Promień trójkąta Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Promień trójkąta = sqrt((Bok A trójkąta+Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)*(Bok B trójkąta+Bok C trójkąta-Bok A trójkąta)*(Bok A trójkąta-Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)*(Bok A trójkąta+Bok B trójkąta-Bok C trójkąta))/(2*(Bok A trójkąta+Bok B trójkąta+Bok C trójkąta))
ri = sqrt((Sa+Sb+Sc)*(Sb+Sc-Sa)*(Sa-Sb+Sc)*(Sa+Sb-Sc))/(2*(Sa+Sb+Sc))
Ta formuła używa 1 Funkcje, 4 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Promień trójkąta - (Mierzone w Metr) - Promień trójkąta jest zdefiniowany jako promień okręgu, który jest wpisany wewnątrz trójkąta.
Bok A trójkąta - (Mierzone w Metr) - Bok A trójkąta to długość boku A z trzech boków trójkąta. Innymi słowy, bok A trójkąta jest przeciwległy do kąta A.
Bok B trójkąta - (Mierzone w Metr) - Bok B trójkąta to długość boku B z trzech boków. Innymi słowy, bok Bof trójkąta jest przeciwległy do kąta B.
Bok C trójkąta - (Mierzone w Metr) - Bok C trójkąta to długość boku C trzech boków. Innymi słowy, bok C trójkąta jest przeciwległy do kąta C.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Bok A trójkąta: 10 Metr --> 10 Metr Nie jest wymagana konwersja
Bok B trójkąta: 14 Metr --> 14 Metr Nie jest wymagana konwersja
Bok C trójkąta: 20 Metr --> 20 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ri = sqrt((Sa+Sb+Sc)*(Sb+Sc-Sa)*(Sa-Sb+Sc)*(Sa+Sb-Sc))/(2*(Sa+Sb+Sc)) --> sqrt((10+14+20)*(14+20-10)*(10-14+20)*(10+14-20))/(2*(10+14+20))
Ocenianie ... ...
ri = 2.95419578350399
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2.95419578350399 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2.95419578350399 2.954196 Metr <-- Promień trójkąta
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia utworzył ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Nikhil
Uniwersytet w Bombaju (DJSCE), Bombaj
Nikhil zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

7 Promień trójkąta Kalkulatory

Promień Trójkąta
​ Iść Promień okręgu trójkąta = (Bok A trójkąta*Bok B trójkąta*Bok C trójkąta)/sqrt((Bok A trójkąta+Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)*(Bok B trójkąta-Bok A trójkąta+Bok C trójkąta)*(Bok A trójkąta-Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)*(Bok A trójkąta+Bok B trójkąta-Bok C trójkąta))
Promień trójkąta
​ Iść Promień trójkąta = sqrt((Bok A trójkąta+Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)*(Bok B trójkąta+Bok C trójkąta-Bok A trójkąta)*(Bok A trójkąta-Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)*(Bok A trójkąta+Bok B trójkąta-Bok C trójkąta))/(2*(Bok A trójkąta+Bok B trójkąta+Bok C trójkąta))
Exradius przeciwny do kąta A trójkąta
​ Iść Eksradius przeciwny do ∠A trójkąta = sqrt((((Bok A trójkąta+Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)/2)*((Bok A trójkąta-Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)/2)*((Bok A trójkąta+Bok B trójkąta-Bok C trójkąta)/2))/((Bok B trójkąta+Bok C trójkąta-Bok A trójkąta)/2))
Promień trójkąta według wzoru Herona
​ Iść Promień trójkąta = sqrt(((Półobwód trójkąta-Bok C trójkąta)*(Półobwód trójkąta-Bok B trójkąta)*(Półobwód trójkąta-Bok A trójkąta))/Półobwód trójkąta)
Promień okręgu trójkąta przy danych trzech eksradii i inpromieniu
​ Iść Promień okręgu trójkąta = (Eksradius przeciwny do ∠A trójkąta+Eksradius przeciwny do ∠B trójkąta+Exradius przeciwny do ∠C trójkąta-Promień trójkąta)/4
Inradius trójkąta biorąc pod uwagę trzy exradii
​ Iść Promień trójkąta = 1/(1/Eksradius przeciwny do ∠A trójkąta+1/Eksradius przeciwny do ∠B trójkąta+1/Exradius przeciwny do ∠C trójkąta)
Promień okręgu trójkąta, biorąc pod uwagę jedną stronę i przeciwny kąt
​ Iść Promień okręgu trójkąta = Bok A trójkąta/(2*sin(Kąt A trójkąta))

3 Promień trójkąta Kalkulatory

Promień Trójkąta
​ Iść Promień okręgu trójkąta = (Bok A trójkąta*Bok B trójkąta*Bok C trójkąta)/sqrt((Bok A trójkąta+Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)*(Bok B trójkąta-Bok A trójkąta+Bok C trójkąta)*(Bok A trójkąta-Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)*(Bok A trójkąta+Bok B trójkąta-Bok C trójkąta))
Promień trójkąta
​ Iść Promień trójkąta = sqrt((Bok A trójkąta+Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)*(Bok B trójkąta+Bok C trójkąta-Bok A trójkąta)*(Bok A trójkąta-Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)*(Bok A trójkąta+Bok B trójkąta-Bok C trójkąta))/(2*(Bok A trójkąta+Bok B trójkąta+Bok C trójkąta))
Exradius przeciwny do kąta A trójkąta
​ Iść Eksradius przeciwny do ∠A trójkąta = sqrt((((Bok A trójkąta+Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)/2)*((Bok A trójkąta-Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)/2)*((Bok A trójkąta+Bok B trójkąta-Bok C trójkąta)/2))/((Bok B trójkąta+Bok C trójkąta-Bok A trójkąta)/2))

Promień trójkąta Formułę

Promień trójkąta = sqrt((Bok A trójkąta+Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)*(Bok B trójkąta+Bok C trójkąta-Bok A trójkąta)*(Bok A trójkąta-Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)*(Bok A trójkąta+Bok B trójkąta-Bok C trójkąta))/(2*(Bok A trójkąta+Bok B trójkąta+Bok C trójkąta))
ri = sqrt((Sa+Sb+Sc)*(Sb+Sc-Sa)*(Sa-Sb+Sc)*(Sa+Sb-Sc))/(2*(Sa+Sb+Sc))

Co to jest trójkąt?

Trójkąt to rodzaj wielokąta, który ma trzy boki i trzy wierzchołki. Jest to dwuwymiarowa figura z trzema prostymi bokami. Trójkąt jest uważany za wielokąt trójboczny. Suma wszystkich trzech kątów trójkąta jest równa 180°. Trójkąt jest zawarty w jednej płaszczyźnie. Na podstawie pomiaru boków i kąta trójkąt ma sześć typów.

Co to jest incircle trójkąta?

Koło wpisane lub koło wpisane w trójkąt jest największym kołem zawartym w trójkącie. Dotyka trzech stron. Środek okręgu to środek trójkąta zwany środkiem trójkąta. Środek to punkt przecięcia wszystkich 3 wewnętrznych dwusiecznych kątowych trójkąta.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!