Moduł sprężystości betonu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Moduł sprężystości betonu do projektowania mieszanek = 5000*(Charakterystyka Wytrzymałość betonu na ściskanie)^0.5
Ecmd = 5000*(fck)^0.5
Ta formuła używa 2 Zmienne
Używane zmienne
Moduł sprężystości betonu do projektowania mieszanek - (Mierzone w Pascal) - Moduł sprężystości betonu do projektowania mieszanki definiuje się jako stosunek przyłożonego naprężenia do odpowiedniego odkształcenia.
Charakterystyka Wytrzymałość betonu na ściskanie - (Mierzone w Pascal) - Charakterystyka wytrzymałość betonu na ściskanie wytrzymałość betonu, poniżej której oczekuje się, że spadnie nie więcej niż 5% wyników badań.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Charakterystyka Wytrzymałość betonu na ściskanie: 20.01 Newton/Milimetr Kwadratowy --> 20010000 Pascal (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Ecmd = 5000*(fck)^0.5 --> 5000*(20010000)^0.5
Ocenianie ... ...
Ecmd = 22366269.246345
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
22366269.246345 Pascal -->22.366269246345 Megapaskal (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
22.366269246345 Megapaskal <-- Moduł sprężystości betonu do projektowania mieszanek
(Obliczenie zakończone za 00.000 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Amrit Raj
SZKOŁA INŻYNIERSKA RV (RVCE), BANGALURU
Amrit Raj utworzył ten kalkulator i 1 więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

7 Wymieszaj projekt Kalkulatory

Moduł pękania próbki prostokątnej w zginaniu trzypunktowym
Iść Moduł pękania betonu w trójpunktowym zginaniu = (3*Obciążenie w punkcie złamania*Długość sekcji)/(2*Szerokość sekcji*(Średnia grubość przekroju^2))
Moduł pękania próbki prostokątnej przy zginaniu czteropunktowym
Iść Moduł pękania betonu czteropunktowego zginania = (Obciążenie w punkcie złamania*Długość sekcji)/(Szerokość sekcji*(Średnia grubość przekroju^2))
Stosunek przestrzeni żelowej dla pełnego nawodnienia
Iść Stosunek przestrzeni żelowej = (0.657*Masa cementu)/((0.319*Masa cementu)+Objętość wody do mieszania)
Ilość produktów hydratacji na jednostkę suchego cementu
Iść Objętość stałych produktów hydratacji = (Objętość uwodnionego cementu/Całkowita objętość suchego cementu faktycznie nawodnionego)
Docelowa średnia siła dla projektu mieszanki
Iść Docelowa średnia wytrzymałość na ściskanie = Charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie+(1.65*Odchylenie standardowe rozkładu)
Objętość pustych porów kapilarnych
Iść Objętość pustych porów kapilarnych = (Objętość porów kapilarnych-Objętość porów kapilarnych wypełnionych wodą)
Moduł sprężystości betonu
Iść Moduł sprężystości betonu do projektowania mieszanek = 5000*(Charakterystyka Wytrzymałość betonu na ściskanie)^0.5

Moduł sprężystości betonu Formułę

Moduł sprężystości betonu do projektowania mieszanek = 5000*(Charakterystyka Wytrzymałość betonu na ściskanie)^0.5
Ecmd = 5000*(fck)^0.5
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!