Ciepło molowe syntezy rozpuszczalnika podane Masa cząsteczkowa rozpuszczalnika Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Molowe ciepło syntezy = ([R]*(Punkt zamarzania rozpuszczalnika^2)*Waga molekularna)/(Molowa stała punktu krzepnięcia*1000)
ΔHf = ([R]*(Tfp^2)*MW)/(Kf*1000)
Ta formuła używa 1 Stałe, 4 Zmienne
Używane stałe
[R] - Universal gas constant Wartość przyjęta jako 8.31446261815324 Joule / Kelvin * Mole
Używane zmienne
Molowe ciepło syntezy - (Mierzone w Joule Per Mole) - Molowe ciepło syntezy to ilość energii potrzebna do zmiany jednego mola substancji z fazy stałej w fazę ciekłą w stałej temperaturze i ciśnieniu.
Punkt zamarzania rozpuszczalnika - (Mierzone w kelwin) - Temperatura krzepnięcia rozpuszczalnika to temperatura, w której rozpuszczalnik zamarza ze stanu ciekłego do stałego.
Waga molekularna - (Mierzone w Kilogram) - Masa cząsteczkowa to masa danej cząsteczki.
Molowa stała punktu krzepnięcia - (Mierzone w Kilogram Kelvina na mol) - Molowa stała punktu krzepnięcia, znana również jako stała krioskopowa, zależy od właściwości rozpuszczalnika, a nie substancji rozpuszczonej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Punkt zamarzania rozpuszczalnika: 430 kelwin --> 430 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Waga molekularna: 120 Gram --> 0.12 Kilogram (Sprawdź konwersję tutaj)
Molowa stała punktu krzepnięcia: 100 Kilogram Kelvina na mol --> 100 Kilogram Kelvina na mol Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ΔHf = ([R]*(Tfp^2)*MW)/(Kf*1000) --> ([R]*(430^2)*0.12)/(100*1000)
Ocenianie ... ...
ΔHf = 1.84481296571584
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.84481296571584 Joule Per Mole --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.84481296571584 Joule Per Mole <-- Molowe ciepło syntezy
(Obliczenie zakończone za 00.000 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni utworzył ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Suman Ray Pramanik
Indyjski Instytut Technologii (IIT), Kanpur
Suman Ray Pramanik zweryfikował ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!

7 Pojemność cieplna Kalkulatory

Ciepło molowe syntezy rozpuszczalnika podane Masa cząsteczkowa rozpuszczalnika
Iść Molowe ciepło syntezy = ([R]*(Punkt zamarzania rozpuszczalnika^2)*Waga molekularna)/(Molowa stała punktu krzepnięcia*1000)
Współczynnik stechiometryczny dla i-tego składnika w reakcji
Iść Współczynnik stechiometryczny dla i-tego składnika = Zmiana liczby moli i-tego reagenta/Zmiana zakresu reakcji
Zmiana temperatury za pomocą molowej pojemności cieplnej
Iść Zmiana temperatury = Ciepło/(Molowa pojemność cieplna*Liczba moli)
Liczba moli przy użyciu molowej pojemności cieplnej
Iść Liczba moli = Ciepło/(Molowa pojemność cieplna*Zmiana temperatury)
Molowa pojemność cieplna
Iść Molowa pojemność cieplna = Ciepło/(Liczba moli*Zmiana temperatury)
Energia cieplna z wykorzystaniem molowej pojemności cieplnej
Iść Ciepło = Zmiana temperatury*Molowa pojemność cieplna*Liczba moli
Termodynamiczna beta
Iść Termodynamiczna beta = 1/([BoltZ]*Temperatura)

Ciepło molowe syntezy rozpuszczalnika podane Masa cząsteczkowa rozpuszczalnika Formułę

Molowe ciepło syntezy = ([R]*(Punkt zamarzania rozpuszczalnika^2)*Waga molekularna)/(Molowa stała punktu krzepnięcia*1000)
ΔHf = ([R]*(Tfp^2)*MW)/(Kf*1000)

Wyjaśnij punkt zamarzania Depresja.

Obniżenie temperatury krzepnięcia to temperatura, w której ciekły rozpuszczalnik i stały rozpuszczalnik są w równowadze, tak że ich prężności par są równe. Gdy nielotna substancja rozpuszczona zostanie dodana do lotnego ciekłego rozpuszczalnika, ciśnienie pary roztworu będzie niższe niż czystego rozpuszczalnika. W rezultacie ciało stałe osiągnie równowagę z roztworem w niższej temperaturze niż w przypadku czystego rozpuszczalnika.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!