Gebied onder curve voor oraal toegediende geneesmiddelen Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Gebied onder curve niet-intraveneus = (Biologische beschikbaarheid van geneesmiddel*Gebied onder Curve Intraveneus*Dosis niet-intraveneus)/Dosis Intraveneus
AUCpo = (f*AUCiv*Dpo)/Div
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Gebied onder curve niet-intraveneus - (Gemeten in Mol seconde per kubieke meter) - Het gebied onder de curve niet-intraveneus is de integraal van de concentratie-tijdcurve nadat een enkele dosis oraal is toegediend.
Biologische beschikbaarheid van geneesmiddel - De biologische beschikbaarheid van een geneesmiddel wordt gedefinieerd als de systemisch beschikbare fractie van een geneesmiddel.
Gebied onder Curve Intraveneus - (Gemeten in Mol seconde per kubieke meter) - Oppervlakte onder curve Intraveneus is de integraal van de concentratie-tijdcurve na intraveneuze toediening van een enkelvoudige dosis.
Dosis niet-intraveneus - (Gemeten in Wrat) - De dosis niet-intraveneus is de hoeveelheid geneesmiddel die oraal wordt toegediend.
Dosis Intraveneus - (Gemeten in Wrat) - De dosis intraveneus is de hoeveelheid geneesmiddel die intraveneus wordt toegediend.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Biologische beschikbaarheid van geneesmiddel: 9.5 --> Geen conversie vereist
Gebied onder Curve Intraveneus: 11 Mol seconde per liter --> 11000 Mol seconde per kubieke meter (Bekijk de conversie hier)
Dosis niet-intraveneus: 4 Wrat --> 4 Wrat Geen conversie vereist
Dosis Intraveneus: 12 Wrat --> 12 Wrat Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
AUCpo = (f*AUCiv*Dpo)/Div --> (9.5*11000*4)/12
Evalueren ... ...
AUCpo = 34833.3333333333
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
34833.3333333333 Mol seconde per kubieke meter -->34.8333333333333 Mol seconde per liter (Bekijk de conversie hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
34.8333333333333 Mol seconde per liter <-- Gebied onder curve niet-intraveneus
(Berekening voltooid in 00.016 seconden)

Credits

Gemaakt door Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 700+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Prerana Bakli
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Meghalaya
Prerana Bakli heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1300+ rekenmachines!

8 Gebied onder curve Rekenmachines

Gebied onder curve voor intraveneuze toediening van geneesmiddelen
Gaan Gebied onder Curve Intraveneus = (Gebied onder curve niet-intraveneus*Dosis Intraveneus)/(Biologische beschikbaarheid van geneesmiddel*Dosis niet-intraveneus)
Gebied onder curve voor oraal toegediende geneesmiddelen
Gaan Gebied onder curve niet-intraveneus = (Biologische beschikbaarheid van geneesmiddel*Gebied onder Curve Intraveneus*Dosis niet-intraveneus)/Dosis Intraveneus
Gebied onder de curve van het geneesmiddel voor doseringstype A
Gaan Oppervlakte onder curve Dosering A = (Relatieve biologische beschikbaarheid*Oppervlakte onder curve Dosering B)*(Dosistype A/Dosistype B)
Gebied onder curve van geneesmiddel voor doseringstype B
Gaan Oppervlakte onder curve Dosering B = (Oppervlakte onder curve Dosering A/Relatieve biologische beschikbaarheid)*(Dosistype B/Dosistype A)
Gebied onder curve gegeven dosis en distributievolume
Gaan Gebied onder curve = Dosis/(Distributievolume*Eliminatiesnelheidsconstante:)
Oppervlakte onder curve gegeven gemiddelde plasmaconcentratie
Gaan Gebied onder curve = Gemiddelde plasmaconcentratie*Doseringsinterval
Gemiddelde plasmaconcentratie gegeven oppervlakte onder curve
Gaan Gemiddelde plasmaconcentratie = Gebied onder curve/Doseringsinterval
Gebied onder curve gegeven Volume van plasma gewist
Gaan Gebied onder curve = Dosis/Volume van plasma gewist

Gebied onder curve voor oraal toegediende geneesmiddelen Formule

Gebied onder curve niet-intraveneus = (Biologische beschikbaarheid van geneesmiddel*Gebied onder Curve Intraveneus*Dosis niet-intraveneus)/Dosis Intraveneus
AUCpo = (f*AUCiv*Dpo)/Div

Wat is farmacokinetiek?

Farmacokinetiek is een tak van farmacologie die zich toelegt op het bepalen van het lot van stoffen die aan een levend organisme worden toegediend. De stoffen die van belang zijn, omvatten alle chemische xenobiotica zoals: farmaceutische geneesmiddelen, pesticiden, voedseladditieven, cosmetica, enz. Het probeert het chemisch metabolisme te analyseren en het lot van een chemische stof te ontdekken vanaf het moment dat het wordt toegediend tot het punt waarop het wordt volledig uit het lichaam verwijderd. Farmacokinetiek is de studie van hoe een organisme een medicijn beïnvloedt, terwijl farmacodynamiek (PD) de studie is van hoe het medicijn het organisme beïnvloedt. Beide beïnvloeden samen de dosering, het voordeel en de bijwerkingen, zoals te zien is in PK / PD-modellen.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!