Moduł pękania próbki prostokątnej przy zginaniu czteropunktowym Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Moduł pękania betonu czteropunktowego zginania = (Obciążenie w punkcie złamania*Długość sekcji)/(Szerokość sekcji*(Średnia grubość przekroju^2))
f4ptr = (Ff*L)/(B*(T^2))
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Moduł pękania betonu czteropunktowego zginania - (Mierzone w Pascal) - Moduł pękania betonu przy czteropunktowym zginaniu jest miarą wytrzymałości na rozciąganie betonowych belek lub płyt.
Obciążenie w punkcie złamania - (Mierzone w Newton) - Obciążenie w punkcie pęknięcia to siła przy granicy zerwania materiału, powyżej której przy dalszym obciążeniu materiał pęknie i rozpadnie się.
Długość sekcji - (Mierzone w Metr) - Długość przekroju to najdłuższy lub najdłuższy wymiar przekroju.
Szerokość sekcji - (Mierzone w Metr) - Szerokość przekroju to szerokość prostokątnego przekroju belki równoległej do rozpatrywanej osi.
Średnia grubość przekroju - (Mierzone w Metr) - Średnia grubość przekroju to średnia grubość odcinków odlewu, przez które przepływa metal.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Obciążenie w punkcie złamania: 80 Newton --> 80 Newton Nie jest wymagana konwersja
Długość sekcji: 180 Milimetr --> 0.18 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Szerokość sekcji: 100 Milimetr --> 0.1 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Średnia grubość przekroju: 1.6 Milimetr --> 0.0016 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
f4ptr = (Ff*L)/(B*(T^2)) --> (80*0.18)/(0.1*(0.0016^2))
Ocenianie ... ...
f4ptr = 56250000
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
56250000 Pascal -->56.25 Megapaskal (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
56.25 Megapaskal <-- Moduł pękania betonu czteropunktowego zginania
(Obliczenie zakończone za 00.000 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Swarnima Singh
NIT Jaipur (mnitj), dżipur
Swarnima Singh utworzył ten kalkulator i 10+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

7 Wymieszaj projekt Kalkulatory

Moduł pękania próbki prostokątnej w zginaniu trzypunktowym
Iść Moduł pękania betonu w trójpunktowym zginaniu = (3*Obciążenie w punkcie złamania*Długość sekcji)/(2*Szerokość sekcji*(Średnia grubość przekroju^2))
Moduł pękania próbki prostokątnej przy zginaniu czteropunktowym
Iść Moduł pękania betonu czteropunktowego zginania = (Obciążenie w punkcie złamania*Długość sekcji)/(Szerokość sekcji*(Średnia grubość przekroju^2))
Stosunek przestrzeni żelowej dla pełnego nawodnienia
Iść Stosunek przestrzeni żelowej = (0.657*Masa cementu)/((0.319*Masa cementu)+Objętość wody do mieszania)
Ilość produktów hydratacji na jednostkę suchego cementu
Iść Objętość stałych produktów hydratacji = (Objętość uwodnionego cementu/Całkowita objętość suchego cementu faktycznie nawodnionego)
Docelowa średnia siła dla projektu mieszanki
Iść Docelowa średnia wytrzymałość na ściskanie = Charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie+(1.65*Odchylenie standardowe rozkładu)
Objętość pustych porów kapilarnych
Iść Objętość pustych porów kapilarnych = (Objętość porów kapilarnych-Objętość porów kapilarnych wypełnionych wodą)
Moduł sprężystości betonu
Iść Moduł sprężystości betonu do projektowania mieszanek = 5000*(Charakterystyka Wytrzymałość betonu na ściskanie)^0.5

Moduł pękania próbki prostokątnej przy zginaniu czteropunktowym Formułę

Moduł pękania betonu czteropunktowego zginania = (Obciążenie w punkcie złamania*Długość sekcji)/(Szerokość sekcji*(Średnia grubość przekroju^2))
f4ptr = (Ff*L)/(B*(T^2))
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!