Promień trójkąta Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Promień trójkąta = sqrt((Bok A trójkąta+Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)*(Bok B trójkąta+Bok C trójkąta-Bok A trójkąta)*(Bok A trójkąta-Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)*(Bok A trójkąta+Bok B trójkąta-Bok C trójkąta))/(2*(Bok A trójkąta+Bok B trójkąta+Bok C trójkąta))
ri = sqrt((Sa+Sb+Sc)*(Sb+Sc-Sa)*(Sa-Sb+Sc)*(Sa+Sb-Sc))/(2*(Sa+Sb+Sc))
Ta formuła używa 1 Funkcje, 4 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Promień trójkąta - (Mierzone w Metr) - Promień trójkąta jest zdefiniowany jako promień okręgu, który jest wpisany wewnątrz trójkąta.
Bok A trójkąta - (Mierzone w Metr) - Bok A trójkąta to długość boku A z trzech boków trójkąta. Innymi słowy, bok A trójkąta jest przeciwległy do kąta A.
Bok B trójkąta - (Mierzone w Metr) - Bok B trójkąta to długość boku B z trzech boków. Innymi słowy, bok Bof trójkąta jest przeciwległy do kąta B.
Bok C trójkąta - (Mierzone w Metr) - Bok C trójkąta to długość boku C trzech boków. Innymi słowy, bok C trójkąta jest przeciwległy do kąta C.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Bok A trójkąta: 10 Metr --> 10 Metr Nie jest wymagana konwersja
Bok B trójkąta: 14 Metr --> 14 Metr Nie jest wymagana konwersja
Bok C trójkąta: 20 Metr --> 20 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ri = sqrt((Sa+Sb+Sc)*(Sb+Sc-Sa)*(Sa-Sb+Sc)*(Sa+Sb-Sc))/(2*(Sa+Sb+Sc)) --> sqrt((10+14+20)*(14+20-10)*(10-14+20)*(10+14-20))/(2*(10+14+20))
Ocenianie ... ...
ri = 2.95419578350399
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2.95419578350399 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2.95419578350399 2.954196 Metr <-- Promień trójkąta
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia utworzył ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Nikhil
Uniwersytet w Bombaju (DJSCE), Bombaj
Nikhil zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

7 Promień trójkąta Kalkulatory

Promień Trójkąta
Iść Promień okręgu trójkąta = (Bok A trójkąta*Bok B trójkąta*Bok C trójkąta)/sqrt((Bok A trójkąta+Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)*(Bok B trójkąta-Bok A trójkąta+Bok C trójkąta)*(Bok A trójkąta-Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)*(Bok A trójkąta+Bok B trójkąta-Bok C trójkąta))
Promień trójkąta
Iść Promień trójkąta = sqrt((Bok A trójkąta+Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)*(Bok B trójkąta+Bok C trójkąta-Bok A trójkąta)*(Bok A trójkąta-Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)*(Bok A trójkąta+Bok B trójkąta-Bok C trójkąta))/(2*(Bok A trójkąta+Bok B trójkąta+Bok C trójkąta))
Exradius przeciwny do kąta A trójkąta
Iść Eksradius przeciwny do ∠A trójkąta = sqrt(( ((Bok A trójkąta+Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)/2)* ((Bok A trójkąta-Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)/2)* ((Bok A trójkąta+Bok B trójkąta-Bok C trójkąta)/2))/ ((Bok B trójkąta+Bok C trójkąta-Bok A trójkąta)/2))
Promień trójkąta według wzoru Herona
Iść Promień trójkąta = sqrt(((Półobwód trójkąta-Bok C trójkąta)*(Półobwód trójkąta-Bok B trójkąta)*(Półobwód trójkąta-Bok A trójkąta))/Półobwód trójkąta)
Promień okręgu trójkąta przy danych trzech eksradii i inpromieniu
Iść Promień okręgu trójkąta = (Eksradius przeciwny do ∠A trójkąta+Eksradius przeciwny do ∠B trójkąta+Exradius przeciwny do ∠C trójkąta-Promień trójkąta)/4
Inradius trójkąta biorąc pod uwagę trzy exradii
Iść Promień trójkąta = 1/(1/Eksradius przeciwny do ∠A trójkąta+1/Eksradius przeciwny do ∠B trójkąta+1/Exradius przeciwny do ∠C trójkąta)
Promień okręgu trójkąta, biorąc pod uwagę jedną stronę i przeciwny kąt
Iść Promień okręgu trójkąta = Bok A trójkąta/(2*sin(Kąt A trójkąta))

3 Promień trójkąta Kalkulatory

Promień Trójkąta
Iść Promień okręgu trójkąta = (Bok A trójkąta*Bok B trójkąta*Bok C trójkąta)/sqrt((Bok A trójkąta+Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)*(Bok B trójkąta-Bok A trójkąta+Bok C trójkąta)*(Bok A trójkąta-Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)*(Bok A trójkąta+Bok B trójkąta-Bok C trójkąta))
Promień trójkąta
Iść Promień trójkąta = sqrt((Bok A trójkąta+Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)*(Bok B trójkąta+Bok C trójkąta-Bok A trójkąta)*(Bok A trójkąta-Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)*(Bok A trójkąta+Bok B trójkąta-Bok C trójkąta))/(2*(Bok A trójkąta+Bok B trójkąta+Bok C trójkąta))
Exradius przeciwny do kąta A trójkąta
Iść Eksradius przeciwny do ∠A trójkąta = sqrt(( ((Bok A trójkąta+Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)/2)* ((Bok A trójkąta-Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)/2)* ((Bok A trójkąta+Bok B trójkąta-Bok C trójkąta)/2))/ ((Bok B trójkąta+Bok C trójkąta-Bok A trójkąta)/2))

Promień trójkąta Formułę

Promień trójkąta = sqrt((Bok A trójkąta+Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)*(Bok B trójkąta+Bok C trójkąta-Bok A trójkąta)*(Bok A trójkąta-Bok B trójkąta+Bok C trójkąta)*(Bok A trójkąta+Bok B trójkąta-Bok C trójkąta))/(2*(Bok A trójkąta+Bok B trójkąta+Bok C trójkąta))
ri = sqrt((Sa+Sb+Sc)*(Sb+Sc-Sa)*(Sa-Sb+Sc)*(Sa+Sb-Sc))/(2*(Sa+Sb+Sc))

Co to jest trójkąt?

Trójkąt to rodzaj wielokąta, który ma trzy boki i trzy wierzchołki. Jest to dwuwymiarowa figura z trzema prostymi bokami. Trójkąt jest uważany za wielokąt trójboczny. Suma wszystkich trzech kątów trójkąta jest równa 180°. Trójkąt jest zawarty w jednej płaszczyźnie. Na podstawie pomiaru boków i kąta trójkąt ma sześć typów.

Co to jest incircle trójkąta?

Koło wpisane lub koło wpisane w trójkąt jest największym kołem zawartym w trójkącie. Dotyka trzech stron. Środek okręgu to środek trójkąta zwany środkiem trójkąta. Środek to punkt przecięcia wszystkich 3 wewnętrznych dwusiecznych kątowych trójkąta.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!