R-arowa entropia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Entropia R-ary = Entropia/log2(Symbolika)
Hr[S] = H[S]/log2(r)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane funkcje
log2 - Binary logarithm function (base 2), log2(Number)
Używane zmienne
Entropia R-ary - Entropia R-ary to entropia liczby różnych symboli używanych w alfabecie kodowym.
Entropia - (Mierzone w Bit/Sekunda) - Entropię definiuje się jako średnią ilość informacji przekazywanych przez zdarzenie, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe wyniki.
Symbolika - Symbole reprezentują liczbę różnych symboli używanych w alfabecie ody.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Entropia: 1.9375 Bit/Sekunda --> 1.9375 Bit/Sekunda Nie jest wymagana konwersja
Symbolika: 3 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Hr[S] = H[S]/log2(r) --> 1.9375/log2(3)
Ocenianie ... ...
Hr[S] = 1.2224263975447
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.2224263975447 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.2224263975447 <-- Entropia R-ary
(Obliczenie zakończone za 00.000 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Bhuwana
Wyższa Szkoła Inżynierska BMS (BMSCE), Benagluru
Bhuwana utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Rachita C
Wyższa Szkoła Inżynierska BMS (BMSCE), Banglor
Rachita C zweryfikował ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!

5 Kodowanie źródłowe Kalkulatory

R-arowa entropia
Iść Entropia R-ary = Entropia/log2(Symbolika)
Wydajność źródła
Iść Wydajność źródła = (Entropia/Maksymalna entropia)*100
Wydajność kodowania
Iść Wydajność kodu = (Entropia R-ary/Średnia długość)*100
Nadmiarowość kodowania
Iść Nadmiarowość kodu = (1-Wydajność kodu)*100
Nadmiarowość źródła
Iść Nadmiarowość źródła = (1-Efektywność)*100

R-arowa entropia Formułę

Entropia R-ary = Entropia/log2(Symbolika)
Hr[S] = H[S]/log2(r)
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!