Współczynnik kompresji przy danym prześwicie i objętości skokowej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stopień sprężania = 1+(Objętość przemiatania/Wolumen klirensu)
r = 1+(Vs/Vc)
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Stopień sprężania - Stopień sprężania to stosunek objętości cylindra do objętości komory spalania.
Objętość przemiatania - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość przemiatania to objętość pomiędzy górnym martwym punktem (TDC) a dolnym martwym punktem (BDC).
Wolumen klirensu - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość luzu to objętość pozostająca nad tłokiem silnika po osiągnięciu górnego martwego punktu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Objętość przemiatania: 1178 Sześcienny Centymetr --> 0.001178 Sześcienny Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Wolumen klirensu: 196 Sześcienny Centymetr --> 0.000196 Sześcienny Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
r = 1+(Vs/Vc) --> 1+(0.001178/0.000196)
Ocenianie ... ...
r = 7.01020408163265
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
7.01020408163265 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
7.01020408163265 <-- Stopień sprężania
(Obliczenie zakończone za 00.000 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Akszat Nama
Indyjski Instytut Technologii Informacyjnych, Projektowania i Produkcji (IIITDM), Dżabalpur
Akszat Nama utworzył ten kalkulator i 3 więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prasana Kannan
Szkoła inżynierska Sri sivasubramaniyanadar (ssn kolegium inżynierskie), Ćennaj
Prasana Kannan zweryfikował ten kalkulator i 10+ więcej kalkulatorów!

8 Podstawy silnika IC Kalkulatory

Całkowity współczynnik przenikania ciepła silnika spalinowego
Iść Całkowity współczynnik przenikania ciepła = 1/((1/Współczynnik przenikania ciepła po stronie gazowej)+(Grubość ścianki silnika/Przewodność cieplna materiału)+(1/Współczynnik przenikania ciepła po stronie chłodziwa))
Masa powietrza pobranego w każdym cylindrze
Iść Masa powietrza pobranego w każdym cylindrze = (Ciśnienie powietrza dolotowego*(Wolumen klirensu+Przesunięta objętość))/([R]*Temperatura powietrza wlotowego)
Przenikanie ciepła przez ścianę silnika przy danym ogólnym współczynniku przenikania ciepła
Iść Przenikanie ciepła przez ścianę silnika = Całkowity współczynnik przenikania ciepła*Powierzchnia ściany silnika*(Temperatura po stronie gazu-Temperatura po stronie płynu chłodzącego)
Prędkość strumienia paliwa
Iść Prędkość strumienia paliwa = Współczynnik rozładowania*sqrt(((2*(Ciśnienie wtrysku paliwa-Ciśnienie ładunku wewnątrz cylindra))/Gęstość paliwa))
Energia kinetyczna zmagazynowana w kole zamachowym silnika spalinowego
Iść Energia kinetyczna zmagazynowana w kole zamachowym = (Moment bezwładności koła zamachowego*(Prędkość kątowa koła zamachowego^2))/2
Objętość przemiatania
Iść Objętość przemiatania = (((pi/4)*Średnica wewnętrzna cylindra^2)*Długość skoku)
Współczynnik kompresji przy danym prześwicie i objętości skokowej
Iść Stopień sprężania = 1+(Objętość przemiatania/Wolumen klirensu)
Średnia prędkość tłoka
Iść Średnia prędkość tłoka = 2*Długość skoku*Prędkość silnika

Współczynnik kompresji przy danym prześwicie i objętości skokowej Formułę

Stopień sprężania = 1+(Objętość przemiatania/Wolumen klirensu)
r = 1+(Vs/Vc)
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!