Vrijheidsgraden in F-test Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Graden van vrijheid = Monstergrootte-1
DF = N-1
Deze formule gebruikt 2 Variabelen
Variabelen gebruikt
Graden van vrijheid - Vrijheidsgraden is het aantal waarden in de uiteindelijke berekening van een statistiek dat vrij kan variëren. Het varieert afhankelijk van de specifieke statistische test of analyse die wordt uitgevoerd.
Monstergrootte - Steekproefgrootte is het totale aantal waarnemingen of gegevenspunten dat in een steekproef is verzameld. Het vertegenwoordigt het aantal individuen, items of gebeurtenissen in de steekproef.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Monstergrootte: 10 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
DF = N-1 --> 10-1
Evalueren ... ...
DF = 9
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
9 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
9 <-- Graden van vrijheid
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Prachi
Kamala Nehru College, Universiteit van Delhi (KNC), New Delhi
Prachi heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Mona Gladys
St Joseph's College (SJC), Bengaluru
Mona Gladys heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1800+ rekenmachines!

7 Graden van vrijheid Rekenmachines

Vrijheidsgraden in onafhankelijke steekproeven t-test
Gaan Graden van vrijheid = Grootte van monster X+Grootte van monster Y-2
Vrijheidsgraden in eenrichtings-ANOVA-test binnen groepen
Gaan Graden van vrijheid = Totale steekproefomvang-Aantal groepen
Vrijheidsgraden in Chi-kwadraat Onafhankelijkheidstest
Gaan Graden van vrijheid = (Aantal rijen-1)*(Aantal columns-1)
Vrijheidsgraden in eenvoudige lineaire regressietest
Gaan Graden van vrijheid = Monstergrootte-2
Vrijheidsgraden in Chi-kwadraat Goodness of Fit-test
Gaan Graden van vrijheid = Aantal groepen-1
Vrijheidsgraden in één steekproef t-test
Gaan Graden van vrijheid = Monstergrootte-1
Vrijheidsgraden in F-test
Gaan Graden van vrijheid = Monstergrootte-1

Vrijheidsgraden in F-test Formule

Graden van vrijheid = Monstergrootte-1
DF = N-1

Wat is vrijheidsgraad in de statistiek?

Bij verklarende statistiek schatten we een parameter van een populatie door een statistiek van een steekproef te berekenen. Het aantal onafhankelijke stukjes informatie dat wordt gebruikt om de statistiek te berekenen, wordt de vrijheidsgraden genoemd. De vrijheidsgraden van een statistiek zijn afhankelijk van de steekproefomvang. Als de steekproefomvang klein is, zijn er maar een paar onafhankelijke stukjes informatie, en dus ook maar een paar vrijheidsgraden. Wanneer de steekproefomvang groot is, zijn er veel onafhankelijke stukjes informatie en dus veel vrijheidsgraden. Hoewel vrijheidsgraden nauw verband houden met de steekproefomvang, zijn ze niet hetzelfde. Er zijn altijd minder vrijheidsgraden dan de steekproefomvang. Wanneer we een parameter schatten, moeten we beperkingen introduceren in hoe waarden aan elkaar gerelateerd zijn. Als gevolg hiervan zijn de stukjes informatie niet allemaal onafhankelijk. Met andere woorden, de waarden in de steekproef zijn niet allemaal vrij om te variëren.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!