Pole powierzchni czworościanu z daną wysokością Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Powierzchnia czworościanu = sqrt(3)/4*(sqrt(3/2)*Wysokość czworościanu)^2
AFace = sqrt(3)/4*(sqrt(3/2)*h)^2
Ta formuła używa 1 Funkcje, 2 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Powierzchnia czworościanu - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Powierzchnia czworościanu to wielkość płaszczyzny otoczona dowolną równoboczną trójkątną ścianą czworościanu.
Wysokość czworościanu - (Mierzone w Metr) - Wysokość czworościanu to pionowa odległość od dowolnego wierzchołka czworościanu do ściany, która jest bezpośrednio przeciwna do tego wierzchołka.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Wysokość czworościanu: 8 Metr --> 8 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
AFace = sqrt(3)/4*(sqrt(3/2)*h)^2 --> sqrt(3)/4*(sqrt(3/2)*8)^2
Ocenianie ... ...
AFace = 41.569219381653
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
41.569219381653 Metr Kwadratowy --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
41.569219381653 41.56922 Metr Kwadratowy <-- Powierzchnia czworościanu
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia utworzył ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Krajowe Kolegium ICFAI), HUBLI
Nayana Phulphagar zweryfikował ten kalkulator i 1300+ więcej kalkulatorów!

8 Obszar twarzy czworościanu Kalkulatory

Powierzchnia ściany czworościanu przy danym promieniu okręgu
Iść Powierzchnia czworościanu = (sqrt(3))/4*((2*sqrt(2)*Promień okręgu czworościanu)/sqrt(3))^2
Pole powierzchni czworościanu, biorąc pod uwagę stosunek powierzchni do objętości
Iść Powierzchnia czworościanu = sqrt(3)/4*((6*sqrt(6))/Stosunek powierzchni do objętości czworościanu)^2
Powierzchnia ściany czworościanu przy danym promieniu środkowej kuli
Iść Powierzchnia czworościanu = (sqrt(3))/4*(2*sqrt(2)*Środkowy promień czworościanu)^2
Powierzchnia ściany czworościanu przy danej objętości
Iść Powierzchnia czworościanu = sqrt(3)/4*(6*sqrt(2)*Objętość czworościanu)^(2/3)
Pole powierzchni czworościanu z daną wysokością
Iść Powierzchnia czworościanu = sqrt(3)/4*(sqrt(3/2)*Wysokość czworościanu)^2
Powierzchnia czworościanu
Iść Powierzchnia czworościanu = (sqrt(3))/4*Długość krawędzi czworościanu^2
Powierzchnia ściany czworościanu przy danym promieniu Insphere
Iść Powierzchnia czworościanu = 6*sqrt(3)*Promień Insfery Czworościanu^2
Pole powierzchni czworościanu przy danym polu powierzchni całkowitej
Iść Powierzchnia czworościanu = Całkowita powierzchnia czworościanu/4

Pole powierzchni czworościanu z daną wysokością Formułę

Powierzchnia czworościanu = sqrt(3)/4*(sqrt(3/2)*Wysokość czworościanu)^2
AFace = sqrt(3)/4*(sqrt(3/2)*h)^2
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!