Stosunek zastoju do ciśnienia statycznego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stagnacja do ciśnienia statycznego = (1+(((Współczynnik ciepła właściwego-1)/2)*(Numer Macha^2)))^(Współczynnik ciepła właściwego/(Współczynnik ciepła właściwego-1))
PoPratio = (1+(((γ-1)/2)*(M^2)))^(γ/(γ-1))
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Stagnacja do ciśnienia statycznego - Stosunek stagnacji do ciśnienia statycznego zależy od liczby Macha i stosunku poszczególnych upałów.
Współczynnik ciepła właściwego - Współczynnik ciepła właściwego jest stosunkiem pojemności cieplnej przy stałym ciśnieniu do pojemności cieplnej przy stałej objętości przepływającego płynu dla przepływu nielepkiego i ściśliwego.
Numer Macha - Liczba Macha to bezwymiarowa wielkość reprezentująca stosunek prędkości przepływu poza granicę do lokalnej prędkości dźwięku.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Współczynnik ciepła właściwego: 1.4 --> Nie jest wymagana konwersja
Numer Macha: 8 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
PoPratio = (1+(((γ-1)/2)*(M^2)))^(γ/(γ-1)) --> (1+(((1.4-1)/2)*(8^2)))^(1.4/(1.4-1))
Ocenianie ... ...
PoPratio = 9762.85417453007
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
9762.85417453007 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
9762.85417453007 <-- Stagnacja do ciśnienia statycznego
(Obliczenie zakończone za 00.000 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Vinay Mishra
Indyjski Instytut Inżynierii Lotniczej i Technologii Informacyjnych (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

6 Podstawowy przepływ ściśliwy Kalkulatory

Krytyczne ciśnienie
Iść Ciśnienie krytyczne = ((2/(Współczynnik ciepła właściwego+1))^(Współczynnik ciepła właściwego/(Współczynnik ciepła właściwego-1)))*(Ciśnienie stagnacji w punkcie przepływu płynu)
Stosunek zastoju do ciśnienia statycznego
Iść Stagnacja do ciśnienia statycznego = (1+(((Współczynnik ciepła właściwego-1)/2)*(Numer Macha^2)))^(Współczynnik ciepła właściwego/(Współczynnik ciepła właściwego-1))
Współczynnik stagnacji i gęstości statycznej
Iść Stagnacja do gęstości statycznej = (1+(((Współczynnik ciepła właściwego-1)/2)*(Numer Macha^2)))^(1/(Współczynnik ciepła właściwego-1))
Krytyczna gęstość
Iść Gęstość krytyczna = Gęstość stagnacji*(2/(Współczynnik ciepła właściwego+1))^(1/(Współczynnik ciepła właściwego-1))
Stosunek stagnacji i statycznej temperatury
Iść Stagnacja do temperatury statycznej = 1+(((Współczynnik ciepła właściwego-1)/2)*(Numer Macha^2))
Temperatura krytyczna
Iść Krytyczna temperatura = (2/(Współczynnik ciepła właściwego+1))*(Temperatura stagnacji)

6 Niewidoczny ściśliwy przepływ Kalkulatory

Krytyczne ciśnienie
Iść Ciśnienie krytyczne = ((2/(Współczynnik ciepła właściwego+1))^(Współczynnik ciepła właściwego/(Współczynnik ciepła właściwego-1)))*(Ciśnienie stagnacji w punkcie przepływu płynu)
Stosunek zastoju do ciśnienia statycznego
Iść Stagnacja do ciśnienia statycznego = (1+(((Współczynnik ciepła właściwego-1)/2)*(Numer Macha^2)))^(Współczynnik ciepła właściwego/(Współczynnik ciepła właściwego-1))
Współczynnik stagnacji i gęstości statycznej
Iść Stagnacja do gęstości statycznej = (1+(((Współczynnik ciepła właściwego-1)/2)*(Numer Macha^2)))^(1/(Współczynnik ciepła właściwego-1))
Krytyczna gęstość
Iść Gęstość krytyczna = Gęstość stagnacji*(2/(Współczynnik ciepła właściwego+1))^(1/(Współczynnik ciepła właściwego-1))
Stosunek stagnacji i statycznej temperatury
Iść Stagnacja do temperatury statycznej = 1+(((Współczynnik ciepła właściwego-1)/2)*(Numer Macha^2))
Temperatura krytyczna
Iść Krytyczna temperatura = (2/(Współczynnik ciepła właściwego+1))*(Temperatura stagnacji)

Stosunek zastoju do ciśnienia statycznego Formułę

Stagnacja do ciśnienia statycznego = (1+(((Współczynnik ciepła właściwego-1)/2)*(Numer Macha^2)))^(Współczynnik ciepła właściwego/(Współczynnik ciepła właściwego-1))
PoPratio = (1+(((γ-1)/2)*(M^2)))^(γ/(γ-1))

Co to jest presja stagnacji?

Ciśnienie stagnacji to ciśnienie statyczne, jakie gaz utrzymuje w stanie spoczynku, izentropowo od liczby Macha M.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!