N-ty wyraz progresji harmonicznej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
N-ta kadencja HP = 1/(Pierwsza kadencja HP+(Ogólne warunki HP-1)*Wspólna różnica HP)
Tn = 1/(a+(nTotal-1)*d)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
N-ta kadencja HP - N-ty wyraz HP jest wyrazem odpowiadającym indeksowi lub pozycji liczby n od początku w danym Progresie Harmonicznym.
Pierwsza kadencja HP - Pierwszy człon HP jest wartością odpowiadającą pierwszemu członowi w progresji harmonicznej.
Ogólne warunki HP - Suma terminów HP to całkowita liczba terminów występujących w danej sekwencji progresji harmonicznej.
Wspólna różnica HP - Wspólna różnica HP jest różnicą odwrotności dowolnego terminu od odwrotności jego poprzedniego terminu Postępu Harmonicznego.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Pierwsza kadencja HP: 3 --> Nie jest wymagana konwersja
Ogólne warunki HP: 12 --> Nie jest wymagana konwersja
Wspólna różnica HP: 2 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Tn = 1/(a+(nTotal-1)*d) --> 1/(3+(12-1)*2)
Ocenianie ... ...
Tn = 0.04
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.04 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.04 <-- N-ta kadencja HP
(Obliczenie zakończone za 00.000 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Mayank Tayal
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Durgapur
Mayank Tayal utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Alithea Fernandes
Don Bosco College of Engineering (DBCE), Goa
Alithea Fernandes zweryfikował ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!

2 Progresja harmoniczna Kalkulatory

Suma pierwszych N wyrazów progresji harmonicznej
Iść Suma pierwszych N warunków HP = (1/Wspólna różnica HP)*ln((2*Pierwsza kadencja HP+(2*Ogólne warunki HP-1)*Wspólna różnica HP)/(2*Pierwsza kadencja HP-Wspólna różnica HP))
N-ty wyraz progresji harmonicznej
Iść N-ta kadencja HP = 1/(Pierwsza kadencja HP+(Ogólne warunki HP-1)*Wspólna różnica HP)

N-ty wyraz progresji harmonicznej Formułę

N-ta kadencja HP = 1/(Pierwsza kadencja HP+(Ogólne warunki HP-1)*Wspólna różnica HP)
Tn = 1/(a+(nTotal-1)*d)

Co to jest progresja harmoniczna?

W matematyce postęp harmoniczny to postęp utworzony przez odwrotność postępu arytmetycznego. Równoważnie sekwencja jest progresją harmoniczną, gdy każdy termin jest średnią harmoniczną sąsiednich terminów.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!