Energia cieplna z wykorzystaniem molowej pojemności cieplnej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Ciepło = Zmiana temperatury*Molowa pojemność cieplna*Liczba moli
Q = ∆T*cm*Nmoles
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Ciepło - (Mierzone w Dżul) - Ciepło to forma energii, która jest przekazywana pomiędzy systemami lub obiektami o różnych temperaturach (przepływa z systemu wysokotemperaturowego do systemu niskotemperaturowego).
Zmiana temperatury - (Mierzone w kelwin) - Zmiana temperatury to różnica między temperaturą początkową i końcową.
Molowa pojemność cieplna - (Mierzone w Dżul na kelwin na mole) - Molowa pojemność cieplna to ilość energii potrzebna do podniesienia temperatury jednego mola substancji o jeden stopień.
Liczba moli - Liczba moli to ilość gazu obecnego w moli. 1 mol gazu waży tyle, ile wynosi jego masa cząsteczkowa.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Zmiana temperatury: 50 kelwin --> 50 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Molowa pojemność cieplna: 8 Dżul na kelwin na mole --> 8 Dżul na kelwin na mole Nie jest wymagana konwersja
Liczba moli: 2 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Q = ∆T*cm*Nmoles --> 50*8*2
Ocenianie ... ...
Q = 800
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
800 Dżul --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
800 Dżul <-- Ciepło
(Obliczenie zakończone za 00.000 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Pratibha
Instytut Nauk Stosowanych Amity (AIAS, Uniwersytet Amity), Noida, Indie
Pratibha zweryfikował ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!

7 Pojemność cieplna Kalkulatory

Ciepło molowe syntezy rozpuszczalnika podane Masa cząsteczkowa rozpuszczalnika
Iść Molowe ciepło syntezy = ([R]*(Punkt zamarzania rozpuszczalnika^2)*Waga molekularna)/(Molowa stała punktu krzepnięcia*1000)
Współczynnik stechiometryczny dla i-tego składnika w reakcji
Iść Współczynnik stechiometryczny dla i-tego składnika = Zmiana liczby moli i-tego reagenta/Zmiana zakresu reakcji
Zmiana temperatury za pomocą molowej pojemności cieplnej
Iść Zmiana temperatury = Ciepło/(Molowa pojemność cieplna*Liczba moli)
Liczba moli przy użyciu molowej pojemności cieplnej
Iść Liczba moli = Ciepło/(Molowa pojemność cieplna*Zmiana temperatury)
Molowa pojemność cieplna
Iść Molowa pojemność cieplna = Ciepło/(Liczba moli*Zmiana temperatury)
Energia cieplna z wykorzystaniem molowej pojemności cieplnej
Iść Ciepło = Zmiana temperatury*Molowa pojemność cieplna*Liczba moli
Termodynamiczna beta
Iść Termodynamiczna beta = 1/([BoltZ]*Temperatura)

Energia cieplna z wykorzystaniem molowej pojemności cieplnej Formułę

Ciepło = Zmiana temperatury*Molowa pojemność cieplna*Liczba moli
Q = ∆T*cm*Nmoles
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!