Kalkulatory Utworzone Przez Mithila Muthamma PA

Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
2088
Formuły Utworzony
774
Formuły Zweryfikowano
471
We wszystkich kategoriach

Lista kalkulatorów według Mithila Muthamma PA

Poniżej znajduje się połączona lista wszystkich kalkulatorów, które zostały utworzone i zweryfikowane przez Mithila Muthamma PA. Mithila Muthamma PA utworzył 2088 i zweryfikował 774 kalkulatory w 471 różnych kategoriach do daty.
Utworzony Natężenie przepływu netto
Utworzony Objętość dopływu przy podanej objętości przepływu netto
Utworzony Objętość wypływu podana objętość przepływu netto
Utworzony Przepuszczalność przy danym współczynniku przechowywania z równania
Utworzony Theis równanie do określenia współczynnika przechowywania
Utworzony Theis równanie określające przepuszczalność
Utworzony Współczynnik przechowywania z tego równania przepuszczalności
Utworzony Częstotliwości radiacyjne do przewidywania pływów
Utworzony Główny dobowy składnik księżycowy o podanym numerze formularza
Utworzony Główny składnik półdobowy o nadanym numerze formularza
Utworzony Główny składnik półdobowy, nadany numerowi formularza
Utworzony Numer formularza
Utworzony Okres czasu n-tego wkładu prognozy pływów przy danych częstotliwościach w radianach
Utworzony Składnik księżycowo-słoneczny o podanym numerze formularza
Utworzony Czas, w którym mierzone są wypłaty dla współczynnika przechowywania
Utworzony Przepuszczalność dla niespójnych jednostek z wykresów zmniejszania odległości
Utworzony Przepuszczalność przy danym współczynniku przechowywania z poboru odległości
Utworzony Przepuszczalność z wykresów spadku odległości
Utworzony Spadek w jednym cyklu logarytmicznym z wykresów spadku odległości przy danej przepuszczalności
Utworzony Spadek wartości w jednym cyklu logarytmicznym przy danej przepuszczalności dla niespójnych jednostek
Utworzony Szybkość pompowania podana przepuszczalność dla niespójnych jednostek z wykresów odległości-pobierania
Utworzony Szybkość pompowania z wykresów spadku odległości
Utworzony Współczynnik przechowywania dla niespójnych jednostek z wykresów zmniejszania odległości
Utworzony Współczynnik przechowywania z wykresów spadku odległości
Utworzony Czas, w którym rozwijają się warunki stałego kształtu
Utworzony Odległość od studni pompowej do studni obserwacyjnej
Utworzony Przepuszczalność pochodząca z wykresów spływu czasu
Utworzony Równanie dla wypłaty w jednym cyklu logarytmicznym
Utworzony Równanie szybkości pompowania przepuszczalności z wykresów spływu w czasie
Utworzony Współczynnik przechowywania w danym czasie, w którym rozwijają się warunki stabilnego kształtu
Utworzony Zmodyfikowane równanie na przepuszczalność z wykresów spływu czasu
Utworzony Zmodyfikowane równanie współczynnika przechowywania z wykresów spływu czasu
Zweryfikowano Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie cięgien sprężających przy znanej wytrzymałości na rozciąganie przekroju
Zweryfikowano Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie cięgien sprężających w obecności stali niesprężającej
Zweryfikowano Graniczna wytrzymałość na rozciąganie przekroju w obecności zbrojenia niesprężającego
Zweryfikowano Obszar cięgna sprężającego dla znanej wytrzymałości na rozciąganie przekroju
Zweryfikowano Ostateczna siła rozciągająca bez zbrojenia niesprężonego
Zweryfikowano Naprężenie betonu na poziomie stali
Zweryfikowano Naprężenie w betonie w równaniu równowagi
Zweryfikowano Naprężenie w ścięgnach naprężonych
Zweryfikowano Naprężenie w ścięgnach sprężonych w równaniu równowagi
Zweryfikowano Naprężenie w zbrojeniu niesprężonym w równaniu równowagi
Zweryfikowano Równanie równowagi do analizy
Zweryfikowano Różnica naprężeń w ścięgnach na dowolnym etapie obciążenia
Zweryfikowano Różnica odkształceń w sprężonych cięgnach przy danym odkształceniu w betonie na poziomie stali
Zweryfikowano Extrados Naciski na Arch Dam
Zweryfikowano Siła ścinająca przy obrocie z powodu ścinania na zaporze łukowej
7 Więcej kalkulatorów Arch Dams
Utworzony Atrakcyjny potencjał siły generujący pływy dla Słońca
Utworzony Atrakcyjny potencjał siły generujący przypływy Księżyca
Utworzony Masa Księżyca przy danych atrakcyjnych potencjałach siły z harmonicznym rozwinięciem wielomianu
Utworzony Masa Księżyca, biorąc pod uwagę przyciągające potencjały siły na jednostkę masy Słońca
Utworzony Masa Słońca przy danych potencjałach siły przyciągającej z harmonicznym rozwinięciem wielomianu
Utworzony Masa Słońca przy danych potencjałach siły przyciągania na jednostkę masy dla
Utworzony Odległość od środka Ziemi do środka księżyca, biorąc pod uwagę potencjały siły przyciągania
Utworzony Potencjały siły przyciągania na jednostkę masy dla Księżyca
Utworzony Potencjały siły przyciągania na jednostkę masy dla Księżyca przy danej ekspansji wielomianu harmonicznego
Utworzony Potencjały siły przyciągania na jednostkę masy dla Słońca
Utworzony Potencjały siły przyciągania na jednostkę masy dla Słońca przy danej ekspansji wielomianu harmonicznego
Utworzony Średni promień Ziemi przy danym potencjale siły przyciągania na jednostkę masy dla księżyca
Utworzony Średni promień Ziemi przy danym potencjale siły przyciągania na jednostkę masy dla Słońca
Utworzony Długość basenu wzdłuż osi dla basenów zamkniętych
Utworzony Długość niecki wzdłuż osi w otwartej niecce
Utworzony Liczba węzłów wzdłuż długiej osi basenu w basenie otwartym
Utworzony Liczba węzłów wzdłuż osi Long Basin dla zamkniętych basenów
Zweryfikowano Maksymalne ugięcie belki wspornikowej przenoszącej UVL z maksymalną intensywnością na swobodnym końcu
Zweryfikowano Nachylenie na swobodnym końcu belki wspornikowej niosącej UDL
Zweryfikowano Nachylenie na swobodnym końcu belki wspornikowej przenoszącej obciążenie skupione na swobodnym końcu
Zweryfikowano Nachylenie na wolnym końcu belki wspornikowej niosącej parę na wolnym końcu
Zweryfikowano Nachylenie na wolnym końcu belki wspornikowej przenoszącej obciążenie skupione w dowolnym punkcie od stałego końca
Zweryfikowano Nachylenie na wolnym końcu belki wspornikowej przenoszącej UVL z maksymalną intensywnością na stałym końcu
Zweryfikowano Odchylenie w dowolnym punkcie belki wspornikowej przenoszącej UVL z maksymalną intensywnością przy podparciu
Zweryfikowano Ugięcie w dowolnym punkcie belki wspornikowej niosącej UDL
Zweryfikowano Ugięcie w dowolnym punkcie belki wspornikowej przenoszącej kilka momentów na wolnym końcu
5 Więcej kalkulatorów Belka wspornikowa
Belki (2)
Zweryfikowano Głębokość belki dla ekstremalnych naprężeń włókien w prostokątnej belce drewnianej
Zweryfikowano Głębokość belki przy poziomym naprężeniu ścinającym
11 Więcej kalkulatorów Belki
Belki (2)
Zweryfikowano Krytyczny moment elastyczny
Zweryfikowano Krytyczny moment sprężystości dla przekrojów skrzynkowych i prętów pełnych
10 Więcej kalkulatorów Belki
Belki (3)
Zweryfikowano Odchylenie belki prostej
Zweryfikowano Stożkowe ugięcie belki dla obciążenia skupionego w połowie rozpiętości
Zweryfikowano Stożkowe ugięcie belki w celu równomiernego rozłożenia obciążenia
Utworzony Głębokość wody podana Naturalny okres oscylacji swobodnej
Utworzony Naturalny okres swobodnej oscylacji
Utworzony Naturalny okres swobodnej oscylacji dla basenów zamkniętych
Utworzony Naturalny okres swobodnej oscylacji dla basenu otwartego
Utworzony Naturalny okres swobodnej oscylacji przy danym maksymalnym poziomym przemieszczaniu się cząstek w węźle
Utworzony Naturalny okres swobodnych oscylacji dla średniej prędkości poziomej w węźle
Utworzony Długość fali głębinowej podana wskaźnik wysokości przerywacza z liniowej teorii fal
Utworzony Głębokość łamania wody z podanym wskaźnikiem głębokości łamacza
Utworzony Głębokość lokalna przy danej wysokości fali w momencie zerowym przy zerwaniu
Utworzony Głębokość lokalna ze średnią kwadratową wysokości fali przy załamaniu
Utworzony Indeks głębokości wyłącznika
Utworzony Indeks głębokości wyłącznika dla danego okresu fali
Utworzony Indeks wysokości wyłącznika
Utworzony Okres fali o podanym wskaźniku głębokości łamacza
Utworzony Równoważna wysokość fali głębinowej bez załamania przy danym wskaźniku wysokości przerywacza z liniowej teorii fal
Utworzony Wskaźnik głębokości łamania przy danej wysokości fali w początkowym załamaniu z łamaniem nasyconym
Utworzony Wysokość fali głębinowej przy danym wskaźniku wysokości przerywacza
Utworzony Wysokość fali w chwili zerwania
Utworzony Wysokość fali w początkowym załamaniu przy danym wskaźniku głębokości łamacza
Utworzony Wysokość fali w początkowym załamaniu przy danym wskaźniku wysokości łamacza
Utworzony Wysokość fali w początkowym załamaniu przy użyciu wskaźnika głębokości łamania
Utworzony Zależność półempiryczna dla wskaźnika wysokości łamacza z liniowej teorii fal
Utworzony Brzmiące wagi
Utworzony Głębokość przepływu w pionie przy podanych wagach sondujących
Utworzony Średnia prędkość strumienia podana Minimalna waga
Utworzony Dodawanie krzywej S
Utworzony Krzywa S w dowolnym momencie
Utworzony Rzędne hydrogramu jednostkowego dla krzywej S w określonym czasie
Zweryfikowano Nacisk pionowy przy zadanej sile wynikowej
Zweryfikowano Nacisk poziomy pod wpływem siły wypadkowej
Zweryfikowano Pionowe ciśnienie działające na elementarną powierzchnię
Zweryfikowano Wynikowa siła według równoległoboku sił
8 Więcej kalkulatorów Całkowity nacisk na zakrzywioną powierzchnię
Zweryfikowano Centralne ścinanie przy naprężeniu ścinającym
Zweryfikowano Momenty skręcające przy naprężeniu ścinającym
Zweryfikowano Naprężenia ścinające na powłokach
Zweryfikowano Normalne naprężenia ścinające
Zweryfikowano Normalny stres
Zweryfikowano Odległość od środkowej powierzchni przy normalnym naprężeniu
1 Więcej kalkulatorów Cienkie muszle
Zweryfikowano Ciężar właściwy ciał stałych w glebie metodą piknometru
16 Więcej kalkulatorów Ciężar właściwy gleby
Utworzony Całkowite ciśnienie podane nadciśnienie
Utworzony Ciśnienie atmosferyczne podane nadciśnienie
Utworzony Ciśnienie atmosferyczne przy ciśnieniu całkowitym lub absolutnym
Utworzony Ciśnienie całkowite lub absolutne
Utworzony Częstotliwość radiacyjna przy danym okresie fali
Utworzony Głębokość poniżej SWL manometru
Utworzony Głębokość wody przy danej prędkości fali dla płytkiej wody
Utworzony Kąt fazowy dla ciśnienia całkowitego lub absolutnego
Utworzony Komponent dynamiczny ze względu na przyspieszenie z równania ciśnienia bezwzględnego
Utworzony Okres fali przy średniej częstotliwości
Utworzony Podniesienie powierzchni wody dwóch fal sinusoidalnych
Utworzony Prędkość fali dla płytkiej wody przy danej głębokości wody
Utworzony Prędkość tarcia w bezwymiarowym czasie
Utworzony Współczynnik korygujący podana wysokość fal powierzchniowych na podstawie pomiarów podpowierzchniowych
Utworzony Wysokość fal powierzchniowych na podstawie pomiarów podpowierzchniowych
Utworzony Wysokość powierzchni wody
Utworzony Równanie dla całkowitego wypłaty w studni
Utworzony Równanie utraty formacji
Utworzony Równanie utraty studni
Utworzony Długość liny cumowniczej przy procentowym wydłużeniu liny cumowniczej
Utworzony Efektywna Stała Sprężyny przy nietłumionym okresie naturalnym
Utworzony Indywidualna sztywność liny cumowniczej
Utworzony Masa statku na skutek bezwładności wody porywanej przez statek
Utworzony Masa statku podana wirtualna masa statku
Utworzony Naprężenie osiowe lub obciążenie podane Indywidualna sztywność liny cumowniczej
Utworzony Nietłumiony naturalny okres statku
Utworzony Procent wydłużenia liny cumowniczej
Utworzony Wirtualna masa statku
Utworzony Wirtualna masa statku przy nietłumionym okresie naturalnym
Utworzony Wydłużenie liny cumowniczej przy indywidualnej sztywności liny cumowniczej
Utworzony Wydłużenie w linie cumowniczej przy wydłużeniu procentowym w linie cumowniczej
Zweryfikowano Grubość podana Ugięcie w ćwiartce sprężyny eliptycznej
Zweryfikowano Moduł sprężystości przy ugięciu w ćwiartce eliptycznej sprężyny
Zweryfikowano Szerokość podana ugięcie w ćwiartce sprężyny eliptycznej
17 Więcej kalkulatorów Ćwierć eliptyczna sprężyna
Utworzony Równanie Kirpicha dla czasu koncentracji
Zweryfikowano Czas wymagany do obniżenia powierzchni cieczy
Zweryfikowano Współczynnik rozładowania dla czasu wymaganego do obniżenia powierzchni cieczy
18 Więcej kalkulatorów Czas potrzebny do opróżnienia zbiornika z prostokątnym jazem
Zweryfikowano Naprężenie w betonie przy danym spadku naprężenia
Zweryfikowano Powierzchnia przekroju betonowego o podanym spadku naprężenia
Zweryfikowano Spadek naprężenia
Zweryfikowano Spadek naprężenia przy danym naprężeniu w betonie na tym samym poziomie z powodu siły sprężającej
Zweryfikowano Spadek naprężenia przy danym współczynniku modułowym
Zweryfikowano Zmiana naprężenia ścięgna pod wpływem spadku napięcia wstępnego
Utworzony Niezawodność przy ryzyku
Utworzony Niezawodność przy użyciu okresu zwrotu
Utworzony Okres zwrotu ze względu na prawdopodobieństwo
Utworzony Prawdopodobieństwo podanego Okresu Zwrotu
Utworzony Równanie dla marginesu bezpieczeństwa
Utworzony Równanie dla ryzyka przy danym okresie zwrotu
Utworzony Równanie ryzyka
Utworzony Równanie współczynnika bezpieczeństwa
Utworzony Ryzyko związane Niezawodność
Utworzony Rzeczywista wartość parametru przyjętego w projekcie projektu przy danym współczynniku bezpieczeństwa
Utworzony Wartość parametru uzyskana z rozważań hydrologicznych przy danym współczynniku bezpieczeństwa
Zweryfikowano Spadek ciśnienia na tłoku
22 Więcej kalkulatorów Dash - mechanizm garnkowy
Utworzony Długość fali głębinowej podana w jednostkach stóp
Utworzony Długość fali głębinowej przy danej prędkości fali
Utworzony Długość fali głębinowej przy danej prędkości fali głębinowej
Utworzony Długość fali głębinowej przy prędkości głębinowej
Utworzony Długość fali jako funkcja głębokości i okresu fali
Utworzony Długość fali jako funkcja głębokości wody i okresu fali
Utworzony Długość fali podana Długość fali głębinowej
Utworzony Długość fali podana prędkość Deepwater i długość fali Deepwater
Utworzony Długość fali podana prędkość fali
Utworzony Długość fali podana stromość fali
Utworzony Długość fali przy danej prędkości fali i prędkości fali
Utworzony Długość fali w głębokich wodach, gdy brane są pod uwagę układy SI Jednostki metrów
Utworzony Równanie Eckerta dla długości fali
Utworzony Uproszczenie długich fal dla długości fali
Zweryfikowano Długość grzbietu przy uwzględnieniu wyładowania i prędkości formuły Francisa
Zweryfikowano Długość grzbietu, gdy nie uwzględnia się wyładowania i prędkości
Zweryfikowano Długość grzebienia przy uwzględnieniu wyładowania i prędkości
Zweryfikowano Długość grzebienia, gdy nie uwzględnia się wyładowania i prędkości formuły Francisa
Zweryfikowano Długość korony przy przepływie przechodzącym przez jaz
Zweryfikowano Długość podana według wzoru Bazinsa dla rozładowania, jeśli prędkość nie jest brana pod uwagę
Zweryfikowano Długość według wzoru Bazinsa na rozładowanie przy uwzględnieniu prędkości
2 Więcej kalkulatorów Długość herbu
Utworzony Dodatkowa odległość wymagana do skrętów o danej odległości między liniami środkowymi
Utworzony Odległość między osiami pasa startowego a równoległą drogą kołowania
Utworzony Odległość zatrzymania podana odległość lądowania
Utworzony Równanie odległości lądowania
Utworzony Długość startu z drogi startowej skorygowana o wzniesienie
Utworzony Długość startu z drogi startowej skorygowana o wzniesienie, temperaturę i nachylenie
