Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu = (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*Długość krawędzi dwudziestościanu)
RA/V = (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*le)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 2 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu - (Mierzone w 1 na metr) - Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu to liczbowy stosunek całkowitego pola powierzchni do objętości dwudziestościanu.
Długość krawędzi dwudziestościanu - (Mierzone w Metr) - Długość krawędzi dwudziestościanu to długość dowolnej krawędzi dwudziestościanu lub odległość między dowolną parą sąsiednich wierzchołków dwudziestościanu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Długość krawędzi dwudziestościanu: 10 Metr --> 10 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
RA/V = (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*le) --> (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*10)
Ocenianie ... ...
RA/V = 0.396950722949765
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.396950722949765 1 na metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.396950722949765 0.396951 1 na metr <-- Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia utworzył ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Krajowe Kolegium ICFAI), HUBLI
Nayana Phulphagar zweryfikował ten kalkulator i 1300+ więcej kalkulatorów!

11 Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu Kalkulatory

Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu przy danej przekątnej przestrzennej
Iść Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu = (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*((2*Kosmiczna przekątna dwudziestościanu)/(sqrt(10+(2*sqrt(5))))))
Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu przy danym polu powierzchni bocznej
Iść Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu = (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*sqrt((2*Pole powierzchni bocznej dwudziestościanu)/(9*sqrt(3))))
Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu przy danym promieniu Insphere
Iść Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu = (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*((12*Promień Insfery dwudziestościanu)/(sqrt(3)*(3+sqrt(5)))))
Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu przy danym promieniu okręgu
Iść Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu = (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*((4*Promień okręgu dwudziestościanu)/(sqrt(10+(2*sqrt(5))))))
Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu przy danym polu powierzchni całkowitej
Iść Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu = (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*sqrt(Całkowita powierzchnia dwudziestościanu/(5*sqrt(3))))
Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu przy danym polu powierzchni
Iść Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu = (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*sqrt((4*Obszar twarzy dwudziestościanu)/sqrt(3)))
Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu przy danym promieniu kuli środkowej
Iść Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu = (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*((4*Promień środkowej kuli dwudziestościanu)/(1+sqrt(5))))
Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu przy danej objętości
Iść Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu = (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*((12*Objętość dwudziestościanu)/(5*(3+sqrt(5))))^(1/3))
Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu
Iść Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu = (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*Długość krawędzi dwudziestościanu)
Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu przy danym obwodzie ściany
Iść Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu = (36*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*Obwód twarzy dwudziestościanu)
Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu przy danym obwodzie
Iść Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu = (360*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*Obwód dwudziestościanu)

Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu Formułę

Stosunek powierzchni do objętości dwudziestościanu = (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*Długość krawędzi dwudziestościanu)
RA/V = (12*sqrt(3))/((3+sqrt(5))*le)
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!