Wąska odziedziczalność za pomocą równania Breedera Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Odziedziczalność wąskiego zmysłu = var(Genetyka addytywna allelu (Aa),Addytywna genetyka alleli (AA),Genetyka addytywna (aa) allelu)/var(Fenotyp (aa) allelu,Fenotyp allelu (AA),Fenotyp (Aa) allelu)
h2 = var(AAa,AAA,Aaa)/var(Paa,PAA,Aa)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 7 Zmienne
Używane funkcje
var - Bias-corrected sample variance var(a1,a2,a3,...,an), var
Używane zmienne
Odziedziczalność wąskiego zmysłu - Odziedziczalność wąskosensowna jest definiowana jako część zmienności fenotypowej, którą można przypisać zmienności addytywnego wpływu genów.
Genetyka addytywna allelu (Aa) - Genetyka addytywna allelu (Aa) to odchylenie od średniego fenotypu spowodowane dziedziczeniem określonego allelu i jego krewnego.
Addytywna genetyka alleli (AA) - Addytywna genetyka allelu (AA) to odchylenie od średniego fenotypu spowodowane dziedziczeniem określonego allelu i jego krewnego.
Genetyka addytywna (aa) allelu - Additive Genetic of (aa) Allele są wynikiem cech poligenicznych, co oznacza, że kilka genów koduje tę cechę, w wyniku czego więcej niż dwa allele przyczyniają się do fenotypu.
Fenotyp (aa) allelu - Fenotyp (aa) allelu to obserwowalne cechy osobnika recesywnego, takie jak wzrost, kolor oczu i grupa krwi.
Fenotyp allelu (AA) - Fenotyp allelu (AA) jest dominującym homozygotycznym osobnikiem obserwowalnym cechami, takimi jak wzrost, kolor oczu i grupa krwi.
Fenotyp (Aa) allelu - Fenotyp allelu (Aa) to obserwowalne cechy osobnika heterozygotycznego, takie jak wzrost, kolor oczu i grupa krwi.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Genetyka addytywna allelu (Aa): 6 --> Nie jest wymagana konwersja
Addytywna genetyka alleli (AA): 8 --> Nie jest wymagana konwersja
Genetyka addytywna (aa) allelu: 7 --> Nie jest wymagana konwersja
Fenotyp (aa) allelu: 4 --> Nie jest wymagana konwersja
Fenotyp allelu (AA): 9 --> Nie jest wymagana konwersja
Fenotyp (Aa) allelu: 10 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
h2 = var(AAa,AAA,Aaa)/var(Paa,PAA,Aa) --> var(6,8,7)/var(4,9,10)
Ocenianie ... ...
h2 = 0.0967741935483871
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0967741935483871 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.0967741935483871 <-- Odziedziczalność wąskiego zmysłu
(Obliczenie zakończone za 00.000 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Narodowy Instytut Technologiczny (GNIDA), Meghalaja
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

10+ Mikrobiologia Kalkulatory

Wąska odziedziczalność za pomocą równania Breedera
Odziedziczalność wąskiego zmysłu = var(Genetyka addytywna allelu (Aa),Addytywna genetyka alleli (AA),Genetyka addytywna (aa) allelu)/var(Fenotyp (aa) allelu,Fenotyp allelu (AA),Fenotyp (Aa) allelu) Iść
Szeroka odziedziczalność za pomocą równania hodowcy
Odziedziczalność szerokiego sensu = var(Genotyp (Aa) allelu,Genotyp (aa) allelu,Genotyp allelu (AA))/var(Fenotyp (aa) allelu,Fenotyp allelu (AA),Fenotyp (Aa) allelu) Iść
Kąt obrotu helisy alfa
Kąt obrotu na pozostałość = acos((1-(4*cos(((Kąty dwuścienne wokół minus 65°+Kąty dwuścienne wokół minus 45 °)/2)^2)))/3) Iść
Równanie równowagi Hardy'ego-Weinberga dla przewidywanej częstotliwości typu heterozygotycznego (Aa)
Przewidywana częstotliwość występowania osób heterozygotycznych = 1-(Przewidywana częstotliwość dominacji homozygotycznej^2)-(Przewidywana częstotliwość recesji homozygotycznej^2) Iść
Równanie Hardy'ego Weinberga dla przewidywanej częstotliwości homozygotycznego typu dominującego (AA)
Przewidywana częstotliwość dominacji homozygotycznej = 1-(Przewidywana częstotliwość występowania osób heterozygotycznych)-(Przewidywana częstotliwość recesji homozygotycznej) Iść
Współczynnik temperaturowy rezystancji RTD
Współczynnik temperaturowy rezystancji = (Rezystancja RTD przy 100-Rezystancja RTD przy 0)/(Rezystancja RTD przy 0*100) Iść
Napięcie ściany naczynia za pomocą równania Younga-Laplace'a
Stres obręczy = (Ciśnienie krwi*Wewnętrzny promień cylindra)/Grubość ściany Iść
Potencjał substancji rozpuszczonej w komórce przy danym potencjale wody i ciśnienia
Potencjał substancji rozpuszczonej = Potencjał wody-Potencjał ciśnienia Iść
Potencjał ciśnieniowy komórki podany potencjał wody i substancji rozpuszczonych
Potencjał ciśnienia = Potencjał wody-Potencjał substancji rozpuszczonej Iść
Przybliżony potencjał wodny komórki
Potencjał wody = Potencjał substancji rozpuszczonej+Potencjał ciśnienia Iść

Wąska odziedziczalność za pomocą równania Breedera Formułę

Odziedziczalność wąskiego zmysłu = var(Genetyka addytywna allelu (Aa),Addytywna genetyka alleli (AA),Genetyka addytywna (aa) allelu)/var(Fenotyp (aa) allelu,Fenotyp allelu (AA),Fenotyp (Aa) allelu)
h2 = var(AAa,AAA,Aaa)/var(Paa,PAA,Aa)
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!