Średnia anomalia na orbicie hiperbolicznej, biorąc pod uwagę anomalię ekscentryczną hiperboliczną Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Średnia anomalia na orbicie hiperbolicznej = Ekscentryczność orbity hiperbolicznej*sinh(Ekscentryczna anomalia na orbicie hiperbolicznej)-Ekscentryczna anomalia na orbicie hiperbolicznej
Mh = eh*sinh(F)-F
Ta formuła używa 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane funkcje
sinh - Hyperbolic sine function, sinh(Number)
Używane zmienne
Średnia anomalia na orbicie hiperbolicznej - (Mierzone w Radian) - Średnia anomalia na orbicie hiperbolicznej to parametr powiązany z czasem, który reprezentuje odległość kątową przebytą przez obiekt po trajektorii hiperbolicznej od momentu przejścia przez perycentrum.
Ekscentryczność orbity hiperbolicznej - Ekscentryczność orbity hiperbolicznej opisuje, jak bardzo orbita różni się od idealnego koła, a wartość ta zazwyczaj mieści się w przedziale od 1 do nieskończoności.
Ekscentryczna anomalia na orbicie hiperbolicznej - (Mierzone w Radian) - Anomalia ekscentryczna na orbicie hiperbolicznej to parametr kątowy charakteryzujący położenie obiektu na jego trajektorii hiperbolicznej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Ekscentryczność orbity hiperbolicznej: 1.339 --> Nie jest wymagana konwersja
Ekscentryczna anomalia na orbicie hiperbolicznej: 68.22 Stopień --> 1.19066361571031 Radian (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Mh = eh*sinh(F)-F --> 1.339*sinh(1.19066361571031)-1.19066361571031
Ocenianie ... ...
Mh = 0.80795713854162
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.80795713854162 Radian -->46.2925340659103 Stopień (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
46.2925340659103 46.29253 Stopień <-- Średnia anomalia na orbicie hiperbolicznej
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Surowy Raj
Indyjski Instytut Technologii w Kharagpur (IIT KGP), Bengal Zachodni
Surowy Raj utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Kartikay Pandit
Narodowy Instytut Technologiczny (GNIDA), Hamirpur
Kartikay Pandit zweryfikował ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!

5 Pozycja orbitalna jako funkcja czasu Kalkulatory

Czas od perycentrum na orbicie hiperbolicznej, biorąc pod uwagę anomalię ekscentryczną hiperboliczną
Iść Czas od Perycentrum = Moment pędu orbity hiperbolicznej^3/([GM.Earth]^2*(Ekscentryczność orbity hiperbolicznej^2-1)^(3/2))*(Ekscentryczność orbity hiperbolicznej*sinh(Ekscentryczna anomalia na orbicie hiperbolicznej)-Ekscentryczna anomalia na orbicie hiperbolicznej)
Prawdziwa anomalia na orbicie hiperbolicznej, biorąc pod uwagę hiperboliczną anomalię ekscentryczną i ekscentryczność
Iść Prawdziwa Anomalia = 2*atan(sqrt((Ekscentryczność orbity hiperbolicznej+1)/(Ekscentryczność orbity hiperbolicznej-1))*tanh(Ekscentryczna anomalia na orbicie hiperbolicznej/2))
Hiperboliczna anomalia ekscentryczna ze względu na ekscentryczność i prawdziwą anomalię
Iść Ekscentryczna anomalia na orbicie hiperbolicznej = 2*atanh(sqrt((Ekscentryczność orbity hiperbolicznej-1)/(Ekscentryczność orbity hiperbolicznej+1))*tan(Prawdziwa Anomalia/2))
Średnia anomalia na orbicie hiperbolicznej, biorąc pod uwagę anomalię ekscentryczną hiperboliczną
Iść Średnia anomalia na orbicie hiperbolicznej = Ekscentryczność orbity hiperbolicznej*sinh(Ekscentryczna anomalia na orbicie hiperbolicznej)-Ekscentryczna anomalia na orbicie hiperbolicznej
Czas od perycentrum na orbicie hiperbolicznej, biorąc pod uwagę średnią anomalię
Iść Czas od Perycentrum = Moment pędu orbity hiperbolicznej^3/([GM.Earth]^2*(Ekscentryczność orbity hiperbolicznej^2-1)^(3/2))*Średnia anomalia na orbicie hiperbolicznej

Średnia anomalia na orbicie hiperbolicznej, biorąc pod uwagę anomalię ekscentryczną hiperboliczną Formułę

Średnia anomalia na orbicie hiperbolicznej = Ekscentryczność orbity hiperbolicznej*sinh(Ekscentryczna anomalia na orbicie hiperbolicznej)-Ekscentryczna anomalia na orbicie hiperbolicznej
Mh = eh*sinh(F)-F
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!