Czas orientacji polimeru Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Czas orientacji = Czynnik przedwykładniczy*(exp(Energia aktywacji/([R]*Temperatura)))
τm = A*(exp(Ea/([R]*T)))
Ta formuła używa 2 Stałe, 1 Funkcje, 4 Zmienne
Używane stałe
[R] - Universal gas constant Wartość przyjęta jako 8.31446261815324 Joule / Kelvin * Mole
e - Napier's constant Wartość przyjęta jako 2.71828182845904523536028747135266249
Używane funkcje
exp - Exponential function, exp(Number)
Używane zmienne
Czas orientacji - (Mierzone w 1 na sekundę) - Czas orientacji jest miarą łatwości rozwijania.
Czynnik przedwykładniczy - (Mierzone w 1 na sekundę) - Współczynnik przedwykładniczy to stała przedwykładnicza w równaniu Arrheniusa, empiryczna zależność między temperaturą a współczynnikiem szybkości.
Energia aktywacji - (Mierzone w Dżul) - Energia aktywacji to minimalna ilość energii wymagana do aktywacji atomów lub cząsteczek do stanu, w którym mogą one przejść transformację chemiczną lub transport fizyczny.
Temperatura - (Mierzone w kelwin) - Temperatura to stopień lub intensywność ciepła obecnego w substancji lub przedmiocie.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Czynnik przedwykładniczy: 15 1 na sekundę --> 15 1 na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Energia aktywacji: 20 Dżul --> 20 Dżul Nie jest wymagana konwersja
Temperatura: 85 kelwin --> 85 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
τm = A*(exp(Ea/([R]*T))) --> 15*(exp(20/([R]*85)))
Ocenianie ... ...
τm = 15.4305541380392
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
15.4305541380392 1 na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
15.4305541380392 1 na sekundę <-- Czas orientacji
(Obliczenie zakończone za 00.000 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Pratibha
Instytut Nauk Stosowanych Amity (AIAS, Uniwersytet Amity), Noida, Indie
Pratibha utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee zweryfikował ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!

8 Polimeryzacja krokowa Kalkulatory

Czas orientacji polimeru
Iść Czas orientacji = Czynnik przedwykładniczy*(exp(Energia aktywacji/([R]*Temperatura)))
Parametr interakcji Flory-Huggins
Iść Parametr interakcji Flory-Huggins = (Numer koordynacyjny sieci*Zmiana entalpii)/([Molar-g]*Temperatura)
Waga Średni stopień polimeryzacji
Iść Waga Średni stopień polimeryzacji = Waga-średnia masa cząsteczkowa/Waga Średnia masa cząsteczkowa w witrynie sieciowanej
Specyficzna odporność peletu
Iść Specyficzna odporność = Opór*(Obszar pelletu/Grubość peletu)
Parametr rozpuszczalności podany Ciepło parowania dla rozpuszczalników niepolarnych
Iść Parametr rozpuszczalności = sqrt(Ciepło parowania/Tom)
Powierzchnia próbki podana rezystywność
Iść Obszar próbki = Oporność*(Grubość próbki/Opór)
Ciepło parowania przy danym parametrze rozpuszczalności
Iść Ciepło parowania = (Parametr rozpuszczalności)^2*Tom
Objętość podana Parametr rozpuszczalności
Iść Tom = Ciepło parowania/(Parametr rozpuszczalności)^2

Czas orientacji polimeru Formułę

Czas orientacji = Czynnik przedwykładniczy*(exp(Energia aktywacji/([R]*Temperatura)))
τm = A*(exp(Ea/([R]*T)))
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!