Ciepło polimeryzacji Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Ciepło polimeryzacji = Energia aktywacji do propagacji-Energia aktywacji depolimeryzacji
ΔHp = Ep-Edp
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Ciepło polimeryzacji - (Mierzone w Joule Per Mole) - Ciepło polimeryzacji to zmiana entalpii podczas polimeryzacji.
Energia aktywacji do propagacji - (Mierzone w Joule Per Mole) - Energia aktywacji do propagacji to minimalna ilość energii, która musi zostać dostarczona, aby związki wywołały reakcję chemiczną.
Energia aktywacji depolimeryzacji - (Mierzone w Joule Per Mole) - Energia aktywacji depolimeryzacji to minimalna ilość dodatkowej energii wymaganej przez reagującą cząsteczkę, aby przekształcić się w produkt w depolimeryzacji.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Energia aktywacji do propagacji: 12 KiloJule Per Mole --> 12000 Joule Per Mole (Sprawdź konwersję tutaj)
Energia aktywacji depolimeryzacji: 5.65 KiloJule Per Mole --> 5650 Joule Per Mole (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ΔHp = Ep-Edp --> 12000-5650
Ocenianie ... ...
ΔHp = 6350
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
6350 Joule Per Mole -->6.35 KiloJule Per Mole (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
6.35 KiloJule Per Mole <-- Ciepło polimeryzacji
(Obliczenie zakończone za 00.016 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Pratibha
Instytut Nauk Stosowanych Amity (AIAS, Uniwersytet Amity), Noida, Indie
Pratibha utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

9 Charakterystyka spektrometryczna polimerów Kalkulatory

Energia elektronu Auger

Energia elektronu Auger

Formuła
`"E"_{"A"} = "E"_{"o1"}-"E"_{"i"}+"E"_{"o2"}`

Przykład
`"12.99V"="15V"-"5.01V"+"3V"`

Kalkulator
LaTeX
Iść Energia elektronu Auger = Energia elektronu zewnętrznej powłoki-Energia elektronu powłoki wewnętrznej+Energia drugiego elektronu zewnętrznej powłoki
Energia kinetyczna podana Energia wiązania

Energia kinetyczna podana Energia wiązania

Formuła
`"E"_{"kinetic"} = ("[hP]"*"v")-"E"_{"binding"}-"Φ"`

Przykład
`"9.302568J"=("[hP]"*"2.4E^34Hz")-"5.1N*m"-"1.5J"`

Kalkulator
LaTeX
Iść Energia kinetyczna fotoelektronu = ([hP]*Częstotliwość światła)-Energia wiązania fotoelektronu-Funkcja pracy
Energia wiązania podana funkcja pracy

Energia wiązania podana funkcja pracy

Formuła
`"E"_{"binding"} = ("[hP]"*"v")-"E"_{"kinetic"}-"Φ"`

Przykład
`"14.40257N*m"=("[hP]"*"2.4E^34Hz")-"6.6E^-19J"-"1.5J"`

Kalkulator
LaTeX
Iść Energia wiązania fotoelektronu = ([hP]*Częstotliwość światła)-Energia kinetyczna fotoelektronu-Funkcja pracy
Przewodność cieplna przy danym natężeniu przepływu ciepła

Przewodność cieplna przy danym natężeniu przepływu ciepła

Formuła
`"k" = ("Q"*"L")/ ("A"_{"sample"}*"∆T")`

Przykład
`"2.079208W/(m*K)"=("125W"*"21m")/ ("25m²"*"50.5K")`

Kalkulator
LaTeX
Iść Przewodność cieplna = (Szybkość przepływu ciepła*Grubość próbki)/ (Obszar próbki*Zmiana temperatury)
Zmiana temperatury ze względu na przewodność cieplną

Zmiana temperatury ze względu na przewodność cieplną

Formuła
`"∆T" = ("Q"*"L")/("A"_{"sample"}*"k")`

Przykład
`"10.31434K"=("125W"*"21m")/("25m²"*"10.18W/(m*K)")`

Kalkulator
LaTeX
Iść Zmiana temperatury = (Szybkość przepływu ciepła*Grubość próbki)/(Obszar próbki*Przewodność cieplna)
Specyficzna pojemność cieplna podana dyfuzyjność cieplna

Specyficzna pojemność cieplna podana dyfuzyjność cieplna

Formuła
`"c" = "k"/("α"*"ρ")`

Przykład
`"6.4E^-7kJ/kg*K"="10.18W/(m*K)"/("16m²/s"*"997kg/m³")`

Kalkulator
LaTeX
Iść Specyficzna pojemność cieplna = Przewodność cieplna/(Dyfuzyjność cieplna*Gęstość)
Gęstość podana dyfuzyjność cieplna

Gęstość podana dyfuzyjność cieplna

Formuła
`"ρ" = "k"/("α"*"c")`

Przykład
`"0.000152kg/m³"="10.18W/(m*K)"/("16m²/s"*"4.184kJ/kg*K")`

Kalkulator
LaTeX
Iść Gęstość = Przewodność cieplna/(Dyfuzyjność cieplna*Specyficzna pojemność cieplna)
Mobilność przy przewodności

Mobilność przy przewodności

Formuła
`"µ"_{"e"} = "σ"/("e"^{"-"}*"[Charge-e]")`

Przykład
`"1E^17m²/V*s"="0.1S/m"/("6"*"[Charge-e]")`

Kalkulator
LaTeX
Iść Ruchliwość elektronów = Przewodność/(Liczba elektronów*[Charge-e])
Ciepło polimeryzacji

Ciepło polimeryzacji

Formuła
`"ΔH"_{"p"} = "E"_{"p"}-"E"_{"dp"}`

Przykład
`"6.35KJ/mol"="12KJ/mol"-"5.65KJ/mol"`

Kalkulator
LaTeX
Iść Ciepło polimeryzacji = Energia aktywacji do propagacji-Energia aktywacji depolimeryzacji

Ciepło polimeryzacji Formułę

Ciepło polimeryzacji = Energia aktywacji do propagacji-Energia aktywacji depolimeryzacji
ΔHp = Ep-Edp
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!