Kredyty

Instytut Inżynierii Lotniczej (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

Nachylenie wypadkowej dwóch sił działających na cząstkę Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
theta_degrees = atan((Druga siła*sin(Theta))/(Pierwsza siła+Druga siła*cos(Theta)))
θ = atan((F2*sin(ϑ))/(F1+F2*cos(ϑ)))
Ta formuła używa 4 Funkcje, 3 Zmienne
Używane funkcje
sin - Trigonometric sine function, sin(Angle)
cos - Trigonometric cosine function, cos(Angle)
tan - Trigonometric tangent function, tan(Angle)
atan - Inverse trigonometric tangent function, atan(Number)
Używane zmienne
Druga siła - Druga siła działająca na obiekt w układzie sił. (Mierzone w Newton)
Theta - Theta to kąt, który można zdefiniować jako figurę utworzoną przez dwa promienie spotykające się we wspólnym punkcie końcowym. (Mierzone w Stopień)
Pierwsza siła - Pierwsza siła działająca na obiekt w układzie sił. (Mierzone w Newton)
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Druga siła: 48 Newton --> 48 Newton Nie jest wymagana konwersja
Theta: 30 Stopień --> 0.5235987755982 Radian (Sprawdź konwersję tutaj)
Pierwsza siła: 15 Newton --> 15 Newton Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
θ = atan((F2*sin(ϑ))/(F1+F2*cos(ϑ))) --> atan((48*sin(0.5235987755982))/(15+48*cos(0.5235987755982)))
Ocenianie ... ...
θ = 0.401242839715827
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.401242839715827 Radian -->22.9895212755654 Stopień (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
22.9895212755654 Stopień <-- Kąt
(Obliczenie zakończone za 00.016 sekund)

10+ Statyka cząstek Kalkulatory

Nachylenie wypadkowej dwóch sił działających na cząstkę
theta_degrees = atan((Druga siła*sin(Theta))/(Pierwsza siła+Druga siła*cos(Theta))) Iść
Wypadkowa dwóch sił działających na cząstkę pod kątem
resultant = sqrt(Pierwsza siła^2+(2*Pierwsza siła*Druga siła*cos(Kąt między dwiema siłami))+Druga siła^2) Iść
Wypadkowa dwóch sił działających na cząstkę pod kątem 90 stopni
resultant = sqrt(Pierwsza siła^2+Druga siła^2) Iść
Moment siły
moment_of_force = Siła*Prostopadła odległość między siłą a punktem Iść
Rozdzielczość siły z kątem w kierunku poziomym
horizantal_force = Siła*cos(Kąt) Iść
Rozdzielczość siły z kątem wzdłuż kierunku pionowego
vertical_force = Siła*sin(Kąt) Iść
Wypadkowa dwóch różniących się od siebie równoległych sił o różnej wielkości
resultant = Pierwsza siła-Druga siła Iść
Wypadkowa dwóch sił działających na cząstkę w temperaturze 0 stopni
resultant = Pierwsza siła+Druga siła Iść
Wypadkowa dwóch sił działających na cząstkę pod kątem 180 stopni
resultant = Pierwsza siła-Druga siła Iść
Wypadkowa dwóch podobnych sił równoległych
resultant = Pierwsza siła+Druga siła Iść

Nachylenie wypadkowej dwóch sił działających na cząstkę Formułę

theta_degrees = atan((Druga siła*sin(Theta))/(Pierwsza siła+Druga siła*cos(Theta)))
θ = atan((F2*sin(ϑ))/(F1+F2*cos(ϑ)))

Jakie jest nachylenie siły wypadkowej i wypadkowej?

Nachylenie wypadkowej to kąt utworzony przez wypadkową z pierwszą siłą. Siła wypadkowa jest pojedynczą siłą i związanym z nią momentem obrotowym uzyskanymi przez połączenie układu sił i momentów działających na sztywne ciało.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!