Ilość produktów hydratacji na jednostkę suchego cementu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Objętość stałych produktów hydratacji = (Objętość uwodnionego cementu/Całkowita objętość suchego cementu faktycznie nawodnionego)
Vp = (Vhc/Vcah)
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Objętość stałych produktów hydratacji - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość stałych produktów hydratacji definiuje się jako całkowitą objętość produktów stałych po uwodnieniu.
Objętość uwodnionego cementu - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość uwodnionego cementu jest definiowana jako całkowita objętość cementu, na którą wpływa reakcja chemiczna między cementem a wodą.
Całkowita objętość suchego cementu faktycznie nawodnionego - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Całkowita objętość suchego cementu faktycznie uwodnionego jest definiowana jako stosunek masy suchego cementu faktycznie uwodnionego do masy właściwej suchego cementu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Objętość uwodnionego cementu: 70 Mililitr --> 7E-05 Sześcienny Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Całkowita objętość suchego cementu faktycznie nawodnionego: 3.15 Gram na mililitr --> 3150 Kilogram na metr sześcienny (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Vp = (Vhc/Vcah) --> (7E-05/3150)
Ocenianie ... ...
Vp = 2.22222222222222E-08
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2.22222222222222E-08 Sześcienny Metr -->22.2222222222222 Sześcienny Milimetr (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
22.2222222222222 Sześcienny Milimetr <-- Objętość stałych produktów hydratacji
(Obliczenie zakończone za 00.000 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA utworzył ten kalkulator i 2100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Swarnima Singh
NIT Jaipur (mnitj), dżipur
Swarnima Singh zweryfikował ten kalkulator i 10+ więcej kalkulatorów!

7 Wymieszaj projekt Kalkulatory

Moduł pękania próbki prostokątnej w zginaniu trzypunktowym
Iść Moduł pękania betonu w trójpunktowym zginaniu = (3*Obciążenie w punkcie złamania*Długość sekcji)/(2*Szerokość sekcji*(Średnia grubość przekroju^2))
Moduł pękania próbki prostokątnej przy zginaniu czteropunktowym
Iść Moduł pękania betonu czteropunktowego zginania = (Obciążenie w punkcie złamania*Długość sekcji)/(Szerokość sekcji*(Średnia grubość przekroju^2))
Stosunek przestrzeni żelowej dla pełnego nawodnienia
Iść Stosunek przestrzeni żelowej = (0.657*Masa cementu)/((0.319*Masa cementu)+Objętość wody do mieszania)
Ilość produktów hydratacji na jednostkę suchego cementu
Iść Objętość stałych produktów hydratacji = (Objętość uwodnionego cementu/Całkowita objętość suchego cementu faktycznie nawodnionego)
Docelowa średnia siła dla projektu mieszanki
Iść Docelowa średnia wytrzymałość na ściskanie = Charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie+(1.65*Odchylenie standardowe rozkładu)
Objętość pustych porów kapilarnych
Iść Objętość pustych porów kapilarnych = (Objętość porów kapilarnych-Objętość porów kapilarnych wypełnionych wodą)
Moduł sprężystości betonu
Iść Moduł sprężystości betonu do projektowania mieszanek = 5000*(Charakterystyka Wytrzymałość betonu na ściskanie)^0.5

Ilość produktów hydratacji na jednostkę suchego cementu Formułę

Objętość stałych produktów hydratacji = (Objętość uwodnionego cementu/Całkowita objętość suchego cementu faktycznie nawodnionego)
Vp = (Vhc/Vcah)
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!