Inductie per eenheid Lengte coaxkabel Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Inductie per lengte-eenheid coaxkabel = Magnetische permeabiliteit/2*pi*ln(Buitenradius van coaxkabel/Binnenradius van coaxkabel)
Lc = μ/2*pi*ln(br/ar)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 1 Functies, 4 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - Archimedes' constant Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Functies die worden gebruikt
ln - Natural logarithm function (base e), ln(Number)
Variabelen gebruikt
Inductie per lengte-eenheid coaxkabel - (Gemeten in Henry / Meter) - Inductie per lengte-eenheid van coaxkabel verwijst naar het vermogen van de kabel om energie op te slaan in zijn elektromagnetische veld wanneer er een elektrische stroom doorheen stroomt.
Magnetische permeabiliteit - (Gemeten in Henry / Meter) - Magnetische permeabiliteit is een eigenschap van het vermogen van een materiaal om op een magnetisch veld te reageren. Het kwantificeert hoe gemakkelijk een stof kan worden gemagnetiseerd in de aanwezigheid van een magnetisch veld.
Buitenradius van coaxkabel - (Gemeten in Meter) - De buitenradius van de coaxkabel is de afstand van het midden tot de buitenrand van de coaxkabel.
Binnenradius van coaxkabel - (Gemeten in Meter) - De binnenradius van de coaxkabel is de afstand van het midden tot de binnenrand van de coaxkabel.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Magnetische permeabiliteit: 29.31 Henry / Centimeter --> 2931 Henry / Meter (Bekijk de conversie hier)
Buitenradius van coaxkabel: 18.91 Centimeter --> 0.1891 Meter (Bekijk de conversie hier)
Binnenradius van coaxkabel: 0.25 Centimeter --> 0.0025 Meter (Bekijk de conversie hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Lc = μ/2*pi*ln(br/ar) --> 2931/2*pi*ln(0.1891/0.0025)
Evalueren ... ...
Lc = 19916.8535127247
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
19916.8535127247 Henry / Meter -->199.168535127247 Henry / Centimeter (Bekijk de conversie hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
199.168535127247 199.1685 Henry / Centimeter <-- Inductie per lengte-eenheid coaxkabel
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Gowthaman N
Vellore Instituut voor Technologie (VIT Universiteit), Chennai
Gowthaman N heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 25+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Parminder Singh
Universiteit van Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 600+ rekenmachines!

12 Geleide golven in veldtheorie Rekenmachines

Karakteristieke impedantie van lijn
Gaan Karakteristieke impedantie = sqrt(Magnetische permeabiliteit*pi*10^-7/Diëlektrische permittiviteit)*(Plaat afstand/Plaatbreedte)
Totale weerstand van coaxkabel
Gaan Totale weerstand van coaxkabel = 1/(2*pi*Huid diepte*Elektrische geleiding)*(1/Binnenradius van coaxkabel+1/Buitenradius van coaxkabel)
Inductie per eenheid Lengte coaxkabel
Gaan Inductie per lengte-eenheid coaxkabel = Magnetische permeabiliteit/2*pi*ln(Buitenradius van coaxkabel/Binnenradius van coaxkabel)
Geleiding van coaxkabel
Gaan Geleiding van coaxkabel = (2*pi*Elektrische geleiding)/ln(Buitenradius van coaxkabel/Binnenradius van coaxkabel)
Innerlijke weerstand van coaxkabel
Gaan Innerlijke weerstand van coaxkabel = 1/(2*pi*Binnenradius van coaxkabel*Huid diepte*Elektrische geleiding)
Radiale afsnijhoekfrequentie
Gaan Afsnijhoekfrequentie = (Modusnummer*pi*[c])/(Brekingsindex*Plaat afstand)
Buitenweerstand van coaxkabel
Gaan Buitenweerstand van coaxkabel = 1/(2*pi*Huid diepte*Buitenradius van coaxkabel*Elektrische geleiding)
Inductie tussen geleiders
Gaan Geleiderinductie = Magnetische permeabiliteit*pi*10^-7*Plaat afstand/(Plaatbreedte)
Omvang van Wavevector
Gaan Golfvector = Hoekfrequentie*sqrt(Magnetische permeabiliteit*Diëlektrische permittiviteit)
Huideffectweerstand
Gaan Huideffectweerstand = 2/(Elektrische geleiding*Huid diepte*Plaatbreedte)
Afgesneden golflengte
Gaan Afgesneden golflengte = (2*Brekingsindex*Plaat afstand)/Modusnummer
Fasesnelheid in microstriplijn
Gaan Fasesnelheid = [c]/sqrt(Diëlektrische permittiviteit)

Inductie per eenheid Lengte coaxkabel Formule

Inductie per lengte-eenheid coaxkabel = Magnetische permeabiliteit/2*pi*ln(Buitenradius van coaxkabel/Binnenradius van coaxkabel)
Lc = μ/2*pi*ln(br/ar)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!