Nde Term van Harmonische Progressie Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Nde Termijn van HP = 1/(Eerste termijn van HP+(Totale voorwaarden van HP-1)*Veelvoorkomend verschil van HP)
Tn = 1/(a+(nTotal-1)*d)
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Nde Termijn van HP - De Nde Term van HP is de term die overeenkomt met de index of positie van het getal n vanaf het begin in de gegeven Harmonische Progressie.
Eerste termijn van HP - De eerste term van HP is de waarde die overeenkomt met de eerste term in de harmonische progressie.
Totale voorwaarden van HP - De Total Terms of HP is het totale aantal termen dat aanwezig is in de gegeven volgorde van Harmonische Progressie.
Veelvoorkomend verschil van HP - Het gemeenschappelijke verschil van HP is het verschil tussen de wederkerigheid van een willekeurige term en de wederkerigheid van de lopende termijn van de harmonische progressie.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Eerste termijn van HP: 3 --> Geen conversie vereist
Totale voorwaarden van HP: 12 --> Geen conversie vereist
Veelvoorkomend verschil van HP: 2 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Tn = 1/(a+(nTotal-1)*d) --> 1/(3+(12-1)*2)
Evalueren ... ...
Tn = 0.04
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.04 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.04 <-- Nde Termijn van HP
(Berekening voltooid in 00.000 seconden)

Credits

Gemaakt door Mayank Tayal
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Durgapur
Mayank Tayal heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 25+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Alithea Fernandes
Don Bosco College of Engineering (DBCE), Goa
Alithea Fernandes heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 100+ rekenmachines!

2 Harmonische progressie Rekenmachines

Som van eerste N termen van harmonische progressie
Gaan Som van eerste N voorwaarden van HP = (1/Veelvoorkomend verschil van HP)*ln((2*Eerste termijn van HP+(2*Totale voorwaarden van HP-1)*Veelvoorkomend verschil van HP)/(2*Eerste termijn van HP-Veelvoorkomend verschil van HP))
Nde Term van Harmonische Progressie
Gaan Nde Termijn van HP = 1/(Eerste termijn van HP+(Totale voorwaarden van HP-1)*Veelvoorkomend verschil van HP)

Nde Term van Harmonische Progressie Formule

Nde Termijn van HP = 1/(Eerste termijn van HP+(Totale voorwaarden van HP-1)*Veelvoorkomend verschil van HP)
Tn = 1/(a+(nTotal-1)*d)

Wat is harmonische progressie?

In de wiskunde is een harmonische progressie een progressie die wordt gevormd door de reciproke getallen van een rekenkundige progressie te nemen. Evenzo is een reeks een harmonische progressie wanneer elke term het harmonische gemiddelde is van de aangrenzende termen.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!