Utworzony Długość startu z pasa startowego skorygowana o wysokość i temperaturę
Utworzony Nachylenie drogi startowej o długości startu skorygowane o wzniesienie, temperaturę i nachylenie
Utworzony Temperatura odniesienia lotniska przy skorygowanej długości startu
Utworzony Wzniesienie drogi startowej dla danej długości startu z drogi startowej skorygowane o wzniesienie
Utworzony Długość zasięgu
Utworzony Średnia głębokość strumienia podana długość zasięgu
Utworzony Średnia szerokość strumienia przy użyciu długości mieszania
Utworzony Długość umywalki dla otwartej prostokątnej umywalki
Utworzony Głębokość wody dla otwartego prostokątnego basenu
Utworzony Liczba węzłów wzdłuż osi Basenu dla Basenu Otwartego Prostokątnego
Utworzony Naturalny wolny okres oscylacyjny basenu dla otwartego basenu prostokątnego
Utworzony Dobra wydajność
Utworzony Określona pojemność
Utworzony Spadek w warstwie wodonośnej przy wydajności studni
Utworzony Spadek Wewnątrz dobrze podana wydajność studni
Utworzony Szybkość pompowania podana wydajność właściwa
Utworzony Wypłata podana Specyficzna Pojemność
Utworzony Skorygowana wartość ładowania normalnego do ziarna dla łączników z pierścieniem dzielonym i blachą ścinaną
Utworzony Skorygowana wartość ładowania równoległego do ziarna dla łączników z pierścieniem dzielonym i blachą ścinaną
Utworzony Skorygowana wartość projektowa dla obciążenia bocznego dla śrub
Zweryfikowano Skorygowana wartość projektowa dla wyciągania gwoździ i kolców
Zweryfikowano Skorygowana wartość projektowa dla wyciągania wkrętów do drewna
8 Więcej kalkulatorów Dopasowanie wartości projektowych dla połączeń z łącznikami
Utworzony Moment Nośność betonu podany współczynnik modyfikacji dla zbrojenia ściskanego
Utworzony Moment Nośność betonu przy naprężeniu ściskającym
Utworzony Moment Odporność stali przy danym stosunku stali
Utworzony Moment Odporność stali przy podanym współczynniku modyfikacji
Utworzony Moment Wytrzymałość stali przy danym naprężeniu i powierzchni
Utworzony Głębokość podana Kąt między wiatrem a aktualnym kierunkiem
Utworzony Głębokość podana Natężenie przepływu objętościowego na jednostkę szerokości oceanu
Utworzony Głębokość, na której lepkość turbulentnego wiru jest ważna lub głębokość wpływu tarcia według Eckmana
Utworzony Kąt między wiatrem a aktualnym kierunkiem
Utworzony Natężenia przepływu objętościowego na jednostkę szerokości oceanu
Utworzony Prędkość kątowa Ziemi podana przez głębokość wpływu tarcia przez Eckman
Utworzony Prędkość na powierzchni podana Składowa prędkości wzdłuż poziomej osi x
Utworzony Prędkość na powierzchni podana Składowa prędkości wzdłuż poziomej osi y
Utworzony Prędkość na powierzchni przy danej prędkości detalu aktualnego profilu w trzech wymiarach
Utworzony Prędkość w bieżącym profilu w trzech wymiarach poprzez wprowadzenie współrzędnych biegunowych
Utworzony Składowa prędkości wzdłuż poziomej osi x
Utworzony Składowa prędkości wzdłuż poziomej osi y
Utworzony Szerokość geograficzna podana przez Eckmana, głębokość wpływu tarcia
Utworzony Współczynnik lepkości pionowego wiru przy danych głębokości wpływu tarcia przez Eckman
Utworzony Współrzędna pionowa z powierzchni oceanu przy danym kącie między wiatrem a bieżącym kierunkiem
Utworzony Aktualna prędkość podana Gradient ciśnienia Normalny do prądu
Utworzony Aktualna prędkość podana promień krzywizny
Utworzony Aktualna prędkość przy przyspieszeniu Coriolisa
Utworzony Gradient ciśnienia normalny do prądu
Utworzony Prędkość kątowa podana gradient ciśnienia normalny do prądu
Utworzony Prędkość kątowa przy przyspieszeniu Coriolisa
Utworzony Promień krzywizny przy danej prędkości prądu
Utworzony Przyspieszenie Coriolisa
Utworzony Szerokość geograficzna podana Gradient ciśnienia Normalny do prądu
Utworzony Szerokość geograficzna przy przyspieszeniu Coriolisa
Utworzony Czas pobytu
Utworzony Frakcja nowej wody wpływającej do zatoki z morza w każdym cyklu pływowym w określonym czasie przebywania
Utworzony Okres pływowy podany w czasie pobytu
Utworzony Pryzmat pływów otrzymał czas przebywania
Utworzony Średnia objętość zatoki w cyklu pływowym przy danym czasie przebywania
Utworzony Dostosowany współczynnik pochylenia
Utworzony Równanie dla serii Z dla dowolnego interwału nawrotów
Utworzony Równanie dla szeregu bazowego zmienności Z
Utworzony Seria o niepełnym czasie trwania
Utworzony Seria średnia zmiennych Z przy danej serii Z dla przedziału nawrotów
Utworzony Wielkość próbki podana Skorygowany współczynnik skosu
Utworzony Współczynnik częstotliwości podany szereg Z dla przedziału nawrotów
Utworzony Współczynnik skosu zmiennej Z podany Skorygowany współczynnik skosu
Utworzony Amplituda składowej fali
Utworzony Faza względna podane współczynniki
Utworzony Gęstość prawdopodobieństwa okresu fal
Utworzony Najbardziej prawdopodobny maksymalny okres fali
Utworzony Rozkład normalny z okresem fali
Utworzony Średni okres fal
Utworzony Średni okres krzyżowania w górę
Utworzony Średni okres szczytu
Zweryfikowano Długość zapory, do której stosuje się sieć przepływowa, podana Wielkość przecieku na długości zapory
Zweryfikowano Pobierz podaną wysokość fal, aby uzyskać więcej niż 20 mil
Zweryfikowano Podana różnica wysokości pomiędzy górną i dolną wodą Ilość przesączania na długości tamy
11 Więcej kalkulatorów Earth Dam
Utworzony Rzeczywisty spadek na etapie przy rzeczywistym rozładowaniu
Utworzony Wpływ rzeczywistego odpływu z cofki na krzywą znamionową krzywa znormalizowana
Utworzony Znormalizowana wartość upadku przy wyładowaniu
Utworzony Znormalizowany wpływ cofki na krzywą znamionową Krzywa znormalizowana
Utworzony Normalne rozładowanie na danym etapie przy stałym, jednolitym przepływie
Utworzony Zmierzony niestabilny przepływ
Zweryfikowano Całkowity dochód
Zweryfikowano Całkowity koszt
Zweryfikowano Całkowity koszt podany zysk
Zweryfikowano Całkowity koszt zmienny
Zweryfikowano Cena sprzedaży
Zweryfikowano Łączne koszty
Zweryfikowano Objętość produkcji
Zweryfikowano Wkład na jednostkę
Zweryfikowano Zysk za łączne wydatki
Zweryfikowano Współczynnik powierzchni dla próbnika gleby
Zweryfikowano Spadek naprężenia, gdy dołączone są dwa ścięgna paraboliczne
Zweryfikowano Średnie naprężenie, gdy używane są ścięgna paraboliczne
8 Więcej kalkulatorów Elementy do gięcia postnapiętego
Utworzony Formuła Meyersa (1915)
Utworzony Formuła Rohwersa (1931)
Zweryfikowano Równanie typu Daltona
Zweryfikowano Całkowita moc, którą można rozwinąć przy danym współczynniku wykorzystania
Zweryfikowano Maksymalna moc rozwinięta przy danym współczynniku wykorzystania
Zweryfikowano Współczynnik wykorzystania
6 Więcej kalkulatorów Energetyka wodna
Utworzony Całkowita energia fal dla mocy fal głębinowych
Utworzony Całkowita energia fal w jednej długości fali na jednostkę szerokości szczytu
Utworzony Całkowita energia fali podana energia kinetyczna i energia potencjalna
Utworzony Całkowita energia fali podana moc fali dla płytkiej wody
Utworzony Deepwater Celerity dla mocy fal Deepwater
Utworzony Długość fali dla całkowitej energii fali w długości fali na jednostkę szerokości grzbietu
Utworzony Energia fali dla stosunku prędkości grupowej do prędkości fazowej
Utworzony Energia potencjalna podana Całkowita energia fali
Utworzony Energia właściwa lub gęstość energii przy danej długości fali i energii fali
Utworzony Energia właściwa lub gęstość energii w kategoriach wysokości fali
Utworzony Moc fal dla głębinowych
Utworzony Moc fal na płytkie wody
Utworzony Prędkość fali przy danej mocy fali dla płytkiej wody
Utworzony Stosunek prędkości grupowej do prędkości fazowej
Utworzony Wysokość fali podana Całkowita energia fali w jednej długości fali na jednostkę Szerokość grzbietu
Utworzony Długość fali dla energii kinetycznej spowodowanej ruchem cząstek
Utworzony Energia kinetyczna podana Całkowita energia fali
Utworzony Energia kinetyczna wynikająca z ruchu cząstek
Utworzony Wysokość fali podana energia kinetyczna spowodowana ruchem cząstek
Utworzony Długość fali dla energii kinetycznej na jednostkę długości grzbietu fali
Utworzony Energia kinetyczna na jednostkę długości grzbietu fali
Utworzony Wysokość fali podana energia kinetyczna na jednostkę długości grzbietu fali
Zweryfikowano Energia szczepu przechowywana przez członka
Zweryfikowano Naprężenie danego członka Energia szczepu magazynowana przez członka
Zweryfikowano Naprężenie ścinające przy sprężystości ścinającej
Zweryfikowano Naprężenie spowodowane stopniowo przyłożonym obciążeniem
Zweryfikowano Obciążenie zadane naprężeniem z powodu stopniowo przykładanego obciążenia
Zweryfikowano Obszar poddany naprężeniu z powodu nagłego przyłożenia obciążenia
12 Więcej kalkulatorów Energia odkształcenia
Utworzony Długość fali dla energii potencjalnej na jednostkę szerokości w jednej fali
Utworzony Długość przy danej energii potencjalnej na skutek odkształcenia powierzchni swobodnej
Utworzony Energia potencjalna na jednostkę szerokości w jednej fali
Utworzony Energia potencjalna spowodowana odkształceniem powierzchni swobodnej
Utworzony Wysokość fali podana energia potencjalna na jednostkę szerokości w jednej fali
Utworzony Wzniesienie powierzchni przy danej energii potencjalnej na skutek odkształcenia powierzchni swobodnej
Utworzony Długość fali podana Energia potencjalna na jednostkę Długość grzbietu fali
Utworzony Energia potencjalna na jednostkę Długość grzbietu fali
Utworzony Wysokość fali podana energia potencjalna na jednostkę długości grzbietu fali
Utworzony Odpływ podpowierzchniowy przy zmianie magazynowania wilgoci
Utworzony Odpływ ze względu na zmianę w przechowywaniu wilgoci
Utworzony Opady podane Zmiana w przechowywaniu wilgoci
Utworzony Rzeczywista ewapotranspiracja
Utworzony Rzeczywista ewapotranspiracja przy danym wskaźniku suchości
Utworzony Wskaźnik suchości
Utworzony Zmiana w przechowywaniu wilgoci
Utworzony Długość fali głębinowej przy podanym parametrze podobieństwa przy morzu
Utworzony Głębokość wody przy załamaniu przy danej wysokości fali w początkowym załamaniu z załamaniem nasyconym
Utworzony Parametr podobieństwa surfingu w głębokich wodach
Utworzony Średnia kwadratowa wysokość fali w momencie zerwania
Utworzony Wysokość fali głębinowej przy podanym parametrze podobieństwa przy falach
Utworzony Wysokość fali w początkowym załamaniu przy załamaniu nasyconym
Utworzony Wyznaczone empirycznie funkcje parametru nachylenia plaży a
Utworzony Wyznaczone empirycznie funkcje parametru nachylenia plaży b
Utworzony Zerowa wysokość momentu przy załamaniu przy danej głębokości i stromiźnie wywołanej załamaniem fali
Zweryfikowano Stosunek modułowy dla ekwiwalentnej szerokości belki rąbanej
2 Więcej kalkulatorów Flitched Beam
Utworzony Belka statku dana od oporu statku
Utworzony Forma oporu statku z powodu przepływu wody za obszarem przekroju statku
Utworzony Kąt prądu względem podłużnej osi statku dla Form Drag statku
Utworzony Opór kształtu statku przy danym całkowitym wzdłużnym obciążeniu prądem na statku
Utworzony Średnia aktualna prędkość dla ruchu kształtu statku
Utworzony Współczynnik oporu kształtu przy danym opór kształtu statku
Utworzony Zanurzenie statku ze względu na opór statku
Utworzony Równanie dla Blaneya Criddle
Utworzony Równanie odpływu dla płaskowyżu Dekanu
Utworzony Równanie odpływu dla regionów Ghat w zachodnich Indiach
Utworzony Formuła Inglis dla małych obszarów (dotyczy również zlewni w kształcie wachlarza)
Utworzony Formuła Inglis dla większych obszarów
Utworzony Inglis Formula dla obszarów od 160 do 1000 kilometrów kwadratowych
Utworzony Miesięczne straty przy podanej średniej miesięcznej temperaturze zlewni
Utworzony Miesięczne straty przy użyciu miesięcznych spływów
Utworzony Miesięczny opad podany Miesięczny spływ
Utworzony Miesięczny spływ
Utworzony Średnia miesięczna temperatura zlewni podana w miesięcznych stratach
Utworzony Dostosowanie związane z szerokością geograficzną danego miejsca Ewapotranspiracja potencjalna
Utworzony Formuła Thornthwaite
Utworzony Średnia miesięczna temperatura powietrza dla potencjalnej ewapotranspiracji w równaniu Thornthwaite'a
Zweryfikowano Wysokość fali od doliny do szczytu przy danej wysokości działania fali według formuły Zuidera Zee
5 Więcej kalkulatorów Formuła Zuidera Zee
Zweryfikowano Deklinacja magnetyczna na zachód
10 Więcej kalkulatorów Geodezja kompasowa
Utworzony Początkowa waga jednostkowa podana Średnia waga jednostkowa depozytu
Utworzony Procent gliny podanej Waga jednostkowa depozytu
Utworzony Procent mułu dla masy jednostkowej depozytów
Utworzony Procent piasku przy danej wadze jednostkowej depozytu
Utworzony Równanie wartości ważonej piasku, mułu i gliny
Utworzony Średnia Jednostkowa Waga Depozytu w okresie T lat
Utworzony Szacunkowe oszacowanie wagi jednostkowej złoża według Koelzera i Lara
Utworzony Wartość ważona podana średnia waga jednostkowa depozytu
Zweryfikowano Głowa nad grzbietem przy wyładowaniu przechodzącym przez jaz
Zweryfikowano Głowa, gdy skurcze końcowe są stłumione
Zweryfikowano Głowa, gdy wzór Bazina dla wyładowania, jeśli bierze się pod uwagę prędkość
Zweryfikowano Głowa, gdy wzór Bazina na wyładowanie, jeśli prędkość nie jest brana pod uwagę
Zweryfikowano Współczynnik głowy podany we wzorze Bazina
Zweryfikowano Współczynnik podany dla głowy przy użyciu wzoru Bazina i prędkości
3 Więcej kalkulatorów Głowica hydrauliczna
Zweryfikowano Głębokość poniżej powierzchni dla ciśnienia całkowitego na jednostkę Powierzchnia dla zapór na miękkich fundamentach
6 Więcej kalkulatorów Głowica hydrauliczna
Zweryfikowano Naprężenie ścinające przy skręcaniu
11 Więcej kalkulatorów Główny stres
Zweryfikowano Gradient ciśnienia przy danej maksymalnej prędkości na osi elementu cylindrycznego
Zweryfikowano Gradient ciśnienia przy danym maksymalnym naprężeniu ścinającym w elemencie cylindrycznym
5 Więcej kalkulatorów Gradient ciśnienia
Zweryfikowano Gradient ciśnienia podana Maksymalna prędkość między płytami
Zweryfikowano Gradient ciśnienia przy użyciu profilu rozkładu prędkości
4 Więcej kalkulatorów Gradient ciśnienia
Zweryfikowano Gradient podany Camber
Zweryfikowano Wysokość dla pochylenia linii prostej
10 Więcej kalkulatorów Gradienty
Zweryfikowano Granica plastyczności stali dla przekroju kompaktowego dla LFD przy minimalnej grubości środnika
Zweryfikowano Granica plastyczności stali na kołkach do budynków dla LFD przy dopuszczalnych naprężeniach łożysk
Zweryfikowano Granica plastyczności stali na kołkach nie podlegających obrotowi dla mostów dla LFD przy danych naprężeniach kołków
Zweryfikowano Granica plastyczności stali na sworzniach podlegających obrotowi dla mostów dla LFD przy danych naprężeniach sworzni
6 Więcej kalkulatorów Granica plastyczności stali
Utworzony Prawdopodobny błąd
Utworzony Przedział ufności zmiennej
Utworzony Przedział ufności zmiennej ograniczonej przez X2
Utworzony Równanie dla przedziału ufności zmiennej
Utworzony Równanie dla przedziału ufności zmiennej ograniczonej przez x2
Utworzony Równanie dla zmiennej „b” przy użyciu współczynnika częstotliwości
Utworzony Rozmiar próbki, gdy uwzględniony jest prawdopodobny błąd
Utworzony Zmienna „b” podana Prawdopodobny błąd
Zweryfikowano Szerokość pobocza dla szerokości pokładu odpływu wody deszczowej do odpływów ściekowych
6 Więcej kalkulatorów Gromadzenie i odprowadzanie wody deszczowej na mostach
Utworzony Długość fali głębinowej
