Logarytmiczna różnica średnich temperatur dla przepływu prądu stałego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Logarytmiczna średnia różnica temperatur = ((Temperatura na wylocie gorącego płynu-Temperatura wylotowa zimnego płynu)-(Temperatura na wlocie gorącego płynu-Temperatura wlotowa zimnego płynu))/ln((Temperatura na wylocie gorącego płynu-Temperatura wylotowa zimnego płynu)/(Temperatura na wlocie gorącego płynu-Temperatura wlotowa zimnego płynu))
LMTD = ((Tho-Tco)-(Thi-Tci))/ln((Tho-Tco)/(Thi-Tci))
Ta formuła używa 1 Funkcje, 5 Zmienne
Używane funkcje
ln - Natural logarithm function (base e), ln(Number)
Używane zmienne
Logarytmiczna średnia różnica temperatur - (Mierzone w Kelwin) - Średnia logarytmiczna różnica temperatur (LMTD) jest używana do określenia siły napędowej temperatury dla wymiany ciepła w systemach przepływowych, zwłaszcza w wymiennikach ciepła. LMTD jest średnią logarytmiczną różnicy temperatur między gorącymi i zimnymi strumieniami na każdym końcu wymiennika.
Temperatura na wylocie gorącego płynu - (Mierzone w Kelwin) - Temperatura na wylocie gorącego płynu to temperatura, przy której gorący płyn opuszcza wymiennik ciepła.
Temperatura wylotowa zimnego płynu - (Mierzone w Kelwin) - Temperatura wylotowa zimnego płynu to temperatura, przy której zimny płyn opuszcza wymiennik ciepła.
Temperatura na wlocie gorącego płynu - (Mierzone w Kelwin) - Temperatura na wlocie gorącego płynu to temperatura, przy której gorący płyn wpływa do wymiennika ciepła.
Temperatura wlotowa zimnego płynu - (Mierzone w Kelwin) - Temperatura wlotowa zimnego płynu to temperatura, w której zimny płyn wpływa do wymiennika ciepła.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Temperatura na wylocie gorącego płynu: 20 Kelwin --> 20 Kelwin Nie jest wymagana konwersja
Temperatura wylotowa zimnego płynu: 10 Kelwin --> 10 Kelwin Nie jest wymagana konwersja
Temperatura na wlocie gorącego płynu: 35 Kelwin --> 35 Kelwin Nie jest wymagana konwersja
Temperatura wlotowa zimnego płynu: 5 Kelwin --> 5 Kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
LMTD = ((Tho-Tco)-(Thi-Tci))/ln((Tho-Tco)/(Thi-Tci)) --> ((20-10)-(35-5))/ln((20-10)/(35-5))
Ocenianie ... ...
LMTD = 18.2047845325367
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
18.2047845325367 Kelwin --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
18.2047845325367 Kelwin <-- Logarytmiczna średnia różnica temperatur
(Obliczenie zakończone za 00.016 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Ishan Gupta
Birla Institute of Technology (BITY), Pilani
Ishan Gupta utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

10+ Transfer ciepła Kalkulatory

Rejestrowanie średniej różnicy temperatur dla przepływu przeciwprądowego
Logarytmiczna średnia różnica temperatur = ((Temperatura na wylocie gorącego płynu-Temperatura wlotowa zimnego płynu)-(Temperatura na wlocie gorącego płynu-Temperatura wylotowa zimnego płynu))/ln((Temperatura na wylocie gorącego płynu-Temperatura wlotowa zimnego płynu)/(Temperatura na wlocie gorącego płynu-Temperatura wylotowa zimnego płynu)) Iść
Logarytmiczna różnica średnich temperatur dla przepływu prądu stałego
Logarytmiczna średnia różnica temperatur = ((Temperatura na wylocie gorącego płynu-Temperatura wylotowa zimnego płynu)-(Temperatura na wlocie gorącego płynu-Temperatura wlotowa zimnego płynu))/ln((Temperatura na wylocie gorącego płynu-Temperatura wylotowa zimnego płynu)/(Temperatura na wlocie gorącego płynu-Temperatura wlotowa zimnego płynu)) Iść
Logarytmiczna średnia powierzchnia cylindra
Logarytmiczna średnia powierzchnia = (Zewnętrzna powierzchnia cylindra-Wewnętrzna powierzchnia cylindra)/ln(Zewnętrzna powierzchnia cylindra/Wewnętrzna powierzchnia cylindra) Iść
Liczba Nusselta dla przepływu przejściowego i zgrubnego w okrągłej rurze
Numer Nusselta = (Współczynnik tarcia Darcy/8)*(Liczba Reynoldsa-1000)*Numer Prandtla/(1+12.7*((Współczynnik tarcia Darcy/8)^(0.5))*((Numer Prandtla)^(2/3)-1)) Iść
Liczba Stantona (przy użyciu podstawowych właściwości płynu)
Numer Stantona = Współczynnik przenikania ciepła przez konwekcję zewnętrzną/(Specyficzna pojemność cieplna*Prędkość płynu*Gęstość) Iść
Liczba Reynoldsa dla rur niekołowych
Liczba Reynoldsa = Gęstość*Prędkość płynu*Charakterystyczna długość/Lepkość dynamiczna Iść
Liczba Reynoldsa dla rur okrągłych
Liczba Reynoldsa = Gęstość*Prędkość płynu*Średnica/Lepkość dynamiczna Iść
Liczba Prandtla
Numer Prandtla = Specyficzna pojemność cieplna*Lepkość dynamiczna/Przewodność cieplna Iść
Liczba Stantona
Numer Stantona = Numer Nusselta/(Liczba Reynoldsa*Numer Prandtla) Iść
Liczba Prandtl za pomocą dyfuzyjności
Numer Prandtla = Dyfuzyjność pędu/Dyfuzyjność cieplna Iść

Logarytmiczna różnica średnich temperatur dla przepływu prądu stałego Formułę

Logarytmiczna średnia różnica temperatur = ((Temperatura na wylocie gorącego płynu-Temperatura wylotowa zimnego płynu)-(Temperatura na wlocie gorącego płynu-Temperatura wlotowa zimnego płynu))/ln((Temperatura na wylocie gorącego płynu-Temperatura wylotowa zimnego płynu)/(Temperatura na wlocie gorącego płynu-Temperatura wlotowa zimnego płynu))
LMTD = ((Tho-Tco)-(Thi-Tci))/ln((Tho-Tco)/(Thi-Tci))

Średnia logarytmiczna różnica temperatur dla wymienników ciepła z przepływem współprądowym

Średnia logarytmiczna różnica temperatur (LMTD) jest używana do określenia siły napędowej temperatury dla wymiany ciepła w systemach przepływowych, zwłaszcza w wymiennikach ciepła. LMTD jest średnią logarytmiczną różnicy temperatur między gorącymi i zimnymi strumieniami na każdym końcu wymiennika.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!