Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu przy danym polu powierzchni Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu = (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*sqrt((4*Obszar twarzy dwudziestościanu)/sqrt(3)))
RA/V = (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*sqrt((4*AFace)/sqrt(3)))
Ta formuła używa 1 Funkcje, 2 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu - (Mierzone w 1 na metr) - Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu to liczbowy stosunek całkowitego pola powierzchni do objętości dwudziestościanu.
Obszar twarzy dwudziestościanu - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Pole powierzchni dwudziestościanu to ilość miejsca zajmowanego przez jedną z 12 ścian dwudziestościanu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Obszar twarzy dwudziestościanu: 45 Metr Kwadratowy --> 45 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
RA/V = (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*sqrt((4*AFace)/sqrt(3))) --> (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*sqrt((4*45)/sqrt(3)))
Ocenianie ... ...
RA/V = 0.389386291885021
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.389386291885021 1 na metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.389386291885021 0.389386 1 na metr <-- Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia utworzył ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Nikhil
Uniwersytet w Bombaju (DJSCE), Bombaj
Nikhil zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

11 Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu Kalkulatory

Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu przy danej przekątnej przestrzennej
​ Iść Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu = (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*((2*Kosmiczna przekątna dwudziestościanu)/(sqrt(10+(2*sqrt(5))))))
Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu przy danym polu powierzchni bocznej
​ Iść Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu = (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*sqrt((2*Pole powierzchni bocznej dwudziestościanu)/(9*sqrt(3))))
Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu przy danym promieniu Insphere
​ Iść Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu = (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*((12*Promień Insfery dwudziestościanu)/(sqrt(3)*(3+sqrt(5)))))
Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu przy danym promieniu okręgu
​ Iść Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu = (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*((4*Promień okręgu dwudziestościanu)/(sqrt(10+(2*sqrt(5))))))
Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu przy danym polu powierzchni całkowitej
​ Iść Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu = (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*sqrt(Całkowita powierzchnia dwudziestościanu/(5*sqrt(3))))
Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu przy danym polu powierzchni
​ Iść Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu = (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*sqrt((4*Obszar twarzy dwudziestościanu)/sqrt(3)))
Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu przy danym promieniu kuli środkowej
​ Iść Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu = (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*((4*Promień środkowej kuli dwudziestościanu)/(1+sqrt(5))))
Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu przy danej objętości
​ Iść Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu = (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*((12*Objętość dwudziestościanu)/(5*(3+sqrt(5))))^(1/3))
Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu
​ Iść Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu = (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*Długość krawędzi dwudziestościanu)
Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu przy danym obwodzie ściany
​ Iść Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu = (36*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*Obwód twarzy dwudziestościanu)
Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu przy danym obwodzie
​ Iść Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu = (360*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*Obwód dwudziestościanu)

Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu przy danym polu powierzchni Formułę

Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu = (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*sqrt((4*Obszar twarzy dwudziestościanu)/sqrt(3)))
RA/V = (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*sqrt((4*AFace)/sqrt(3)))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!