Wolna entropia Helmholtza Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Wolna entropia Helmholtza = (Entropia-(Energia wewnętrzna/Temperatura))
Φ = (S-(U/T))
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Wolna entropia Helmholtza - (Mierzone w Dżul na Kelvin) - Entropia swobodna Helmholtza służy do wyrażania wpływu sił elektrostatycznych w elektrolicie na jego stan termodynamiczny.
Entropia - (Mierzone w Dżul na Kelvin) - Entropia to miara energii cieplnej systemu na jednostkę temperatury, która jest niedostępna do wykonywania użytecznej pracy.
Energia wewnętrzna - (Mierzone w Dżul) - Energia wewnętrzna układu termodynamicznego to energia w nim zawarta. Jest to energia niezbędna do stworzenia lub przygotowania systemu w dowolnym stanie wewnętrznym.
Temperatura - (Mierzone w kelwin) - Temperatura to stopień lub intensywność ciepła obecnego w substancji lub przedmiocie.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Entropia: 71 Dżul na Kelvin --> 71 Dżul na Kelvin Nie jest wymagana konwersja
Energia wewnętrzna: 121 Dżul --> 121 Dżul Nie jest wymagana konwersja
Temperatura: 85 kelwin --> 85 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Φ = (S-(U/T)) --> (71-(121/85))
Ocenianie ... ...
Φ = 69.5764705882353
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
69.5764705882353 Dżul na Kelvin --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
69.5764705882353 Dżul na Kelvin <-- Wolna entropia Helmholtza
(Obliczenie zakończone za 00.016 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Narodowy Instytut Technologiczny (GNIDA), Meghalaja
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1300+ więcej kalkulatorów!

8 Wolna entropia Helmholtza Kalkulatory

Ciśnienie podane Gibbsowi i Helmholtzowi w wolnej entropii
Iść Nacisk = ((Wolna entropia Helmholtza-Wolna entropia Gibbsa)*Temperatura)/Tom
Klasyczna część swobodnej entropii Helmholtza podana część elektryczna
Iść Klasyczna swobodna entropia Helmholtza = (Wolna entropia Helmholtza-Elektryczna swobodna entropia Helmholtza)
Elektryczna część swobodnej entropii Helmholtza podana część klasyczna
Iść Elektryczna swobodna entropia Helmholtza = (Wolna entropia Helmholtza-Klasyczna swobodna entropia Helmholtza)
Helmholtz Free Entropy biorąc pod uwagę część klasyczną i elektryczną
Iść Wolna entropia Helmholtza = (Klasyczna swobodna entropia Helmholtza+Elektryczna swobodna entropia Helmholtza)
Wolna entropia Helmholtza
Iść Wolna entropia Helmholtza = (Entropia-(Energia wewnętrzna/Temperatura))
Entropia przy danej energii wewnętrznej i swobodnej entropii Helmholtza
Iść Entropia = Wolna entropia Helmholtza+(Energia wewnętrzna/Temperatura)
Energia wewnętrzna przy danych swobodnej entropii i entropii Helmholtza
Iść Energia wewnętrzna = (Entropia-Wolna entropia Helmholtza)*Temperatura
Wolna entropia Helmholtza przy swobodnej energii Helmholtza
Iść Wolna entropia Helmholtza = -(Energia swobodna systemu Helmholtza/Temperatura)

Wolna entropia Helmholtza Formułę

Wolna entropia Helmholtza = (Entropia-(Energia wewnętrzna/Temperatura))
Φ = (S-(U/T))

Co to jest prawo ograniczające Debye-Huckel?

Chemicy Peter Debye i Erich Hückel zauważyli, że roztwory zawierające jonowe substancje rozpuszczone nie zachowują się idealnie nawet przy bardzo niskich stężeniach. Tak więc, chociaż stężenie substancji rozpuszczonych ma fundamentalne znaczenie dla obliczenia dynamiki roztworu, wysnuli teorię, że dodatkowy czynnik, który nazwali gamma, jest niezbędny do obliczenia współczynników aktywności roztworu. W związku z tym opracowali równanie Debye-Hückel i prawo ograniczające Debye-Hückel. Aktywność jest tylko proporcjonalna do stężenia i jest zmieniana przez czynnik znany jako współczynnik aktywności. Czynnik ten uwzględnia energię interakcji jonów w roztworze.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!