa
Iść Stopień tarcia = (0.316)/(Liczba Reynoldsa^(1/4))

Rozładowanie przez rurę przy utracie ciśnienia w przepływie turbulentnym Formułę

Wypisać = Moc/(Gęstość płynu*[g]*Utrata głowy z powodu tarcia)
Q = P/(ρFluid*[g]*hf)

Co to jest utrata głowy z powodu tarcia?

Utrata głowy to energia potencjalna, która jest przekształcana w energię kinetyczną. Straty ciśnienia są spowodowane oporem tarcia systemu rurociągów (rury, zawory, kształtki, straty na wejściu i wyjściu). W przeciwieństwie do wysokości prędkości, wysokość tarcia nie może być pomijana w obliczeniach systemowych. Wartości zmieniają się jako kwadrat natężenia przepływu.

Co to jest przepływ turbulentny?

Turbulencja lub przepływ turbulentny to ruch płynu charakteryzujący się chaotycznymi zmianami ciśnienia i prędkości przepływu. Kontrastuje to z przepływem laminarnym, który występuje, gdy płyn przepływa równoległymi warstwami, bez przerw między tymi warstwami.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!