Ciśnienie cząstkowe suchego powietrza przy danej gęstości pary Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Ciśnienie cząstkowe suchego powietrza = (Gęstość pary*287*Temperatura termometru suchego)/Wilgotność właściwa
pa = (ρv*287*td)/ω
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Ciśnienie cząstkowe suchego powietrza - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie cząstkowe suchego powietrza to ciśnienie, jakie wywiera suche powietrze w mieszaninie suchego powietrza i pary wodnej zwanej powietrzem wilgotnym.
Gęstość pary - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość pary definiowana jest jako masa pary wodnej znajdującej się w 1 m3
Temperatura termometru suchego - (Mierzone w kelwin) - Temperatura termometru suchego to temperatura powietrza mierzona termometrem swobodnie wystawionym na powietrze, ale osłoniętym przed promieniowaniem i wilgocią.
Wilgotność właściwa - Wilgotność właściwa to stosunek masy pary wodnej do całkowitej masy paczki powietrza.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Gęstość pary: 32 Kilogram na metr sześcienny --> 32 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Temperatura termometru suchego: 350 kelwin --> 350 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Wilgotność właściwa: 0.25 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
pa = (ρv*287*td)/ω --> (32*287*350)/0.25
Ocenianie ... ...
pa = 12857600
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
12857600 Pascal -->128.576 Bar (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
128.576 Bar <-- Ciśnienie cząstkowe suchego powietrza
(Obliczenie zakończone za 00.000 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Ojas Kulkarni
Sardar Patel College of Engineering (SPCE), Bombaj
Ojas Kulkarni utworzył ten kalkulator i 10+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2700+ więcej kalkulatorów!

6 Gęstość pary Kalkulatory

Temperatura termometru suchego przy danej gęstości pary
Iść Temperatura termometru suchego = (Wilgotność właściwa*(Całkowite ciśnienie wilgotnego powietrza-Ciśnienie pary wodnej))/(287*Gęstość pary)
Gęstość pary
Iść Gęstość pary = (Wilgotność właściwa*(Całkowite ciśnienie wilgotnego powietrza-Ciśnienie pary wodnej))/(287*Temperatura termometru suchego)
Całkowite ciśnienie wilgotnego powietrza przy danej gęstości pary
Iść Całkowite ciśnienie wilgotnego powietrza = ((Gęstość pary*287*Temperatura termometru suchego)/Wilgotność właściwa)+Ciśnienie pary wodnej
Ciśnienie cząstkowe pary przy danej gęstości pary
Iść Ciśnienie pary wodnej = Całkowite ciśnienie wilgotnego powietrza-((Gęstość pary*287*Temperatura termometru suchego)/Wilgotność właściwa)
Wilgotność właściwa przy danej gęstości pary
Iść Wilgotność właściwa = (Gęstość pary*Temperatura termometru suchego*287)/(Całkowite ciśnienie wilgotnego powietrza-Ciśnienie pary wodnej)
Ciśnienie cząstkowe suchego powietrza przy danej gęstości pary
Iść Ciśnienie cząstkowe suchego powietrza = (Gęstość pary*287*Temperatura termometru suchego)/Wilgotność właściwa

Ciśnienie cząstkowe suchego powietrza przy danej gęstości pary Formułę

Ciśnienie cząstkowe suchego powietrza = (Gęstość pary*287*Temperatura termometru suchego)/Wilgotność właściwa
pa = (ρv*287*td)/ω
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!