Gebied onder curve gegeven Volume van plasma gewist Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Gebied onder curve = Dosis/Volume van plasma gewist
AUC = D/CL
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Gebied onder curve - (Gemeten in Mol seconde per kubieke meter) - Area under Curve (AUC) is de definitieve integraal van een curve die de variatie van een geneesmiddelconcentratie in bloedplasma beschrijft als een functie van tijd.
Dosis - (Gemeten in Wrat) - De dosis is de hoeveelheid toegediend geneesmiddel.
Volume van plasma gewist - (Gemeten in Kubieke meter per seconde) - Het Volume of Plasma Cleared wordt gedefinieerd als de hoeveelheid plasma die per tijdseenheid van het geneesmiddel wordt verwijderd.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Dosis: 8 Wrat --> 8 Wrat Geen conversie vereist
Volume van plasma gewist: 0.48 Liter / seconde --> 0.00048 Kubieke meter per seconde (Bekijk de conversie hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
AUC = D/CL --> 8/0.00048
Evalueren ... ...
AUC = 16666.6666666667
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
16666.6666666667 Mol seconde per kubieke meter -->16.6666666666667 Mol seconde per liter (Bekijk de conversie hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
16.6666666666667 Mol seconde per liter <-- Gebied onder curve
(Berekening voltooid in 00.000 seconden)

Credits

Gemaakt door Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 700+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Prerana Bakli
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Meghalaya
Prerana Bakli heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1300+ rekenmachines!

8 Gebied onder curve Rekenmachines

Gebied onder curve voor intraveneuze toediening van geneesmiddelen
Gaan Gebied onder Curve Intraveneus = (Gebied onder curve niet-intraveneus*Dosis Intraveneus)/(Biologische beschikbaarheid van geneesmiddel*Dosis niet-intraveneus)
Gebied onder curve voor oraal toegediende geneesmiddelen
Gaan Gebied onder curve niet-intraveneus = (Biologische beschikbaarheid van geneesmiddel*Gebied onder Curve Intraveneus*Dosis niet-intraveneus)/Dosis Intraveneus
Gebied onder de curve van het geneesmiddel voor doseringstype A
Gaan Oppervlakte onder curve Dosering A = (Relatieve biologische beschikbaarheid*Oppervlakte onder curve Dosering B)*(Dosistype A/Dosistype B)
Gebied onder curve van geneesmiddel voor doseringstype B
Gaan Oppervlakte onder curve Dosering B = (Oppervlakte onder curve Dosering A/Relatieve biologische beschikbaarheid)*(Dosistype B/Dosistype A)
Gebied onder curve gegeven dosis en distributievolume
Gaan Gebied onder curve = Dosis/(Distributievolume*Eliminatiesnelheidsconstante:)
Oppervlakte onder curve gegeven gemiddelde plasmaconcentratie
Gaan Gebied onder curve = Gemiddelde plasmaconcentratie*Doseringsinterval
Gemiddelde plasmaconcentratie gegeven oppervlakte onder curve
Gaan Gemiddelde plasmaconcentratie = Gebied onder curve/Doseringsinterval
Gebied onder curve gegeven Volume van plasma gewist
Gaan Gebied onder curve = Dosis/Volume van plasma gewist

Gebied onder curve gegeven Volume van plasma gewist Formule

Gebied onder curve = Dosis/Volume van plasma gewist
AUC = D/CL

Wat is farmacokinetiek?

Farmacokinetiek is een tak van farmacologie die zich toelegt op het bepalen van het lot van stoffen die aan een levend organisme worden toegediend. De stoffen die van belang zijn, omvatten alle chemische xenobiotica zoals: farmaceutische geneesmiddelen, pesticiden, voedseladditieven, cosmetica, enz. Het probeert het chemisch metabolisme te analyseren en het lot van een chemische stof te ontdekken vanaf het moment dat het wordt toegediend tot het punt waarop het wordt volledig uit het lichaam verwijderd. Farmacokinetiek is de studie van hoe een organisme een medicijn beïnvloedt, terwijl farmacodynamiek (PD) de studie is van hoe het medicijn het organisme beïnvloedt. Beide beïnvloeden samen de dosering, het voordeel en de bijwerkingen, zoals te zien is in PK / PD-modellen.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!