Utworzony Długość fali przy danej prędkości grupowej płytkiej wody
Utworzony Okres fali przy danej prędkości grupowej dla płytkiej wody
Utworzony Prędkość głębinowa
Utworzony Prędkość grupowa dla Deepwater
Utworzony Prędkość grupowa dla płytkiej wody
Utworzony Prędkość grupowa fali przy danej długości fali i okresie fali
Utworzony Prędkość grupowa podana prędkość na wodach głębinowych
Utworzony Maksymalna grubość płyty
Utworzony Całkowite dopuszczalne obciążenie boczne dla gwoździa lub kolca
Utworzony Dopuszczalne obciążenie na cal penetracji do punktu przyjmowania pręta
Utworzony Średnica gwoździa lub kolca przy dopuszczalnym obciążeniu na cal penetracji
Utworzony Amplituda powierzchni wody
Utworzony Czas, jaki upłynął przy danej amplitudzie powierzchni wody
Utworzony Długość fali padania przy danej amplitudzie powierzchni wody
Utworzony Numer podobieństwa surfowania lub numer Iribarren
Utworzony Okres fali odbitej przy danej amplitudzie powierzchni wody
Utworzony Rozbieg fali powyżej średniego poziomu wody dla danego współczynnika przenoszenia fali
Utworzony Rzędna pozioma przy danej amplitudzie powierzchni wody
Utworzony Szerokość korony konstrukcji przy podanym bezwymiarowym współczynniku w równaniu Seeliga
Utworzony Wolna burta dla danego współczynnika przenoszenia fali
Utworzony Współczynnik bezwymiarowy w równaniu Seeliga dla współczynnika transmisji fali
Utworzony Współczynnik bezwymiarowy w równaniu Seeliga we współczynniku transmisji fali
Utworzony Współczynnik przenoszenia fal przez przepływ przez strukturę
Utworzony Współczynnik transmisji fal przez strukturę przy podanym łącznym współczynniku transmisji
Utworzony Współczynnik transmisji fali
Utworzony Współczynnik transmisji połączonych fal
Utworzony Wysokość fali padania przy danej amplitudzie powierzchni wody
Utworzony Wysokość fali padania przy danym numerze podobieństwa do surfingu lub numerze Iribarren
Utworzony Wzniesienie korony konstrukcji przy bezwymiarowym współczynniku w równaniu Seeliga
Utworzony Długość basenu mierzona wzdłuż cieku wodnego przy danym opóźnieniu basenu
Utworzony Długość basenu mierzona wzdłuż cieku wodnego przy danym Zmodyfikowanym równaniu dla opóźnienia basenu
Utworzony Nachylenie basenu podane Opóźnienie basenu
Utworzony Niestandardowy czas trwania opadów deszczu ze zmodyfikowanym opóźnieniem w dorzeczu
Utworzony Obszar zlewni przy szczytowym rozładunku hydrografu jednostki
Utworzony Odległość wzdłuż głównego cieku wodnego od stacji wodowskazowej b Opóźnienie dorzecza
Utworzony Odległość wzdłuż głównego toru wodnego od stacji pomiarowej podana w opóźnieniu dorzecza
Utworzony Opóźnienie basenu podane Zmodyfikowane opóźnienie basenu dla efektywnego czasu trwania
Utworzony Opóźnienie dorzecza podane Zmodyfikowane opóźnienie dorzecza
Utworzony Opóźnienie w basenie przy szczytowym rozładowaniu
Utworzony Opóźnienie w basenie ze względu na standardowy czas trwania efektywnych opadów deszczu
Utworzony Regionalna stała reprezentująca wpływ spadku i składowania zlewni
Utworzony Równanie parametru zlewni
Utworzony Równanie Snydera
Utworzony Równanie Snydera dla standardowego czasu trwania efektywnego deszczu
Utworzony Równanie Snydera dla wyładowania szczytowego
Utworzony Stała regionalna przy szczytowym rozładowaniu
Utworzony Standardowy czas trwania efektywnych opadów deszczu przy Zmodyfikowanym Opóźnieniu Basenu
Utworzony Standardowy efektywny czas trwania przy danym Zmodyfikowanym Opóźnieniu Basenu
Utworzony Zmodyfikowane opóźnienie basenu dla efektywnego czasu trwania
Utworzony Zmodyfikowane równanie dla opóźnienia basenu
Utworzony Zmodyfikowane równanie dla opóźnienia basenu dla efektywnego czasu trwania
Utworzony Absolutorium w odniesieniu do stałej recesji
Utworzony Obszar drenażu podany Odstęp czasowy od piku w linii prostej metoda separacji przepływu bazowego
Utworzony Odstęp czasowy od wartości szczytowej w metodzie linii prostej separacji przepływu bazowego
Utworzony Pamięć pozostała w dowolnym momencie
Utworzony Rozładowanie w czasie początkowym w alternatywnej formie rozkładu wykładniczego
Utworzony Rozładowanie w początkowym czasie
Utworzony Rozładuj dane Przechowywanie
Utworzony Stała recesji
Utworzony Stała recesji dla Interflow
Utworzony Stała recesji dla przepływu podstawowego
Utworzony Stała recesji w przypadku pamięci masowych powierzchniowych
Utworzony Wyładowanie w alternatywnej formie wykładniczego zaniku
Utworzony Całkowita głowa
Utworzony Lepkość kinematyczna wody podana liczba Reynoldsa Jedność
Utworzony Liczba Reynoldsa jedności wartości
Utworzony Prawo Darcy'ego
Utworzony Reprezentatywna wielkość cząstek podana liczba Reynoldsa Jedność wartości
Utworzony Wysokość podnoszenia dla danej całkowitej wysokości podnoszenia
Utworzony Wysokość podnoszenia przy użyciu Total Head
Utworzony Całkowite przechowywanie klina w zasięgu kanału
Utworzony Przechowywanie na końcu przedziału czasowego w metodzie Muskingum Routing
Utworzony Przechowywanie na końcu przedziału czasu w równaniu ciągłości dla zasięgu
Utworzony Przechowywanie na początku przedziału czasu
Utworzony Przechowywanie na początku przedziału czasu dla równania ciągłości zasięgu
Utworzony Równanie dla pamięci liniowej
Utworzony Wypływ przy magazynowaniu liniowym
Utworzony Długość rury zwisającej w dobrym naprężeniu efektywnym
Utworzony Długość rury zwisającej w dobrym naprężeniu na pionowym przewodzie wiertniczym
Utworzony Długość rury zwisającej w studni przy danej pionowej sile na dolnym końcu przewodu wiertniczego
Utworzony Długość wiszącej rury przy dolnym odcinku długości przewodu wiertniczego przy ściskaniu
Utworzony Dolna część długości przewodu wiertniczego, która jest ściskana
Utworzony Gęstość masowa płuczki wiertniczej dla dolnej części długości przewodu wiertniczego przy ściskaniu
Utworzony Gęstość masowa płuczki wiertniczej, gdy siła wyporu działa w kierunku przeciwnym do siły grawitacji
Utworzony Gęstość masowa stali dla dolnej części długości przewodu wiertniczego podczas ściskania
Utworzony Gęstość masowa stali do rozciągania pionowego przewodu wiertniczego
Utworzony Gęstość masy stali, gdy siła wyporu działa w kierunku przeciwnym do siły grawitacji
Utworzony Masa Gęstość płuczki wiertniczej przy danej sile pionowej na dolnym końcu przewodu wiertniczego
Utworzony Naprężenie efektywne przy danej sile wyporu działa w kierunku przeciwnym do siły grawitacji
Utworzony Naprężenie pionowego przewodu wiertniczego
Utworzony Pole przekroju stali przy rozciągnięciu efektywnym
Utworzony Pole przekroju stali w rurze przy naprężeniu na pionowym przewodzie wiertniczym
Utworzony Siła pionowa na dolnym końcu przewodu wiertniczego
Utworzony Współrzędna mierzona w dół od góry przy naprężeniu efektywnym
Utworzony Współrzędna mierzona w dół od góry przy podanym naprężeniu na pionowym przewodzie wiertniczym
Utworzony Darcy - Termin tarcia Weisbacha przy danej impedancji wlotowej
Utworzony Długość wlotu podana impedancja wlotu
Utworzony Impedancja wlotowa
Utworzony Promień hydrauliczny wlotu przy danej impedancji wlotowej
Utworzony Współczynnik strat energii na wejściu przy danej impedancji wlotowej
Utworzony Współczynnik strat energii na wyjściu przy danej impedancji wlotowej
Utworzony Całkowite opady burzy, gdy wskaźnik W
Utworzony Całkowity odpływ burzy podany w indeksie W
Utworzony Czas trwania nadmiaru opadów przy podanym wskaźniku W
Utworzony Indeks W
Utworzony Straty początkowe podane W-Index
Utworzony Całkowita głębokość spływu bezpośredniego
Utworzony Czas trwania nadmiaru opadów przy całkowitej głębokości odpływu
Utworzony Czas trwania opadów deszczu Hyetograph
Utworzony Impulsy przedziału czasowego z Hyetograph opadów deszczu
Utworzony Indeks Phi przy podanej całkowitej głębokości odpływu
Utworzony Interwał czasowy Hyetograph opadów deszczu
Utworzony Opad podana Całkowita głębokość spływu do praktycznego zastosowania
Utworzony Indeks Phi do praktycznego zastosowania
Utworzony Intensywność opadów dla wskaźnika Phi praktycznego zastosowania
Utworzony Odpływ dla indeksu Phi do użytku praktycznego
Utworzony Odpływ w celu określenia wskaźnika Phi do praktycznego zastosowania
Utworzony Czas opóźnienia 1-godz. hydrografu jednostki
Utworzony Czas trwania nadmiernych opadów deszczu
Utworzony Obszar zlewni dla szczytowego zrzutu średniego ważonego nachylenia
Utworzony Obszar zlewni podany Czas opóźnienia 1-godz. Jednostka Hydrograf
Utworzony Opóźnienie 1 h Jednostka Hydrograf podany czas trwania nadmiaru opadów
Utworzony Podana powierzchnia zlewni Szczytowy zrzut D h Jednostka Hydrograf
Utworzony Szczytowe rozładowanie hydrografu jednostki Dh przy określonym czasie opóźnienia
Utworzony Szczytowe rozładowanie jednostki hydrografu D h
Utworzony Szczytowy wyrzut hydrogramu jednostki D h dla średniego ważonego nachylenia
Utworzony Ważone średnie nachylenie przy szczytowym rozładunku jednostki D h Hydrograf
Utworzony Głębokość kanału w niepropagowanych wartościach fali F w zabronionym obszarze
Utworzony Głębokość kanału w wartościach fali niepropagowanej
Utworzony Okres fali w wartościach fali niepropagowanej
Utworzony Ortogonalna fala kątowa tworzy z prądem w niepropagowanej wartości fali F w zabronionym obszarze
Utworzony Prędkość kanału w nierozchodzących się wartościach fali F w zabronionym obszarze
Utworzony Wartości fal nierozchodzących się w linii granicznej obszaru zabronionego
Utworzony Wartości fal nierozchodzących się w zakazanym obszarze linii granicznej
Utworzony Wpływ prądu na wysokość fali
Utworzony Współczynnik wysokości fali prądu na wlocie
Utworzony Wysokość fali wchodzącej do wlotu
Zweryfikowano Mimośrodowość przekroju prostokątnego w celu utrzymania naprężenia jako całkowicie ściskającego
Zweryfikowano Naprężenie belki o jednakowej wytrzymałości
Zweryfikowano Obszar do utrzymania naprężenia jako całkowicie ściskający przy danym mimośrodzie
Zweryfikowano Szerokość belki o jednolitej wytrzymałości dla belki swobodnie podpartej, gdy obciążenie znajduje się w środku
7 Więcej kalkulatorów Inżynieria konstrukcyjna
Zweryfikowano Czynsz Brutto podany Czynsz Netto według metody wynajmu
Zweryfikowano Czynsz netto przy użyciu metody czynszowej wyceny
Zweryfikowano Dochód netto przy zastosowaniu wyceny opartej na zysku
Zweryfikowano Lata zakupu po odzyskaniu tonącego funduszu
Zweryfikowano Procentowa stopa rocznej amortyzacji
Zweryfikowano Roczna rata na Fundusz Tonący
Zweryfikowano Roczna rata udzielona Funduszowi Utopieniu
Zweryfikowano Roczny fundusz tonący przy użyciu metody funduszu tonącego
Zweryfikowano Skapitalizowana wartość przy użyciu wyceny opartej na zysku
Zweryfikowano Stopa procentowa w danych latach zakupu
Zweryfikowano Stopa Tonącego Funduszu podana YP
Zweryfikowano Tonący fundusz na budynki
Zweryfikowano Wartość skapitalizowana
Zweryfikowano Współczynnik Rocznego Funduszu Pogłębiania przyznanego Funduszowi Potopu
Zweryfikowano Współczynnik rocznego funduszu tonącego
Zweryfikowano Wydatki przy użyciu metody wynajmu
Zweryfikowano Zakup lat
Utworzony Długość zasięgu według wzoru Manninga na równomierny przepływ
Utworzony Nachylenie energii dla jednolitego przepływu
Utworzony Obszar kanału ze znanym transportem kanału
Utworzony Promień hydrauliczny przy przenoszeniu kanału dla równomiernego przepływu
Zweryfikowano Przenoszenie kanału
Utworzony Przenoszenie kanału przy danym nachyleniu energii
Utworzony Rozładowanie dla równomiernego przepływu przy danym nachyleniu energii
Utworzony Strata przy tarciu przy nachyleniu energii
Zweryfikowano Chezy Constant dla szorstkich kanałów
8 Więcej kalkulatorów Jednolity przepływ turbulentny
Zweryfikowano Nachylenie dna kanału przy danej średniej prędkości w kanale ze stałą Chezy
Zweryfikowano Wzór Manninga na promień hydrauliczny przy średniej prędkości
Zweryfikowano Wzór Manninga na średnią prędkość
20 Więcej kalkulatorów Jednolity przepływ w kanałach
Zweryfikowano Prędkość tłoka do redukcji ciśnienia na długości tłoka
Zweryfikowano Prędkość tłoka przy naprężeniu ścinającym
Zweryfikowano Prześwit przy naprężeniu ścinającym
15 Więcej kalkulatorów Kiedy prędkość tłoka jest pomijalna w stosunku do średniej prędkości oleju w prześwicie
Zweryfikowano Prędkość tłoków dla całkowitej siły w tłoku
5 Więcej kalkulatorów Kiedy siła ścinająca jest pomijalna
Zweryfikowano Ściany i słupy dociskowe poddane naporowi wiatru
2 Więcej kalkulatorów Kolumny
Utworzony Dopuszczalne obciążenie na powierzchnię dla kolumn żeliwnych
5 Więcej kalkulatorów Kolumny z materiałów specjalnych
Utworzony Całkowita objętość próbki gleby lub skały przy danej retencji specyficznej
Utworzony Objętość wody zatrzymanej w całkowitej objętości próbki gleby lub skały
Utworzony Określona retencja
Utworzony Maksymalny ostateczny skręcanie dla efektów skręcania
Zweryfikowano Obszar zbrojenia na ścinanie
Zweryfikowano Ostateczny projektowy moment skręcający
Zweryfikowano Powierzchnia jednego ramienia strzemienia zamkniętego przy danej powierzchni zbrojenia na ścinanie
Utworzony Rozstaw zamkniętych strzemion na skręcanie
1 Więcej kalkulatorów Konstrukcja o najwyższej wytrzymałości na skręcanie
Utworzony Całkowity statyczny moment projektowy w pasie
Utworzony Jednolite obciążenie obliczeniowe na jednostkę powierzchni płyty przy całkowitym statycznym momencie obliczeniowym
Utworzony Rozpiętość w świetle w kierunku momentów przy całkowitym statycznym momencie obliczeniowym
Utworzony Szerokość taśmy podana całkowitym statycznym momentem projektowym
2 Więcej kalkulatorów Konstrukcja z płaskiej płyty
Zweryfikowano Elastyczne lokalne naprężenie wyboczeniowe
Zweryfikowano Minimalny dopuszczalny moment bezwładności
Zweryfikowano Stosunek szerokości płaskiej elementu usztywnionego przy użyciu momentu bezwładności
Zweryfikowano Współczynnik płaskiej szerokości elementu usztywnianego przy użyciu sprężystego lokalnego naprężenia wyboczeniowego
11 Więcej kalkulatorów Konstrukcje stalowe formowane na zimno lub lekkie
Zweryfikowano Liczba niepotwierdzająca w próbce
Zweryfikowano Liczba testowanych jednostek przy danym RN
Zweryfikowano Liczba wadliwych jednostek podana RN
Zweryfikowano Numer niezawodności
Zweryfikowano Proporcja niepotwierdzająca w próbce
Zweryfikowano Średnia proporcja niepotwierdzająca
Zweryfikowano Średnie niezgodności w kontrolowanej jednostce
Zweryfikowano Współczynnik zmienności
Utworzony Długość pola lub całkowita ilość pasa startowego potrzebna do kontynuowania startu
Utworzony Odległość 35 stóp od przeszkody przy rozbiegu
Utworzony Odległość Clearway przy rozbiegu do startu
Utworzony Odległość do pokonania przeszkody 35 stóp w przypadku przejścia poza przeszkodę dla kontynuowania startu
Utworzony Odległość od startu dla kontynuacji startu
Utworzony Odległość od startu podana długość pola w ramach kontynuacji startu
Utworzony Odległość od startu podana odległość od startu dla kontynuacji startu
Utworzony Start do dalszego startu
Utworzony Całkowity rozkład lotów krajowych pasażerów
Utworzony Objęcie pasażerów krajowych w lokalizacji i
Utworzony Procentowy udział w rynku dla lotniska
Utworzony Procentowy udział w rynku dla regionu „j”
Utworzony Procentowy udział w rynku stanu w całym rynku USA
Utworzony Zagospodarowanie pasażerów krajowych
Utworzony Indeks opadów atmosferycznych
Utworzony Opady przy użyciu odpływu w regresji linii prostej między odpływem a opadami deszczu
Utworzony Opady roczne w (i-1) roku z uwzględnieniem opadów poprzedzających
