Energia przejścia z T1g do T2g Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Energia przejścia z T1g do T2g = (4/5*Różnica energii)+Interakcja konfiguracji
ET1gtoT2gP = (4/5*Δ)+CI
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Energia przejścia z T1g do T2g - (Mierzone w Dioptria) - Energia przejścia z T1g do T2g to przejście energii z T1g do T2g.
Różnica energii - (Mierzone w Dioptria) - Różnica energii to różnica energii między dwoma stanami podstawowymi na diagramie Orgela.
Interakcja konfiguracji - (Mierzone w Dioptria) - Konfiguracja Interakcja to interakcja wynikająca z odpychania podobnych terminów.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Różnica energii: 4000 Dioptria --> 4000 Dioptria Nie jest wymagana konwersja
Interakcja konfiguracji: 800 Dioptria --> 800 Dioptria Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ET1gtoT2gP = (4/5*Δ)+CI --> (4/5*4000)+800
Ocenianie ... ...
ET1gtoT2gP = 4000
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
4000 Dioptria --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
4000 Dioptria <-- Energia przejścia z T1g do T2g
(Obliczenie zakończone za 00.003 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Torsha_Paul
Uniwersytet w Kalkucie (CU), Kalkuta
Torsha_Paul utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee zweryfikował ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!

12 Energia stabilizacji Kalkulatory

Stała równowagi dla kompleksów współrzędnych
Iść Stała formacji dla kompleksów współrzędnych = (Stężenie jonów kompleksowych^Współczynnik stechiometryczny jonów zespolonych)/((Stężenie metalu w kompleksie^Współczynnik stechiometryczny metalu)*(Koncentracja zasad Lewisa^Współczynnik stechiometryczny podstawy Lewisa))
Energia stabilizacji miejsca ośmiościennego
Iść Energia stabilizacji miejsca ośmiościennego = Oktaedryczna energia rozszczepiania pola krystalicznego-Tetraedryczna energia rozszczepiania kryształowego pola
Energia przejścia z T1g do T1gP
Iść Energia przejścia z T1g do T1gP = (3/5*Różnica energii)+(15*Parametr Racaha)+(2*Interakcja konfiguracji)
Energia rozszczepiania pola krystalicznego dla kompleksów tetraedrycznych
Iść Tetraedryczna energia rozszczepiania kryształowego pola = ((Elektrony np. na orbitalach*(-0.6))+(0.4*Elektrony na orbicie T2g))*(4/9)
Energia przejścia z A2g do T1gP
Iść Energia przejścia z A2g do T1gP = (6/5*Różnica energii)+(15*Parametr Racaha)+Interakcja konfiguracji
Energia aktywacji pola krystalicznego dla reakcji dysocjacyjnej
Iść Substytucja dysocjacyjna CFAE = Oktaedryczna energia rozszczepiania pola krystalicznego-CFSE dla kwadratowej piramidy pośredniej
Energia rozszczepiania pola krystalicznego dla kompleksów oktaedrycznych
Iść Oktaedryczna energia rozszczepiania pola krystalicznego = (Elektrony np. na orbitalach*0.6)+(-0.4*Elektrony na orbicie T2g)
Energia aktywacji pola krystalicznego dla reakcji asocjacyjnej
Iść Zastąpienie skojarzone CFAE = Oktaedryczna energia rozszczepiania pola krystalicznego-CFSE dla pięciokątnej bipiramidalnej
Iloczyn rozpuszczalności kompleksu współrzędnych
Iść Iloczyn rozpuszczalności kompleksu współrzędnych = Stała formacji dla kompleksów współrzędnych*Produkt rozpuszczalności
Energia przejścia z A2g do T1gF
Iść Energia przejścia z A2g do T1gF = (9/5*Różnica energii)-Interakcja konfiguracji
Energia przejścia z T1g do T2g
Iść Energia przejścia z T1g do T2g = (4/5*Różnica energii)+Interakcja konfiguracji
Energia przejścia z T1g do A2g
Iść Energia przejścia z T1g do A2g = (9/5*Różnica energii)+Interakcja konfiguracji

Energia przejścia z T1g do T2g Formułę

Energia przejścia z T1g do T2g = (4/5*Różnica energii)+Interakcja konfiguracji
ET1gtoT2gP = (4/5*Δ)+CI
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!