Ciśnienie podane Gibbsowi i Helmholtzowi w wolnej entropii Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Nacisk = ((Wolna entropia Helmholtza-Wolna entropia Gibbsa)*Temperatura)/Tom
P = ((Φ-Ξ)*T)/VT
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Nacisk - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie to siła przyłożona prostopadle do powierzchni obiektu na jednostkę powierzchni, na którą rozkłada się ta siła.
Wolna entropia Helmholtza - (Mierzone w Dżul na Kelvin) - Entropia swobodna Helmholtza służy do wyrażania wpływu sił elektrostatycznych w elektrolicie na jego stan termodynamiczny.
Wolna entropia Gibbsa - (Mierzone w Dżul na Kelvin) - Entropia swobodna Gibbsa jest entropowym potencjałem termodynamicznym analogicznym do energii swobodnej.
Temperatura - (Mierzone w kelwin) - Temperatura to stopień lub intensywność ciepła obecnego w substancji lub przedmiocie.
Tom - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość to ilość miejsca, jaką zajmuje substancja lub przedmiot lub która jest zamknięta w pojemniku.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Wolna entropia Helmholtza: 70 Dżul na Kelvin --> 70 Dżul na Kelvin Nie jest wymagana konwersja
Wolna entropia Gibbsa: 10 Dżul na Kelvin --> 10 Dżul na Kelvin Nie jest wymagana konwersja
Temperatura: 85 kelwin --> 85 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Tom: 63 Sześcienny Metr --> 63 Sześcienny Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
P = ((Φ-Ξ)*T)/VT --> ((70-10)*85)/63
Ocenianie ... ...
P = 80.9523809523809
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
80.9523809523809 Pascal --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
80.9523809523809 Pascal <-- Nacisk
(Obliczenie zakończone za 00.016 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Narodowy Instytut Technologiczny (GNIDA), Meghalaja
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1300+ więcej kalkulatorów!

8 Wolna entropia Helmholtza Kalkulatory

Ciśnienie podane Gibbsowi i Helmholtzowi w wolnej entropii
Iść Nacisk = ((Wolna entropia Helmholtza-Wolna entropia Gibbsa)*Temperatura)/Tom
Klasyczna część swobodnej entropii Helmholtza podana część elektryczna
Iść Klasyczna swobodna entropia Helmholtza = (Wolna entropia Helmholtza-Elektryczna swobodna entropia Helmholtza)
Elektryczna część swobodnej entropii Helmholtza podana część klasyczna
Iść Elektryczna swobodna entropia Helmholtza = (Wolna entropia Helmholtza-Klasyczna swobodna entropia Helmholtza)
Helmholtz Free Entropy biorąc pod uwagę część klasyczną i elektryczną
Iść Wolna entropia Helmholtza = (Klasyczna swobodna entropia Helmholtza+Elektryczna swobodna entropia Helmholtza)
Wolna entropia Helmholtza
Iść Wolna entropia Helmholtza = (Entropia-(Energia wewnętrzna/Temperatura))
Entropia przy danej energii wewnętrznej i swobodnej entropii Helmholtza
Iść Entropia = Wolna entropia Helmholtza+(Energia wewnętrzna/Temperatura)
Energia wewnętrzna przy danych swobodnej entropii i entropii Helmholtza
Iść Energia wewnętrzna = (Entropia-Wolna entropia Helmholtza)*Temperatura
Wolna entropia Helmholtza przy swobodnej energii Helmholtza
Iść Wolna entropia Helmholtza = -(Energia swobodna systemu Helmholtza/Temperatura)

Ciśnienie podane Gibbsowi i Helmholtzowi w wolnej entropii Formułę

Nacisk = ((Wolna entropia Helmholtza-Wolna entropia Gibbsa)*Temperatura)/Tom
P = ((Φ-Ξ)*T)/VT

Czym jest prawo ograniczające Debye-Hückel?

Chemicy Peter Debye i Erich Hückel zauważyli, że roztwory zawierające jonowe substancje rozpuszczone nie zachowują się idealnie nawet przy bardzo niskich stężeniach. Tak więc, chociaż stężenie substancji rozpuszczonych ma fundamentalne znaczenie dla obliczenia dynamiki roztworu, wysnuli teorię, że dodatkowy czynnik, który nazwali gamma, jest niezbędny do obliczenia współczynników aktywności roztworu. W związku z tym opracowali równanie Debye-Hückel i prawo ograniczające Debye-Hückel. Aktywność jest tylko proporcjonalna do stężenia i jest zmieniana przez czynnik znany jako współczynnik aktywności. Czynnik ten uwzględnia energię interakcji jonów w roztworze.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!