Utworzony Opady roczne w (i-2) roku z uwzględnieniem opadów poprzedzających
Utworzony Opady roczne w i-tym roku podanego opadu poprzedzającego
Utworzony Opady za pomocą spływu z relacji wykładniczej
Utworzony Regresja odpływu opadów metodą transformacji logarytmicznej
Utworzony Relacja wykładnicza dla większych zlewni
Utworzony Równanie regresji prostej między odpływem a opadem
Zweryfikowano Charakterystyczna wytrzymałość betonu na ściskanie przy czynnikowym obciążeniu osiowym w kolumnach spiralnych
Zweryfikowano Objętość rdzenia w krótkich kolumnach obciążonych osiowo z wiązaniami śrubowymi
Zweryfikowano Objętość zbrojenia spiralnego w jednej pętli
Zweryfikowano Pole przekroju zbrojenia spiralnego o podanej objętości
Zweryfikowano Powierzchnia betonu przy czynnikowym obciążeniu osiowym w kolumnach spiralnych
Zweryfikowano Powierzchnia zbrojenia podłużnego dla słupów przy czynniku obciążenia osiowego w słupach spiralnych
Zweryfikowano Rozkład obciążenia osiowego na elemencie słupów spiralnych
Zweryfikowano Skok zbrojenia spiralnego przy danej objętości rdzenia
Zweryfikowano Średnica rdzenia przy danej objętości rdzenia
Zweryfikowano Średnica rdzenia przy danej objętości zbrojenia śrubowego w jednej pętli
Zweryfikowano Średnica zbrojenia spiralnego przy danej objętości zbrojenia spiralnego w jednej pętli
Zweryfikowano Wytrzymałość charakterystyczna zbrojenia na ściskanie przy obciążeniu rozkładowym w kolumnach spiralnych
Zweryfikowano Powierzchnia betonu brutto podana powierzchnia betonu
Zweryfikowano Powierzchnia betonu brutto podana Powierzchnia zbrojenia podłużnego
Zweryfikowano Powierzchnia betonu brutto przy danym obciążeniu osiowym na pręcie
Zweryfikowano Powierzchnia betonu podana Powierzchnia betonu brutto
Zweryfikowano Powierzchnia betonu przy zadanym obciążeniu osiowym na pręcie
Zweryfikowano Powierzchnia zbrojenia podłużnego podana powierzchnia betonu brutto
Zweryfikowano Powierzchnia zbrojenia podłużnego słupów przy czynniku obciążenia osiowego na pręcie
Zweryfikowano Procent zbrojenia na ściskanie dla danej powierzchni betonu
Zweryfikowano Procent zbrojenia ściskanego przy danej powierzchni zbrojenia podłużnego
Zweryfikowano Rozkład obciążenia osiowego na pręcie
Zweryfikowano Współczynnik obciążenia osiowego na pręcie o podanej powierzchni betonu brutto
Zweryfikowano Rozładowanie podana głębokość krytyczna dla kanału trójkątnego
15 Więcej kalkulatorów Krytyczny przepływ i jego obliczenia
Zweryfikowano Długość krzywej doliny dla odległości widzenia reflektora, gdy długość jest mniejsza niż SSD
Zweryfikowano Długość krzywej doliny dla odległości widzenia reflektora, gdy długość jest większa niż SSD
Zweryfikowano Długość łuku doliny przy danej wysokości światła czołowego i kąta wiązki
Zweryfikowano Długość łuku doliny przy danym kącie wiązki i wysokości światła czołowego
Zweryfikowano Długość krzywej przejściowej w zależności od szybkości zmian przyspieszenia odśrodkowego
Zweryfikowano Długość krzywej przejściowej według wzoru empirycznego dla terenów górskich i stromych
Zweryfikowano Długość krzywej przejściowej według wzoru empirycznego dla terenu równinnego i pofałdowanego
Zweryfikowano Długość krzywej przejściowej zgodnie ze współczynnikiem wprowadzenia przechyłki
Zweryfikowano Długość krzywej przejściowej, jeśli nawierzchnia jest obrócona wokół krawędzi wewnętrznej
Zweryfikowano Promień łuku kołowego przy danej długości krzywej przejściowej
Utworzony Liczba podanych punktów danych Procentowe prawdopodobieństwo wielkości przepływu
Utworzony Numer porządkowy wyładowania podane Procentowe prawdopodobieństwo wielkości przepływu
Utworzony Procentowe prawdopodobieństwo wielkości przepływu
Utworzony Czas trwania danego ER Maksymalna szybkość rozładowania z krzywej S
Utworzony Maksymalna szybkość rozładowania z krzywej S
Utworzony Obszar zlewni przy maksymalnej szybkości odprowadzania z krzywej S
Utworzony Równowaga wyładowania z krzywej S
Zweryfikowano Długość krzywej szczytowej do zatrzymania odległości widzenia, gdy długość krzywej jest mniejsza niż SSD
Zweryfikowano Długość krzywej szczytowej do zatrzymania odległości widzenia, gdy długość krzywej jest większa niż SSD
Zweryfikowano Długość krzywej szczytu, gdy długość krzywej jest mniejsza niż OSD lub ISD
Zweryfikowano Długość krzywej szczytu, gdy długość krzywej jest większa niż OSD lub ISD
Zweryfikowano Ciężar właściwy cieczy do wyładowania na jednostkę szerokości kanału
Zweryfikowano Lepkość dynamiczna podana średnia prędkość przepływu w przekroju
Zweryfikowano Nachylenie kanału podane Wypływ na jednostkę szerokości kanału
Zweryfikowano Nachylenie kanału przy danej średniej prędkości przepływu
Zweryfikowano Średnica danego przekroju Wypływ na jednostkę Szerokość kanału
Zweryfikowano Średnica przekroju podana Średnia prędkość przepływu
Zweryfikowano Wypływ na jednostkę szerokości kanału
18 Więcej kalkulatorów Laminarny przepływ płynu w otwartym kanale
Zweryfikowano Naprężenie w dowolnym punkcie przy danej długości łańcucha prostego kabla
3 Więcej kalkulatorów Łańcuchowy
Utworzony Breaking Wave przy danej wysokości fali w Breaking Point
Utworzony Częstotliwość radiacyjna dla głębinowych
Utworzony Długość fali dla zmniejszonego współczynnika płynięcia w płytkiej wodzie
Utworzony Długość fali głębinowej dla współczynnika płynięcia w płytkiej wodzie
Utworzony Długość fali głębinowej podana załamanie fali i wysokość fali w punkcie załamania
Utworzony Głębokość wody przy danym współczynniku Shoaling w płytkiej wodzie
Utworzony Głębokość wody przy zmniejszonym współczynniku wylewki w płytkiej wodzie
Utworzony Nachylenie plaży podane Fala załamania i wysokość fali w punkcie załamania
Utworzony Odległość między dwoma promieniami w punkcie ogólnym
Utworzony Współczynnik ławicy
Utworzony Współczynnik refrakcji
Utworzony Współczynnik Shoaling przy prędkości fali
Utworzony Współczynnik wypłycenia w wodzie płytkiej
Utworzony Współczynnik załamania przy względnej zmianie wysokości fali
Utworzony Wysokość fal głębinowych przy użyciu współczynników płynięcia i załamania
Utworzony Wysokość fali głębinowej dla współczynnika Shoaling i współczynnika załamania
Utworzony Wysokość fali przy danym współczynniku płynięcia i załamania
Utworzony Wysokość fali przy danym współczynniku Shoaling i współczynniku załamania
Utworzony Wysokość fali w punkcie załamania przy danej fali załamania i wysokości fali w punkcie załamania
Utworzony Zmniejszony współczynnik ławicowania w płytkiej wodzie
Zweryfikowano Lepkość dynamiczna do odprowadzania przez rurę
3 Więcej kalkulatorów Lepkość dynamiczna
Zweryfikowano Lepkość dynamiczna przy danej maksymalnej prędkości między płytami
Zweryfikowano Lepkość dynamiczna przy użyciu profilu rozkładu prędkości
4 Więcej kalkulatorów Lepkość dynamiczna
Utworzony Amplituda oscylacji prędkości przepływu
Utworzony Amplituda oscylacji prędkości przepływu dla sinusoidalnego ruchu płynu
Utworzony Amplituda wypływu cząstek płynu w przepływie oscylacyjnym przy danym parametrze przemieszczenia
Utworzony Charakterystyczna skala długości obiektu
Utworzony Charakterystyczna skala długości obiektu o podanym parametrze przemieszczenia
Utworzony Liczba Keulegana-Carpentera dla sinusoidalnego ruchu płynu
Utworzony Numer Keulegan-Carpenter
Utworzony Okres oscylacji
Utworzony Okres oscylacji dla sinusoidalnego ruchu płynu
Utworzony Parametr przemieszczenia dla transportu osadów pod falami wodnymi
Utworzony Parametr przemieszczenia dla transportu rumowiska dla sinusoidalnego ruchu płynu
Zweryfikowano Ostateczna wytrzymałość łącznika na ścinanie przy danej liczbie łączników w mostach
17 Więcej kalkulatorów Liczba złączy w mostach
Zweryfikowano Nachylenie linii ekwipotencjalnej
Zweryfikowano Składowa prędkości w kierunku X podana nachylenie linii ekwipotencjalnej
Zweryfikowano Składowa prędkości w kierunku Y przy danym nachyleniu linii ekwipotencjalnej
3 Więcej kalkulatorów Linie prądu, linie ekwipotencjalne i sieć przepływu
Utworzony Lokalne przyspieszenie cząstek płynu pionowej składowej prędkości płynu
Utworzony Lokalne przyspieszenie cząstek płynu składowej poziomej
Utworzony Okres fali dla składowej pionowej lokalnej prędkości płynu
Utworzony Okres fali dla składowej poziomej lokalnej prędkości płynu
Utworzony Pozioma składowa lokalnej prędkości płynu
Utworzony Składowa pionowa lokalnej prędkości płynu
Zweryfikowano Powstanie trójzawiasowego łuku okrągłego
Zweryfikowano Powstanie trójzawiasowego łuku parabolicznego
Zweryfikowano Rzędna dowolnego punktu wzdłuż linii środkowej trójzawiasowego łuku kołowego
Zweryfikowano Uporządkuj w dowolnym punkcie wzdłuż linii środkowej trójzawiasowego łuku parabolicznego
Utworzony 28 dni Wytrzymałość betonu na ściskanie przy danej długości zabudowy dla pręta hakowego
Utworzony Długość rozwojowa dla pręta hakowego
Utworzony Średnica pręta podana długość rozwinięcia dla pręta hakowego
Utworzony Doładuj się z opadów deszczu w aluwialnych obszarach Gangezu indyjskiego i śródlądowych dla znanego maksymalnego współczynnika opadów
Utworzony Ładowanie z opadów deszczu w obszarach twardych skał za pomocą częściowo skonsolidowanego piaskowca dla maksymalnego współczynnika opadów
Utworzony Naładuj z opadów deszczu na aluwialnych obszarach zachodniego wybrzeża, aby uzyskać znany maksymalny współczynnik opadów
Utworzony Naładuj z opadów deszczu w obszarach aluwialnego wschodniego wybrzeża, aby uzyskać znany maksymalny współczynnik opadów
Utworzony Naładuj z opadów deszczu w obszarach twardych skał z niską zawartością gliny, aby uzyskać znany współczynnik opadów deszczu
Utworzony Naładuj z opadów deszczu w obszarach twardych skał za pomocą facji granulitowych, aby uzyskać znany współczynnik opadów deszczu
Utworzony Naładuj z opadów deszczu w obszarach twardych skał za pomocą fyllitów, łupków dla znanego współczynnika maksymalnego deszczu
Utworzony Naładuj z opadów deszczu w obszarach twardych skał za pomocą laterytu, aby uzyskać znany maksymalny współczynnik opadów deszczu
Utworzony Naładuj z opadów deszczu w obszarach twardych skał za pomocą masywnych słabo spękanych skał
Utworzony Naładuj z opadów deszczu w obszarach twardych skał za pomocą pęcherzykowego i łączonego bazaltu, aby uzyskać maksymalny współczynnik opadów
Utworzony Naładuj z opadów deszczu w obszarach twardych skał za pomocą skonsolidowanego piaskowca, aby uzyskać maksymalny współczynnik opadów
Utworzony Naładuj z opadów deszczu w obszarach twardych skał za pomocą zwietrzałego bazaltu, aby uzyskać znany maksymalny współczynnik opadów deszczu
Utworzony Naładuj z opadów deszczu w obszarach twardych skał ze znaczną zawartością gliny dla znanego współczynnika opadów deszczu
Utworzony Możliwe doładowanie na obszarach skał twardych z niską zawartością gliny dla maksymalnej wartości określonej wydajności
Utworzony Możliwe doładowanie na piaszczystych aluwialnych obszarach dla maksymalnej wartości określonego plonu
Utworzony Możliwe doładowanie w mulistych aluwialnych obszarach dla maksymalnej wartości określonej wydajności
Utworzony Możliwe doładowanie w obszarach aluwialnych Clayey dla maksymalnej wartości określonego plonu
Utworzony Możliwe doładowanie w obszarach Hard Rock z Laterite w celu uzyskania maksymalnej określonej wydajności
Utworzony Możliwe doładowanie w obszarach twardej skały z wyblakłym łączonym bazaltem w celu uzyskania maksymalnej wydajności właściwej
Utworzony Możliwe doładowanie w obszarach twardej skały ze znaczną zawartością gliny w celu uzyskania maksymalnej określonej wydajności
Utworzony Możliwe doładowanie w obszarach twardych skał z fyllitami, łupkami dla maksymalnego określonego uzysku
Utworzony Możliwe doładowanie w obszarach twardych skał z masywną, słabo spękaną skałą dla maksymalnej określonej wydajności
Utworzony Możliwe doładowanie w obszarach twardych skał z piaskowcem w celu uzyskania maksymalnej określonej wydajności
Utworzony Możliwe doładowanie w obszarach twardych skał z wapieniem w celu uzyskania maksymalnej określonej wydajności
Utworzony Możliwe doładowanie w obszarach twardych skał za pomocą krasowego wapienia w celu uzyskania maksymalnej określonej wydajności
Utworzony Możliwość ładowania kwarcytu w obszarach twardej skały w celu uzyskania maksymalnej wydajności właściwej
Zweryfikowano Podstawa przekroju trójkątnego Dane Maksymalne naprężenie ścinające
Zweryfikowano Ścinanie poprzeczne przekroju trójkątnego przy naprężeniu ścinającym w osi neutralnej
6 Więcej kalkulatorów Maksymalne naprężenie przekroju trójkątnego
Zweryfikowano Całkowite odkształcenie
Zweryfikowano Całkowite odkształcenie przy danym współczynniku pełzania
Zweryfikowano Empiryczny wzór modułu siecznego zaproponowany przez Jensena
Zweryfikowano Empiryczny wzór na moduł sieczny przy użyciu przepisów dotyczących kodu ACI
Zweryfikowano Empiryczny wzór na moduł sieczny zaproponowany przez firmę Hognestad w kodzie ACI
Zweryfikowano Moduł sieczny dla betonu o normalnej masie
Zweryfikowano Odkształcenie chwilowe podane Cc
Zweryfikowano Współczynnik pełzania w kodzie europejskim
Zweryfikowano Liczba kolców na kilometr toru dla podkładów drewnianych
Zweryfikowano Liczba nakładek na kilometr toru
Zweryfikowano Liczba płyt nośnych na km toru
Zweryfikowano Liczba płyt nośnych na km toru przy użyciu liczby szyn
Zweryfikowano Liczba podkładów korzystających z kolców Dog
Zweryfikowano Liczba podkładów wykorzystujących płyty nośne
Zweryfikowano Liczba śrub rybnych na km toru
Zweryfikowano Liczba szyn wykorzystujących nakładki stykowe
Zweryfikowano Liczba szyn z wykorzystaniem płyt nośnych
Zweryfikowano Liczba szyn za pomocą śrub ryglowych
13 Więcej kalkulatorów Materiały wymagane na kilometr torów kolejowych
Utworzony Amplituda fali
Utworzony Amplituda fali przy danej wysokości powierzchni wody w stosunku do SWL
Utworzony Częstotliwość radiacyjna przy danej prędkości fali
Utworzony Długość fali dla maksymalnej stromości fali
Utworzony Długość fali podana przez Michell Maksymalna stromość fali
Utworzony Głębokość wody dla maksymalnej stromości fali przemieszczających się fal
Utworzony Główna półoś pozioma przy danej długości fali, wysokości fali i głębokości wody
Utworzony Kąt radianowej częstotliwości fali
Utworzony Maksymalna stromość fali dla przemieszczania się po falach
Utworzony Mniejsza pionowa półoś przy danej długości fali, wysokości fali i głębokości wody
Utworzony Numer fali podana długość fali
Utworzony Numer fali podana prędkość fali
Utworzony Prędkość fazowa lub prędkość fali
Utworzony Prędkość fazowa lub prędkość fali podana częstotliwość radiacyjna i liczba fal
Utworzony Równanie Eckarta na długość fali
Utworzony Stromość fal
Utworzony Wysokość fali podana przez Michell Maksymalna stromość fali
Utworzony Wysokość powierzchni wody w stosunku do SWL
Utworzony Bilans energii do powierzchni parowania przez okres jednego dnia
Utworzony Energia cieplna zużywana podczas parowania
Utworzony Parowanie z metody budżetu energetycznego
Utworzony Stosunek Bowena
Utworzony Równanie dziennego parowania jeziora
Utworzony Napływ na początku przedziału czasu dla trasowania histogramu obszaru czasowego
Utworzony Obszar międzyizochronowy o danym napływie
Utworzony Przedział czasowy w obszarze międzyizochronowym przy danym napływie
Utworzony Rozładowanie przy zadawaniu przy danej stałej K
Utworzony Szybkość napływu między obszarem międzyizochronowym
Utworzony Wypływ na końcu przedziału czasu dla trasowania histogramu obszaru czasowego
