Kredyty

Birla Institute of Technology (BITY), Pilani
Ishan Gupta utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh zweryfikował ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!

2 Operacje transferu masowego Kalkulatory

Względna zmienność
relative_volatility = if(Prężność par składnika A/Ułamek molowy składnika A w fazie ciekłej>Prężność par składnika B./Ułamek molowy składnika B w fazie ciekłej) { mole_fraction_a_vapor*(1-Ułamek molowy składnika A w fazie ciekłej)/(Ułamek molowy składnika A w fazie ciekłej*(1-mole_fraction_a_vapor)) } else { mole_fraction_b_vapor*(1-Ułamek molowy składnika B w fazie ciekłej)/(Ułamek molowy składnika B w fazie ciekłej*(1-mole_fraction_b_vapor)) } Iść
Ciśnienie parcjalne (zgodnie z prawem Raoulta)
vapor_pressure_a = Ułamek molowy składnika A w fazie ciekłej*Prężność par czystego składnika A. Iść

Względna zmienność Formułę

relative_volatility = if(Prężność par składnika A/Ułamek molowy składnika A w fazie ciekłej>Prężność par składnika B./Ułamek molowy składnika B w fazie ciekłej) { mole_fraction_a_vapor*(1-Ułamek molowy składnika A w fazie ciekłej)/(Ułamek molowy składnika A w fazie ciekłej*(1-mole_fraction_a_vapor)) } else { mole_fraction_b_vapor*(1-Ułamek molowy składnika B w fazie ciekłej)/(Ułamek molowy składnika B w fazie ciekłej*(1-mole_fraction_b_vapor)) }
α = if(PA/xA>PBo/xB) { mole_fraction_a_vapor*(1-xA)/(xA*(1-mole_fraction_a_vapor)) } else { mole_fraction_b_vapor*(1-xB)/(xB*(1-mole_fraction_b_vapor)) }

Co to jest zmienność względna?

Lotność względna jest miarą porównującą prężności par składników w ciekłej mieszaninie chemikaliów. Ilość ta jest szeroko stosowana w projektowaniu dużych przemysłowych procesów destylacji.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!