Współczynnik stechiometryczny dla i-tego składnika w reakcji Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Współczynnik stechiometryczny dla i-tego składnika = Zmiana liczby moli i-tego reagenta/Zmiana zakresu reakcji
vi = dNi/
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Współczynnik stechiometryczny dla i-tego składnika - Współczynnik stechiometryczny dla i-tego składnika odnosi się do relacji między ilościami reagentów i produktów przed, w trakcie i po reakcjach chemicznych.
Zmiana liczby moli i-tego reagenta - (Mierzone w Kret) - Zmiana liczby moli i-tego reagenta to zmiana ilości substancji i-tego reagenta w reakcji.
Zmiana zakresu reakcji - (Mierzone w Kret) - Zmiana zasięgu reakcji to wielkość, która mierzy stopień, w jakim zachodzi reakcja.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Zmiana liczby moli i-tego reagenta: 19 Kret --> 19 Kret Nie jest wymagana konwersja
Zmiana zakresu reakcji: 13 Kret --> 13 Kret Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
vi = dNi/dξ --> 19/13
Ocenianie ... ...
vi = 1.46153846153846
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.46153846153846 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.46153846153846 1.461538 <-- Współczynnik stechiometryczny dla i-tego składnika
(Obliczenie zakończone za 00.019 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Narodowy Instytut Technologiczny (GNIDA), Meghalaja
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1500+ więcej kalkulatorów!

7 Pojemność cieplna Kalkulatory

Ciepło molowe syntezy rozpuszczalnika podane Masa cząsteczkowa rozpuszczalnika
Iść Molowe ciepło syntezy = ([R]*(Punkt zamarzania rozpuszczalnika^2)*Waga molekularna)/(Molowa stała punktu krzepnięcia*1000)
Współczynnik stechiometryczny dla i-tego składnika w reakcji
Iść Współczynnik stechiometryczny dla i-tego składnika = Zmiana liczby moli i-tego reagenta/Zmiana zakresu reakcji
Zmiana temperatury za pomocą molowej pojemności cieplnej
Iść Zmiana temperatury = Ciepło/(Molowa pojemność cieplna*Liczba moli)
Liczba moli przy użyciu molowej pojemności cieplnej
Iść Liczba moli = Ciepło/(Molowa pojemność cieplna*Zmiana temperatury)
Molowa pojemność cieplna
Iść Molowa pojemność cieplna = Ciepło/(Liczba moli*Zmiana temperatury)
Energia cieplna z wykorzystaniem molowej pojemności cieplnej
Iść Ciepło = Zmiana temperatury*Molowa pojemność cieplna*Liczba moli
Termodynamiczna beta
Iść Termodynamiczna beta = 1/([BoltZ]*Temperatura)

Współczynnik stechiometryczny dla i-tego składnika w reakcji Formułę

Współczynnik stechiometryczny dla i-tego składnika = Zmiana liczby moli i-tego reagenta/Zmiana zakresu reakcji
vi = dNi/
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!