Utworzony Wypływ na początku przedziału czasu dla trasowania histogramu obszaru czasowego
Zweryfikowano Głębokość przepływu metodą elektromagnetyczną
Utworzony Pomiar wyładowania metodą elektromagnetyczną
Zweryfikowano Prąd w cewce w metodzie elektromagnetycznej
Utworzony Napływ na początku przedziału czasowego
Utworzony Napływ pod koniec przedziału czasu
Utworzony Wypływ na początku przedziału czasowego
Utworzony Wypływ pod koniec przedziału czasu
Utworzony Gumbel's Variate „x” z interwałem nawrotów do praktycznego użytku
Utworzony Ogólne równanie hydrologicznej analizy częstotliwości
Utworzony Średnia zmienna podana zmienna „x” z interwałem powtarzania do praktycznego zastosowania
Utworzony Średnia zmiennych w badaniach częstotliwości powodzi
Utworzony Współczynnik częstotliwości mający zastosowanie do nieskończonej wielkości próbki
Utworzony Współczynnik częstotliwości podany Zmienna „x” w odniesieniu do okresu zwrotu
Utworzony Współczynnik częstotliwości w równaniu Gumbela do praktycznego zastosowania
Utworzony Zmniejszona średnia przy uwzględnieniu współczynnika częstotliwości i odchylenia standardowego
Utworzony Zmniejszona zmienność w odniesieniu do okresu zwrotu
Utworzony Zmniejszona Zmienność w odniesieniu do Okresu Zwrotu, gdy bierze się pod uwagę Współczynnik Częstotliwości
Utworzony Zmniejszona zmienność, gdy bierze się pod uwagę współczynnik częstotliwości i odchylenie standardowe
Utworzony Zmniejszone odchylenie standardowe przy uwzględnieniu zmiennej i średniej zredukowanej
Utworzony Zmniejszono zmienność „Y” w metodzie Gumbela
Utworzony Zredukowana odmiana 'Y' dla danego okresu zwrotu
Utworzony Naładuj z opadów deszczu w porze monsunowej metodą infiltracji opadów deszczu
Utworzony Normalne opady deszczu w sezonie monsunowym
Utworzony Obszar zlewiska, gdy brane jest pod uwagę naładowanie z opadów deszczu
Utworzony Współczynnik infiltracji opadów deszczu, gdy brane jest pod uwagę ładowanie z opadów deszczu
Utworzony Czas przejazdu między dwoma pionami podana Szerokość między pionami
Utworzony Częściowe wyładowanie w podobszarze między dwoma pionami przy danej prędkości przepływu
Utworzony Prędkość poruszającej się łodzi
Utworzony Prędkość poruszającej się łodzi podana szerokość między dwoma pionami
Utworzony Prędkość przepływu
Utworzony Szerokość między dwoma pionami
Utworzony Wyładowanie częściowe w podobszarze pomiędzy dwoma pionami o podanej prędkości wynikowej
Utworzony Wynikowa prędkość podana prędkość poruszającej się łodzi
Utworzony Wynikowa prędkość podana prędkość przepływu
Utworzony Eddy Loss
Utworzony Strata na skutek tarcia
Utworzony Utrata głowy w zasięgu
Utworzony Długość rekordu przy podanym okresie przejścia przez zero
Utworzony Długość rekordu przy podanym okresie szczytu fali
Utworzony Liczba grzbietów w zapisie fali w danym okresie szczytu fali
Utworzony Liczba przejść do zera w okresie przejścia do zera
Utworzony Okres przejścia przez zero
Utworzony Okres szczytu fali
Utworzony Prawdopodobieństwo, że wysokość fali jest mniejsza lub równa projektowanej wysokości fali
Utworzony Prawdopodobieństwo, że wysokość fali jest większa lub równa projektowanej wysokości fali
Utworzony Średnia kwadratowa rzędna powierzchni przy znaczącej wysokości fali
Utworzony Zerowy moment przy danej znaczącej wysokości fali
Utworzony Znacząca wysokość fali podana rms wzniesienie powierzchni
Utworzony Znacząca wysokość fali przy zerowym momencie
Utworzony Czas trwania wiatru w metodzie prognozowania SMB
Utworzony Długość pobierania podana w parametrze pobierania w metodzie przewidywania SMB
Utworzony Okres istotnej fali w metodzie przewidywania SMB
Utworzony Pobierz parametr w metodzie prognozowania SMB
Utworzony Prędkość wiatru dla znacznej wysokości fali w metodzie przewidywania SMB
Utworzony Prędkość wiatru podana Czas trwania wiatru w metodzie przewidywania SMB
Utworzony Prędkość wiatru podana w parametrze pobierania w metodzie przewidywania SMB
Utworzony Prędkość wiatru w danym okresie fali znaczącej w metodzie przewidywania SMB
Utworzony Znacząca wysokość fali w metodzie przewidywania SMB
Utworzony Głębokość, na której zbiornik jest całkowicie wypełniony
Utworzony Objętość osadów do rozprowadzenia w zbiorniku
Utworzony Objętość osadu między starym zerem a nowym zerowym poziomem złoża
Utworzony Oryginalny obszar zbiornika na nowym poziomie zerowym
Utworzony Przyrostowa objętość osadu
Utworzony Intensywność opadów deszczu przy uwzględnieniu szczytowego rozładowania
Utworzony Intensywność opadów przy rozważaniu szczytowego wyładowania do zastosowania w terenie
Utworzony Obszar drenażu, gdy bierze się pod uwagę szczytowe rozładowanie
Utworzony Obszar drenażu, gdy bierze się pod uwagę szczytowe rozładowanie w zastosowaniach polowych
Utworzony Szczytowe wyładowanie do zastosowań polowych
Utworzony Wartość szczytowego rozładowania
Utworzony Współczynnik spływu, gdy bierze się pod uwagę szczytowe rozładowanie w zastosowaniach polowych
Utworzony Współczynnik spływu, gdy uwzględniona jest wartość szczytowa
Utworzony Głębokość względna na nowej zerowej rzędnej
Utworzony Nowa całkowita głębokość zbiornika
Utworzony Objętość osadu osadzonego między dwiema kolejnymi wysokościami metodą powierzchni ważonej
Utworzony Objętość osadu osadzonego między dwiema kolejnymi wysokościami metodą średniej powierzchni końcowej
Utworzony Objętość osadzania się osadów przy danej powierzchni przyrostowej
Utworzony Obszar osadów na dowolnej wysokości powyżej punktu odniesienia
Utworzony Obszar względny dla różnych typów klasyfikacji zbiornika
Utworzony Powierzchnia względna przy danym współczynniku erozji gleby
Utworzony Różnica w rzędnych i oryginalne dno zbiornika podane w nowej całkowitej głębokości zbiornika
Utworzony Różnica wysokości pełnego poziomu zbiornika i pierwotnego koryta zbiornika
Utworzony Wysokość, do której Osad całkowicie się zapełni dana nowa Głębokość Względna
Zweryfikowano Całkowity zmienny CPM
Zweryfikowano Free Float używany w CPM
Zweryfikowano Independent Float używany w CPM
Zweryfikowano Interfering Float
Utworzony Obszar zlewiska ze szczytowym rozładowaniem dla niestandardowych efektywnych opadów deszczu
Utworzony Stała regionalna przy szczytowym rozładunku dla niestandardowych efektywnych opadów deszczu
Utworzony Zmodyfikowane Opóźnienie Basenu przy Szczytowym Rozładunku dla Niestandardowych Efektywnych Opady Deszczu
Utworzony Zrzut szczytowy dla niestandardowych efektywnych opadów deszczu
Utworzony Długość fali podana Maksymalna wysokość fali według kryterium Miche
Utworzony Głębokość wody podana Maksymalna wysokość fali według kryterium Miche
Utworzony Głębokość wody podana Szybkość rozpraszania energii na jednostkę powierzchni z powodu załamywania się fali
Utworzony Głębokość wody przy stabilnej wysokości fali
Utworzony Maksymalna wysokość fali przy danym współczynniku rozpraszania energii
Utworzony Maksymalna wysokość fali przy użyciu kryterium Miche
Utworzony Numer fali podana Maksymalna wysokość fali według kryterium Miche
Utworzony Procent fal załamujących się przy danym współczynniku rozpraszania energii
Utworzony Średnia częstotliwość fali przy danym współczynniku rozpraszania energii
Utworzony Stabilna wysokość fali
Utworzony Strumień energii związany ze stabilną wysokością fali
Utworzony Współczynnik rozpraszania energii na jednostkę Powierzchnia z powodu łamania fal
Utworzony Współczynnik rozpraszania energii według Battjes i Janssen
Utworzony Czas upływu sygnału ultradźwiękowego przy średniej prędkości na ścieżce
Utworzony Czas upływu sygnału ultradźwiękowego wysyłanego przez B przy danej składowej prędkości przepływu na ścieżce dźwięku
Utworzony Czas upływu sygnału ultradźwiękowego wysyłanego przez daną składową prędkości przepływu na ścieżce dźwięku
Utworzony Długość podanej ścieżki Czas upływu sygnału ultradźwiękowego
Utworzony Długość ścieżki dla czasu upływu sygnału ultradźwiękowego
Utworzony Prędkość dźwięku w wodzie podana Czas upływu sygnału ultradźwiękowego wysłanego przez A
Utworzony Prędkość przepływu na ścieżce dźwięku podana Elapse
Utworzony Średnia prędkość na ścieżce AB na określonej wysokości nad łożem
Utworzony Upływ czasu sygnału ultradźwiękowego wysłanego przez A
Utworzony Upływ czasu sygnału ultradźwiękowego wysłanego przez B
Utworzony Głębokość zwierciadła wody przy danej odległości w metodzie znacznika
Utworzony Szacowana odległość podana szerokość kanału
Utworzony Szacowana odległość przy wyładowaniu w metodzie znacznika
Utworzony Prędkość powierzchniowa rzeki w metodzie spławikowej
Utworzony Średnia prędkość rzeki w metodzie spławikowej
Utworzony Dystrybucja funkcji specjalnych Hoerlsa
Utworzony Gęstość wody przy danej prędkości na powierzchni
Utworzony Gęstość wody przy danym nachyleniu powierzchni wody
Utworzony Głębokość kanału nawigacyjnego podana Głębokość kanału do głębokości, na której Ocean Bar styka się z dnem morza
Utworzony Głębokość po pogłębianiu przy podanym współczynniku transportu
Utworzony Głębokość podana Prędkość na powierzchni
Utworzony Głębokość przed pogłębianiem przy podanym współczynniku transportu
Utworzony Głębokość wody, gdzie końcówka Seaward Ocean Bar spotyka się z dnem morskim
Utworzony Maksymalne chwilowe odpływy przypływów na jednostkę szerokości
Utworzony Nachylenie powierzchni wody
Utworzony Naprężenie ścinające na powierzchni wody przy danej prędkości na powierzchni
Utworzony Naprężenie ścinające na powierzchni wody przy danym nachyleniu powierzchni wody
Utworzony Okres pływów ze względu na zmianę strumienia energii pływów odpływu w poprzek bary oceanicznej
Utworzony Prędkość kątowa Ziemi dla prędkości na powierzchni
Utworzony Stosunek głębokości kanału do głębokości, na której od strony morza nachylenie baru oceanicznego styka się z dnem morza
Utworzony Szerokość geograficzna podana Prędkość na powierzchni
Utworzony Wskaźnik transportu
Utworzony Współczynnik 'a' przy danej funkcji specjalnej Hoerlsa Rozkład
Utworzony Współczynnik podanego nachylenia powierzchni wody przez Eckman
Utworzony Zmiana strumienia energii pływów Ebb na pasku oceanicznym między warunkami naturalnymi i kanałowymi
Zweryfikowano Głowica ciśnienia różnicowego miernika kolankowego
3 Więcej kalkulatorów Miernik łokciowy
Utworzony Ładowanie z opadów deszczu na obszarach aluwialnych zachodniego wybrzeża dla znanego minimalnego współczynnika opadów
Utworzony Ładowanie z opadów deszczu w obszarach twardych skał za pomocą częściowo skonsolidowanego piaskowca dla minimalnego współczynnika opadów
Utworzony Naładuj się z opadów deszczu w obszarach twardych skał z fillitami, łupki z minimalnym współczynnikiem opadów
Utworzony Naładuj z opadów deszczu w mulistych obszarach aluwialnych, aby uzyskać znany minimalny współczynnik opadów
Utworzony Naładuj z opadów deszczu w obszarach twardych skał masywnych słabo spękanych skał
Utworzony Naładuj z opadów deszczu w obszarach twardych skał o znacznej zawartości gliny, aby uzyskać znany współczynnik minimalnego opadu deszczu
Utworzony Naładuj z opadów deszczu w obszarach twardych skał składających się z pęcherzyków i łączonego bazaltu
Utworzony Naładuj z opadów deszczu w obszarach twardych skał składających się z wyblakłego bazaltu
Utworzony Naładuj z opadów deszczu w obszarach twardych skał z niską zawartością gliny, aby uzyskać znany minimalny współczynnik opadów
Utworzony Naładuj z opadów deszczu w obszarach twardych skał za pomocą fasad granulitowych, aby uzyskać znany minimalny współczynnik opadów
Utworzony Naładuj z opadów deszczu w obszarach twardych skał za pomocą laterytu, aby uzyskać znany współczynnik minimalnego opadu deszczu
Utworzony Naładuj z opadów deszczu w obszarach twardych skał za pomocą skonsolidowanego piaskowca
Utworzony Zasilanie z opadów deszczu w indyjskich Gangetic i aluwialnych obszarach śródlądowych dla znanego minimalnego współczynnika opadów
Utworzony Możliwe doładowanie w Hard Rock Area z masywną, słabo pękniętą skałą
Utworzony Możliwe doładowanie w Hard Rock Area ze znaczną zawartością gliny
Utworzony Możliwe doładowanie w mulistym obszarze aluwialnym podana minimalna wartość określonego plonu dla obszaru
Utworzony Możliwe doładowanie w obszarze aluwialnym gliny, biorąc pod uwagę minimalną wartość określonego plonu dla obszaru
Utworzony Możliwe doładowanie w obszarze Hard Rock z wapieniem gokartyfikowanym przy minimalnej wydajności jednostkowej
Utworzony Możliwe doładowanie w obszarze skał twardych kwarcytem przy minimalnej wydajności właściwej
Utworzony Możliwe doładowanie w obszarze skał twardych z fyllitami, łupki o minimalnej wydajności jednostkowej
Utworzony Możliwe doładowanie w obszarze skał twardych z laterytem dla minimalnej określonej wydajności obszaru
Utworzony Możliwe doładowanie w obszarze skał twardych z piaskowcem dla minimalnej wydajności właściwej
Utworzony Możliwe doładowanie w obszarze skał twardych z wapieniem przy minimalnej wydajności właściwej obszaru
Utworzony Możliwe doładowanie w obszarze z twardymi skałami o niskiej zawartości gliny podana Minimalna wartość określonego uzysku
Utworzony Możliwe doładowanie w piaszczystym obszarze aluwialnym podana minimalna wartość określonego plonu dla obszaru
Utworzony Możliwe ładowanie w obszarze twardej skały z wyblakłym lub pęcherzykowym, łączonym bazaltem
Zweryfikowano Minimalna mimośrodowość
Zweryfikowano Niepodparta długość kolumny przy minimalnej mimośrodowości
Zweryfikowano Nośność osiowa kolumny
Utworzony Drugi moment DRH o początku czasu podzielony przez całkowity odpływ bezpośredni
Utworzony Drugi moment ERH o pochodzeniu czasowym podzielony przez całkowity nadmiar opadów
Utworzony Odpływ w drugim zbiorniku
Utworzony Odpływ w n-tym zbiorniku
Utworzony Odpływ w pierwszym zbiorniku
Utworzony Odpływ w trzecim zbiorniku
Utworzony Równanie napływu z równania ciągłości
Utworzony Rzędne chwilowego hydrogramu jednostkowego reprezentującego IUH zlewni
Utworzony Całkowita liczba podróży lotniczych wygenerowanych w mieście i podanych podróży pasażerów lotniczych między miastami
Utworzony Koszt podróży między i i j podany Podróż przez pasażerów lotniczych między miastami
Utworzony Łączna liczba podróży lotniczych wygenerowana w City i dla większych odległości podróży lotniczych
Utworzony Łączna liczba podróży lotniczych wygenerowana w City j dla większych odległości podróży lotniczych
Utworzony Łączna liczba podróży lotniczych wygenerowanych w mieście j podana liczba podróży pasażerów lotniczych między miastami
Utworzony Odległość między i i j podana Podróż pasażerom lotniczym między miastami i i j
Utworzony Podróżowanie pasażerami lotniczymi między miastami i i j
Utworzony Podróżuj pasażerami linii lotniczych między miastami i i j, aby uzyskać większe odległości w ramach podróży lotniczej
Utworzony Podróżuj pasażerami lotniczymi między miastami i i j przy podanym koszcie podróży
Utworzony Populacja miasta docelowego biorąca udział w podróży pasażerów lotniczych między miastami
Utworzony Populacja miasta pochodzenia biorąca udział w podróży pasażerów lotniczych między miastami
Utworzony Stała proporcjonalności dla większych odległości przelotu
Utworzony Stała proporcjonalności w przypadku podróży pasażerów lotniczych między miastami
Utworzony Czas w latach podane Podróże lotnicze między i i j
Utworzony Dochód z tytułu wypoczynku za podróże lotnicze w określonym celu w kategorii Wypoczynek
Utworzony Loty lotnicze między I a J.
