Maksymalna wartość danych przy danej szerokości klasy Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Maksymalna wartość danych = (Liczba klas*Szerokość klasy danych)+Minimalna wartość danych
XMax = (NClasses*wClass)+XMin
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Maksymalna wartość danych - Maksymalna wartość danych to wartość liczbowa odpowiadająca konkretnej pozycji, która przekracza wartości wszystkich innych pozycji w danych statystycznych.
Liczba klas - Liczba klas rozkładu to liczba kategorii występujących w danych jednolicie sklasyfikowanych danych statystycznych.
Szerokość klasy danych - Szerokość klasy danych to długość każdego przedziału obserwacji w danych jednolicie sklasyfikowanych danych statystycznych.
Minimalna wartość danych - Minimalna wartość danych to wartość liczbowa odpowiadająca konkretnej pozycji, która poprzedza wartości wszystkich innych pozycji w danych statystycznych.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Liczba klas: 12 --> Nie jest wymagana konwersja
Szerokość klasy danych: 4 --> Nie jest wymagana konwersja
Minimalna wartość danych: 2 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
XMax = (NClasses*wClass)+XMin --> (12*4)+2
Ocenianie ... ...
XMax = 50
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
50 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
50 <-- Maksymalna wartość danych
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Anirudh Singh
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Jamshedpur
Anirudh Singh utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 2000+ więcej kalkulatorów!

7 Maksymalne i minimalne wartości danych Kalkulatory

Maksymalna wartość danych przy danej szerokości klasy
Iść Maksymalna wartość danych = (Liczba klas*Szerokość klasy danych)+Minimalna wartość danych
Minimalna wartość danych przy danej szerokości klasy
Iść Minimalna wartość danych = Maksymalna wartość danych-(Szerokość klasy danych*Liczba klas)
Maksymalna wartość podanych danych Średni zakres
Iść Maksymalna wartość danych = (2*Średni zakres danych)-Minimalna wartość danych
Minimalna wartość podanych danych Średni zakres
Iść Minimalna wartość danych = (2*Średni zakres danych)-Maksymalna wartość danych
Średni zakres danych
Iść Średni zakres danych = (Maksymalna wartość danych+Minimalna wartość danych)/2
Maksymalna wartość podanego zakresu danych
Iść Maksymalna wartość danych = Zakres danych+Minimalna wartość danych
Minimalna wartość podanego zakresu danych
Iść Minimalna wartość danych = Maksymalna wartość danych-Zakres danych

Maksymalna wartość danych przy danej szerokości klasy Formułę

Maksymalna wartość danych = (Liczba klas*Szerokość klasy danych)+Minimalna wartość danych
XMax = (NClasses*wClass)+XMin

Jakie jest znaczenie maksymalnych i minimalnych wartości danych w statystykach?

W statystyce i analizie danych ważna jest świadomość zakresu wartości w danych. Maksymalne i minimalne wartości w danych mogą dać zakres wartości, a zatem uzyskamy wyobrażenie o prawie rozkładzie punktów danych. Podobnie obliczanie tendencji centralnych, takich jak średnia i mediana, jest jednym z najbardziej podstawowych obliczeń w statystycznej analizie danych. Średnia i mediana są silnie powiązane z wartościami maksymalnymi i minimalnymi. W zależności od wielkości wartości ekstremalnych (maksymalnych i minimalnych) wartość średniej będzie zmieniać się proporcjonalnie, aw danych ciągłych można zmieniać również wartość mediany.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!