Stopnie swobody w teście F Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stopnie swobody = Wielkość próbki-1
DF = N-1
Ta formuła używa 2 Zmienne
Używane zmienne
Stopnie swobody - Stopnie swobody to liczba wartości w ostatecznym obliczeniu statystyki, które mogą się zmieniać. Różni się w zależności od konkretnego przeprowadzanego testu statystycznego lub analizy.
Wielkość próbki - Wielkość próbki to całkowita liczba obserwacji lub punktów danych zebranych w próbce. Reprezentuje liczbę osób, elementów lub zdarzeń objętych próbą.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Wielkość próbki: 10 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
DF = N-1 --> 10-1
Ocenianie ... ...
DF = 9
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
9 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
9 <-- Stopnie swobody
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Prachi
Kamala Nehru College, Uniwersytet w Delhi (KNC), Nowe Delhi
Prachi utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Mona Gladys
St Joseph's College (SJC), Bengaluru
Mona Gladys zweryfikował ten kalkulator i 1800+ więcej kalkulatorów!

7 Stopnie swobody Kalkulatory

Stopnie swobody w jednokierunkowym teście ANOVA w grupach
​ Iść Stopnie swobody = Całkowity rozmiar próbki-Liczba grup
Stopnie swobody w teście niezależności chi-kwadrat
​ Iść Stopnie swobody = (Liczba rzędów-1)*(Liczba kolumn-1)
Stopnie swobody w niezależnych próbkach Test t
​ Iść Stopnie swobody = Rozmiar próbki X+Rozmiar próbki Y-2
Stopnie swobody w prostym teście regresji liniowej
​ Iść Stopnie swobody = Wielkość próbki-2
Stopnie swobody w jednej próbce Test t
​ Iść Stopnie swobody = Wielkość próbki-1
Stopnie swobody w teście F
​ Iść Stopnie swobody = Wielkość próbki-1
Stopnie swobody w teście dobroci dopasowania chi-kwadrat
​ Iść Stopnie swobody = Liczba grup-1

Stopnie swobody w teście F Formułę

Stopnie swobody = Wielkość próbki-1
DF = N-1

Co to jest stopień swobody w statystyce?

W statystyce wnioskowania szacujemy parametr populacji, obliczając statystykę próby. Liczba niezależnych informacji wykorzystanych do obliczenia statystyki nazywana jest stopniami swobody. Stopnie swobody statystyki zależą od wielkości próby. Gdy wielkość próby jest mała, istnieje tylko kilka niezależnych fragmentów informacji, a zatem tylko kilka stopni swobody. Gdy wielkość próbki jest duża, istnieje wiele niezależnych fragmentów informacji, a zatem wiele stopni swobody. Chociaż stopnie swobody są ściśle związane z wielkością próbki, to nie to samo. Zawsze jest mniej stopni swobody niż wielkość próbki. Kiedy szacujemy parametr, musimy wprowadzić ograniczenia w sposobie, w jaki wartości są ze sobą powiązane. W rezultacie nie wszystkie informacje są niezależne. Innymi słowy, nie wszystkie wartości w próbce mogą się zmieniać.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!