Utworzony Ludność w miejscu pochodzenia, która odbyła podróże lotnicze w roku y w określonym celu w kategorii rozrywki
Utworzony Podróże lotnicze w roku y dla określonego celu w kategorii Wypoczynek
Utworzony Populacja w i biorąca pod uwagę podróże lotnicze między i i j
Utworzony Wskaźnik relacji par krajów biorąc pod uwagę ruch lotniczy między stacjami i oraz j
Utworzony Współczynnik do dostosowania dla efektów kwantowych, biorąc pod uwagę podróże lotnicze między i i j
Zweryfikowano Średnica podana Moduł przekroju kołowego
6 Więcej kalkulatorów Moduł przekroju
Zweryfikowano Moduł sprężystości przy danym ugięciu w przypadku sprężyny płytkowej i momentu
Zweryfikowano Moduł sprężystości przy maksymalnym naprężeniu zginającym przy obciążeniu próbnym sprężyny piórowej
Zweryfikowano Moduł sprężystości sprężyny płytkowej przy danym ugięciu
1 Więcej kalkulatorów Moduł sprężystości
Zweryfikowano Moduł sprężystości skały przy danym obrocie ze względu na moment na zaporze łukowej
5 Więcej kalkulatorów Moduł sprężystości skały
Zweryfikowano Prędkość końcowa dla pracy wykonanej, gdy odrzutowiec opuszcza się w ruchu koła
Zweryfikowano Prędkość początkowa dla pracy wykonanej, gdy odrzutowiec opuszcza się w ruchu koła
Zweryfikowano Prędkość początkowa, gdy praca wykonana pod kątem łopatek wynosi 90, a prędkość wynosi zero
Zweryfikowano Prędkość podana Wydajność systemu
Zweryfikowano Prędkość w punkcie danej pracy wykonanej, jeśli nie ma utraty energii
Zweryfikowano Prędkość w punkcie przy danej wydajności systemu
Zweryfikowano Prędkość wykonanej pracy, jeśli nie ma utraty energii
17 Więcej kalkulatorów Moment wywierany na koło z promieniowo zakrzywionymi łopatkami
Zweryfikowano Moment zginający belki wspornikowej poddanej działaniu UDL w dowolnym punkcie od wolnego końca
Zweryfikowano Moment zginający swobodnie podpartej belki poddanej obciążeniu punktowemu w punkcie środkowym
16 Więcej kalkulatorów Momenty wiązki
Zweryfikowano Pchnięcie w Crown of Arch Dam
5 Więcej kalkulatorów Nacisk na zapory łukowe
Zweryfikowano Bezwzględna prędkość wyrzucania strumienia przy danej sile napędowej
Zweryfikowano Ciężar wody przy danej sile napędowej
Zweryfikowano Siła napędowa
Zweryfikowano Utrata głowy z powodu utraty tarcia
Zweryfikowano Waga wody przy utracie głowy z powodu tarcia
17 Więcej kalkulatorów Napęd odrzutowy statków
Zweryfikowano Siła wywierana na Tanka przez Jet
7 Więcej kalkulatorów Napęd odrzutowy zbiornika kryzowego
Zweryfikowano Grubość stożkowego pręta przy użyciu naprężenia temperaturowego
Zweryfikowano Odkształcenie temperaturowe
Zweryfikowano Średnica koła podana temperatura odkształcenia
Zweryfikowano Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy naprężeniu temperaturowym dla przekroju pręta stożkowego
5 Więcej kalkulatorów Naprężenia i odkształcenia temperaturowe
Utworzony Głębokość przekroju przy naprężeniu promieniowym w pręcie
Utworzony Moment zginający przy naprężeniu promieniowym w pręcie
Utworzony Naprężenie promieniowe wywołane momentem zginającym w pręcie
Utworzony Promień krzywizny przy naprężeniu promieniowym w pręcie
Utworzony Szerokość przekroju przy naprężeniu promieniowym w pręcie
Utworzony Współczynnik krzywizny do dostosowania wartości projektowej dla zakrzywionych części drewna
1 Więcej kalkulatorów Naprężenia promieniowe i współczynnik krzywizny
Zweryfikowano Mnożnik dla dopuszczalnego naprężenia, gdy naprężenie zginające kołnierza jest mniejsze niż dopuszczalne naprężenie
Zweryfikowano Moment obciążenia własnego przy naprężeniu w stali dla elementów niepodpartych
Zweryfikowano Naprężenie w stali dla prętów podpartych
7 Więcej kalkulatorów Naprężenia zginające
Zweryfikowano Naprężenie ścinające, gdy element poddawany jest obciążeniu osiowemu
4 Więcej kalkulatorów Naprężenie normalne prętów poddanych obciążeniu osiowemu
Zweryfikowano Naprężenie normalne indukowane w płaszczyźnie skośnej z powodu obciążenia dwuosiowego
Zweryfikowano Naprężenie ścinające indukowane w płaszczyźnie skośnej z powodu obciążenia dwuosiowego
2 Więcej kalkulatorów Naprężenie normalne przy obciążeniu dwuosiowym
Zweryfikowano Średnica koła podanego naprężenia obręczy spowodowanego spadkiem temperatury
5 Więcej kalkulatorów Naprężenie obręczy spowodowane spadkiem temperatury
Zweryfikowano Moment bezwładności przy naprężeniu ścinającym wzdłużnym
Zweryfikowano Powierzchnia przy naprężeniu wzdłużnym ścinającym
Zweryfikowano Szerokość dla danego wzdłużnego naprężenia ścinającego
1 Więcej kalkulatorów Naprężenie ścinające
Utworzony Eksport netto wody z dorzecza
Utworzony Naturalna objętość przepływu
Utworzony Objętość skierowana poza strumień
Utworzony Obserwowana objętość przepływu w miejscu terminalu przy naturalnej objętości przepływu
Utworzony Straty netto z parowania ze zbiornika na strumień
Utworzony Wielkość przepływu powrotnego
Utworzony Zmiana objętości pamięci masowej
Utworzony Maksymalny prąd powodziowy przy danym współczynniku tarcia dla prędkości propagacji fali pływowej
Utworzony Okres pływu dla współczynnika tarcia i prędkości propagacji fali pływowej
Utworzony Prędkość propagacji fali pływowej
Utworzony Średnia głębokość przy danej prędkości propagacji fali pływowej
Utworzony Średnia głębokość przy danym współczynniku tarcia dla prędkości propagacji fali pływowej
Utworzony Współczynnik tarcia Chezy'ego podany współczynnik tarcia dla prędkości propagacji fali pływowej
Utworzony Współczynnik tarcia dla prędkości propagacji fali pływowej
Utworzony Współczynnik tarcia przy danej prędkości propagacji fali pływowej
Utworzony Długość fali podana numer Ursella
Utworzony Drugi typ średniej prędkości płynu
Utworzony Drugie przybliżenie Stokesa do prędkości fali, jeśli nie ma transportu masy
Utworzony Natężenie przepływu objętościowego w drugim przybliżeniu Stokesa do prędkości fali, jeśli nie ma transportu masy
Utworzony Numer Ursell
Utworzony Objętościowe natężenie przepływu na jednostkę Rozpiętość Pod falami przy podanym drugim typie średniej prędkości płynu
Utworzony Pierwszy typ średniej prędkości płynu
Utworzony Prędkość fali podana Drugi pierwszy typ średniej prędkości płynu
Utworzony Prędkość fali podana Pierwszy rodzaj średniej prędkości płynu
Utworzony Średnia głębokość podana Drugi rodzaj średniej prędkości płynu
Utworzony Średnia głębokość podana w liczbie Ursella
Utworzony Średnia głębokość w drugim przybliżeniu Stokesa do prędkości fali, jeśli nie ma transportu masy
Utworzony Wysokość fali podana numer Ursell
Utworzony Względna wysokość najwyższej fali w funkcji długości fali uzyskanej przez Fentona
Utworzony Głębokość wody w studni pompującej, gdy rozważany jest stały przepływ w nieograniczonej warstwie wodonośnej
Utworzony Nasycona grubość warstwy wodonośnej, gdy rozważany jest stały przepływ nieskrępowanej warstwy wodonośnej
Utworzony Równanie równowagi dla studni w nieskrępowanej warstwie wodonośnej
Utworzony Współczynnik przepuszczalności przy równaniu równowagi dla studni w nieograniczonej warstwie wodonośnej
Utworzony Wyładowanie na krawędzi strefy wpływu
Utworzony Długość o rozładunku na jednostkę szerokości warstwy wodonośnej
Utworzony Długość przy uwzględnieniu maksymalnej wysokości zwierciadła wody
Utworzony Element wprowadzający strumień masy
Utworzony Maksymalna wysokość lustra wody
Utworzony Naładuj, gdy maksymalna wysokość stołu wodnego
Utworzony Naturalne ładowanie biorąc pod uwagę całkowitą głowę
Utworzony Profil zwierciadła wody z pominięciem głębokości wody w drenach
Utworzony Uwzględnia się długość przy wlocie odprowadzania na jednostkę długości odpływu
Utworzony Zmiana wypłaty z powodu rozładowania
Utworzony Zrzut na jednostkę szerokości warstwy wodonośnej wynosi
Utworzony Maksymalny rozruch
Utworzony Mean Runup
Utworzony Okres fali biorąc pod uwagę uproszczenie długiej fali dla długości fali
Utworzony Parametr podobieństwa do głębinowych fal przy rozbiegu
Utworzony Parametr podobieństwa do surfowania w wodach głębinowych przy średniej najwyższej jednej dziesiątej podbiegów
Utworzony Parametr podobieństwa przy falach głębinowych przy maksymalnym rozbiegu
Utworzony Parametr podobieństwa przy falach głębinowych przy podanym średnim rozbiegu
Utworzony Parametr podobieństwa surfowania przy średniej najwyższej jednej trzeciej runupów
Utworzony Rozbieg przekroczony o 2 procent szczytów rozbiegu
Utworzony Średnia najwyższej jednej dziesiątej rozbiegów
Utworzony Średnia najwyższej jednej trzeciej rozbiegów
Utworzony Wysokość fali głębinowej przy maksymalnym rozbiegu
Utworzony Wysokość fali głębinowej przy nabiegu przekroczyła 2 procent grzbietów nabiegu
Utworzony Wysokość fali głębinowej przy średniej najwyższej jednej dziesiątej rozbiegów
Utworzony Wysokość fali głębinowej przy średniej najwyższej jednej trzeciej rozbiegów
Utworzony Wysokość fali głębinowej przy średnim rozbiegu
Utworzony Długość zasięgu przy danym średnim nachyleniu energii dla nierównomiernego przepływu
Zweryfikowano Obszar kanału ze znanym przebiegiem kanału na odcinku 1
Zweryfikowano Obszar kanału ze znanym przebiegiem kanału na odcinku 2
Utworzony Przenoszenie kanału dla nierównomiernego przepływu dla odcinków końcowych
Utworzony Przenoszenie kanału dla nierównomiernego przepływu dla sekcji końcowej
Utworzony Przenoszenie kanału na końcowych odcinkach na 1
Zweryfikowano Przenoszenie kanału na końcowych odcinkach na 2
Utworzony Przenoszenie kanału przy wyładowaniu w nierównomiernym przepływie
Utworzony Rozładowanie w nierównomiernym przepływie metodą transportu
Utworzony Średni transport kanału dla nierównomiernego przepływu
Utworzony Średnie nachylenie energii przy średnim transporcie dla nierównomiernego przepływu
Utworzony Średnie nachylenie energii przy stratach tarcia
Utworzony Strata przy tarciu przy średnim nachyleniu energii
Utworzony Współczynnik dyfuzji w adwekcji, dyfuzji i powodzi,
Utworzony Obniżenie podane Głowica piezometryczna
Utworzony Odległość od dobrze podanego pompowania Współczynnik magazynowania
Utworzony Początkowa stała głowica piezometryczna po wypłacie
Utworzony Początkowy czas podany w studni pompowania wraz ze współczynnikiem magazynowania
Utworzony Przepuszczalność o zadanym współczynniku przechowywania
Utworzony Równanie dla szeregu funkcji studni na liczbę 4 cyfr
Utworzony Równanie parametru studni
Utworzony Równanie współczynnika pamięci masowej
Utworzony Równanie wypłaty
Utworzony Spadek wartości w przedziale czasowym „t1”
Utworzony Spadek wartości w przedziale czasowym „t2”
Utworzony Głębokość na stacji pomiarowej
Utworzony Zaprzestać głębokości przepływu podaną głębokością na stacji pomiarowej
Zweryfikowano Normalne ciśnienie promieniowe w linii środkowej przy danym Nacisku w koronie zapory łukowej
3 Więcej kalkulatorów Normalne ciśnienie promieniowe zapór łukowych
Zweryfikowano Numer krzywej
Zweryfikowano Potencjalna maksymalna retencja
Utworzony Potencjalna maksymalna retencja przy danej liczbie krzywej
Zweryfikowano Dynamiczne przeciążenie stawów
Zweryfikowano Izolowane obciążenie pionowe w danym momencie
Zweryfikowano Masa na koło przy danym obciążeniu dynamicznym
Zweryfikowano Moment zginający na szynie
Zweryfikowano Nacisk w główce szyny
Zweryfikowano Naprężenie w stopie szyny
Zweryfikowano Statyczne obciążenie koła przy danym obciążeniu dynamicznym
Zweryfikowano Podstawowy okres dla stalowych ram wzmocnionych mimośrodowo
Zweryfikowano Siła sejsmiczna boczna
Zweryfikowano Współczynnik rozkładu pionowego przy danej sile bocznej
18 Więcej kalkulatorów Obciążenia sejsmiczne
Zweryfikowano Obciążenie dachu śniegiem
Zweryfikowano Współczynnik efektów termicznych przy obciążeniu śniegiem dachu
Zweryfikowano Współczynnik ekspozycji na wiatr przy obciążeniu śniegiem dachu
6 Więcej kalkulatorów Obciążenia śniegiem
Zweryfikowano Ciśnienie prędkości
Zweryfikowano Podstawowy wiatr przy podanym ciśnieniu prędkości
14 Więcej kalkulatorów Obciążenia wiatrem
Utworzony Równanie obciążenia osadem zawieszonym
Utworzony Strumień odpływowy przy obciążeniu osadem zawieszonym
Utworzony Współczynnik erozji gleby przy obciążeniu osadem zawieszonym
Zweryfikowano Wzór Manninga dla nachylenia koryta przy rozładunku
Zweryfikowano Wzór Manninga dla współczynnika chropowatości dla transportu sekcji
17 Więcej kalkulatorów Obliczanie jednolitego przepływu
Utworzony Maksymalny skręt z powodu obciążenia eksploatacyjnego dla efektów skręcania
Utworzony Rozstaw zamkniętych strzemion do skręcania przy projektowaniu naprężeń roboczych
Zweryfikowano Minimalna grubość kołnierza dla symetrycznego giętkiego przekroju kompaktowego dla LFD mostów
21 Więcej kalkulatorów Obliczanie współczynnika obciążenia dla belek mostowych
Zweryfikowano Obciążenie równomiernie rozłożone przy danym poziomym składniku naprężenia kabla dla UDL
9 Więcej kalkulatorów Obsługuje na tym samym poziomie
Zweryfikowano Efektywna wysokość podana energii przez turbiny hydrauliczne
Zweryfikowano Efektywna wysokość podana ilość energii wodnej
Zweryfikowano Energia przez turbiny hydrauliczne
Zweryfikowano Głowica podana energii przez turbiny hydrauliczne
Zweryfikowano Głowica podana ilość energii wodnej
Zweryfikowano Ilość energii wodnej
Zweryfikowano Natężenie przepływu wody o danej energii przez turbiny hydrauliczne
Zweryfikowano Okres przepływu danej energii przez turbiny hydrauliczne
Zweryfikowano Sprawność elektrowni wodnej przy danej ilości energii wodnej
Zweryfikowano Sprawność elektrowni wodnej zasilanej energią przez turbiny hydrauliczne
Zweryfikowano Szybkość przepływu wody podana Ilość energii wodnej
Zweryfikowano Utrata ciśnienia podana ilość energii wodnej
Zweryfikowano Utrata ciśnienia przekazana energii przez turbiny hydrauliczne
Zweryfikowano Luz zdarzenia i lub j
Zweryfikowano Najbardziej prawdopodobny czas podany oczekiwany czas
Zweryfikowano Najmniej dopuszczalny czas wystąpienia zdarzenia i
Zweryfikowano Najmniejszy dopuszczalny czas wystąpienia zdarzenia j
Zweryfikowano Najwcześniejszy przewidywany czas wystąpienia zdarzenia i
Zweryfikowano Najwcześniejszy przewidywany czas wystąpienia zdarzenia j
Zweryfikowano Oczekiwany czas podany współczynnik prawdopodobieństwa
Zweryfikowano Odchylenie standardowe czynności
Zweryfikowano Odchylenie standardowe przy danym współczynniku prawdopodobieństwa
Zweryfikowano Optymistyczny czas podany oczekiwany czas
Zweryfikowano Optymistyczny czas przy odchyleniu standardowym
Zweryfikowano Pesymistyczny czas podany oczekiwany czas
Zweryfikowano Pesymistyczny czas przy odchyleniu standardowym
Zweryfikowano Przewidywany czas działania ij
Zweryfikowano Średni lub oczekiwany czas
Zweryfikowano Współczynnik prawdopodobieństwa
Zweryfikowano Zaplanowany czas podany współczynnik prawdopodobieństwa
Utworzony Współczynnik odbicia w konstrukcjach przybrzeżnych z falochronami opancerzonymi w Dolos - fale monochromatyczne
Utworzony Współczynnik odbicia w konstrukcjach przybrzeżnych z falochronami opancerzonymi w tetrapody - fale nieregularne
Utworzony Współczynnik odbicia w konstrukcjach przybrzeżnych z falochronami z rumowisk
Utworzony Współczynnik odbicia w strukturach przybrzeżnych
Utworzony Współczynnik odbicia w strukturach przybrzeżnych z falami o nachyleniu płaszczyzny - monochromatycznymi
Utworzony Współczynnik odbicia w strukturach przybrzeżnych z falami o nieregularnym nachyleniu płaszczyzny
Zweryfikowano Odkształcenie wolumetryczne pręta prostokątnego
Zweryfikowano Odkształcenie wzdłuż długości przy danym odkształceniu objętościowym pręta prostokątnego
Zweryfikowano Odkształcenie wzdłuż głębokości przy danym odkształceniu objętościowym pręta prostokątnego
1 Więcej kalkulatorów Odkształcenie objętościowe pręta prostokątnego
Utworzony Nominalna prędkość wyłączania podana odległość do opóźnienia w normalnym trybie hamowania
Utworzony Nominalna prędkość wyłączenia podana Odległość wymagana do opóźnienia w normalnym trybie hamowania
Utworzony Odległość do przejścia z przyziemienia głównego biegu w celu utworzenia stabilizowanej konfiguracji hamowania
Utworzony Odległość wymagana do przejścia od przyziemienia Maingear do utworzenia konfiguracji hamowania stabilizowanego
Utworzony Odległość wymagana do zmniejszenia prędkości w normalnym trybie hamowania do nominalnej prędkości startu
Utworzony Odległość wymagana do zwalniania w normalnym trybie hamowania
Utworzony Podana prędkość progowa Odległość dla zwalniania w normalnym trybie hamowania
Utworzony Prędkość pojazdu podana Odległość wymagana do przejścia z punktu przyziemienia na głównym punkcie przyziemienia
Utworzony Prędkość progowa podana Odległość wymagana do przejścia z przyziemienia na Maingear
Utworzony Szybkość zwalniania, gdy brana jest pod uwagę odległość do spowolnienia w normalnym trybie hamowania
Utworzony Tempo zwalniania, gdy odległość do zwalniania w normalnym trybie hamowania
Utworzony Założona prędkość uruchomienia hamulca podana Odległość do opóźnienia w normalnym trybie hamowania
Zweryfikowano Droga hamowania na równym podłożu z wydajnością
Zweryfikowano Prędkość pojazdu w metrach na sekundę dla odległości hamowania
5 Więcej kalkulatorów Odległość hamowania
Utworzony Bezwymiarowy numer stratyfikacyjny
Utworzony Bezwymiarowy numer ujścia
Utworzony Liczba Froude'a oparta na maksymalnej prędkości prądu powodziowego przy ujściu rzeki
Utworzony Numer estuarium podany numer Froude'a i parametr mieszania
Utworzony Numer Froude'a nadany Bezwymiarowy numer ujścia
Utworzony Objętość pryzmatu pływowego przy bezwymiarowej liczbie estuarium
Utworzony Objętość pryzmatu pływowego przy danym parametrze mieszania
Utworzony Okres pływów podany bezwymiarowy numer estuarium
Utworzony Okres pływu podany parametr mieszania
Utworzony Parametr mieszania
Utworzony Podany parametr mieszania Bezwymiarowy numer estuarium
Utworzony Pozorny współczynnik dyspersji, który obejmuje wszystkie efekty mieszania
Utworzony Przepływ rzeki słodkiej wody podany bezwymiarowej liczby estuarium
Utworzony Przepływ świeżej wody w rzece podany parametr mieszania
Utworzony Szybkość potencjalnego zysku energii przy danym bezwymiarowym numerze stratyfikacji
Utworzony Szybkość rozpraszania energii przy danym bezwymiarowym numerze stratyfikacji
Utworzony Współczynnik dyfuzji
Utworzony Współrzędne wzdłuż kanału przy danym pozornym współczynniku dyspersji
Utworzony Zasolenie oceanu przy zasoleniu w momencie zastoju wody
Utworzony Zasolenie w momencie zastoju wody
Utworzony Ilość wody straconej podczas parowania w miesiącu
Utworzony Średnia powierzchnia zbiornika w ciągu miesiąca przy podanej objętości wody utraconej podczas parowania
Utworzony Stosowny współczynnik panwi podana objętość wody straconej podczas parowania w miesiącu
Utworzony Utrata parowania miski podana Objętość wody straconej podczas parowania w miesiącu
Utworzony Utrata parowania na patelni
Utworzony Przepuszczalność o nachyleniu w linii prostej
Utworzony Równanie nachylenia linii
Utworzony Równanie rezydualnej wypłaty
Utworzony Równanie wartości rezydualnej wypłaty dla małych wartości odległości i dużych wartości czasu
Utworzony Wypływ o nachyleniu w linii prostej
Zweryfikowano Powierzchnia przekroju betonowego podczas obliczania powierzchni przekształconej
Zweryfikowano Powierzchnia stali sprężającej o podanej powierzchni poddanej transformacji
Zweryfikowano Przekształcona powierzchnia pręta sprężonego podana powierzchnia brutto pręta
Zweryfikowano Przekształcony obszar sprężonego pręta
Zweryfikowano Długość przęsła przy obciążeniu równomiernym
Zweryfikowano Jednolite naprężenie ściskające spowodowane naprężeniem
Zweryfikowano Jednolite obciążenie w górę przy użyciu metody równoważenia obciążenia
Zweryfikowano Moment bezwładności po określeniu naprężenia ściskającego
Zweryfikowano Moment wyprodukowany dzięki Prestress
Zweryfikowano Moment zewnętrzny ze znanym naprężeniem ściskającym
Zweryfikowano Naprężenie ściskające wywołane momentem zewnętrznym
Zweryfikowano Naprężenie spowodowane momentem sprężenia
Zweryfikowano Niezrównoważone obciążenie, gdy używana jest metoda równoważenia obciążenia
Zweryfikowano Odległość od środka ciężkości przekroju do środka ciężkości splotów
Zweryfikowano Pole przekroju poprzecznego przy naprężeniu ściskającym
Zweryfikowano Siła sprężająca przy naprężeniu ściskającym
Zweryfikowano Siła sprężająca przy obciążeniu równomiernym
Zweryfikowano Wynikowe naprężenie spowodowane momentem i siłą sprężającą
Zweryfikowano Wynikowe naprężenie spowodowane momentem, naprężeniem wstępnym i splotami mimośrodowymi
Zweryfikowano Zwis paraboli przy równomiernym obciążeniu
Utworzony Długość przy uwzględnieniu zrzutu na jednostkę szerokości warstwy wodonośnej
Utworzony Grubość warstwy wodonośnej, gdy rozważane jest odprowadzanie
Utworzony Równanie niwelety hydraulicznej w ograniczonym przepływie wód gruntowych
Utworzony Równanie prędkości hydrauliki
Utworzony Szybkość ruchu przez warstwę wodonośną i ograniczające łóżko
Utworzony Współczynnik przepuszczalności, gdy rozważane jest wyładowanie
Utworzony Zrzut na jednostkę szerokości warstw wodonośnych
Zweryfikowano Średnica na drugim końcu okrągłego pręta stożkowego
9 Więcej kalkulatorów Okrągły pręt zwężający się
Utworzony Dany okres fali Deepwater Długość fali w układach SI Jednostki metry i sekundy
Utworzony Dany okres fali Deepwater Długość fali wyrażona w metrach i sekundach
Utworzony Dany okres fali Prędkość głębinowa w układach SI Jednostki metry i sekundy
Utworzony Dany okres fali Prędkość głębinowa wyrażona w metrach i sekundach
Utworzony Głębokość wody z uwzględnieniem prędkości fali i długości fali
Utworzony Okres fal dla Morza Północnego
Utworzony Okres fal dla Północnego Atlantyku
Utworzony Okres fal dla znanej prędkości głębinowej
Utworzony Okres fal na Morzu Śródziemnym
Utworzony Okres fali dla pionowych przemieszczeń cząstek płynu
Utworzony Okres fali dla poziomych przemieszczeń cząstek płynu
Utworzony Okres fali mający prędkość fali
Utworzony Okres fali o tej samej energii
Utworzony Okres fali podana długość fali i głębokość wody
Utworzony Okres fali przy danej częstotliwości radiacyjnej fali
Utworzony Okres fali przy danej głębokości fali i długości fali
Utworzony Okres fali przy danej prędkości fali i długości fali
Utworzony Okres fali przy prędkości na wodach głębinowych
Utworzony Średni okres dla okresu fali o tej samej energii, co pociąg nieregularny
Utworzony Okres zwrotu ze skumulowanym prawdopodobieństwem
Utworzony Prawdopodobieństwo spotkania
Utworzony Prędkość na powierzchni przy danym natężeniu przepływu objętościowego na jednostkę szerokości oceanu
Utworzony Prędkość wiatru z rocznym okresem powrotu
Utworzony Przedział czasu związany z każdym punktem danych podanym Okresem zwrotu
Utworzony Skumulowane prawdopodobieństwo projektowej znaczącej wysokości fali w danym okresie powrotu
Utworzony Średnia wartość maksymalnych miesięcznych prędkości wiatru dla prędkości wiatru z r-rocznym okresem zwrotu
Utworzony Standardowe odchylenie maksymalnych miesięcznych prędkości wiatru przy danej prędkości wiatru z r-rocznym okresem zwrotu
Utworzony Znaczna wysokość fal dla swobodnych długich fal
Utworzony Specyficzna pojemność i rozładowanie w relacji do studni
Utworzony Specyficzna pojemność w niestabilnych warunkach wypłaty
Utworzony Wydajność właściwa na jednostkę powierzchni odwiertu warstwy wodonośnej
Utworzony Całkowita objętość próbek gleby lub skał
Utworzony Objętość wody spływającej z całkowitej objętości próbki gleby lub skały
Utworzony Określona wydajność
Utworzony Całkowity odpływ przez zlewnię
Utworzony Formuła Dredge lub Burge
Utworzony Głębokość opadów przy podanej objętości opadów
Utworzony Objętość opadów
Utworzony Współczynnik korekcji w teście na spójność zapisu
Utworzony Opóźnienie dorzecza dla obszaru odwadniania stóp wzgórza
Utworzony Zalew dorzecza dla górskich obszarów melioracyjnych
Utworzony Zalew dorzecza dla obszarów odwadniania dolin
Utworzony Długość basenu wzdłuż osi dla danego okresu modu podstawowego
Utworzony Długość basenu wzdłuż osi przy danym maksymalnym okresie oscylacji odpowiadającym modowi podstawowemu
Utworzony Długość fali dla średniej prędkości poziomej w węźle
Utworzony Długość kanału dla okresu rezonansowego dla trybu Helmholtza
Utworzony Dodatkowa długość uwzględniająca masę na zewnątrz każdego końca kanału
Utworzony Dodatkowa długość uwzględniająca masę poza każdym końcem kanału
Utworzony Głębokość wody dla danego okresu dla trybu podstawowego
Utworzony Głębokość wody podana Maksymalna prędkość pozioma w węźle
Utworzony Głębokość wody przy danej maksymalnej poziomej wędrówce cząstek w węźle
Utworzony Głębokość wody przy podanym maksymalnym okresie oscylacji odpowiadającym trybowi podstawowemu
Utworzony Głębokość wody przy średniej prędkości poziomej w węźle
Utworzony Maksymalna pozioma wycieczka cząstek w węźle
Utworzony Maksymalna prędkość pozioma w węźle
Utworzony Maksymalny okres oscylacji odpowiadający trybowi podstawowemu
Utworzony Okres dla trybu podstawowego
Utworzony Okres rezonansowy dla trybu Helmholtza
Utworzony Pole przekroju kanału przy danym okresie rezonansowym dla trybu Helmholtza
Utworzony Powierzchnia basenu przy danym okresie rezonansowym dla trybu Helmholtza
Utworzony Średnia prędkość pozioma w węźle
Utworzony Wysokość fali stojącej dla średniej prędkości poziomej w węźle
Utworzony Wysokość fali stojącej przy danej maksymalnej poziomej wędrówce cząstek w węźle
Utworzony Wysokość fali stojącej przy danej maksymalnej prędkości poziomej w węźle
OSD (2)
Zweryfikowano Minimalny odstęp między pojazdami podczas wyprzedzania
Zweryfikowano Przyspieszenie pojazdu podane Całkowity czas podróży w odległości widzenia podczas wyprzedzania
8 Więcej kalkulatorów OSD
Utworzony Formuła Bairda i McIllwraitha dla maksymalnego wyładowania powodziowego
Utworzony Formuła Dickena dla maksymalnego odprowadzania powodzi
Utworzony Formuła Jarvisa na wyładowanie szczytowe
Utworzony Formuła Ryves dla maksymalnego odprowadzania powodzi
Utworzony Obszar zlewni przy maksymalnym spływie powodziowym we wzorze Ryve'a
Utworzony Obszar zlewni, gdy maksymalny przepływ powodzi jest uwzględniony we wzorze Dickensa
Utworzony Równanie Kirpicha
Utworzony Wzór Fullera na maksymalne odprowadzanie powodzi
Utworzony Głowica depresyjna do odprowadzania przepływu do studni
Utworzony Przepływ do studni
Utworzony Stała proporcjonalności dla przepływu do studni
Utworzony Równanie dla parametru obejmującego prędkość wiatru i deficyt nasycenia
Utworzony Równanie dla stałej zależnej od szerokości geograficznej w promieniowaniu netto równania parującej wody
Utworzony Zużycie wody na dużych powierzchniach
Zweryfikowano Naprężenie w połowie rozpiętości podane paraboliczne równanie nachylenia kabla
2 Więcej kalkulatorów Parabola
Utworzony Bezwymiarowy czas
Utworzony Częstotliwość na szczycie widma
Utworzony Częstotliwość piku spektralnego
Utworzony Częstotliwość szczytu widmowego przy prędkości wiatru
Utworzony Długość pobierania z podanym parametrem skalowania
Utworzony JONSWAP Spectrum dla mórz z ograniczeniem pobierania
Utworzony Maksymalny parametr kontrolny dla rozkładu kątowego
Utworzony Parametr skalowania
Utworzony Pobierz długość podaną częstotliwością w piku widmowym
Utworzony Prędkość wiatru na wysokości 10m nad powierzchnią morza podana częstotliwość w szczycie widma
Utworzony Prędkość wiatru na wysokości 10m nad powierzchnią morza przy danym parametrze skalowania
Utworzony Prędkość wiatru przy danym maksymalnym parametrze kontrolnym dla rozkładu kątowego
Utworzony Równowagowy zakres widma Phillipa dla w pełni rozwiniętego morza w głębokiej wodzie
Utworzony Współczynnik kształtu dla składowej o wyższej częstotliwości
Utworzony Współczynnik ważenia dla częstotliwości kątowej mniejszej lub równej jeden
Utworzony Współczynnik ważenia dla częstotliwości kątowej większej niż jeden
Utworzony Znacząca wysokość fali podana Znacząca wysokość fali składowych o niższej i wyższej częstotliwości
Utworzony Znacząca wysokość fali składowej o niższej częstotliwości
Utworzony Znacząca wysokość fali składowej o wyższej częstotliwości
Zweryfikowano Wyładowanie płynące przez Jet
Zweryfikowano Wypływ płynący w kierunku normalnym do płyty
Zweryfikowano Wypływ płynący w kierunku równoległym do płyty
15 Więcej kalkulatorów Płaska płyta nachylona pod kątem do strumienia
Zweryfikowano Ciężar właściwy podana siła wywierana przez nieruchomą płytę na strumieniu
Zweryfikowano Ciężar właściwy przy danej sile wywieranej przez nieruchomą płytę na strumień
Zweryfikowano Pole przekroju strumienia dla siły wywieranej przez nieruchomą płytę na strumieniu
Zweryfikowano Prędkość dla siły wywieranej przez nieruchomą płytę na odrzutowiec
Zweryfikowano Siła wywierana przez nieruchomą płytę na Jet
5 Więcej kalkulatorów Płaska płyta normalna do dyszy
Zweryfikowano Ciąg dynamiczny wywierany na płytę przez Jet
Zweryfikowano Ciężar właściwy podany Dynamiczny ciąg wywierany przez Jet
Zweryfikowano Ciężar właściwy pracy wykonanej przez strumień na płycie na sekundę
Zweryfikowano Ciężar właściwy przy pracy wykonanej przez dyszę na płycie na sekundę
Zweryfikowano Ciężar właściwy znanego ciągu dynamicznego wywieranego przez Jet
Zweryfikowano Pole przekroju poprzecznego podanego ciągu dynamicznego wywieranego przez strumień na płytę
Zweryfikowano Pole przekroju poprzecznego przy danej pracy wykonanej przez strumień na płycie na sekundę
Zweryfikowano Praca wykonana przez Jet na płycie na sekundę
Zweryfikowano Prędkość bezwzględna pod wpływem ciągu wywieranego przez odrzutowiec na talerzu
Zweryfikowano Prędkość strumienia przy dynamicznym ciągu wywieranym przez strumień na płytę
4 Więcej kalkulatorów Płaska płyta normalna do dyszy
Zweryfikowano Ścinanie poprzeczne przy średnim wzdłużnym naprężeniu ścinającym dla pełnego przekroju kołowego
5 Więcej kalkulatorów Podłużne naprężenie ścinające dla pełnego przekroju kołowego
Zweryfikowano Średnie wzdłużne naprężenie ścinające dla przekroju prostokątnego
Zweryfikowano Szerokość przy średnim naprężeniu ścinającym wzdłużnym dla przekroju prostokątnego
6 Więcej kalkulatorów Podłużne naprężenie ścinające dla przekroju prostokątnego
Zweryfikowano Grubość środnika w danym momencie bezwładności
Zweryfikowano Moment bezwładności
Utworzony Równanie Snydera dla podstawy czasu
Utworzony Równanie Taylora i Schwartza dla podstawy czasu
Utworzony Szczytowe wyładowanie przypadające na obszar zlewny
Utworzony Szczytowe zrzuty na jednostkę obszaru zlewni przy danej szerokości hydrografu jednostkowego przy 50 procentach Szczytowego zrzutu
Utworzony Szerokość hydrografu jednostki przy 50 procentach szczytowego rozładowania
Utworzony Szerokość hydrografu jednostki przy 50 procentowym maksymalnym rozładowaniu przy 75 procentowym rozładowaniu
Utworzony Szerokość hydrografu jednostki przy 75 procentach szczytowego rozładowania
Utworzony Zmodyfikowane opóźnienie basenu ze względu na podstawę czasu
Utworzony Bezpośredni spływ powierzchniowy przy całkowitym opadu atmosferycznym
Utworzony Infiltracja skumulowana przy całkowitym opadach atmosferycznych
Utworzony Maksymalny potencjalny spływ
Utworzony Opady podane Maksymalny potencjalny odpływ
Utworzony Opady podane Potencjalna maksymalna retencja
Utworzony Początkowa abstrakcja przy danym stosunku infiltracji do retencji
Utworzony Równanie bilansu wodnego dla opadów deszczu
Utworzony Równanie dla potencjalnego maksymalnego retencji
Utworzony Rzeczywista infiltracja
Utworzony Wstępna abstrakcja
Utworzony Wstępna abstrakcja podana Całkowity opad
Zweryfikowano Całkowite ciepło dostarczone do gazu
Zweryfikowano Ciśnienie bezwzględne przy danej temperaturze bezwzględnej
Zweryfikowano Ciśnienie dla pracy zewnętrznej wykonywanej przez gaz w procesie adiabatycznym wprowadzając ciśnienie
Zweryfikowano Ciśnienie podane Stała
Zweryfikowano Energia ciśnienia podana energia całkowita w płynach ściśliwych
Zweryfikowano Energia kinetyczna podana energia całkowita w płynach ściśliwych
Zweryfikowano Energia molekularna podana energia całkowita w płynach ściśliwych
Zweryfikowano Energia potencjalna podana energia całkowita w płynach ściśliwych
Zweryfikowano Gęstość masy przy ciśnieniu absolutnym
Zweryfikowano Objętość właściwa dla pracy zewnętrznej wykonywanej w procesie adiabatycznym przy wprowadzaniu ciśnienia
Zweryfikowano Praca zewnętrzna wykonana przez gaz w procesie adiabatycznym z wprowadzeniem ciśnienia
Zweryfikowano Praca zewnętrzna wykonana przy użyciu gazu przy całkowitym dostarczonym cieple
Zweryfikowano Prawo Boyle'a dla danej gęstości masy w procesie adiabatycznym
Zweryfikowano Prawo Boyle'a w procesie adiabatycznym
Zweryfikowano Prawo Boyle'a według procesu izotermicznego
Zweryfikowano Prawo Boyle'a ze względu na gęstość masy
Zweryfikowano Równanie ciągłości dla płynów ściśliwych
Zweryfikowano Stała dla pracy zewnętrznej wykonywanej w procesie adiabatycznym przy wprowadzaniu ciśnienia
Zweryfikowano Stała gazowa przy ciśnieniu bezwzględnym
Zweryfikowano Temperatura bezwzględna przy ciśnieniu absolutnym
Zweryfikowano Wzrost energii wewnętrznej przy całkowitym cieple dostarczonym do gazu
1 Więcej kalkulatorów Podstawowa zależność termodynamiki
Zweryfikowano Głębokość równoważnego prostokątnego rozkładu naprężeń ściskających
Zweryfikowano Moment zginający belki prostokątnej
Zweryfikowano Całkowita kompresja na betonie
Zweryfikowano Całkowita siła ściskająca na przekroju belki
Zweryfikowano Liniowa zmienność naprężenia i odkształcenia wraz z odległością
Zweryfikowano Naprężenie w stali ściskanej
Zweryfikowano Siła działająca na stal rozciąganą
Zweryfikowano Siła działająca na stal ściskaną
12 Więcej kalkulatorów Podwójnie wzmocnione przekroje prostokątne
Utworzony Moment Nośność betonu przy naprężeniu w betonie
Utworzony Moment nośności betonu przy danej grubości kołnierza
Utworzony Odporność na moment stali
Utworzony Wytrzymałość betonu na moment przy danej sile ściskającej
Utworzony Wytrzymałość na zginanie stali przy danej grubości kołnierza
3 Więcej kalkulatorów Pojedyncze wzmocnione sekcje kołnierzowe
Zweryfikowano Moment zginający wytrzymałości granicznej przy danej szerokości belki
2 Więcej kalkulatorów Pojedynczo wzmocnione przekroje prostokątne
Utworzony Naprężenie ściskające w ekstremalnej powierzchni betonu
Utworzony Naprężenie w stali tylko ze wzmocnieniem rozciągającym
Utworzony Odległość od ekstremalnego ściskania do środka ciężkości przy danym stosunku stali
Utworzony Powierzchnia zbrojenia rozciąganego przy danym współczynniku stali
Utworzony Stosunek stali
Utworzony Szerokość belki przy podanym stosunku stali
Utworzony Współczynnik głębokości ramienia dźwigni
Utworzony Współczynnik modułowy
Zweryfikowano Całkowita siła wywierana na dowolną sekcję na pojemniku
Zweryfikowano Ciśnienie atmosferyczne dla ciśnienia w dowolnym punkcie cieczy
Zweryfikowano Głębokość pionowa poniżej powierzchni dla nadciśnienia w dowolnym punkcie cieczy
Zweryfikowano Kąt nachylenia swobodnej powierzchni
Zweryfikowano Stałe przyspieszenie poziome przy kącie nachylenia powierzchni swobodnej
10 Więcej kalkulatorów Pojemniki na ciecze poddawane ciągłemu przyspieszeniu poziomemu
Zweryfikowano Ekwiwalent węgla stali konstrukcyjnej
Zweryfikowano Miedź podany ekwiwalent węgla
Zweryfikowano Molibden podany ekwiwalent węgla
Zweryfikowano Wanad podany w ekwiwalencie węgla
Zweryfikowano Zawartość Chromiun podana w ekwiwalencie węgla
Zweryfikowano Zawartość manganu
Zweryfikowano Zawartość niklu podana w ekwiwalencie węgla
Zweryfikowano Zawartość węgla
Zweryfikowano Odkształcenie sprężyste przy odkształceniu pełzającym
Zweryfikowano Współczynnik pełzania przy podanym odkształceniu pełzania
1 Więcej kalkulatorów Połączone naprężenia
Zweryfikowano Naprężenie wywołane za pomocą momentu oporu, momentu bezwładności i odległości od skrajnego włókna
Zweryfikowano Naprężenie wywołane znaną odległością od skrajnego włókna, modułem Younga i promieniem krzywizny
19 Więcej kalkulatorów Połączone obciążenia osiowe i zginające
Zweryfikowano Moment zginający podany Połączony warunek zginania i skręcania
Zweryfikowano Naprężenie zginające podane Połączone naprężenie zginające i skręcające
5 Więcej kalkulatorów Połączone warunki zginania i skręcania
Zweryfikowano Pole powierzchni podstawy graniastosłupa ukośnego przy danej objętości
Utworzony Woda zużyta przez transpirację
Utworzony Współczynnik transpiracji
Utworzony Obroty na sekundę miernika osi poziomej przy danej prędkości strumienia
Utworzony Prędkość strumienia w lokalizacji instrumentu
Utworzony Czas przebytej odległości przy danej prędkości powierzchniowej
Utworzony Prędkość powierzchniowa
Utworzony Przebyta odległość przy danej prędkości powierzchniowej
Utworzony Obliczanie strumienia masy
Utworzony Wyładowanie chwilowe przy chwilowym strumieniu masy
Utworzony Numer krzywej dla poprzedzającego warunku wilgoci - III
Utworzony Numer krzywej dla wcześniejszego warunku wilgotności pierwszego
Utworzony Całkowita objętość próbki gleby lub skały o podanej porowatości
Utworzony Objętość ciał stałych podana porowatość
Utworzony Porowatość
Utworzony Porowatość podana prędkość masowych porów
Utworzony Porowatość przy określonej wydajności i określonej retencji
Utworzony Gęstość masowa płynu dla danej lepkości kinematycznej
Utworzony Gradient prędkości podanej siły ścinającej na jednostkę powierzchni lub naprężenia ścinającego
Utworzony Lepkość dynamiczna płynu przy danej szerokości wypełnienia płynem między płytami
Utworzony Lepkość dynamiczna płynu przy określonej sile ścinającej na jednostkę powierzchni lub naprężeniu ścinającym
Utworzony Lepkość dynamiczna podana Lepkość kinematyczna
Utworzony Prędkość górnej płyty przy danej sile ścinającej na jednostkę powierzchni lub naprężeniu ścinającym
Utworzony Siła ścinająca na jednostkę powierzchni lub naprężenie ścinające
Utworzony Szerokość wypełnienia płynem y między płytami podana siła ścinająca na jednostkę powierzchni lub naprężenie ścinające
Utworzony Związek między lepkością dynamiczną a lepkością kinematyczną
Utworzony Potencjalna ewapotranspiracja bardzo gęstej roślinności
Utworzony Potencjalna ewapotranspiracja bawełny
Utworzony Potencjalna ewapotranspiracja gęstej naturalnej roślinności
Utworzony Potencjalna ewapotranspiracja kukurydzy
Utworzony Potencjalna ewapotranspiracja lekkiej naturalnej roślinności
Utworzony Potencjalna ewapotranspiracja pszenicy
Utworzony Potencjalna ewapotranspiracja ryżu
Utworzony Potencjalna ewapotranspiracja średniej roślinności naturalnej
Utworzony Potencjalna ewapotranspiracja trzciny cukrowej
Utworzony Potencjalna ewapotranspiracja ziemniaków
Utworzony Ciśnienie podane Siła na jednostkę powierzchni na elemencie płynu
Utworzony Element obszaru, któremu przypisano siłę na elemencie płynu
Utworzony Jednostka normalna do powierzchni dla siły działającej na płynny element
Utworzony Liczba fal dla stabilnych fal dwuwymiarowych
Utworzony Podano liczbę Reynoldsa Względne znaczenie lepkości
Utworzony Potencjał prędkości dla stabilnych dwuwymiarowych fal
Utworzony Siła na elemencie płynnym